O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Optimalna doba trajanja patentnega varstva

Elizabeta Zirnstein, 12.1.2006

Intelektualna lastnina

Elizabeta Zirnstein, Pravna praksa, 1/2006V sodobnem svetu je glavno gonilo razvoja podjetij, industrije in gospodarstva nasploh v tehnološki inovativnosti. Skladno s tem ima intelektualna lastnina v današnji globalni ekonomiji vedno večji pomen. S pravnega vidika je tehnološka inovativnost tesno povezana predvsem s pravom industrijske last...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Alternative kazni zaporu

Primož Feguš, 12.1.2006

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Primož Feguš, Pravna praksa, 1/2006Kazni so uporabljali v vseh razvojnih oblikah družbe in v vseh družbenih ureditvah. Bile so in so še danes sredstvo za zagotavljanje obstoja določene družbe, za varstvo njenih temeljnih vrednot in pomenijo zadnje sredstvo za zagotavljanje družbenega, ekonomskega, političnega in pravnega sistema. Klj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Uporaba okvirnih sporazumov v postopkih oddaje javnih naročil

mag. Andreja Primec, 12.1.2006

Proračun

mag. Andreja Primec, Pravna praksa, 1/2006Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru Čeprav se pojem okvirni sporazum pogosto uporablja za označevanje nove oblike postopka za oddajo javnega naročila, je taka uporaba nestrokovna. Niti slovenska zakonodaja niti evropske direktive s tem izrazom ne pojmujejo posebnega postopka, temveč ga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Zasedanje Mednarodnega združenja za športno pravo bo v Sloveniji

mag. Tone Jagodic, 12.1.2006

Šport in organizacije

mag. Tone Jagodic, Pravna praksa, 1/2006V začetku decembra 2005 je bilo v Johannesburgu zasedanje Mednarodnega združenja za športno pravo (International Association for Sports Law – IASL). Gre za ugledno mednarodno institucijo, v katero se vključujejo posamezne nacionalne pravne fakultete, različni pravni inštituti in društva za športno p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Za programsko in kadrovsko prenovo ZDPS

Hinko Jenull, 12.1.2006

Društva, javni shodi, prireditve

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1/2006Redna volilna skupščina Zveze društev pravnikov Slovenije, sklicana za 2. 3. 2006, ne bo le običajno izpolnjevanje obličnosti, ki so z zakoni in pravili naložene društvom – članom. Težave, s katerimi se zveza sooča pri svojem delovanju in različni pogledi na izhod iz krize, tokrat napovedujejo zanim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Vpliv novele ZJU na svobodo upokojevanja javnih uslužbencev

Anja Čerin, 12.1.2006

Uprava, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Anja Čerin, Pravna praksa, 1/2006V članku, ki je bil objavljen v PP št. 35-361, sem že opozorila na protiustavnost prenehanja delovnega razmerja, ko delavec dopolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Novembra 2005 je bil sprejet zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih uslužbencih2 (ZJU-B), ki vsebuje dik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Nepravilna razlaga in uporaba zakona

Avtor ni naveden, 12.1.2006

Sodišča, Upravni spor

, Pravna praksa, 1/2006Upravno sodišče RS je v upravnem sporu, ki ga je sprožil kandidat za predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani Aleš Zalar, zoper odločbo ministra za pravosodje dr. Lovra Šturma, s katero je minister zavrnil soglasen predlog Sodnega sveta za imenovanje Aleša Zalarja za predsednika Okrožnega sodišča v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Elektronske izdaje Uradnega lista RS

Jožica Velišček, 12.1.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jožica Velišček, Pravna praksa, 1/2006Zakon o Uradnem listu RS je bil sprejet leta 19961. Določil je, da je Uradni list RS uradno glasilo, v katerem se objavljajo državni predpisi in drugi akti, kadar je z zakonom ali drugim predpisom tako določeno, in tudi predpisi in drugi akti lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti. Dol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Jubilejna nagrada

mag. Nataša Belopavlovič, 12.1.2006

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 1/2006V 4. točki 52. člena kolektivne pogodbe za trgovinsko dejavnost Slovenije piše: »Jubilejna nagrada pri zadnjem delodajalcu nadomesti jubilejno nagrado za skupno delovno dobo tako, da delavec prejme jubilejno nagrado za določen jubilej samo enkrat v času trajanja svoje delovne dobe.« * Ali se šteje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 12.1.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 1/20061. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - ZDoh-1D (Ur. l. RS, št. 115/05) – velja od 1. januarja 2006. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP-D. (Ur. l. RS, št. 119/05) – velja od 12. januarja 2006. 3. Poslovnik občne seje Vrhovnega sodišča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Se Sloveniji končno obeta regionalizacija?

dr. Ciril Ribičič, 12.1.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Lokalna samouprava

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 1/2006Dogodek, ki je spodbudil nastanek teh vrstic, ni zbudil prav nobene pozornosti. Gre za sestanek predstavnikov koalicijskih strank in vodij njihovih poslanskih skupin, ki so, kot pravi skopo sporočilo iz kabineta predsednika vlade z dne 1. decembra 2005, govorili tudi o decentralizaciji Slovenije. O ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Vsebina »Pravna praksa« 1/2006

Avtor ni naveden, 12.1.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 1/20063 UVODNIK dr. Marko Ilešič ??? 6 LOKALNA SAMOUPRAVA mag. Roman Lavtar Še ena sprememba zakona o lokalnih volitvah Potem ko so 13. avgusta 2005 začele veljati spremembe in dopolnitve dveh zakonov s področja lokalne samouprave – zakona o lokalni samoupravi in zakona o lokalnih volitvah (o novostih s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Mednarodna mreža sodišč – med hierarhijo in sodelovanjem

dr. Marko Ilešič, 12.1.2006

Sodišča

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 1/2006Sodno oblast običajno štejemo za enega najpomembnejših zunanjih znakov državne suverenosti. Kot ena od treh vej oblasti naj bi prispevala k temu, da sta ustavnost in zakonitost v določeni državi varovana in spoštovana. Zato se je v človeški zgodovini razvil razvejan sistem sodstva. Čeprav so med sis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Še ena sprememba zakona o lokalnih volitvah

mag. Roman Lavtar, 12.1.2006

Lokalna samouprava

mag. Roman Lavtar, Pravna praksa, 1/2006Potem, ko so 13. avgusta 2005 začele veljati spremembe in dopolnitve dveh zakonov s področja lokalne samouprave – zakona o lokalni samoupravi in zakona o lokalnih volitvah (o novostih smo pisali v PP, št. 33), sta poslanca SDS Marijan Pojbič in Drago Koren 3. novembra 2005 vložila predlog za ponovn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Predlog sprememb in dopolnitev ZTVP-1

mag. Andrej Šercer, 12.1.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Andrej Šercer, Pravna praksa, 1/2006Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-11), ki velja od 28. 7. 1999, je bil prvič noveliran2 že leta 2004. Osrednji del te novele je predstavljala uskladitev z direktivo o nedovoljenih ravnanjih na trgu kapitala3 in s tremi izvedbenimi direktivami. Komaj so se udeleženci trga vrednostnih papirjev ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Sprememba s.p. v d.o.o.

Avtor ni naveden, 12.1.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 1/2006Samostojni podjetnik A. A., ki že do sedaj ni bil pokojninsko in zdravstveno zavarovan na tej osnovi (bil je v delovnem razmerju drugje), je z 31. 12. 2005 prenehal biti s.p. Enako dejavnost bo s 1. 1. 2006 nadaljevala d.o.o., ki je že ustanovljena in katere ustanovitelj je A. A.. A. A. je le ustano...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 12.1.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/2006od 1. do 10. januarja Torek, 3. 2. Začasno vodstvo. Dosedanjemu predsedniku Okrožnega sodišča v Ljubljani Alešu Zalarju je z 31. 12. 2005 potekel šestletni mandat, zato je s 1. 1. 2005 vodenje sodišča prevzel podpredsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik. Kot je zapisano v razpor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

ZDSS-1 s komentarjem

mag. Irena Žagar, 12.1.2006

Sodišča

mag. Irena Žagar, Pravna praksa, 1/2006Pred nami je nova knjiga iz zbirke Nova slovenska zakonodaja s komentarji, s katerimi nas že vrsto let razveseljuje GV Založba. Gre za zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1), ki ga je Državni zbor sprejel konec leta 2003, uporabljati pa se je začel leta 2005.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Življenje na razprodaji

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 12.1.2006

Društva, javni shodi, prireditve, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 1/2006Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Breznaglasnice in večnaglasnice

mag. Tina Verovnik, 12.1.2006

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 1/2006V prejšnjem prispevku sem pisala o tem, kaj je naglas, kako določimo mesto naglasa in kako z naglasnimi znamenji označimo naglašene samoglasnike. Napovedala pa sem tudi, da bom v tem kotičku pisala o tvorjenih besedah, ki lahko imajo (ne pa nujno!) po več naglasov, in o tistih kategorijah besed, ki ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Kolektivne naložbene sheme

Boštjan Koritnik, 12.1.2006

Skladi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 1/2006Na zadnji dan preteklega leta je bilo v vzajemnih skladih, ki jih upravljajo družbe za upravljanje s sedežem v Sloveniji, za skoraj 330 milijard SIT sredstev.1 To je bilo tudi prvo četrtletje po letu 1997, ko je bil nekoliko večji delež sredstev v vzajemnih skladih, ki se opredeljujejo kot delniški....
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Revidiranje računovodskih izkazov (Odločba US RS, št. U-I-219/03 z dne 1. 12. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 118/05)

Avtor ni naveden, 12.1.2006

Računovodstvo, Revizija

, Pravna praksa, 1/2006Člen 36, tretji odstavek 70. člena, peti odstavek 72. člena, prvi odstavek 73. člena, drugi odstavek 74. člena, 81., 83. in 84. člen Zakona o revidiranju (Ur. l. RS, št. 11/01 – ZRev-1) niso v neskladju z ustavo. Prvi odstavek 80. člena zakona o revidiranju se razveljavi. Tretji odstavek b) t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Globus

Dean Zagorac, 12.1.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 1/2006Velika Britanija: prve registracije istospolnih skupnosti 22. 12. – Prvi dan veljavnosti zakona o partnerski skupnosti, ki je bil sprejet leta 2004, je svojo skupnost registriralo kar 700 istospolnih parov. Z novim zakonom je registracija istospolne skupnosti skoraj povsem izenačena z zakonsko zvez...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄1

Rubež

dr. Marko Novak, 12.1.2006

Civilni sodni postopki

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 1/2006Leksikon Pravo nam lepo osveži znanje o tem, kaj je to rubež. V ta namen poda naslednjo definicijo: »Rubež je procesno dejanje v izvršilnem postopku, s katerim dobi upnik prisilno zastavno pravico na premični stvari, terjatvi ali deležu družbenika v družbi, ki je predmet izvršbe.« Za namen pričujoče...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
2006(24)
> Januar(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEF GHI J K L MN OP QR SŠ TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov