O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Nova pravna ureditev obveznega invalidskega zavarovanja

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 1/2003Uporablja se od 1. januarja 2003 1. Začetek uporabe določb o pravicah iz obveznega invalidskega zavarovanja je 1. 1. 2003. S tem dnem je začel veljati tudi nov Zakon o delovnih razmerjih - ZDR (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

DELOVNA RAZMERJA: ZDR in SKPgd

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 1/2003Komisija za razlago splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti je sprejela razlago o uporabi SKPgd po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih. S 1. januarjem 2003 se začne uporabljati tudi navedena razlaga, ki je pomembna za urejanje delovnih razmerij v skladu z novim zakonom.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Obvestilo neizbranemu kandidatu

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/2003Ali mora delodajalec neizbranega kandidata za sklenitev pogodbe o zaposlitvi obvestiti o tem, kdo je bil izbran ? Delodajalec mora po prvem odstavku 28. člena novega ZDR neizbranega kandidata obvestiti v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom o tem, kot izrecno pravi p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Novi ZDR - pojasnila

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/2003Predlog pogodbe o zaposlitvi - na vpogled delavcu Ali mora delodajalec res delavcu tri dni pred pričetkom dela pri delodajalcu dati na vpogled osnutek pogodbe o zaposlitvi? Omenjeno dolžnost delodajalca, vendar nekoliko drugače, kot je navedeno v vprašanju, določa novi zakon o delovnih razmerj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Varstvo starejšega delavca / delavke

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/2003Kako je treba uporabljati prvi odstavek 114/I. člen zakona o delovnih razmerjih oziroma kdaj je starejšemu delavcu oziroma delavki zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno pokojnino? Po prvem odstav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

DRUŽINSKO PRAVO: Več skrbi ureditvi posvojitev

Marjana Grašič, 16.1.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja

Marjana Grašič, Pravna praksa, 1/2003Nedavni primer male najdenke Nike je v slovenski javnosti ponovno odprl vprašanje ustrezne skrbi za otroke, za katere starši ne skrbijo oz. ne morejo skrbeti. V naši državi se že dolgo kaže, da so razmere na področju posvojitev dokaj neurejeno in da vse preveč otrok, pri katerih bi prišla v poštev p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Dodaten dan dopusta staršem za otroka

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/2003Ali staršem z otroki do 15 let pripada dodaten dan dopusta neposredno po novem zakonu glede na druge, še veljavne kriterije za odmero dopusta po obstoječi kolektivni pogodbi in aktih družbe (veljavnih do 30. 9. 2003)? Novi ZDR v tretjem odstavku 159. člena določa, da ima delavec pravico do enega ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Ustavno sodišče RS: Občina - urejanje pomožnih objektov

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 1/2003Določbe 5., 9. in 10. člena Odloka o določitvi pomožnih objektov v Občini Škofljica (Ur. l. RS, št. 95/00) se razveljavijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Dajte mi Evropo, ki bo svet naredila lepši

Matic Novak, 16.1.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matic Novak, Pravna praksa, 1/2003V okviru mednarodnega foruma ljubljanske pravne fakultete je 10. decembra v rdeči predavalnici potekal pogovor z Giulianom Amatom, ki ga je vodil Joseph H.H. Weiler, profesor na stolnici Jean Monnet za Evropsko unijo na Pravni fakulteti New York University (NYU), poddekan akademije mednarodnega trgo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Pravna država

dr. Marko Novak, 16.1.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 1/2003Načelo pravne države je nujno povezano z nastankom moderne demokratične države. V tem okviru je na eni strani povezano s pojmom družbene pogodbe med državljani. Na drugi strani pa je povezano s tistim liberalističnim pojmovanjem meščanskih revolucij, ki so pomenile strmoglavljenje samovolje monarhov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Ustavno sodišče RS: Sprememba namembnosti zemljišč

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ustavno sodišče, Urejanje prostora

, Pravna praksa, 1/2003Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje od 1986 do 2000 in družbenega plana Občine Litija za obdobje od 1986 do 2000 (Ur. l. RS, št. 63/99) se zavrne. Ni utemeljen očitek pobudnika, da obravnavano...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Legalnost MKS za nekdanjo Jugoslavijo

Dean Zagorac, 16.1.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 1/2003MKS: Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (I) V skoraj desetih oziroma devetih letih delovanja imata mednarodni kazenski sodišči za nekdanjo Jugoslavijo in Ruando za seboj že bogato sodno prakso. Ker je bilo v tem času glede marsikaterega pravnega vprašanja nasploh prvič odločeno, sta na ta nač...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

O reševanju sporov med zakonci

Mihael Kersnik, 16.1.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja

Mihael Kersnik, Pravna praksa, 1/2003V začetku decembra 2002 je Okrožno sodišče v Kranju organiziralo strokovno srečanje okrožnih sodnikov iz Kranja, ki rešujejo statusne zadeve, s socialnimi delavci, psihologi in pravniki s centrov za socialno delo z Gorenjske, kjer se ukvarjajo z reševanjem zakonskih sporov. Sestanka se je udeležilo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Človekove pravice in izziv terorizma

dr. Alenka Šelih, 16.1.2003

Človekove pravice

dr. Alenka Šelih, Pravna praksa, 1/2003... Izven vsakega dvoma je, da terorizem ogroža demokracijo kot družbeni sistem in pravno državo kot njegov pravni izraz. Zato je razumljivo, da mora imeti demokratična in na vladavini prava temelječa država pravico, da se pred terorizmom brani oziroma (za)varuje. Odločujoče pri varstvu pred teroriz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Unifikacija in harmonizacija družinskega prava v Evropi

mag. Suzana Kraljić, 16.1.2003

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Suzana Kraljić, Pravna praksa, 1/2003Med 11. in 14. decembrom je v Utrechtu (Nizozemska) potekala konferenca na temo "Perspektive za unifikacijo in harmonizacijo družinskega prava v Evropi" (Perspectives for the unibification and harmonisation of the family law in Europe). Konferenco je organizirala Komisija za evropsko družinsko pravo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Ustavno sodišče RS: Zavarovalna osnova za samozaposlene zavarovance

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/2003Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 230.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) se zavrže. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in šestega odstavka 209. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Ustavno sodišče RS: Pravni interes

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1/2003Pobuda za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur. l. RS, št. 36/94, 63/95 in 12/96) se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Ustavno sodišče RS: Objava in veljavnost predpisov

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1/2003Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravi RS za civilno letalstvo, št. 011-13/98/92-1100 z dne 11. 7. 2002 ni začel veljati in se ne sme uporabljati, ker ni bil objavljen v Uradnem listu RS. Akt, sprejet v obliki internega akt...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Ustavno sodišče RS: Zagovornik po uradni dolžnosti

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1/2003Tretji odstavek 12. člena, 70. člen in četrti odstavek 72. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99, 66/00 in 111/01) niso v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Je zakonodajalec res pozabil ...

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Državni zbor in državni svet

, Pravna praksa, 1/2003Pregled odločitev Ustavnega sodišča (pripravili so ga v Pravno informacijskem centru US), ki jih navajamo, kaže da zakonodajalec kljub postavljenemu roku za odpravo neustavnosti in nezakonitosti (še) ni izpolnil svoje dolžnosti. Leto 1996 1. U-I-19/94 z dne 14. 11. 1996 (Ur. l. RS, št. 68/96) Ugo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

US RS, odločeno na seji 5. 12., 12. 12. in 18. 12. 2002 v zadevah:

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1/20031. U-I-110/00: člen 8 Zakona o pravniškem državnem izpitu (Ur. l. RS, št. 13/94, 71/94 in 5/99). 2. U-I-224/99: pravilnik o kriterijih za imenovanje organizacij za preskušanje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 1/2003Iz Ur. l. RS, št. 110/02 * Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1). - velja od 2. januarja. * Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-A).
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Ustavne spremembe s stališča mednarodnega kazenskega prava

dr. Ljubo Bavcon, 16.1.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazenski postopek

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 1/2003Nekaj misli in predlogov k razpravi Vstop Slovenije v Evropsko unijo nedvomno zahteva ustrezne določbe v ustavi, ki bodo odprle vrata za vstop evropskega primarnega in sekundarnega prava v naš pravni red. Sedanji 8. člen ustave tega ne omogoča, posebej ne ob tradicionalni razlagi tega člena, da i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

Koliko?

Avtor ni naveden, 16.1.2003

Upravni postopek in upravne takse

, Pravna praksa, 1/2003UPRAVNE TAKSE Vrednost točke je 17 tolarjev. Koncesija za posredovanje zaposlitve oz. dela Tarifna št. 25 V postopku za dodelitev koncesije za posredovanje zaposlitve oziroma posredovanje dela za: 1. vlogo za podelitev koncesije za posredovanje zaposlitve ali posredovanje dela 1.000 točk ali 17.0...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄1

STVARNO PRAVO: Zakonita predkupna pravica

Jože Dernovšek, 16.1.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

Jože Dernovšek, Pravna praksa, 1/2003S 1. januarjem 2003 so začeli veljati Stvarnopravni zakonik (SPZ - Ur. l. RS, št. 87/02), Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1 - Ur. l. RS, št. 110/02) in Zakon o graditvi objektov (ZGO-1 - Ur. l. RS, št. 110/02).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
2003(39)
> Januar(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HIJK LMN OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov