O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Sociološki krožek

Avtor ni naveden, 14.1.1999

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1999Na Pravni fakulteti v Ljubljani je v novembru obštudijske dejavnosti študentov fakultete popestrila ustanovitev Sociološkega krožka. Vodja krožka, diplomirani pravnik Andraž Teršek, je k uvodnemu sodelovanju povabil predvsem študente prvega letnika. S sodelovanjem pri sociološkem krožku naj bi štude...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Mednarodna izmenjava študentskih praks

Domen Bizjak, 14.1.1999

Višje in visoko šolstvo

Domen Bizjak, Pravna praksa, 1/1999"Ko študent na rajžo gre"? Ne, to ni slogan našega programa. Je pa zato najbolj pogost pomislek, ki ga imajo podjetja preden imajo priložnost sodelovati v programu mednarodne izmenjave študentskih praks pod okriljem Evropskega združenja študentov prava in mladih pravnikov-ELSA. ELSA je danes e...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Prepisano, ker ni preslišano...

Irena Vovk, 14.1.1999

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 1/1999Predavanje sodnika ESČP. Na Ustavnem sodišču je 23. decembra predaval prof. dr. Boštjan M. Zupančič, sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice v Strassbourgu. Predstavil je nekaj zanimivih primerov, s katerimi se sodišče ukvarja zadnje mesece. Novoletna poslanica predsednika Milana Kučana. V...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Lokalna samouprava 1998/1999

mag. Stane Vlaj, 14.1.1999

Lokalna samouprava

mag. Stane Vlaj, Pravna praksa, 1/1999Lokalna samouprava, ki jo je leta 1991 prebivalcem Slovenije zagotovila Ustava RS, se uresničuje v praksi od 1. januarja 1995 dalje. Za njeno uveljavitev je bilo treba sprejeti zakon o lokalni samoupravi in druge zakone - o financiranju občin, o referendumu za ustanovitev občin, o ustanovitvi občin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Vsebina "Pravna praksa" 417/1999

Avtor ni naveden, 14.1.1999

Ostalo

, Pravna praksa, 1/1999Franc Testen Tehnike odločanja ustavnega sodišča v abstraktni presoji mag. Igor Strnad Civilno razmerje Igor Musar Nagrade članom nadzornega sveta dr. Vesna Kranjc Oddaja javnega naročila - za katero obdobje? Hinko Jenull Ob noveli ZKP - kot Bedanec in Kekec Ivan Šalinovič Ustavna pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Notarsko poslanstvo

Alenka Leskovic, 14.1.1999

Odvetništvo in notariat

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 1/1999Naokoli je že debelo leto, kar je odvetnik Emil Mozetič podpisal obrazložen predlog sprememb zakona o notariatu. Tega projekta se je lotila posebna komisija slovenske odvetniške zbornice, ki ji je predsedoval omenjeni odvetnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Informacijski viri EU (7.del)

Jaka Repanšek, 14.1.1999

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 1/1999V nadaljevanju naše rubrike, namenjene predstavitvi informacij o Evropski uniji, namenjamo več pozornosti vsem tistim, ki potrebujete dokumente, publikacije in druge informacije o Evropski uniji za potrebe raziskovalnega in študijskega dela. Za raziskovalce in študente je na voljo veliko poti do ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Tujca na svoji zemlji

Franc Furland, 14.1.1999

Dedovanje, Kultura in umetnost

Franc Furland, Pravna praksa, 1/1999Sta si zavržena brata zaslužila beraško palico, resnicoljubni novinar pa kazen? Lahko oče zavrže lastna sinova? Seveda. To se je očitno pripetilo tudi ostarelemu gospodarju v manjšem slovenskem kraju, ki je svoje posestvo zapustil vnukinji, dvema sinovoma pa v skrajni fazi namenil smrt od lakote....
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

SLO - IUS in pravniki

Avtor ni naveden, 14.1.1999

Poštni promet in telekomunikacije

, Pravna praksa, 1/1999Slovenski pravniški diskusijski listi na Internetu Po živahnih dogajanjih v jesenskih mesecih se je z Novim letom položaj v zvezi z "elektronskim pogovarjanjem" med pravniki končno umiril in smotrno uredil: na razpolago sta pravnikom (in seveda pravnicam) dve diskusijski listi, z brezplačnim pris...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Tehnike odločanja Ustavnega sodišča v abstraktni presoji

Franc Testen, 14.1.1999

Ustavno sodišče

Franc Testen, Pravna praksa, 1/19991. Uvod Ena glavnih pristojnosti Ustavnega sodišča je presoja skladnosti zakonov in drugih predpisov z ustavo in zakoni. To pristojnost teorija označuje tudi kot abstraktno presojo. Pri izvajanju te pristojnosti se je v obdobju delovanja tega sodišča pogosto, v zadnjem času pa skoraj pri vseh odl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Izdatki v zvezi z obremenjevanjem okolja

Mihaela Lesar-Markovič, 14.1.1999

Varstvo okolja

Mihaela Lesar-Markovič, Pravna praksa, 1/1999Vedno večje onesnaževanje okolja, ki ponekod preti s splošno katastrofo v razsežnostih, ki jih niti ne slutimo, kot npr. učinki tople grede, tanjšanje ozonskega plašča, vedno večja onesnaženost morij in oceanov, izginevanje rastlinskih in živalskih vrst in prevladujoče mnenje, da je onesnaževanju vz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Adrijana Viler-Kovačič, 14.1.1999

Varstvo okolja

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 1/1999Po določilih Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) je za onesnaževalce vode, tal, zraka in za ustvarjanje odpadkov predvideno, da morajo za tovrstne obremenitve okolja plačati takso za to obremenjevanje (80. člen). Višino takse, način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Civilno razmerje

mag. Igor Strnad, 14.1.1999

Lastnina in druge stvarne pravice, Obligacije

mag. Igor Strnad, Pravna praksa, 1/1999Vprašanje, ali nek spor sodi ali ne v okvir civilnopravnega razmerja, se praviloma ne pojavlja pogosto. Lastne (skromne) izkušnje pa me prepričujejo, da kadar se to vprašanje pojavi, ga ni mogoče povsem enostavno razrešiti. Da je temu res tako in da ne gre samo za zadrege ob lastnem neznanju, me je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Ustavna pravica do obrambe - kaznivo dejanje?

Ivo Šalinovič, 14.1.1999

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Ivo Šalinovič, Pravna praksa, 1/1999Iz javnih informacijskih sredstev (Delo, 29. 12. 1998) smo zvedeli, da je imel g. Dušan Mohorko načelnik UNZ Celje tiskovno konferenco, na kateri je slovensko javnost seznanil, da je podal ovadbo zoper zagovornike Kristjana Kamenika, ki ga obtožnica bremeni, da je moril v Tekačevem. Zagovornik naj b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Informatizacija zemljiške knjige

Božo Demšar, 14.1.1999

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Božo Demšar, Pravna praksa, 1/1999Ob posvetovanju INDO 98 Na posvetovanju "Informatika, Indo 98" - v Portorožu 22. septembra 1998 - je Evidenčni oddelek Vrhovnega sodišča republike Slovenije predstavil projekt informatizacije zemljiške knjige. Predstavitev, ki je bila vzorno izvedena, sem pozorno spremljal. Ko smo namreč v geodet...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Oddaja javnega naročila - za katero obdobje?

dr. Vesna Kranjc, 14.1.1999

Proračun

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 1/1999Za katero obdobje je po zakonu o javnih naročilih dovoljeno oddati javno naročilo oziroma ali zakon omejuje obdobje za katero se lahko odda izvajanje določene storitve ali dobava blaga. Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/1997, v nadaljevanju ZJN) posega v fazo sklenitve pogodbe in s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Ob noveli ZKP - kot Bedanec in Kekec

Hinko Jenull, 14.1.1999

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Hinko Jenull, Pravna praksa, 1/1999Ob ravnanju, ki smo mu priče v zadnjih letih, se država odgovornosti za stanje v pravosodju preprosto ne more otresti. Toliko težje lahko odgovornost prevali na druge. Še najmanj na tiste, ki so po svoji poklicni zavezi dolžni varovati interese strank in nasproti državni prisili lahko postavijo le n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Nagrade članom nadzornega sveta

Igor Musar, 14.1.1999

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Igor Musar, Pravna praksa, 1/1999V PP, št. 23/98 dr. Borut Bratina piše o prejemkih članov nadzornega sveta, o pravni naravi nagrade, ki jo družba izplača članom v obliki sejnin. Načelno sicer pravilno ugotavlja, da je potrebno sejnine davčno opredeliti podobno kot prejemke na podlagi pogodbe o delu, vendarle pa je potrebno opozori...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Sporazum o socialni varnosti s Hrvaško - ureditev zavarovalnih razmerij

Avtor ni naveden, 14.1.1999

Socialno varstvo in zavarovanje

, Pravna praksa, 1/1999S 1. februarjem 1998 je pričel veljati medsebojni sporazum Republike Slovenije in Republike Hrvatske o socialni varnosti. Veliko zavarovancev, ki so delali v obeh državah, zanima, kako se bo obračunavala ta dvojna doba, prebita v obeh sedaj samostojnih republikah, za odmero pravic iz socialne varnos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Pravo in medicina

Barbara Novak, 14.1.1999

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Barbara Novak, Pravna praksa, 1/1999Pri Cankarjevi založbi je v zbirki Pravna obzorja izšla knjižna publikacija z naslovom "Pravo in medicina", ki sta jo uredili Ada Polajnar-Pavčnik in Dragica Wedam-Lukić. Publikacija obravnava problematiko, ki sega tako na področje prava kot medicine. Iz uvodnih besed Matjaža Zwittra izhaja, da p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

ZR Nemčija - družinska renta

Avtor ni naveden, 14.1.1999

Zakonska zveza in družinska razmerja

, Pravna praksa, 1/1999Sinu našega rojaka, začasno zaposlenega v Zvezni republiki Nemčiji, je nedavno umrl oče. Sin se je pri 19 letih starosti vpisal na univerzo v Münchnu in se boji, da spričo prekoračitve 18. leta starosti ne bo mogel pridobiti po umrlem očetu nemške otroške rente, še posebej zato, ker se je zaradi sla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Odgovornost gospodarskih subjektov za obremenjevanje okolja

mag. Viktor Planinšec, 14.1.1999

Obligacije, Varstvo okolja

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 1/1999Mag. Rajko Knez je pravni stroki prispeval delo, ki sistematično prikazuje civilnopravno varstvo oškodovancev na področju obremenjevanja okolja v materialnem in mednarodnem zasebnem pravu. Knjiga je avgusta lani izšla v založbi Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo pri Pravni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Pogoji za predčasno pokojnino

Jože Kuhelj, 14.1.1999

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 1/1999Zavarovanka je trenutno v delovnem razmerju za določen čas, ki ji je izteklo 31. decembra 1998. V marcu 1999 bo dopolnila 30 let pokojninske dobe, v novembru istega leta pa 53 let starosti. Na zavodu za zaposlovanje je bila prijavljena kot iskalka zaposlitve od 31. decembra 1996 do 9. aprila 1998. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Pravice do povečanega letnega dopusta

Avtor ni naveden, 14.1.1999

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 1/1999Drugi odstavek 39. člena zakona o delavcih v državnih organih navaja, da se delavcu, ki je dopolnil 50 let starosti, delavcu z najmanj 60-odstotno telesno okvaro ter delavcu invalidu, in nadalje delavcu, ki neguje in varuje težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno prizadete osebe, letni dop...
Naslovnica
Pravna praksa, 1999⁄1

Podatki za odmero dohodnine

Avtor ni naveden, 14.1.1999

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 1/1999Kako pripraviti podatke za delavce, ki bodo morali izpolniti napoved za odmero dohodnine za leto 1998 in bodo morali prikazati, koliko prispevkov za socialno varnost so plačali za obračunane bonitete? Na podlagi 34. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96 in 87/97) izdaj...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 1

Leto objave

< Vsi
1999(26)
> Januar(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF GHIJ K L M N OP QR S Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov