O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

STEČAJNO PRAVO: Podjetnik in njegovi dolgovi po stečaju

Dušan Dougan, 13.1.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Dougan, Pravna praksa, 1/2005Zakon o prisilni poravnavi in stečaju (ZPPSL) iz leta 1993 je vključil kot stečajne dolžnike vse gospodarske subjekte iz zakona o gospodarskih družbah, torej tudi podjetnika. Oba zakona je Državni zbor sprejel istega leta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

Varuh človekovih pravic

dr. Marko Novak, 13.1.2005

Človekove pravice

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 1/2005Pomemben dosežek moderne ideje o varstvu človekovih pravic kot »naddržavnih« pravic je tudi institut varuha človekovih pravic. Pri nas smo ga vključili v ustavo, ko smo se pred poldrugim desetletjem priključili družini sodobnih demokratičnih držav, z delovanjem pa je pričel -- na podlagi zakona iz l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

IZVRŽBA: Prodajna cena in ustavitev izvršbe

Matjaž Jan, 13.1.2005

Civilni sodni postopki

Matjaž Jan, Pravna praksa, 1/2005V zvezi s predpisanim načinom izvršitve odločbe Ustavnega sodišča RS. Št. U-I-93/03 z dne 18. 11. 2004 o ugotovitvi neskladnosti drugega odstavka 188. in drugega odstavka 194. člena zakona o izvršbi in zavarovanju z ustavo se odpirata dve vprašanji, kako bodo poslej morala ravnati sodišča v različni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

OBLIGACIJSKA RAZMERJA: Ureditev zamudnih obresti - nujnost ponovne spremembe

Miha Juhart, 13.1.2005

Obligacije

Miha Juhart, Pravna praksa, 1/2005Ureditev zamudnih obresti v veljavni zakonodaji odpira, kar nekaj vprašanj, glede katerih si stališča močno nasprotujejo. Nasploh gre v našem okolju za enega najresnejših problemov obligacijskega prava, k čemer je v veliki meri pripomoglo tudi stalno spreminjanje zakonodaje in obstoj dvojne ureditve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

Mednarodna sodna presoja in internacionalizacija ustavnega prava

Boštjan M. Zupančič, 13.1.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

dr. Boštjan M Zupančič, Pravna praksa, 1/2005I. Dekonstrukcija kartezijanske premise glede prava Ko govorimo o sodni presoji, o adjudikaciji -- torej o odločanju v pravno opredeljenem sporu, najprej pomislimo na vsebinska merila za meritorno presojo in na logični silogizem. Domnevamo, da ne more priti do ustrezne sodbe (logičnega sklepa), n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

UPRAVNI POSTOPEK: Upravna overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij

Davorin Ivančič, 13.1.2005

Upravni postopek in upravne takse

Davorin Ivančič, Pravna praksa, 1/2005Zaradi dviga kakovosti storitev javne uprave, njenega približevanja uporabniku z uvajanjem uporabniku prijaznejše, preglednejše, hitreje ter enostavneje dostopne uprave in širša podpora elektronskemu poslovanju v upravnih postopkih in upravnem poslovanju nasploh je bila v letu 2004 sprejeta novela z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

SODSTVO: Družinski oddelek in specializacija sodnikov

Irena Vovk, 13.1.2005

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2005Na tiskovni konferenci ljubljanskega okrožnega sodišča 16. decembra sta predsednik sodišča Aleš Zalar in vodja družinskega oddelka Irma Kirin Zakrajšek predstavila vsebinske in organizacijske novosti, ki jih na tem sodišču s 1. januarjem uvajajo glede reševanja družinskopravnih sporov. Sredi minuleg...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

SODSTVO-MEDIJI: Novinarji so četrta oblast

Boštjan Koritnik, 13.1.2005

Sodišča, Javno obveščanje

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 1/2005O kvalitativnih značilnostih tekstov, namenjenih objavi v tiskanih medijih, je 21. decembra lani na ljubljanski pravni fakulteti predaval odgovorni urednik Gospodarskega vestnika Dušan Snoj. Kot je poudaril, je treba pred tvorjenjem določenega besedila najprej vedeti, kakšnemu bralcu bo to namenj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

KNJIGE: Škoda in odškodnina

Jan Zobec, 13.1.2005

Obligacije

Jan Zobec, Pravna praksa, 1/2005Pred kratkim je pri Državni založbi Slovenije v zbirko Sodobno pravo izšla monografija Lidije Koman Perenič z naslovom Škoda in odškodnina. Knjigo tvori sedem poglavij. Gre za prvo tako monografijo na Slovenskem, s katero lahko ponosno vstopimo tudi v širši mednarodni prostor. Redke so pravne pan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

KAZENSKO PRAVO: Storitev kaznivega dejanja po 311. členu KZ v tujini (III.)

Ivan Bele, 13.1.2005

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Ivan Bele, Pravna praksa, 1/2005Pred zadnjo novelo kazenskega zakonika se je pojavilo vprašanje, ali se sme inkriminacija prepovedi prehajanja meje ali ozemlja države iz 311. člena KZ uporabiti, tudi če je bilo kaznivo dejanje povzročeno v tujini, tako da je storilec povzročal prepovedano posledico na meji med tujima državama.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

DRŽAVNI TOŽILCI: Volilna pravica za državnotožilski svet

Hinko Jenull, 13.1.2005

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1/2005Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-UPB1, Ur. l. RS, št. 14/03) določa, da državnotožilski svet (DTS) sestavlja sedem članov. Po položaju sta člana generalni državni tožilec in njegov namestnik, enega člana pa imenuje minister za pravosodje izmed vodij okrožnih državnih tožilcev. Preostale štiri člane s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

TEMELJNE PRAVICE: Romi in enakost pred zakonom

Roman Lavtar, 13.1.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Roman Lavtar, Pravna praksa, 1/2005V decembru 2004 nas je poslanec Zmago Jelinčič že drugič presenetil z vložitvijo predloga zakona o romski skupnosti (ZRom-S, prva obravnava),(*1) s katerim naj bi bilo z vsega skupaj tremi členi, kolikor jih besedilo predloga vsebuje, »dokončno rešeno romsko vprašanje«. Presenetil je morda preveč do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

JAVNI USLUŽBENCI: Ocenjevanje uradnikov

Rastislav Kanižar, 13.1.2005

Uprava

Rastislav Kanižar, Pravna praksa, 1/2005Z zakonsko abstraktno normo ni mogoče zajeti vseh bodočih situacij, mogoče pa jo je oblikovati tako, da že sama po sebi ni izključujoča in da v predvidljivih, možnih in znanih situacijah, ki so po vsebini enake, ne povzroča različnih pravnih stanj. Prav nasprotne pojave pa je zaznati ob uporabi dolo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

ANAGRAM: VIZITKA - 1

Avtor ni naveden, 13.1.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 1/2005Njeno znanje obsega tako področje prava, kot tudi ekonomije. Rešitev pošljite na naše uredništvo (s pripisom Vizitka -- 1) do 20. januarja! Dopolnjevanka -- 38: ODVETNIŠKA ZBORNICA Knjigo Špele Maček Guštin (GV Založba): Zakon o prekrških z uvodnimi pojasnili dobi: Sebastijan Potepan, Mala Buk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

Vsebina "Pravna praksa" 001/2005

Avtor ni naveden, 13.1.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 1/20053 UVODNIK dr. Saša Prelič: ZGD-H 6 OBLIGACIJSKA RAZMERJA dr. Miha Juhart: Ureditev zamudnih obresti -- nujnost ponovne spremembe Pregled ureditve zamudnih obresti in nekaterih problemov, povezanih z njimi, kaže na resno potrebo po zakonodajni spremembi. Najmočnejši argument za takšno zahtevo j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

PREKRŠKI-ODMEVI: Še o odgovornosti s.p.p. za prekršek

Liljana Selinšek, 13.1.2005

Obligacije

Liljana Selinšek, Pravna praksa, 1/2005V PP, št. 41/04 je bil pod naslovom »Odgovornost s.p.p. za prekršek« objavljen odgovor g. Hinka Jenulla na moj prispevek »Odgovornost samostojnega podjetnika posameznika za prekršek (Analiza primera)« iz PP, št. 38-39/04. V svojem prispevku sem izrecno poudarila, da moji pogledi na izpostavljene tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

IN FLAGRANTI: Lov za izgubljenim zakladom

Hinko Jenull, 13.1.2005

Kultura in umetnost

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1/2005IN FLAGRANTI Verjamete, da obstaja predmet (posoda, kelih, dragoceni kamen) čudežnih lastnosti, ki podarja večno mladost, zdravje in srečo? Ta skrivnostni zaklad na dolgih pohodih iščejo sodobni junaki pravice. Z njim bi naše sodstvo lahko naredili močno, sodobno in učinkovito. Niso našli veliko,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 13.1.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 1/20051. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah -- ZGD-H. (Ur. l. RS, št. 139/04) - velja od 28. decembra 2004; razen določb 17. in 18. člen (sprememba 75. člena ZGD) ter 33. člen (sprememba 573. člena ZGD), ki začnejo veljati 1. julija 2005; - s tem zakonom se v pravni red RS p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

od 14. decembra do 10. januarja

Irena Vovk, 13.1.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2005Sreda, 22. 12. Zbirka Ustavne razprave. V prostorih DZ je potekala predstavitev nove parlamentarne zbirke Ustavne razprave, ki zaenkrat obsega tri knjige v petih zvezkih. Zbirka po kronološkem zaporedju predstavlja najpomembnejša gradiva DZ s področja razprav o predlogih za spremembe ustave od nj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

ZGD - H

Saša Prelič, 13.1.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Saša Prelič, Pravna praksa, 1/2005Konec minulega leta si bomo zapomnili tudi po uveljavitvi sprememb vrste predpisov. Tako je bil v 139. številki lanskega Uradnega lista - poleg sprememb davčnih predpisov - objavljen tudi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H). Zakon je stopil v veljavo naslednji dan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

Jezikovna pragmatika v jeziku medijev

mag. Aleksandra Belšak, 13.1.2005

Kultura in umetnost, Javno obveščanje

mag. Aleksandra Belšak, Pravna praksa, 1/2005Jezikovni kotiček je namenjen pretežno vprašanjem strokovnega jezika, vendar se želim dotakniti jezika v medijih, ker menim, da najmočneje vpliva na dejansko pisno in govorno sporazumevanje, na spremembe v jeziku in dolgoročno na oblikovanje jezikovne norme. Mediji so vse pomembnejši v življenju ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

Otrok - državljan RS

Avtor ni naveden, 13.1.2005

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 1/2005Prva alineja prvega odstavka 189. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02 in 26/03 -- ur.p.b.) se razveljavi v delu, v katerem zahteva, da je bil otrok državljan RS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

Medicina in pravo

Jernej Juren, 13.1.2005

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Jernej Juren, Pravna praksa, 1/2005Na že tradicionalnem seminarju Elsa - Evropskega združenja študentov prava - ki je potekal med 3. in 5. decembrom lani v Bovcu, so študentje razpravljali o medicini in pravu. O zdravstvenem varstvu v sodni praksi Sodišča ES je predavala dr. Barbara Kresal. Že v ustanovitveni pogodbi je nekaj dolo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

Mandat nove komisije

Irena Vovk, 13.1.2005

Proračun, Revizija

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2005Na tiskovni konferenci Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 22. decembra lani - tj. dan pred zaključkom mandata - je predsednica mag. Marija Bukovec Marovt predstavila statistične podatke za obdobje od 1. januarja do 20. decembra 2004. Državna revizijska komisij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄1

Nadzor nad policijo

Simon Vindiš, 13.1.2005

Uprava

Simon Vindiš, Pravna praksa, 1/2005Postopek reševanja pritožb zoper delo policije je bil zopet na prepihu na konferenci Državljanski nadzor nad policijo, ki jo je 28. oktobra 2004 v Ljubljani organizirala Amnesty International Slovenije.(*1) Odziv in udeležba sta potrdili aktualnost konference oziroma njene osrednje teme.(*2) Poli...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
2005(27)
> Januar(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHI J K L MN OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov