O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 12.1.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2012j je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije - ZLPLS-Dr. l. RS, št. 109/11) - veljati začne 14. januarja. 2. Direktiva Sveta 2011/96/EU z dne 30. n
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 12.1.2012

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 1/2012Pregled slovenske zakonodaje Interventni ukrepi Na prvi dan novega leta je začel veljati Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12), ki z namenom stabilizacije javnih financ začasno omejuje rast nekaterih izdatkov državnega in občinsk
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Pravica do stanovanja

Aleš Velkaverh, 12.1.2012

Varstvo človekovih pravic

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 1/2012Gladysheva proti Rusiji, št. 7097/10, 6. december 2011 V praksi so pogosti spori, do katerih pride zaradi navzkrižja med pravico dobrovernega kupca, ki je nepremičnino pridobil od prodajalca, za katerega se je pozneje izkazalo, da ni bil upravičen razpolagati s to nepremičnino, in pravico prej
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Pravica državljanov EU do stalnega prebivališča v državi gostiteljici - nekaj dilem in odgovorov

Zoran Skubic, 12.1.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 1/2012Tomasz Ziolkowski in Barbara Szeja ter drugi proti Zvezni deželi Berlin (C-424/10 in C-425/10), 21. december 2011. Sodišče Evropske unije (Sodišče) je v luči določb Direktive o prostem gibanju oseb (Direktiva) obravnavalo več vprašanj, povezanih s pridobitvi
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Zadnjim spremembam računovodskih standardov bo treba prilagoditi interne akte in jih upoštevati pri letnem poročanju

mag. Mojca Kunšek, 12.1.2012

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 1/2012V preteklem letu je bilo sprejetih več sprememb računovodskih standardov, ki napotujejo podjetja, da spremembam prilagodijo svoje notranje akte in jih upoštevajo pri letnem poročanju. Spremembe Slovenskih računovodskih standardov S 1. januarjem 2012 sta začela veljati nova Slovenska rač
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Novela ZVPot-E in novo obdobje ureditve garancije

mag. Martina Metelko, 12.1.2012

TRGOVINA, Obligacije

mag. Martina Metelko, Pravna praksa, 1/2012 V dosedanjih objavah v Pravni praksi je že bila predstavljena ureditev garancije po zadnji spremembi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). Kljub temu pa nekatere ključne zadeve v povezavi z novo ureditvijo garancije še niso bile predstavljene oziroma poudarje
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Dvom glede ustreznosti nudenja pomoči s strani centra za socialno delo

Avtor ni naveden, 12.1.2012

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2012Zadeva št. 3.5-8/2011 z dne 10. november 2011 Mlajši pobudnik je ostal brez denarne socialne pomoči in z dolgom v višini 460 evrov. Že vse življenje ima težave z motoriko in komunikacijo, zato je bil v času šolanja obravnavan kot otrok s posebnimi potrebami, zdaj pa je pacient Ambulante za avtizem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 12.1.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Podaljševanje jubilejne prodajne akcije kot nelojalna konkurenca

mag. Judita Dolžan, 12.1.2012

TRGOVINA

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 1/2012I ZR 173/09, 7. julij 2011 Ko podjetje jubilejno prodajno akcijo oglašuje tako, da objavi znižanje blaga za določen odstotek, pri čemer naj bi to znižanje trajalo le do točno določenega dne, se mora te časovne omejitve načeloma tudi držati. Podaljševanje take prodajne akcije bi namreč zaradi s
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

20 let Ustave

Gregor Kovačič, 12.1.2012

Pravoznanstvo

Gregor Kovačič, Pravna praksa, 1/2012 V tednu, ko je minevalo dvajset let od sprejema slovenske ustave, tj. 21. in 22. decembra, sta PF Univerze v Ljubljani in Ustavno sodišče RS v Ljubljani organizirala dvodnevno mednarodno znanstveno konferenco Dvajset let Ustave Republike Slovenije: pomen ustavnosti in ustavna demokracija. Z njo
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Razsojeno

Toni Tovornik, 12.1.2012

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 1/2012 Nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela Tožnik je vložil predlog za izdajo začasne odredbe, s katero bi sodišče toženi stranki (Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije - ZZZS) naložilo, da tožniku izplačuje mesečno nadomestilo iz naslova varstva pravic iz zdravstvenega zavarovanja d
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Samostojni novinar - obstoj delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 12.1.2012

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2012Sodba VIII Ips 266/2009, 5. september 2011 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani VDSS Pdp 1167/2008) ZDR - 4., 11. in 20. člen ter prvi odstavek 204. člena ZMed - 21. in 22. člen Kolektivna pogodba za poklicne novinarje - 4. in 5. člen Uredba o postopku in podrobn
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Pobiranje, izterjava in nadzor nad plačevanjem prispevkov

Avtor ni naveden, 12.1.2012

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2012Odločba, št. U-I-281/09 z dne 22. november 2011 (Ur. l. RS, št. 105/11) Prvi odstavek 228. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se razveljavi v delu, ki se glasi: "odpisuje, delno odpisuje oziroma dovoljuje odlog ali obročno odplačevanje pr
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Spreminjanje prostorskih aktov

Avtor ni naveden, 12.1.2012

Urejanje prostora

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2012Odločba, št. U-I-288/11 z dne 15. decembra 2011 (Ur. l. RS, št. 109/11) Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej se odpravi. Tehnični popravek, ki spreminja in dopolnjuje vsebino občinskega prostorskega načrta, in je b
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Referendum o Družinskem zakoniku

Avtor ni naveden, 12.1.2012

Zakonska zveza in družinska razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2012Odločba, št. U-II-3/11 z dne 8. decembra 2011 (Ur. l. RS, št. 109/11) Zahteva Državnega zbora, naj Ustavno sodišče odloči, da bi z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve Družinskega zakonika na referendumu nastale protiustavne posledice, se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Trajanje varščine po ZKP

Avtor ni naveden, 12.1.2012

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2012Odločba, št. U-I-90/09, Up-489/09, Up-510/09 z dne 8. decembra 2011 (Ur. l. RS, št. 105/11) Določbe Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki urejajo trajanje varščine, niso v neskladju z Ustavo. Sklep Višjega sodišča v Kopru št. Kp 27/2009 z dne 11. februarj
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Obdelava podatkov o predhodnih zaposlitvah pri medicini dela

Irena Vovk, 12.1.2012

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2012Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1/2011/2100, 16. avgust 2011 V okviru zdravniških pregledov pred zaposlitvijo psihologi zbirajo in beležijo tudi vsa dejstva v zvezi z vsemi preteklimi zaposlitvami posameznika (na primer pri katerih podjetjih je bil delavec predhodno zaposlen, koliko časa je
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Prevoz otrok s posebnimi potrebami

Avtor ni naveden, 12.1.2012

Osnovno šolstvo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2012 V zavod so vključeni otroci s posebnimi potrebami, ki imajo po 56. členu Zakona o osnovi šoli (ZOsn) pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. V istem členu je do
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

dogodki - izjave

Irena Vovk, 12.1.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2012od 20. decembra do 9. januarja Torek, 20. 12. Interventni zakon. Vlada Boruta Pahorja je potrdila besedilo predloga zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 in ga poslala v parlament po nujnem postopku. V letu 2012 se tako ne bodo usklajevali transferji posameznikom in gosp
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Pravniki smo kapitulirali pred ekonomijo, politiko in mediji

dr. Šime Ivanjko, 12.1.2012

Pravoznanstvo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 1/2012V naši družbi delujejo pravniki, ki so družbeno funkcionalno pomembni, in pravniki, ki so delovno potrebni. Vsak mora sam oceniti, v katero kategorijo je uvrščen, kajti od njega ni odvisno, v katero skupino ga umešča družbeno okolje. Družbeni sistem, politična elita, geografska umeščenost, družinsko
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Pravni napovednik

Irena Vovk, 12.1.2012

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2012Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Kotiček za otroke - igre in kvizi o EU

Irena Vovk, 12.1.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2012(http://europa.eu/kids-corner) J Jezik: venščina in 21 drugih uradnih jezikov EU Tip: samostojno spletišče Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: igrice, kvizi, interaktivni zemljevidi, video, različna e-gradiva za osnovnošolce in srednješolce ipd. Povezava z
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

Evropa

Irena Vovk, 12.1.2012

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2012Torek, 20. 12. Boj proti goljufijam. Programa Herkul III in Periklej 2020 - za zdaj še v obliki predlogov uredb - na področju politike za boj proti goljufijam se bosta predvidoma začela izvajati januarja 2014, potekala pa bosta sedem let. Program Herkul III je namenjen boju proti golju
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 12.1.2012

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 1/20121 14. januar 1784 - Konec vojne za neodvisnost so ratificirale mirovni sporazum z Veliko Britanijo, s čimer se je uradno končala vojna za ameriško neodvisnost. 15. januar 1929 - Martin Luther King V Atlanti se je rodil baptistični duhovnik in borec za pravice temnopoltih
Naslovnica
Pravna praksa, 2012⁄1

ne preslišite

Avtor ni naveden, 12.1.2012

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 1/2012V Val 202, 12. januar 2012, ob 12.00 rugačni Neslovenci, samski, samohranilke in samohranilci, ženske, revni, verni, neverni, istospolno usmerjeni, nezaposleni, drugačni, neenaki ... Drugorazredni? Rsl 1, 16. januar 2012, ob 17.05 Slovenska manjšina Slovence v Italiji čaka
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
2012(43)
> Januar(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČ D ĐEFG H I J K L M NOP QRS ŠT UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov