O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Soglasje o uporabi osebnih podatkov otroka v anketi

Irena Vovk, 10.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2013Osnovna šola je od Inštituta za varovanje zdravja prejela dopis, s katerim so jo obvestili, da bodo na zahtevo EU tudi v tem šolskem letu vrednotili učinkovitost ukrepa Sheme šolskega sadja. Učenci posameznih razredov, ki so jih izbrali na inštitutu, so v računalniški učilnici reševali spletni vprašalnik (več na (http:/anketa.ivz.si/SSS)). V zvezi s to anketo pa so se nekateri starši pritožili, saj so menili, da zanjo niso podali soglasja za obdelavo osebnih podatkov njihovega otroka. Osnovna šola ob začetku šolskega leta sicer da staršem v podpis soglasje za obdelavo osebnih podatkov njihovega otroka (na primer objava fotografij, rezultati različnih tekmovanj) s strani šole. Ali bi lahko pod opisom "drugo" na tem obrazcu za soglasje zajeli tudi različne ankete?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Omejitev referenduma

Avtor ni naveden, 10.1.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2013Z odložitvijo uveljavitve in z zavrnitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu na referendumu bi nastale protiustavne posledice. Z odložitvijo uveljavitve in z zavrnitvijo Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank na referendumu bi nastale protiustavne posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Pravice ministra po prenehanju mandata - vrnitev na prejšnje delovno mesto

Avtor ni naveden, 10.1.2013

Delovna razmerja, Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2013Sodba VIII Ips 226/2011, 2. oktober 2012 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani Pdp 208/2011) ZPos - 37. in 38. člen Po prvem odstavku 32. člena ZVRS se za pravice po prenehanju mandata ministra smiselno uporabljajo določbe ZPos, ki v 37. členu izrecno določ
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 10.1.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 1/2013Pregled slovenske zakonodaje Davek na finančne storitve Novi Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS) določa obdavčitev finančnih storitev, ki so bile do zdaj oproščene plačila DDV in davka na zavarovalne posle. Zakon določa, da davčna obveznost za zavez
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Plačilo nadurnega dela - prekoračitev zakonsko dovoljene kvote

Avtor ni naveden, 10.1.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2013Sodba in sklep VIII Ips 111/2012, 18. september 2012 (v zvezi z odločbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 514/2011) ZDR - 128. in 143. členTudi delo, ki ga delavec po odredbi oziroma navodilih delodajalca opravi preko zakonsko dovoljene kvote nadur, je nadurno delo, za katero ZDR
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Izraba letnega dopusta v osnovni šoli

mag. Nataša Belopavlovič, 10.1.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 1/2013Specialna pedagoginja (svetovalna služba) v osnovni šoli je imela med letnimi počitnicami predviden letni dopust. V tem času je bila zaradi bolezni na bolniški, ki je trajala do začetka pouka. Dopusta ni izrabila. Glede na zakonodajo in ministrovo okrožnico (str. 7, 8) sme letni dopust izrabiti le med pouka prostimi dnevi. Učiteljica hoče izrabiti dopust za leto 2012 v času pouka - ves dan ali po urah vsak dan nekaj s predčasnim odhodom iz službe. Naj še povemo, da ji je bilo dodeljenih 35 dni dopusta, do danes ga je izrabila tri dni. • Kako naj ravnamo, da ugodimo zakonu in pravicam delavke?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Od Ustavnega sodišča do Metelkove

dr. Dragan Petrovec, 10.1.2013

Pravoznanstvo

dr. Dragan Petrovec, Pravna praksa, 1/2013Ne vem, ali je že bilo o Ustavnem sodišču toliko zapisanega v zadnjih dvajsetih letih, kot lahko beremo zadnje tedne. Če se je njegov predsednik dr. Ernest Petrič v Odmevih na RTV Slovenija 20. decembra lani še nekako izmikal, da ni prebral še nobene argumentirane kritike odločitve o zavrnitvi referenduma, jih je zdaj več kot dovolj. Naj omenim le dve, ki se mi zdita najbolj prepričljivi, in sicer kritika dr. Lojzeta Udeta v Sobotni prilogi Dela in dr. Jožeta Mencingerja v Mladini. A ne nameravam utrjevati tovrstne kritike, čeprav se z njo strinjam. Rad bi opozoril na nekaj drugega, kar vsaj po mojem kot neko sodnim odločbam vzporedno dogajanje maje ugled Ustavnega sodišča. Morda so tudi odločitve take, kot so, prav zaradi tega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Z novelo ZDavP-2F do bolj transparentnega poslovanja davčnih zavezancev

mag. Mojca Kunšek, 10.1.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 1/2013Temeljna naloga Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je pobiranje davkov, ki zajema tako obračunavanje, odmero, plačevanje, vračilo, nadzor in izvršbo davkov, ureja pa tudi pravice in obveznosti davčnih zavezancev in drugih organov na nacionalni ravni. V skladu z veljavnimi predpisi so podatki o davkih posameznih davčnih zavezancev varovani kot davčna tajnost. Kljub temu načelnemu izhodišču pa je predlagatelj zadnjih sprememb ZDavP-2 ocenil, da spremenjene javnofinančne in gospodarske razmere zahtevajo spremembe pravnih pravil v smeri dajanja večjega poudarka javnosti podatkov o neplačevanju dajatev ter vzpostavitvi pravega razmerja med potrebo po varovanju davčne tajnosti in potrebo po zagotavljanju interesa javnosti. Ocenil je namreč, da navedeno velja še zlasti v kontekstu problematike (ne)plačevanja davkov v smeri izmikanja plačevanju davkov na eni strani in slabšanja konkurenčnega položaja davčnih zavezancev, ki redno izpolnjujejo svoje davčne obveznosti, na drugi strani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Videonadzor brez shranjevanja posnetkov

Irena Vovk, 10.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2013Odgovorna oseba osnovne šole je podjetju naročila postavitev videonadzornih kamer znotraj njihovega objekta. Kamere naj bi pokrivale šolski vhod, službeni vhod, hodnik garderobe, telovadnico, sčasoma pa še druge skupne šolske prostore. Snemanja videonadzornih kamer ne bo, slike v živo bi občasno spremljali vodilni uslužbenci šole in varnostna služba v času, ko je šola zaprta. Ali gre v tem primeru sploh za videonadzor po določbah Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Visoke kazni za nespoštovanje sodb

mag. Nana Weber, 10.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 1/2013Sodbe Sodišča (EU) je nedvomno treba spoštovati. Pred kratkim izrečena visoka kazen Španiji, ker ni izvršila sodbe Sodišča, v višini 50.000 evrov za vsak dan zamude (od razglasitve sodbe, s katero je bila določena ta kazen, do izvršitve) in plačilo pavšalnega zneska 20 milijonov evrov pa vsekakor kažeta tudi na to, da z izvršitvijo ni pametno čakati. Če Komisija meni, da država članica ni sprejela potrebnih ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča, lahko v skladu z drugim odstavkom 260. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) pred Sodiščem vloži tožbo, potem ko je državi omogočila predložitev pripombe. Pri tem določi višino pavšalnega zneska ali denarne kazni, ki naj jo država članica plača in je po njenem mnenju primerna glede na okoliščine zadeve. Če Sodišče ugotovi, da država članica ni izvršila njegove sodbe, ji lahko naloži plačilo pavšalnega zneska ali denarne kazni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Po drugi razglašeni sodbi na MKS polovični izkupiček za tožilstvo

dr. Sabina Zgaga, 10.1.2013

Kaznovalno pravo

dr. Sabina Zgaga, Pravna praksa, 1/2013Tako kot prvi primer pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (MKS; Tožilec proti Thomasu Lubangi Dyllu) se tudi drugi primer nanaša na situacijo v Demokratični republiki Kongo. Za razliko od prvega primera pa je sodišče tokrat izdalo oprostilno sodbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 10.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Razsojeno

Toni Tovornik, 10.1.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 1/2013Subjektivna nevarnost za uveljavitev terjatve Tožeča stranka je vložila predlog za izdajo začasne odredbe s prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnin ter izplačil z računov prve in druge tožene stranke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Obsodba nezakonite izročitve terorističnega osumljenca

Andreja Tratnik, 10.1.2013

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 1/2013Pretresljive zgodbe o moralno do kraja zavržnem ravnanju s številnimi osumljenci terorizma v Guantánamu, Abu Grajbu, Salt Pitu itd. so že nekoliko potihnile. Pred leti, ko so jih novinarji spravili na prve strani časopisov, so se kot glavna kršiteljica temeljnih človekovih pravic znašle Združene države Amerike, ki so po 11. septembru 2001 začele odkrito vojno proti terorizmu. Manj glasno pa je odmevalo sporočilo, da ZDA v takem ravnanju niso bile same. Brez sodelovanja in pomoči številnih držav jim marsičesa ne bi uspelo izpeljati - tudi serije nezakonitih izročitev (ang. extraordinary renditions). Države članice Sveta Evrope so bile del zgodbe. Na to opozarja tudi nedavna odmevna razsodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo obsodilo kršitve 3. (prepoved mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja), 5. (pravica do svobode in varnosti), 8. (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) in 13. (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) zaradi sodelovanja v eni od takih nezakonitih izročitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Odziv Univerze na Primorskem na članek dr. Aleša Novaka, objavljenem v Pravni praksi, št. 47/2012

Avtor ni naveden, 10.1.2013

Pravoznanstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2013Na članek dr. Aleša Novaka (PP, št. 47/2012) in njegovi pismi, poslani na naslova dekana in dekanje dveh fakultet Univerze na Primorskem, z obtožbami na račun dr. Andraža Terška o "kršitvi akademske etike/poskusu plagiata" izjavljamo naslednje. Iz besedila, ki ga je dr. Teršek pred enajstimi leti o
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Kadijeva sodba 2.

dr. Marko Novak, 10.1.2013

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 1/2013Z obžalovanjem opažam, da Aleš Novak nič kaj akademsko nadaljuje s poskusi moje diskvalifikacije. S takim namenom se je obrnil tudi na moja delodajalca, vodstvi Evropske pravne fakultete in Fakultete za državne študije, in ju opozoril na moje domnevne nepravilnosti. Obe vodstvi sta me podprli in Novaku ustrezno odgovorili. Žal ugotavljam, da postajajo obtožbe plagiatorstva sodobni lov na čarovnice, tudi sredstvo za poskus izločitve akademske konkurence. Če bi Novaku ta poskus uspel, potem bi v Sloveniji na področju teorije prava vsaj za nekaj časa bilo spet tako, ko je bilo v "dobrih starih časih". Zakaj bi nekdo zmotil ta ustaljeni "red", ki traja že desetletja? Sredstva, kako to doseči, očitno niso problem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Ugrabljena sodba

mag. Nina Betetto, 10.1.2013

Človekove pravice

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 1/2013Po prepričanju mag. Matevža Krivica je treba kritiko sodbe Vrhovnega sodišča v zvezi z odškodninsko odgovornostjo države zaradi nezakonitega izbrisa še zaostriti, in sicer s poudarjanjem nemoralnosti ugovora zastaranja v takih t
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Vsebina PP št.1/2013

Avtor ni naveden, 10.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2013stran 3 UVODNIK dr. France Bučar Prepoved referenduma - za kaj v resnici gre stran 6 USTAVNO PRAVO dr. Matej Avbelj Konec ali začetek slovenskega ustavnega prava? stran 8 ČLOVEKOVE PRAVICE - ODMEV
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Ko pravniki razpravljajo o številu angelov na konici igle

dr. Rok Čeferin, 10.1.2013

Ostalo

dr. Rok Čeferin, Pravna praksa, 1/2013Med novoletnimi prazniki sem prebral duhovite Ihanove Državljanske eseje. Posebej všeč mi je bilo avtorjevo opisovanje zgodovinskih okoliščin, v katerih se je razvil današnji pregovorno nevoščljiv in zamerljiv slovenski značaj. Povprečen Slovenec je prebival v ruralnem okolju in njegova dolina je zanj pomenila ves svet. V takem okolju se je bilo na družbeni lestvici mogoče povzpeti le na račun svojega soseda. Slovenski kmetje se niso organizirali v bojne formacije, ki bi plenile in osvajale tuja ozemlja ter v domovino prinesle bogat plen. Slovenski kmet je lahko obogatel le na račun svojega soseda, s pomočjo v zavetju teme in na skrivaj v svojo korist premaknjenega mejnika med parcelama.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Predlagane nove spremembe Zakona o prekrških

Hinko Jenull, 10.1.2013

Prekrški

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1/2013Vlada je 21. decembra 2012 v Državni zbor RS vložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1H). Iz uvodne obrazložitve zakona, ki bo obravnavan po rednem postopku, izhaja, da zasleduje tri temeljne cilje: poenostavitev, pospešitev in večjo ekonomičnost postopkov, lažje čezmejno obravnavanje cestnoprometnih prekrškov in odpravo v praksi zaznanih pomanjkljivosti ali nejasnosti veljavnega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Povračilni zahtevek stroškov zdravljenja nujne medicinske pomoči v državi članici EU

Jasmina A. Tabaković, 10.1.2013

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Jasmina A.-Tabaković, Pravna praksa, 1/2013Visokokakovostne zdravstvene storitve so za evropske državljane priznane z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, vendar sistemi socialne varnosti v EU niso harmonizirani, ampak temeljijo na načelu koordinacije, po katerem vsaka država članica svobodno odloča o pravicah in obveznostih, ki izvirajo iz teh sistemov. Prispevek obravnava problematiko povračilnega zahtevka stroškov zdravljenja nujne medicinske pomoči v drugi državi članici in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, s katero je ugodilo zahtevku slovenske turistke v Španiji po povračilu stroškov zdravljenja nujne medicinske pomoči v zasebni kliniki. Sodba je sicer rezultatsko ustrezna, odprto vprašanje, ki se poraja ob branju obrazložitve, pa je, ali je sodišče svojo odločitev v vseh pogledih pravilno utemeljilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Konec ali začetek slovenskega ustavnega prava?

dr. Matej Avbelj, 10.1.2013

Človekove pravice

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 1/2013Ustavno sodišče je v odločbi št. U-II-12-23 in U-II-2/12-22 z dne 17. decembra 2012 odločilo, da bi z odložitvijo uveljavitve t. i. zakonov o državnem holdingu in slabi banki nastale protiustavne posledice, in je zato referenduma o teh zakonih prepovedalo. To je sprožilo pravi vihar v kozarcu pravniške in medijske vode. V tem prispevku želim predstaviti svoje stališče do omenjene odločbe in tudi do interpretativnih odzivov nanjo. Le oboje skupaj namreč tvori ustavnopravno celoto zadevne sodbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 43. seji (3. januar 2013): - Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja; - Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2012 EP in Sveta o uvajanju tehničnih in poslovnih z
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Prepoved referenduma - za kaj v resnici gre

dr. France Bučar, 10.1.2013

Pravoznanstvo

dr. France Bučar, Pravna praksa, 1/2013Zakaj kar naenkrat tolikšno zanimanje za pravna, zlasti ustavnopravna vprašanja v naši javnosti? Skoraj vsak dan jim je celo v pismih bralcev zagotovljena posebna pozornost. Ljudje, ki bi sicer z levo roko zamahnili nad tem "pravnim dolgočasjem", se "strokovno", predvsem pa čustveno opredeljujejo do
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 10.1.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 1/201311. januar 1992 - Odločitev o mejah Arbitražna komisija Mednarodne konference o nekdanji Jugoslaviji, t. i. Badinterjeva komisija, je v mnenju ocenila, da so meje nekdanjih jugoslovanskih republik meje novonastalih držav na območju nekdanje Jugoslavije. 12. januar 1665 - Pierre S. de F
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
2013(40)
> Januar(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ DĐEFG H IJ K LM N OP QR SŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov