O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 10.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Visoke kazni za nespoštovanje sodb

mag. Nana Weber, 10.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 1/2013Sodbe Sodišča (EU) je nedvomno treba spoštovati. Pred kratkim izrečena visoka kazen Španiji, ker ni izvršila sodbe Sodišča, v višini 50.000 evrov za vsak dan zamude (od razglasitve sodbe, s katero je bila določena ta kazen, do izvršitve) in plačilo pavšalnega zneska 20 milijonov evrov pa vsekakor kažeta tudi na to, da z izvršitvijo ni pametno čakati. Če Komisija meni, da država članica ni sprejela potrebnih ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča, lahko v skladu z drugim odstavkom 260. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) pred Sodiščem vloži tožbo, potem ko je državi omogočila predložitev pripombe. Pri tem določi višino pavšalnega zneska ali denarne kazni, ki naj jo država članica plača in je po njenem mnenju primerna glede na okoliščine zadeve. Če Sodišče ugotovi, da država članica ni izvršila njegove sodbe, ji lahko naloži plačilo pavšalnega zneska ali denarne kazni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Videonadzor brez shranjevanja posnetkov

Irena Vovk, 10.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2013Odgovorna oseba osnovne šole je podjetju naročila postavitev videonadzornih kamer znotraj njihovega objekta. Kamere naj bi pokrivale šolski vhod, službeni vhod, hodnik garderobe, telovadnico, sčasoma pa še druge skupne šolske prostore. Snemanja videonadzornih kamer ne bo, slike v živo bi občasno spremljali vodilni uslužbenci šole in varnostna služba v času, ko je šola zaprta. Ali gre v tem primeru sploh za videonadzor po določbah Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Po drugi razglašeni sodbi na MKS polovični izkupiček za tožilstvo

dr. Sabina Zgaga, 10.1.2013

Kaznovalno pravo

dr. Sabina Zgaga, Pravna praksa, 1/2013Tako kot prvi primer pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (MKS; Tožilec proti Thomasu Lubangi Dyllu) se tudi drugi primer nanaša na situacijo v Demokratični republiki Kongo. Za razliko od prvega primera pa je sodišče tokrat izdalo oprostilno sodbo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

(Ustavno)pravne razsežnosti

dr. Marijan Pavčnik, 10.1.2013

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 1/2013Podnaslov še vedno zavaja, ker dnevnika ne pišem. Gre zgolj za literarno obliko, ki omogoča sprotna odzivanja, ta pa so lahko osnova za morebitno nadaljnje razpravljanje v obliki strokovnega članka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Iz krize s skupnim delovanjem

mag. Nana Weber, 10.1.2013

Človekove pravice

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 1/2013Ustavno sodišče si je v zadnjih 21 letih zagotovilo ugled in spoštovanje tudi tistih, ki se z njegovimi odločitvami niso strinjali, je na slovesnosti ob dnevu ustavnosti 20. decembra 2012 uvodoma dejal predsednik sodišča dr. Ernest Petrič: "To je še zlasti pomembno v zadnjem času, ko po telefonu, elektronski pošti in na druge načine prejemam kritična, včasih pa tudi žaljiva sporočila. V sporočilih je izraženo tudi zaupanje v Ustavno sodišče, včasih pa pretirano pričakovanje." Tudi po odločitvi glede referenduma o slabi banki in državnem holdingu so se pojavile tako kritike kot tudi odobravanja. Dr. Petrič je poudaril, da se z odločitvami nikoli ne bodo vsi strinjali, vendar pa pavšalnih in žaljivih ocen o delu sodišča ne razume: "Take ocene povedo le o njihovih avtorjih."
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Obsodba nezakonite izročitve terorističnega osumljenca

Andreja Tratnik, 10.1.2013

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 1/2013Pretresljive zgodbe o moralno do kraja zavržnem ravnanju s številnimi osumljenci terorizma v Guantánamu, Abu Grajbu, Salt Pitu itd. so že nekoliko potihnile. Pred leti, ko so jih novinarji spravili na prve strani časopisov, so se kot glavna kršiteljica temeljnih človekovih pravic znašle Združene države Amerike, ki so po 11. septembru 2001 začele odkrito vojno proti terorizmu. Manj glasno pa je odmevalo sporočilo, da ZDA v takem ravnanju niso bile same. Brez sodelovanja in pomoči številnih držav jim marsičesa ne bi uspelo izpeljati - tudi serije nezakonitih izročitev (ang. extraordinary renditions). Države članice Sveta Evrope so bile del zgodbe. Na to opozarja tudi nedavna odmevna razsodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki je Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo obsodilo kršitve 3. (prepoved mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja), 5. (pravica do svobode in varnosti), 8. (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) in 13. (pravica do učinkovitega pravnega sredstva) člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) zaradi sodelovanja v eni od takih nezakonitih izročitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 10.1.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 1/2013Pregled slovenske zakonodaje Davek na finančne storitve Novi Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS) določa obdavčitev finančnih storitev, ki so bile do zdaj oproščene plačila DDV in davka na zavarovalne posle. Zakon določa, da davčna obveznost za zavez
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Razsojeno

Toni Tovornik, 10.1.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 1/2013Subjektivna nevarnost za uveljavitev terjatve Tožeča stranka je vložila predlog za izdajo začasne odredbe s prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnin ter izplačil z računov prve in druge tožene stranke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Soglasje o uporabi osebnih podatkov otroka v anketi

Irena Vovk, 10.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2013Osnovna šola je od Inštituta za varovanje zdravja prejela dopis, s katerim so jo obvestili, da bodo na zahtevo EU tudi v tem šolskem letu vrednotili učinkovitost ukrepa Sheme šolskega sadja. Učenci posameznih razredov, ki so jih izbrali na inštitutu, so v računalniški učilnici reševali spletni vprašalnik (več na (http:/anketa.ivz.si/SSS)). V zvezi s to anketo pa so se nekateri starši pritožili, saj so menili, da zanjo niso podali soglasja za obdelavo osebnih podatkov njihovega otroka. Osnovna šola ob začetku šolskega leta sicer da staršem v podpis soglasje za obdelavo osebnih podatkov njihovega otroka (na primer objava fotografij, rezultati različnih tekmovanj) s strani šole. Ali bi lahko pod opisom "drugo" na tem obrazcu za soglasje zajeli tudi različne ankete?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Plačilo nadurnega dela - prekoračitev zakonsko dovoljene kvote

Avtor ni naveden, 10.1.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2013Sodba in sklep VIII Ips 111/2012, 18. september 2012 (v zvezi z odločbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 514/2011) ZDR - 128. in 143. členTudi delo, ki ga delavec po odredbi oziroma navodilih delodajalca opravi preko zakonsko dovoljene kvote nadur, je nadurno delo, za katero ZDR
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Odziv Univerze na Primorskem na članek dr. Aleša Novaka, objavljenem v Pravni praksi, št. 47/2012

Avtor ni naveden, 10.1.2013

Pravoznanstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2013Na članek dr. Aleša Novaka (PP, št. 47/2012) in njegovi pismi, poslani na naslova dekana in dekanje dveh fakultet Univerze na Primorskem, z obtožbami na račun dr. Andraža Terška o "kršitvi akademske etike/poskusu plagiata" izjavljamo naslednje. Iz besedila, ki ga je dr. Teršek pred enajstimi leti o
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Pravice ministra po prenehanju mandata - vrnitev na prejšnje delovno mesto

Avtor ni naveden, 10.1.2013

Delovna razmerja, Uprava

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2013Sodba VIII Ips 226/2011, 2. oktober 2012 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani Pdp 208/2011) ZPos - 37. in 38. člen Po prvem odstavku 32. člena ZVRS se za pravice po prenehanju mandata ministra smiselno uporabljajo določbe ZPos, ki v 37. členu izrecno določ
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Z novelo ZDavP-2F do bolj transparentnega poslovanja davčnih zavezancev

mag. Mojca Kunšek, 10.1.2013

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 1/2013Temeljna naloga Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je pobiranje davkov, ki zajema tako obračunavanje, odmero, plačevanje, vračilo, nadzor in izvršbo davkov, ureja pa tudi pravice in obveznosti davčnih zavezancev in drugih organov na nacionalni ravni. V skladu z veljavnimi predpisi so podatki o davkih posameznih davčnih zavezancev varovani kot davčna tajnost. Kljub temu načelnemu izhodišču pa je predlagatelj zadnjih sprememb ZDavP-2 ocenil, da spremenjene javnofinančne in gospodarske razmere zahtevajo spremembe pravnih pravil v smeri dajanja večjega poudarka javnosti podatkov o neplačevanju dajatev ter vzpostavitvi pravega razmerja med potrebo po varovanju davčne tajnosti in potrebo po zagotavljanju interesa javnosti. Ocenil je namreč, da navedeno velja še zlasti v kontekstu problematike (ne)plačevanja davkov v smeri izmikanja plačevanju davkov na eni strani in slabšanja konkurenčnega položaja davčnih zavezancev, ki redno izpolnjujejo svoje davčne obveznosti, na drugi strani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Pravni napovednik

Irena Vovk, 10.1.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Prepoved referenduma - za kaj v resnici gre

dr. France Bučar, 10.1.2013

Pravoznanstvo

dr. France Bučar, Pravna praksa, 1/2013Zakaj kar naenkrat tolikšno zanimanje za pravna, zlasti ustavnopravna vprašanja v naši javnosti? Skoraj vsak dan jim je celo v pismih bralcev zagotovljena posebna pozornost. Ljudje, ki bi sicer z levo roko zamahnili nad tem "pravnim dolgočasjem", se "strokovno", predvsem pa čustveno opredeljujejo do
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Konec ali začetek slovenskega ustavnega prava?

dr. Matej Avbelj, 10.1.2013

Človekove pravice

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 1/2013Ustavno sodišče je v odločbi št. U-II-12-23 in U-II-2/12-22 z dne 17. decembra 2012 odločilo, da bi z odložitvijo uveljavitve t. i. zakonov o državnem holdingu in slabi banki nastale protiustavne posledice, in je zato referenduma o teh zakonih prepovedalo. To je sprožilo pravi vihar v kozarcu pravniške in medijske vode. V tem prispevku želim predstaviti svoje stališče do omenjene odločbe in tudi do interpretativnih odzivov nanjo. Le oboje skupaj namreč tvori ustavnopravno celoto zadevne sodbe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 10.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o elektronskih komunikacijah - ZEKom-1 (Ur. l. RS, št. 109/12) - veljati začne 15. januarja. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju - ZDP-2B (Ur. l. RS, št. 109/12
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 10.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/20137. januar - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Republike Srbije o policijskem sodelovanju; - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Republike Kosovo o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah; - predlog zakona o dopolnitvi Zakona o ratifika
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Razpisi

Avtor ni naveden, 10.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2013Ur. l. RS, št. 106/13 1. Direktor - Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad; rok je 14. januar. 2. Direktor - Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica; rok je 14. januar. 3. Javni poziv za predlaganje kandidatov za člana Upravnega odbora Univerze
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Vlada RS

Avtor ni naveden, 10.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 43. seji (3. januar 2013): - Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja; - Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2012 EP in Sveta o uvajanju tehničnih in poslovnih z
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Vsebina PP št.1/2013

Avtor ni naveden, 10.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2013stran 3 UVODNIK dr. France Bučar Prepoved referenduma - za kaj v resnici gre stran 6 USTAVNO PRAVO dr. Matej Avbelj Konec ali začetek slovenskega ustavnega prava? stran 8 ČLOVEKOVE PRAVICE - ODMEV
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Ugrabljena sodba

mag. Nina Betetto, 10.1.2013

Človekove pravice

mag. Nina Betetto, Pravna praksa, 1/2013Po prepričanju mag. Matevža Krivica je treba kritiko sodbe Vrhovnega sodišča v zvezi z odškodninsko odgovornostjo države zaradi nezakonitega izbrisa še zaostriti, in sicer s poudarjanjem nemoralnosti ugovora zastaranja v takih t
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)

mag. Janez Tekavc, 10.1.2013

Kultura in umetnost

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 1/2013Založba Uradni list je v zbirki predpisov s komentarjem izdala Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom (Ljubljana 2012, 221 strani) avtorjev Vide Kostanjevec, Marije Bukovec Marovt, Andraža Žvana in Boruta Smrdela.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄1

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 10.1.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 1/201311. januar 1992 - Odločitev o mejah Arbitražna komisija Mednarodne konference o nekdanji Jugoslaviji, t. i. Badinterjeva komisija, je v mnenju ocenila, da so meje nekdanjih jugoslovanskih republik meje novonastalih držav na območju nekdanje Jugoslavije. 12. januar 1665 - Pierre S. de F
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
2013(40)
> Januar(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ DĐEFG H IJ K LM N OP QR SŠT UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov