O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Proste cone - priložnost ali past?

mag. Gregor Velkaverh, 11.1.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Gregor Velkaverh, Pravna praksa, 1/19961. SPLOŠNO Zadnje čase v dnevnem časopisju in drugod vse več pišejo o off- shore conah, predlaganih zakonih in/ali zakonih, ki se rojevajo po strankarskih ali vladnih predalih. Razpravlja se tudi o tem, ali je ta inštitut primeren za Slovenijo, ali ne. Pisci predstavljajo pod tem pojmom najrazlič...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Zakon o državljanstvu ZDA

Nataša Farkaš, 11.1.1996

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Nataša Farkaš, Pravna praksa, 1/1996Ob prelomu desetletja sem z očmi bodoče intelektualke spremljala procese transformacije socialističnih držav. V bistvu nisem niti dobro razumela komunizma, samoupravljanja ali kaj so to človekove in državljanske pravice. Vpisala sem se na Fakulteto za družbene vede v Ljubljani in zdaj, ko končujem t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Čeki v letu 1996 ali zmaj brez glave... in repa

dr. Mirko Ilešič, 11.1.1996

Menica in ček

dr. Mirko Ilešič, Pravna praksa, 1/1996Če bi ta uvodnik v novo leto nadaljevali v "pavlihovskem" (*1) stilu iz konca prejšnjega, bi morda dedku Mrazu v tercetu zapeli še takšne-le želje: navadni občani: "Prinesi mi čimveč kritja na tekočem računu, če pa že to ne gre, pa vsaj čimveč čekov, s katerimi bom lahko - tudi brez kritja - namest...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Mednarodno varstvo potrošnikov (I)

dr. Franc Pernek, 11.1.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 1/1996Varstvo potrošnikov je sicer skrb vsake družbe, vendar so prizadevanja in uspehi tega varstva v posameznih okoljih oziroma državah dokaj različni. Ta različnost je pogojena s številnimi dejavniki, med katerimi lahko navedemo le nekatere, npr. družbenopolitična ureditev države, stopnja razvitosti drž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Ustanovitev občin - postopek, merila

Avtor ni naveden, 11.1.1996

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 1/19961. Člena 2 in 3 zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij nista v skladu z ustavo iz razlogov, navedenih v obrazložitvi te odločbe. 2. Člen 9 in peti odstavek 16. člena zakona o lokalni samoupravi nista v skladu z ustavo, kolikor ne določata, da zakon določi ime in sedež občine ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Upravičenje župana

Avtor ni naveden, 11.1.1996

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 1/1996Župan je upravičen vložiti zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa občinskega sveta le v primeru, ki ga ureja 33. člen ZLS ( kadar je poprej zadržal njegovo objavo, pa je občinski svet pri odločitvi vztrajal).
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Pravica intelektualne lastnine

Sašo Bovcon, 11.1.1996

Intelektualna lastnina

Sašo Bovcon, Pravna praksa, 1/1996V prijetnem vzdušju hotela Alp v Bovcu in ob številnem obisku je ELSA Ljubljana od 24.do 26. novembra 1995 organizirala seminar na temo pravic intelektualne lastnine, tokrat v sodelovanju z Ministrstvom za znanost in tehnologijo, Ministrstvom za kulturo in mednarodno pravno firmo Lovell White Durran...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Prisilen odvzem krvi v (pred)kazenskem postopku

Damjan Korošec, 11.1.1996

Kazenski postopek

Damjan Korošec, Pravna praksa, 1/1996Praksa odvzemanja krvi in drugih telesnih tekočin brez privolitve preiskovanca v Republiki Sloveniji kaže, da odredbe zdravnikom za takšen poseg dajejo tudi organi za notranje zadeve in se pri tem sklicujejo na veljavni Zakon o kazenskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Uporaba mednarodnega prava v notranjem pravu RS

mag. Lidija Koman-Perenič, 11.1.1996

Zunanje zadeve in diplomacija

mag. Lidija Koman-Perenič, Pravna praksa, 1/1996Republika Slovenija je v svet odprta, majhna evropska država. Zato sodniki in drugi pravniki pogosto prihajamo v stik z različnimi mednarodnimi akti in se sprašujemo, ali jih moramo neposredno uporabiti in kako jih moramo uporabiti. Pomagamo si lahko z odgovori na naslednja vprašanja: l. Ali mora...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Diskrecijska pravica

Borivoj Kos, 11.1.1996

Upravni postopek in upravne takse

Borivoj Kos, Pravna praksa, 1/1996Mnogi v policijskih vrstah (pa ne samo tam) trdijo, da ima policija diskrecijsko pravico, drugi pa diskrecijsko pravico enačijo s selektivnim pristopom k reševanju in obravnavanju kaznivih ravnanj. Kot primer diskrecijske pravice navajajo pooblastilo pooblaščene uradne osebe, da ob kontroli in nadzo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Spor o utemeljenosti razdedinjenja in napotitev na pravdo

mag. Jože Požun, 11.1.1996

Civilni sodni postopki

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 1/1996Davnega leta 1960 je Vrhovno sodišče Slovenije sprejelo naslednje pravno stališče: "Čeprav mora utemeljenost razdedinjenja dokazati tisti, ki se nanj sklicuje, je vendar ta, ki zatrjuje dedno pravico, aktivno legitimiran za tožbo, tembolj, če je s sklepom zapuščinskega sodišča napoten na pravdo." (P...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Dohodnina - pomanjkljivo izpolnjena napoved

Bogdana Žigon-Roth, 11.1.1996

Davki občanov in dohodnina

Bogdana Žigon-Roth, Pravna praksa, 1/1996V davčno napoved, v rubriko "vzdrževani družinski člani", zavezanec pomotoma ni vpisal dveh otrok dijakinj v starosti 16 in 17 let. Davčni organ je zavezancu odmeril dohodnino ter mu pri tem ni upošteval olajšave za vzdrževane družinske člane. Proti odločbi o odmeri dohodnine je zavezanec vložil pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Število ur za delo sindikalnega zaupnika

Mato Gostiša, 11.1.1996

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Mato Gostiša, Pravna praksa, 1/1996Po 43. členu Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije in v skladu z 8. členom Pogodbe o pogojih za sindikalno delo v podjetju, podjetje zagotavlja sindikalnemu zaupniku eno plačano uro letno na vsakega delavca v organizaciji oziroma pri delodajalcu, vendar ne manj kot 50 ur ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Denacionalizacija

Bogdana Žigon-Roth, 11.1.1996

Denacionalizacija in lastninjenje

Bogdana Žigon-Roth, Pravna praksa, 1/1996Upravičenec je v postopku denacionalizacije z upravno odločbo prejel vrnjeno v last in posest poslovno stavbo. Odločba je pravnomočna. Zavezanec za vrnitev je bilo trgovsko podjetje, ki je do izselitve poslovno stavbo tudi uporabljalo. Ali lahko upravičenec uveljavlja od zavezanca nadomestilo za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Odpravnina in solidarnostna pomoč delavcem v državnih organih

Marta Klampfer, 11.1.1996

Uprava, Delovna razmerja

Marta Klampfer, Pravna praksa, 1/1996A1i se v skladu s 3. odst. 70. člena zakona o delavcih v državnih organih družini umrlega delavca izplačajo trije zadnji osebni dohodki delavca v bruto ali neto znesku? Ali izplačilo treh zadnjih osebnih dohodkov delavca njegovi družini šteje za odpravnino, za katero se po zadnjih objavljenih podatk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Statut občine - sprememba območja občine

Avtor ni naveden, 11.1.1996

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 1/1996Odpravijo se naslednje določbe statuta Občine Vitanje: - del 2. člena, ki določa, da obsega območje Občine Vitanje tudi Rekreacijsko-turistični center Rogla, - 3. člen in - prvi odstavek 44. člena v delu, ki se glasi: "vključno z RTC Rogla". Ustanovitev občine in določitev njenega območja je n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Enako varstvo pravic - upravni spor

Avtor ni naveden, 11.1.1996

Upravni spor

, Pravna praksa, 1/1996Vrhovno sodišče je kršilo pravico pritožnika do sodnega varstva iz 23. člena ustave, ko je v nasprotju s 157. členom ustave v škodo pritožnika opustilo presojo zakonitosti. Ker je vlogo pritožnika obravnavalo drugače kot ostale pritožbe v upravnem sporu, to pomeni kršitev ustavne pravice pritožnika ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Pravica do pravnega varstva - podaljšanje pripora

Avtor ni naveden, 11.1.1996

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 1/1996Ni podana kršitev pravice do pravnega varstva, če sodišče ugotovi in presodi vse ustavno in zakonsko določene pogoje za podaljšanje pripora in svojo presojo utemelji. Dejstvo, da pritožnik gladovno stavka, ni pravno utemeljen razlog, zaradi katerega bi sodišče moralo spremeniti svojo odločitev o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Preoblikovanje zavoda v kapitalsko družbo

Avtor ni naveden, 11.1.1996

Ustavno sodišče, Zavodi

, Pravna praksa, 1/1996Ni v neskladju z ustavo, da Zakon o zavodih ( Ur.l.RS, št. 11/91) ne določa, da se sredstva zavodov, ki so jih pogodbeno financirale fizične ali pravne osebe, pretvorijo v njihove deleže v kapitalski družbi, v katero se mora zavod v takem primeru preoblikovati.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Nepopolna vloga - ustavitev postopka

Avtor ni naveden, 11.1.1996

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 1/1996Ker pobudnik v določenem roku ni dopolnil pobude z navedbo predpisa, katerega oceno predlaga, je ustavno sodišče postopek preizkusa pobude ustavilo. Sklep US RS, št. U-I-165/95 z dne 30. 11. 1995
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄1

Načelo enakosti (I.)

dr. Lovro Šturm, 11.1.1996

Človekove pravice

dr. Lovro Šturm, Pravna praksa, 1/1996Načelo enakosti pomeni eno temeljnih ustavnih norm. Pomeni pravico posameznika do zagotovitve enakosti, tako pri postavljanju, kot tudi pri uporabi prava (enakost v zakonu in enakost pred zakonom). Skupaj z načelom pravne države in z načelom socialne države pomeni udejanjanje načela pravičnosti v us...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
1996(21)
> Januar(21)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO

Avtorji

AB CĆČDĐEF G HI JK LMNOP QR SŠ TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov