O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Prenos dejavnosti in prevzem delavca

Avtor ni naveden, 13.1.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/2000V skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest sta na delovno mesto snažilke razporejeni dve delavki. Prva delavka opravlja delo v polnem delovnem času, medtem ko pri drugi delavki ni potreb za delo za polni delovni čas in zato dodatno čisti še pisarniške prostore v sosednjem podjetju. Podjetje želi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Dan ustavnosti: Nevarnost brezpravja

Avtor ni naveden, 13.1.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 1/2000Tretje leto zapored so 22. decembra 1999 na Ustavnem sodišču RS proslavili "Dan ustavnosti" ( ki je navezan na obletnico sprejema nove slovenske ustave in si ga US RS nikakor ne lasti kot nekakšen "praznik ustavnega sodišča") s srečanjem z najvišjimi državnimi predstavniki ter slavnostnim govorom, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Delovna razmerja: Izhodišča za sistem disciplinske odgovornosti v novi delovnopravni ureditvi

dr. Zvone Vodovnik, 13.1.2000

Delovna razmerja

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 1/2000Zasnova delovnopravne ureditve se je v zadnjih letih že večkrat spremenila. Od leta 1997 dalje je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v projekt zakona vgradilo številne nove elemente, ki v marsičem spreminjajo prvotno zasnovo zakonske ureditve delovnih razmerij. Čas sprejemanja zakona se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Svobodna katedra PF v Ljubljani: Ali se naravnopravna misel začne s Homerjem?

mag. Katja Škrubej, 13.1.2000

Pravoznanstvo

mag. Katja Škrubej, Pravna praksa, 1/2000Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Javna naročila: Procesne predpostavke v revizijskem postopku

Martina Selan, 13.1.2000

Proračun

Martina Selan, Pravna praksa, 1/2000Predhodni preizkus zahtevka za revizijo Prva obligatorna faza po vložitvi zahtevka za revizijo je predhodni preizkus zahtevka, katerega namen je ugotovitev (tako v postopku, izvedenim pred naročnikom, kot tudi v postopku, izvedenim pred Državno revizijsko komisijo), ali je vložen zahtevek za revi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Pridobivanje lastnih delnic prek tretjih

mag. Saša Prelič, 13.1.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 1/2000Oris dejanskega stanja in vprašanja: Koncernska delniška družba (v nadaljevanju: družba A) obvladuje dve družbi - hčeri, eno s sedežem v Sloveniji, drugo na Hrvaškem (v nadaljevanju: družbi B in C). Obe odvisni družbi (družbi B in C) sta družbi z omejeno odgovornostjo in sta v 100 % "lasti" obvla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Javna naročila v gradbeništvu

dr. Janez Šinkovec, 13.1.2000

Proračun, Gradbeništvo

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 1/2000Pogled na nekatere evropske rešitve Glede na veljavno prakso, zlasti nestrokoven pristop republiške revizijske komisije, je smotrno, da malce pogledamo nekatere evropske rešitve. 1. LASTNOSTI PONUDNIKA V tuji literaturi je več osrednjih vprašanj, na katere se opirajo pri odločanju o izbiri ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Svet Evrope o korupciji

dr. Damjan Korošec, 13.1.2000

Človekove pravice, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 1/2000Predstavitev Kazenskopravne konvencije proti korupciji (ETS št.: 173) Kazenskopravni teoretiki posebej v zadnjem času radi citirajo izraze, s katerimi v javni razpravi pravniki in kriminologi označujejo nevarnost pojava korupcije za sodobne družbe. Dolgoletni direktor slovitega nemškega Inštituta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Pravice zaposlenih pri odvetnikih

Avtor ni naveden, 13.1.2000

Odvetništvo in notariat

, Pravna praksa, 1/2000Katera kolektivna pogodba velja za zaposlene pri odvetnikih: Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti ali Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji? Ali se za zaposlene pri odvetnikih pri določitvi jubilejne nagrade upošteva samo delovna doba pri zadnjem del...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Delovna razmerja: Varstvo starejših delavcev in razveljavitev 2. odstavka 17. člena SKPgd

Martina Šetinc-Tekavc, 13.1.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 1/2000V zvezi z 2. odstavkom 17. člena Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti(*1), ki ureja varstvo starejših delavcev, je bilo že marsikaj napisanega, tudi v tej reviji, Komisija za razlago kolektivne pogodbe je poleti 1997 celo sprejela razlago, ki naj bi razjasnila korelacijo med spornim ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Revija za kriminalistiko in kriminologijo, letnik 50 (1999) - št.4:

Marija Milenković, 13.1.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marija Milenković, Pravna praksa, 1/2000Revija s to številko praznuje 50 let svojega izhajanja. Ob tej priložnosti je dr. Janez Pečar, njen nekdanji in dolgoletni urednik, pripravil jubilejni zapis, v katerem je kratko podal "življenjepis" revije in poudaril njen pomen za razvoj slovenske kriminologije. Prof. dr. Ljubo Bavcon je pisec ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Novoletno presenečenje v Uradnem listu!

Avtor ni naveden, 13.1.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 1/2000Po prijetni novoletni noči sem se lotil prebiranja Uradnega lista z dne 30. 12. 1999 ter že takoj na začetku opazil zanimivo objavo sklepa nekakšnega Pridružitvenega sveta podpisanega 15. februarja 1999 s strani gospe Tarje Halonen (mar gre res za finsko zunanjo ministrico, saj je Finska predsedo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 13.1.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/200022. decembra - 10. januarja Sreda, 22. 12. Padec kombiniranega volilnega sistema. DZ je zavrnil (15 glasov za in 47 proti) predlog zakona o volitvah v državni zbor, ki ga je v zakonodajni postopek vložil DS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Zemljiška knjiga: Elektronska zemljiška knjiga - pred zagonom

Rado Brezovar, 13.1.2000

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Rado Brezovar, Pravna praksa, 1/2000Projekt elektronske zemljiške knjige prehaja v zaključno fazo - v t.i. fazo namestitve računalniške aplikacije na okrajnih sodiščih in začetka njene uporabe. Gre za organizacijsko izjemno zahteven zaključek večletnega projekta, ki vključuje: šolanje zemljiškoknjižnih referentov, nakup strojne in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Reševanje sporov: ADR - quo vadis?

mag. Nina Betetto, 13.1.2000

Civilni sodni postopki

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 1/2000Iz mednarodnega seminarja o nadomestnem reševanju sporov V začetku minulega decembra je v Strasbourgu pod okriljem Sveta Evrope in ob sodelovanju Akademije za evropsko pravo iz Trierja potekal Mednarodni seminar o metodah nadomestnega reševanja sporov.(*1) Svet Evrope je temu vprašanju vse od ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Iz torkle: Ali je pravu prav Primorska?

dr. Marko Pavliha, 13.1.2000

Kultura in umetnost

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 1/2000Sredi lanskega leta sem se preselil v primorski Sveti Peter, v majhno obnovljeno hiško, ki je bila včasih oljarna, torkla po domače. Tu, kjer sedaj delam in pišem, bolj ali manj popolnoma odvisen od kibernetičnih ali virtualnih izumov, so včasih stiskali oljke (olive), iz katerih je kipela žlahtna, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Vsebina "Pravna praksa" 001/2000

Avtor ni naveden, 13.1.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 1/2000Rado Brezovar Eelektronska zemljiška knjiga mag. Nina Betetto ADR - quo vadis? - Z mednarodnega seminarja o nadomestnem reševanju sporov mag. Saša Prelič Pridobivanje lastnih delnic prek tretjih Peter Podgorelec Pogoji za začetek opravljanja trgovinske dejavnosti Janez Tekavc Kmetijsko g...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Slovenščina v pravni praksi (11.del): O intelektualizaciji

dr. Monika Kalin-Golob, 13.1.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 1/2000Pojem intelektualizacija v teoriji knjižnega jezika, katere del je jezikovna kultura, tj. teoretičnega knjižnega jezika, označuje prilagajanje jezika temu, da so njegova jezikovna sredstva določna natančna, po potrebi abstraktna sposobna izražati povezanost in zapletenost mišljenja. Intelektualizaci...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Pogoji za začetek opravljanja trgovinske dejavnosti

Peter Podgorelec, 13.1.2000

Trgovina

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 1/2000Novoustanovljena gospodarska družba, vpisana v sodni register, proizvaja izdelke iz plastičnih mas za gradbeništvo (okna, vrata), prav tako pa je posrednik pri prodaji kovinskih izdelkov tujega proizvajalca. Kakšne zakonske in druge pogoje mora izpolnjevati za pridobitev vseh dovoljenj za opravlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Ustavno sodišče RS: Občinske blagovne rezerve

Avtor ni naveden, 13.1.2000

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 1/2000Zahteva za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 24. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Razporeditev delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi

Avtor ni naveden, 13.1.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/2000Ob izteku mandata direktorju prenehajo veljati vse individualne pogodbe o zaposlitvi, ki jih je direktor sklenil v času trajanja mandata z delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Kakšne pravice iz delovnega razmerja ima dosedanji delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki ne p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Zdravstvo - dodatek k plači za zahtevnost dela

Avtor ni naveden, 13.1.2000

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 1/2000Delavka v javnem zavodu je razporejena v 19. plačilni razred po kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije - področje varstva varovancev in bolniške strežbe. S 1.10. 1999 ji je bil po 89.b členu kolektivne pogodbe določen dodatek za zahtevnost in izpostavljenost dela v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Okoliščine, pomembne za določanje dolžine letnega dopusta delavca v posameznem koledarskem letu

Avtor ni naveden, 13.1.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 1/2000Ali je zaradi poenostavitve postopka izračuna pripadajočega letnega dopusta pravno dopustno v splošnem aktu opredeliti, da se pri izračunu letnega dopusta za tekoče koledarsko leto upoštevajo izpolnjeni kriteriji na dan 31. 12. preteklega leta? V zvezi z določanjem dolžine letnega dopusta je p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

Zbronica: Kmetijsko gozdarska zbornica - še eno obvezno članstvo

Janez Tekavc, 13.1.2000

Zbornice, Kmetijstvo

Janez Tekavc, Pravna praksa, 1/2000V juniju 1999 je bil sprejet Zakon o Kmetijski in gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ - Ur. l. 41/99). Zakon je na videz dokaj nepomemben, vendar pa odpira dokaj aktualna vprašanja, ki se v pravni teoriji(*1) in tudi praksi pojavljajo vedno znova.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄1

ESČP: Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (IV.del)

Andraž Zidar, 13.1.2000

Človekove pravice

Andraž Zidar, Pravna praksa, 1/2000V pričujočem prispevku se bomo posvetili dvema sklopoma. Prvi del bomo namenili razmerju med pravicami, ki jih zagotavlja Konvencija, in njihovim varstvom v mednarodnih organizacijah. Drugi sklop pa bomo posvetili varstvu pravice do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Pošteno sojenje v mednarod...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
2000(31)
> Januar(31)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG HIJK LM NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov