O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 34)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Posvetovanje o kontradiktornosti kazenskega postopka

Andrej Ferlinc, 13.1.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 1/1994Društvo državnih tožilcev in Sodniško društvo sta še v zadnjih dneh preteklega leta organizirala posvetovanje o predvidenem uvajanju elementov kontradiktornosti v kazenski postopek. Posvetovanje je ob sodelovanju predstavnikov Vrhovnega sodišča in Pravne fakultete v Mariboru zajelo sicer le področje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Organiziranje gospodarskih subjektov

Damjan Belič, 13.1.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 1/199410. junija 1993 je pričel veljati zakon o gospodarskih družbah, ki na novo ureja organiziranje vseh pridobitnih dejavnosti za trg v gospodarskih družbah in pri samostojnem podjetniku posamezniku. Kako naj se gospodarski subjekti organizirajo skladno z novim zakonom? Avtorica Joža Nikolič je izdala k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Zametki slovenske pomorske zakonodaje

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Pomorski in rečni promet

, Pravna praksa, 1/1994Iz predavanja dr. Marka Pavlihe na Visoki pomorski in prometni šoli v Piranu, ki je 9. decembra 1993 pripravila posvet o novostih v prometu in zakonodaji o prometu ob tednu Univerze v Ljubljani ... Slovenci smo z osamosvojitvijo uresničili tisočletne sanje, zaradi katerih pa je bilo treba marsikaj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Seminar: Pravo in šport

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Šport in organizacije

, Pravna praksa, 1/1994Pravna komisija Olimpijskega komiteja Slovenije je 10. decembra lani pripravila svojevrsten seminar o razmerju med pravom in športom, ki ju nedvomno družita vsaj dve skupni značilnosti, namreč sistem pravil in sojenje. Z različnih pravnih vidikov je bila prikazana sedanja ureditev tega "razmerja", t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Zakon o kazenskem postopku

mag. Zlatko Dežman, 13.1.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

mag. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 1/1994Odločitev Državnega zbora, da je "potrebno kot temeljno načelo sprejeti načelo kontradiktornosti in določbe zakona prilagoditi temu izhodišču",(*1) zastavlja vprašanje obsega takšne zahteve. To poudarjam zlasti zato, ker prevevajo naš kazenski postopek od novele iz leta 1967 močni akuzatorni element...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Pravniško društvo Maribor

Saša Prelič, 13.1.1994

Društva, javni shodi, prireditve

Saša Prelič, Pravna praksa, 1/1994V četrtek, 6. januarja 1994, so se člani mariborskega Pravniškega društva zbrali na svojem prvem rednem srečanju v novem letu. Predsednik društva dr. Šime Ivanjko je, potem ko je vsem zbranim zaželel obilo uspeha v novem letu, podal kratko oceno opravljenega dela v preteklem obdobju ter z zadovoljst...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

PF v Ljubljani

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1994Znanstveno pedagoški svet Pravne fakultete v Ljubljani je v študijskem letu 1992/93 izvolil oz. ponovno izvolil v ustrezne nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev: - iz vrst fakultetnih delavcev: * dr. Marijana Pavčnika v naziv redni profesor za Teorijo države in prava (uvod v pravoznanstvo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Spoštuj (dobesedno: trpi) zakon, ki si ga sam sprejel.

dr. Janez Kranjc, 13.1.1994

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 1/1994Patere quam ipse fecisti legem Rek, ki ga imamo pred seboj, je parafraza. Nastal je kot zgoščen povzetek Ulpijanovega komentarja pretorskega edikta. Po tem ediktu je moral magistrat, ki je predlagal sprejem določenega pravnega pravila, dopustiti, da so to pravilo na enak način uporabili tudi zope...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Določenost meril o delavčevi uspešnosti

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/1994Organizacija je dolžna uporabljati merila za ugotavljanje delavčeve uspešnosti, ki jih je določila s svojim splošnim aktom, zato ne more v programu razreševanja trajnih presežkov teh meril spreminjati oziroma prilagajati. Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 491/93 z dne 16...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Poustavne praznine - do kdaj

Dušan Skok, 13.1.1994

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Dušan Skok, Pravna praksa, 1/1994Pred meseci, ko smo pregledovali pobudo poslancev Državnega zbora za nujno podaljšanje uskladitvenega roka z novo (zdaj dve leti staro) ustavo Republike Slovenije - torej za novelo ustavnega zakona - so bila pričakovanja hudo optimistična. Saj, kdo pa bi lahko računal na tolikšen zaplet, ki je na vi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Bistvena kršitev postopka

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 1/1994Podana je bistvena kršitev postopka, če poslovodni organ ni spoštoval roka, v katerem mora program razreševanja presežnih delavcev predložiti sindikatu, predno ga sprejme organ upravljanja organizacije. Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 718/93 z dne 28. 10. 1993. Sodi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Nadomestna izpolnitev prodajne pogodbe

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Obligacije

, Pravna praksa, 1/1994Objektivna nemožnost izpolnitve prodajne pogodbe v času, ko je prodajalec z izpolnitvijo svoje obveznosti že v zamudi (po poteku dogovorjenega roka dobava avtomobila ni možna zaradi izrednih razmer - vojna in gospodarska blokada proizvajalčeve države) ima sicer za posledico prenehanje njegove obvezn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Pravni interes - začetek postopka

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1/1994Ustavno sodišče je ugotovilo, da na podlagi zatrjevane morebitne povečane obveznosti, ki naj bi jo pobudnik imel zaradi učinkov izpodbijanega odloka kot davčni zavezanec, ni mogoče priznati njegovega pravnega interesa. Priznanje pravnega interesa v takem primeru bi namreč pomenilo, da bi lahko vsakd...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1994Št. 70, 27. 12. 1993 Vlada je sprejela uredbo o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko, ki začne veljati 1. januarja 1994.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Predlog zakona o državnem tožilstvu

mag. Zvonko Fišer, 13.1.1994

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 1/1994V lanski 39. številki Poročevalca Državnega zbora RS je bil objavljen predlog zakona o državnem tožilstvu, kakor ga je določila vlada na svoji 56. seji dne 18. novembra 1993. leta. Pred nami je zadnji iz vrste tako imenovanih pravosodnih zakonov, na podlagi katerih naj bi se oblikoval novi pravosodn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1994Št. 71, 30. 12. 1993 Državni zbor je sprejel resolucijo o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije, zakon o poroštvu RS iz pogodbe o najetju posojila Evropske Investicijske Banke za obnovo Slovenskih železnic, zakon o posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač, zakon o posebne...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1994Št. 72, 31. 12. 1993 Državni zbor v zadnji številki Uradnega lista RS v letu 1993 objavlja zakon o lokalni samoupravi, zakon o lokalnih volitvah, zakon o davku od dobička pravnih oseb in zakon o posebnem davku na določene prejemke (25% davek na honorarno delo in pogodbeno delo).
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Noveli zakona s področja dela

Nataša Belopavlovič, 13.1.1994

Zaposlovanje in brezposelnost

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 1/1994Državni zbor je na zadnjem zasedanju v letu 1993 sprejel noveli dveh zakonov s področja dela. Spremembe zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti so nekoliko obsežnejše, saj gre za dopolnjevanje relativno novega sistemskega zakona, sprejetega leta 1991.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1994Št. 64, 26. 11. 1993 Državni zbor je sprejel Proračunski memorandum, samostojni akt, s katerim Državni zbor opredeljuje proračunsko politiko, politiko javne porabe in razvojno politiko. Vlada prinaša med ostalim tudi uredbo o določitvi najvišjih cen novih telefonskih priključkov, o določitvi n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1994Št. 69, 23. 12. 1993 Državni zbor objavlja zneske drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora RS in delavcev služb Državnega zbora RS. Vlada je sklenila odpreti konzulat RS v Amanu in za častnega konzula postaviti Haider Issa Murada. Ministrica za delo, družino in socialn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1994Št. 67, 17. 12. 1993 Državni zbor objavlja zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zakon o visokem šolstvu in zakon o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo, odlok o soglasju k sklepu Vlade RS o ustanovitvi Urada Vlade RS za verske skupnosti in odlok o soglasju k sklepu Vl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1994Št. 65, 3. 12. 1993 Državni zbor prinaša zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše v letu 1993, zakon o spremembi zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb, zakon o spremembah zakona o revidiranju, zakon o družinskih prejemkih, zakon o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1994Št. 66, 10. 12. 1993 Državni zbor v obsežnem paketu prinaša med ostalim tudi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, zakon o spremembah zakona o valorizaciji denarnih kazni za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter drugih denarnih zneskov, zakon o spremembah in dopolnitvah zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 13.1.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1994Št. 68, 21. 12. 1993 Vlada objavlja uredbo o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko, ki v prilogi prinaša pregled carinskih stopenj za uvoz blaga s poreklom iz Češke republike.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄1

Varstvo potrošnikov

Jernej Rovšek, 13.1.1994

Trgovina

Jernej Rovšek, Pravna praksa, 1/1994V Poročevalcu Državnega zbora (21. decembra 1993) je objavljen predlog za prvo obravnavo zakona o varstvu potrošnikov. Predlog zakona se ne razlikuje veliko od predloga zakona o varstvu potrošnikov s tezami, ki je bil predlagan v prejšnjem mandatu Skupščine Republike Slovenije in objavljen v Poročev...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
1994(34)
> Januar(34)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF GHIJK LMNOP QR S ŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov