O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Nova pravna ureditev obveznega invalidskega zavarovanja

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 1/2003Uporablja se od 1. januarja 2003 1. Začetek uporabe določb o pravicah iz obveznega invalidskega zavarovanja je 1. 1. 2003. S tem dnem je začel veljati tudi nov Zakon o delovnih razmerjih - ZDR (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Obvestilo neizbranemu kandidatu

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/2003Ali mora delodajalec neizbranega kandidata za sklenitev pogodbe o zaposlitvi obvestiti o tem, kdo je bil izbran ? Delodajalec mora po prvem odstavku 28. člena novega ZDR neizbranega kandidata obvestiti v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom o tem, kot izrecno pravi p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Dodaten dan dopusta staršem za otroka

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/2003Ali staršem z otroki do 15 let pripada dodaten dan dopusta neposredno po novem zakonu glede na druge, še veljavne kriterije za odmero dopusta po obstoječi kolektivni pogodbi in aktih družbe (veljavnih do 30. 9. 2003)? Novi ZDR v tretjem odstavku 159. člena določa, da ima delavec pravico do enega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Novi ZDR - pojasnila

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/2003Predlog pogodbe o zaposlitvi - na vpogled delavcu Ali mora delodajalec res delavcu tri dni pred pričetkom dela pri delodajalcu dati na vpogled osnutek pogodbe o zaposlitvi? Omenjeno dolžnost delodajalca, vendar nekoliko drugače, kot je navedeno v vprašanju, določa novi zakon o delovnih razmerj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Ustavno sodišče RS: Zavarovalna osnova za samozaposlene zavarovance

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/2003Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 230.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) se zavrže. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in šestega odstavka 209. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Ustavno sodišče RS: Objava in veljavnost predpisov

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1/2003Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravi RS za civilno letalstvo, št. 011-13/98/92-1100 z dne 11. 7. 2002 ni začel veljati in se ne sme uporabljati, ker ni bil objavljen v Uradnem listu RS. Akt, sprejet v obliki internega akt...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

DELOVNA RAZMERJA: ZDR in SKPgd

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 1/2003Komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti je sprejela razlago o uporabi SKPgd po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih. S 1. januarjem 2003 se začne uporabljati tudi navedena razlaga, ki je pomembna za urejanje delovnih razmerij v skladu z novim zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Je zakonodajalec res pozabil ...

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 1/2003Pregled odločitev Ustavnega sodišča (pripravili so ga v Pravno informacijskem centru US), ki jih navajamo, kaže da zakonodajalec kljub postavljenemu roku za odpravo neustavnosti in nezakonitosti (še) ni izpolnil svoje dolžnosti. Leto 1996 1. U-I-19/94 z dne 14. 11. 1996 (Ur. l. RS, št. 68/96) Ugo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Unifikacija in harmonizacija družinskega prava v Evropi

mag. Suzana Kraljić, 16.1.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Suzana Kraljić, Pravna praksa, 1/2003Med 11. in 14. decembrom je v Utrechtu (Nizozemska) potekala konferenca na temo "Perspektive za unifikacijo in harmonizacijo družinskega prava v Evropi" (Perspectives for the unibification and harmonisation of the family law in Europe). Konferenco je organizirala Komisija za evropsko družinsko pravo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

DRUŽINSKO PRAVO: Več skrbi ureditvi posvojitev

Marjana Grašič, 16.1.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja

Marjana Grašič, Pravna praksa, 1/2003Nedavni primer male najdenke Nike je v slovenski javnosti ponovno odprl vprašanje ustrezne skrbi za otroke, za katere starši ne skrbijo oz. ne morejo skrbeti. V naši državi se že dolgo kaže, da so razmere na področju posvojitev dokaj neurejeno in da vse preveč otrok, pri katerih bi prišla v poštev p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Ustavno sodišče RS: Občina - urejanje pomožnih objektov

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 1/2003Določbe 5., 9. in 10. člena Odloka o določitvi pomožnih objektov v Občini Škofljica (Ur. l. RS, št. 95/00) se razveljavijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Ustavno sodišče RS: Pravni interes

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1/2003Pobuda za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur. l. RS, št. 36/94, 63/95 in 12/96) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Ustavno sodišče RS: Zagovornik po uradni dolžnosti

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1/2003Tretji odstavek 12. člena, 70. člen in četrti odstavek 72. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00 in 111/01) niso v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Očetovski dopust

Taja Plešnik, 16.1.2003

Socialno varstvo in zavarovanje

Taja Plešnik, Pravna praksa, 1/2003Ali lahko oče izrabi očetovski dopust v času porodniškega dopusta matere najmanj v trajanju 15 dni v obliki polne odsotnosti z dela, če se je otrok rodil 3. 5. 2002? Pravice iz naslova starševstva v celoti ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 97/01).
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Porodniški dopust in izraba letnega dopusta

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 1/2003Ali delavki, ki je pri zasebnem delodajalcu zaposlena neprekinjeno od leta 1998 in bo v aprilu 2003 pričela s porodniškim dopustom, pripada celoten letni dopust za leto 2003 ali le sorazmerni del? Ali ji pripada celoten regres? Če ne izkoristi dopusta v celoti, koliko ga lahko prenese v leto 2004? ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

US RS, odločeno na seji 5. 12., 12. 12. in 18. 12. 2002 v zadevah:

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1/20031. U-I-110/00: člen 8 Zakona o pravniškem državnem izpitu (Ur. l. RS, št. 13/94, 71/94 in 5/99). 2. U-I-224/99: pravilnik o kriterijih za imenovanje organizacij za preskušanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Varstvo starejšega delavca / delavke

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/2003Kako je treba uporabljati prvi odstavek 114/I. člen zakona o delovnih razmerjih oziroma kdaj je starejšemu delavcu oziroma delavki zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno pokojnino? Po prvem odstav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Pravice iz delovnega razmerja in polovični delovni čas zaradi otroka

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 16.1.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 1/2003Delavka je imela na podlagi 84. člena prejšnjega zakona o delovnih razmerjih v letih od 1996 do 1998 pravico delati polovico delovnega časa na dan, dokler otrok ni bil star tri leta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Ustavno sodišče RS: Presoja mednarodne pogodbe - NEK

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1/2003Člen 10 Pogodbe med vlado RS in vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo ni v neskladju s prvim in z drugim odstavkom 72. člena ustave. Člen 11 Pogodbe iz 1. točke izreka ni v neskl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Presežna delavka in zavarovanje za primer brezposelnosti

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 16.1.2003

Zaposlovanje in brezposelnost

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 1/2003Leta 2003 bo naša bralka dopolnila 50 let, pri delodajalcu je zaposlena od leta 1969, pogoje za upokojitev pa naj bi izpolnila leta 2007. Bralko zanima, kako je z njenimi pravicami v primeru, da soglaša z odločbo delodajalca, da se jo uvrsti med presežne delavce in se prijavi na Zavod za zaposlovanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Odpoved pogodbe invalidu

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/2003Delodajalec namerava invalidu, za katerega nima ustreznega delovnega mesta, odpovedati pogodbo o zaposlitvi: * Kdaj bo dana možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca in kdaj bo z delom začela posebna komisija po zakonu po pokojninskem in invalidskem zavarovanju? * Ali delodajalec ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

STVARNO PRAVO: Zakonita predkupna pravica

Jože Dernovšek, 16.1.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 1/2003S 1. januarjem 2003 so začeli veljati Stvarnopravni zakonik (SPZ - Ur. l. RS, št. 87/02), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1 - Ur. l. RS, št. 110/02) in Zakon o graditvi objektov (ZGO-1 - Ur. l. RS, št. 110/02).
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Prepisano, ker ni preslišano...: od 17. decembra do 13. januarja

Irena Vovk, 16.1.2003

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2003Četrtek, 19. 12. Dan ustavnosti. V počastitev dneva, ko je bila sprejeta ustava, Ustavno sodišče praznuje Dan ustavnosti. Akademičarka prof. dr. Alenka Šelih je slavnostni govor namenila človekovim pravicam in izzivom terorizma. Predsednica Ustavnega sodišča prof. dr. Dragica Wedam Lukić je Franc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 1/2003Iz Ur. l. RS, št. 110/02 * Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1). - velja od 2. januarja. * Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-A).
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Slovenščina v pravni praksi (107.del): Glagolske zveze

dr. Monika Kalin-Golob, 16.1.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 1/2003Od lani je ostalo še nekaj vprašanj bralcev, na katera moram najprej odgovoriti. Dve vprašanji se nanašata na pravilno rabo predlogov ob glagolih. V slovnici to vprašanje imenujemo glagolska vezljivost. Gre za podobno stvar kot v kemiji: kemijski elementi imajo eno, dve ali več valenc; tako imajo tu...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
2003(39)
> Januar(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HIJK LMN OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov