O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

O dodelavi predloga pomorskega zakonika

Patrick Vlačič, 22.1.1998

Pomorski in rečni promet

Patrick Vlačič, Pravna praksa, 1/1998Društvo za pomorsko pravo Slovenije Potem ko je bilo društvo leta 1992 ustanovljeno, se iz nekoliko zaspanega obdobja z veliko energije poskuša ponovno obuditi k aktivnostim. Čeprav ima ta trenutek relativno skromno število članov, to je nekaj nad trideset, so imena članov toliko bolj zveneča. Dr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Obrazložitev sklepa o začasni odredbi

Hinko Jenull, 22.1.1998

Civilni sodni postopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1/1998Dr. Andrej Berden v svojem prispevku "Začasne odredbe in sodišča kot instrument protipravnosti " (Pravna praksa, št. 25/97) utemeljeno opozarja, da v nekaterih zadevah začasne odredbe namesto pospeševanja postopkov in varovanja pravic strank dosegajo nasprotne učinke. Slikovitim opisom primerov i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Ime politične stranke

Avtor ni naveden, 22.1.1998

Politične stranke

, Pravna praksa, 1/1998Postopek za oceno ustavnosti 5. odstavka 8. člena Zakona o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94) in 53. a člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Ur. l. RS, št. 44/92 in 60/95) se ustavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

O prenovi pravic in obveznosti brezposelnih

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, 22.1.1998

Zaposlovanje in brezposelnost

dr. Anjuta Bubnov-Škoberne, Pravna praksa, 1/1998Društvo za delovno pravo Člani Društva za delovno pravo in socialno varnost so na sestanku 1. decembra 1997 razpravljali o pravnih vprašanjih, povezanih s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Ob predlogu novega zakona o delovnih razmerjih (I.)

dr. Drago Mežnar, 22.1.1998

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 1/1998Dosedanje urejanje individualnih delovnih razmerij in razlogi za izdajo zakona Kako so se urejala delovna razmerja na območju današnje Slovenije V neposredni odvisnosti od posameznih obdobij razvoja delovnega prava na področju današnje Slovenije so se tudi urejala vprašanja delovnih razmerij. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Ob sklepu Ustavnega sodišča, št. U-I-85/96

Jernej Rovšek, 22.1.1998

Ustavno sodišče

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 1/1998Sklep ustavnega sodišča št. U-I-85/96 z dne 20. 11. 1997, s katerim je le-to ustavilo postopek za oceno dveh zakonov na zahtevo varuha človekovih pravic (v nad.: varuh) vsekakor terja dodatna pojasnila in komentar. Dodatno razpravo o tem sklepu, zlasti pa o načelnem vprašanju položaja varuha v posto...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Temeljne pravice

Marijan Pavčnik, 22.1.1998

Človekove pravice

Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 1/19981. Vsaka izmed tako imenovanih človekovih pravic je negacija pravic, ki jih imajo drugi, in povzroča krivice, če jih izvajamo neodvisno drugo od druge. Tako francoski pravni filozof Michel Villey, ki nadaljuje: Pravica do življenja ni v najboljšem sozvočju s pravico do splava, pravica skleniti zakon...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

ELSA - prava stvar za mednarodno usmerjenega mladega pravnika (II)

Aleksandra Šljivar, 22.1.1998

Študenti

Aleksandra Šljivar, Pravna praksa, 1/1998Tradicionalni obisk pri predsedniku RS Rdečo nit tokratnega obiska predsedstva ELSA pri predsedniku RS Milanu Kučanu je predstavljalo vprašanje vloge in pomena sodobnega pravnika v današnji družbi. V tem okviru je predsedstvo predstavilo pomembnejše projekte Mednarodne vlade ELSA v Bruslju ter la...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Ali res ukinitev (odvetniških) tog?

mag. Bojan Kukec, 22.1.1998

Odvetništvo in notariat, Pravoznanstvo

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 1/1998Nošenje službenih oblačil - tog predpisuje 24. člen Zakona o odvetništvu (Ur. l. RS, št. 18/93), ki v 2. odstavku določa, da vrsto službenega oblačila in primere nošenja predpiše minister, pristojen za pravosodje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Pravna narava razmerij med članom nadzornega sveta in družbo

dr. Rado Bohinc, 22.1.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Rado Bohinc, Pravna praksa, 1/1998Član nadzornega sveta se nahaja v pravnem razmerju z družbo, v katere nadzornem svetu je član. To je korporacijsko razmerje ki se razlikuje od pravnega razmerja, v katerem je z družbo član uprave, oziroma v katerem so z družbo zaposleni. Član nadzornega sveta z družbo, v katere nadzornem svetu je...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Ob ustanovitvi Upravnega sodišča RS

Gregor Strojin, 22.1.1998

Upravni postopek in upravne takse

Gregor Strojin, Pravna praksa, 1/1998S 1. januarjem 1998 je na podlagi novega Zakona o upravnem sporu začelo delovati Upravno sodišče RS s sedežem na Tržaški 68/a v Ljubljani, ki bo poleg tega imelo še izpostave v Novi Gorici, Mariboru in Celju.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Brezposelnost v Nemčiji

Avtor ni naveden, 22.1.1998

Zaposlovanje in brezposelnost

, Pravna praksa, 1/1998V Zvezni republiki Nemčiji velja za pridobitev predčasne starostne rente za brezposelne osebe pogoj, da je bil zavarovanec pred dopolnitvijo 60 let - kar je starostni pogoj za te primere - vsaj eno leto brezposeln v obdobju zadnjih 18 mesecev pred dopolnitvijo omenjene starostne meje in v tem času t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Sodstvo: pozicija in opozicija

Hinko Jenull, 22.1.1998

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1/1998Polna tri leta že cveti nova ureditev, ki naj bi delovanje sodstva na slovenskem dvignila na evropsko raven, a obljubljenih sadov ta veja oblasti povsod še ni obrodila. Stanje sodnega varstva pravic je pogosto bilo predmet političnih ocen in kritik. Pravna znanost in strokovna javnost sta se malo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Denacionalizacija: s konvencijo ali/in brez nje?!

mag. Boštjan Zalar, 22.1.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

mag. Boštjan Zalar, Pravna praksa, 1/1998Povod za to pisanje je utrditev argumentacije Ustavnega sodišča RS, da "pravica denacionalizacijskih upravičencev, ki se nanaša na prepoved lastninskega preoblikovanja podjetja do pravnomočnosti odločitve o predlogu za izdajo začasne odredbe, izhaja iz njihovih ustavnopravno zavarovanih specifičnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Veljavnost zakona o žrtvah vojnega nasilja za družinske člane žrtve

Avtor ni naveden, 22.1.1998

Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 1/1998Vdova po prisilno mobiliziranem Slovencu v nekdanjo nemško vojsko je po predpisih zakona o žrtvah vojnega nasilja vložila zahtevo za priznanje dobe, ki jo je moral prebiti mož v nemški vojski, zaradi priznanja povečanje pokojninske dobe umrlega moža in s tem tudi za povečanje vdovine pokojnine.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Revizijski pregled računovodskih izkazov

Saša Prelič, 22.1.1998

Računovodstvo

Saša Prelič, Pravna praksa, 1/1998Ali mora računovodske izkaze delniške družbe z 80 zaposlenimi delavci vsako leto pogledati revizor? V vsebinskem smislu načeloma velja, da se zaveza obveznega revidiranja računovodskih izkazov ne nanaša na vse družbe, ampak le na tiste, katerih poslovodstva so na nek način odmaknjena od neposredn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Council", "European Council", "Council of Europe

dr. Mirko Ilešič, 22.1.1998

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Mirko Ilešič, Pravna praksa, 1/1998Organ z najvišjimi pristojnostmi za sprejemanje predpisov in drugih odločitev v okviru ES je Svet ("The Council"), ki ga sestavlja po en predstavnik vsake države članice, in sicer predstavnik na ministrski ravni, ki ima pooblastila, da lahko sprejema odločitve v imenu svoje države (člen 146/PES). V ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Invalidnina za telesno okvaro

Jože Kuhelj, 22.1.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 1/1998Zavarovanec je star 27 let in ima pet let pokojninske dobe. Kot 12-letni otrok je dobil v uho tujek. V bolnišnici je bil operiran. Zardi perforacije bobniča med zdravniškim posegom od tedaj na uho ne sliši oziroma zelo slabo - v ušesu mu močno šumi. Ali je upravičen do invalidnine za telesno okv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Prenehanje članstva v nadzornem svetu

dr. Borut Bratina, 22.1.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 1/1998Mandatna doba članov nadzornega sveta je v skladu z 265. členom ZGD največ 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni. S potekom mandata (torej štiri leta od izvolitve ali manj, če gre za krajši mandat) preneha članstvo v nadzornem svetu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Podelitev koncesije javnemu podjetju

Aleksij Mužina, 22.1.1998

Gospodarske javne službe (komunala)

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 1/1998Med spornimi vprašanji na področju gospodarskega javnega prava v Sloveniji je prav gotovo podeljevanje koncesij javnim podjetjem, posebno pa vprašanje podeljevanja koncesij "lastnim" javnim podjetjem. Rešitve problema se bom poskušal lotiti s primerom. V praksi se pogosto pojavlja vprašanje, kaj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Pravna ali policijska država?

Bećir Kečanović, 22.1.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Bećir Kečanović, Pravna praksa, 1/1998V strokovni in "laični" javnosti je vedno več vprašanj o pravnosti policijskih ukrepov, zlasti v kazenskem postopku. Tako sta na primer v letošnji 18. številki revije Pravna praksa dr. Janez Šinkovec, sodnik ustavnega sodišča, v svojem prispevku o ustavnosti predkazenskih postopkov in dr. Zvonko Fiš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Solastnina ali skupna lastnina na stanovanjskih prostorih

mag. Jože Požun, 22.1.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 1/1998Solastnina ali skupna lastnina na stanovanjskih prostorih in izselitveni zahtevki nasproti tretjim osebam V življenju so pogosti primeri, da sta stanovanje ali stanovanjska hiša v solasti ali v skupni lasti dveh ali več solastnikov oziroma skupnih lastnikov. Največkrat se taka pravna situacija...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄1

Kaznivo dejanje v vojaškem objektu ZKP

Damjan Korošec, 22.1.1998

Kazenski postopek

Damjan Korošec, Pravna praksa, 1/1998O razmerju med določili 160. in 158. člena ZKP Razmerje med vojsko in civilno državo je vedno zanimivo; če pa ga proučujemo v okvirih kazenskega prava, še toliko bolj. To velja tako za splošne določbe o kazenski odgovornosti za kazniva dejanja, storjena na vojaški ukaz (glej 283. člen KZ(*1)), ko...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
1998(23)
> Januar(23)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHI J K LM NOP QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov