O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Nevarnosti sodne samouprave v tranzicijskih družbah

dr. Jorg Sladič, 27.10.2016

Kultura in umetnost

dr. Jorg Sladič, Pravna praksa, 41-42/2016Očitno je, da je slovensko sodstvo v krizi. Ni treba odgovoriti, kdaj se je ta začela, dejstvo je, da kriza obstaja že vsaj 30 let. Erozija ugleda je povezana z njegovo podrejeno vlogo pred novo ustavo v letu 1991. Po novi ustavi pa sodstvo ni bilo sposobno pridobiti ugleda, ki ga ima na primer v Italiji (pa gre za državo z disfunkcionalnim sodstvom). Kaj slovenski sodniki delajo tako drugače, da je do te krize prišlo? Morda bo v pomoč knjiga češkega pravnika Davida Kosařa z naslovom Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies (Cambridge University Press, 2016, 470 strani), v kateri je analiziral sodne svete na Češkem in Slovaškem.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Poplačilo zapustnikovih kreditov

dr. Nana Weber, 27.10.2016

Dedovanje

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 41-42/2016Oče in mati sta se ločila, oče se je odselil k drugi ženski. Stikov z njim nimam, vem pa, da ima več kreditov za plačila stroškov sodišč in odvetnice zaradi urejanja razmerij z mojo materjo. Predvsem stroški odvetnika so visoki, on pa ima zelo majhno pokojnino, približno 500 evrov, drugih prihrankov nima.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Fran - slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Irena Vovk, 27.10.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 41-42/2016Portal Fran, ki združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale, ki so nastali ali še nastajajo naInštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ter slovarje, ki so v okviru dela na tem inštitutu dobili digitalno obliko, je po dveh letih delovanja presegel 11 milijonov obiskov. Portal od druge polovice oktobra deluje v prenovljeni različici 4.0. Združuje kar 31 slovarjev, slovenistične jezikovne vire in ostale portale Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, omogoča pa tudi iskanje po drugih izbranih slovenskih jezikovnih korpusih. Kot je povedal Kozma Ahačič, idejni oče in urednik spletnega jezikovnega portala Fran, je največja novost portala, da mu je dodan novi Slovar slovenskega knjižnega jezika - SSKJ 3, posodobljena pa je tudi jezikovna svetovalnica.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Je ponudnik brezplačnega dostopa do brezžičnega spleta odgovoren za kršitve avtorskih pravic, ki jih stori uporabnik?

Zoran Skubic, 27.10.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 41-42/2016Razvoj modernih tehnologij v zadnjih desetletjih je vse bolj in bolj odvisen od dostopnosti in razvejanosti informacijske infrastrukture. Slednja temelji na vse obsežnejšem in hitrejšem prenosu podatkov različnih digitalnih formatov, ki je prežel skoraj vse pore našega življenja. Že pri vsakdanjem obisku restavracije, pivnice ali kavarne je naročilo praviloma pospremljeno s poizvedbo, ali je morda zagotovljen brezplačni dostop do brezžičnega spleta (tj. omrežja Wi-Fi). Toda kaj se zgodi, če uporabnik tovrsten javni dostop zlorabi za kršenje avtorskih pravic (na primer nezakonite prenose zaščitenih vsebin)? Je prodajalec ali ponudnik, ki pri svojem poslovanju javno zagotavlja odprt in brezplačen dostop do omrežja Wi-Fi, v luči Direktive o elektronskem poslovanju odgovoren za tovrstne zlorabe s strani tretjih oseb? Če je odgovor da, mu je moč oblastno naložiti obveznost, da vsakršen dostop do svojega omrežja zaščiti z geslom?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Zavarovanje dokazov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine

dr. Eneja Drobež, 27.10.2016

Intelektualna lastnina

dr. Eneja Drobež, Pravna praksa, 41-42/2016Zavarovanje dokazov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine določata 171. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in 124. člen Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). Sodišče po teh členih izda sklep za zavarovanje dokazov, če upravičenec predloži razumno dosegljive dokaze o tem, da: je imetnik določene pravice, je bila njegova pravica kršena ali grozi dejanska nevarnost, da bo kršena, in bodo dokazi o kršitvi uničeni ali jih pozneje ne bi bilo mogoče izvesti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Kaznovanju udeleženca postopka zaradi žalitve

Avtor ni naveden, 27.10.2016

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 41-42/2016Tretja poved prvega odstavka 78. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) se razveljavi, kolikor se nanaša na primere, ko je domnevno žaljiva izjava usmerjena osebno zoper sodnika oziroma senat, pred katerim je bila dana oziroma ki je pristojen odločiti o vlogi, ki jo vsebuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Mobing na delovnem mestu

mag. Suzana Pisnik, 27.10.2016

Delovna razmerja, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Suzana Pisnik, Pravna praksa, 41-42/2016Dostojanstvo je univerzalna vrednota. Ustava RS v 34. členu zagotavlja posamezniku pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Odnosi med delavci znotraj posameznega delovnega okolja predstavljajo enega izmed tistih dejavnikov, ki krojijo našo družbo ter naš obstoj v njej, saj so dobri odnosi na delovnem mestu ključnega pomena za uspešnost organizacije. Pri tem so ključne vrednote, ki močno vplivajo na splošno vzdušje v posamezni organizaciji, in komunikacija znotraj delovne skupine, ki se lahko najbolje razvije v obliki neformalnih druženj zaposlenih, na primer na raznih delavnicah, športnih prireditvah in podobno. Na tak način se lahko oblikuje sproščeno delovno okolje, pojavi se večja solidarnost med delavci, pa tudi konflikti in problemi se rešijo hitreje. V nasprotnem primeru sta lahko integriteta in vrednost delavca ogroženi že v tistem trenutku, ko posameznik začuti bolečino ponižanja. Tudi na delovnem mestu. Govorim namreč o šikaniranju (mobingu) delavcev na delovnem mestu, ki je vse bolj razširjena oblika psihičnega nasilja na delovnem mestu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Odpoved v času bolniške odsotnosti

Miha Šercer, 27.10.2016

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 41-42/2016V podjetju zmanjšujejo stroške in sprejeta je bila odločitev, da odpovedo delovno razmerje delavcu, ki je že nekaj časa bolniško odsoten.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Zamuda roka za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti

Avtor ni naveden, 27.10.2016

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 41-42/2016Pravilna razlaga prvega odstavka 119. člena ZUTD je takšna, da posledica zamude 30-dnevnega roka za prijavo pri Zavodu RS za zaposlovanje ni prenehanje pravice do denarnega nadomestila, temveč je milejša, t.j. da se skupna dolžina prejemanja denarnega nadomestila skrajša v skladu z drugim stavkom prvega odstavka 119. člena ZUTD.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Nov veter v slovenski kaznovalni politiki? Dva poudarka iz predloga novele KZ-1E

Mojca M. Plesničar, 27.10.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Mojca M.Plesničar, Pravna praksa, 41-42/2016Novela KZ-1E prinaša nekaj pomembnih novosti, ki bi lahko slovensko kaznovalno politiko preusmerile od trenutnega trenda naraščajoče punitivnosti k tradicionalno bolj umirjenemu slovenskemu kaznovanju, s katerim se v tujini še vedno radi ponašamo. Čeprav se namen kaznovanja in najvišja zagrožena kazen morebiti zdita le načelni in v praksi manj pomembni vprašanji, se je v preteklosti tako v tujini kot tudi pri nas izkazalo, da prav ta vprašanja dajejo ton in usmeritev celotnemu sistemu. Vemo, da se kaznovalna politika ustvarja na treh ravneh - zakonodajni, sodni in upravni -, a prav zakonodajna je tista, ki lahko začrta smer in omejitve ostalima dvema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Predlog za predhodno obravnavo zakona o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami

dr. Jasna Murgel, 27.10.2016

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 41-42/2016Kot mama dvojčkov s posebnimi potrebami in pravnica z izkušnjami pri obravnavi pravic takšnih otrok sem po vstopu v politiko ugotovila, da lahko naredim še veliko več za boljšo in učinkovitejšo obravnavo otrok s posebnimi potrebami, njihovih staršev in sorojencev. Od nastopa mandata sem se intenzivno ukvarjala s tem, da zakonu o zgodnji obravnavi, katerega zasnovo sta pred več kot desetletjem pripravili Zveza društev za cerebralno paralizo Sonček in Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Sožitje, utrem pot v parlamentarni postopek. Priprava zasnove za sprejetje novega zakona je junija letos obrodila prve vidne sadove z vložitvijo predloga za predhodno obravnavo zakona o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami v parlamentarni postopek. Predlog je podpisalo 68 poslancev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Pridobitev osebnih podatkov o statusu študenta prek odvetnika

Irena Vovk, 27.10.2016

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 41-42/2016Ali sme fakulteta, članica Univerze v Ljubljani, odvetniku v skladu z 10. členom Zakona o odvetništvu (ZOdv) posredovati podatke o statusu njihovega študenta v študijskih letih 2015/2016 in 2016/2017, ki jih odvetnik potrebuje za stranko, tj. očeta študenta, ki je dolžan plačevati preživnino za sina, če se ta redno šola?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Zloraba položaja, milijoni in milijarde

dr. Jože Mencinger, 27.10.2016

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 41-42/2016Člen 240 Kazenskega zakonika je zdaj morda najbolj uporabljan člen, zdi se tudi, da je uporaben za karkoli in za vse čase. Pravniki z njim očitno nimajo problemov, meni pa se zdi, da bi moral biti prvi odstavek tega člena:
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Od 11. do 24. oktobra

Irena Vovk, 27.10.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 41-42/2016 Petek, 14. 10. Evropsko javno tožilstvo. Pravosodni ministri EU, med njimi tudi mag. Goran Klemenčič, so obravnavali predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije. Ta direktiva bo med drugim določala tudi pris
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 27.10.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 41-42/2016 14. oktober - predlog priporočila v zvezi s poplačilom nadomestila rimskokatoliški cerkvi iz naslova dolgotrajnosti denacionalizacijskih postopkov in ostalih njihovih terjatev. 20. oktober - letno poročilo upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 20
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Modus autem est optimus decus ipsum tenere nec progredi longius

dr. Janez Kranjc, 27.10.2016

Pravoznanstvo

dr. Janez Kranjc, Pravna praksa, 41-42/2016Misel je vzeta iz Ciceronovega filozofskega spisa o dolžnostih (De off. 1, 141). Slovensko bi se glasila Najboljši način pa je, da ohranimo sámo dostojnost, in ne gremo dlje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Simpozij za pravno in socialno filozofijo

Patricij Maček, 27.10.2016

Ostalo

Patricij Maček, Pravna praksa, 41-42/2016O pravnih, socioloških in filozofskih vprašanjih je na Simpoziju za pravno in socialno filozofijo, ki sta ga 28. septembra na PF Univerze v Ljubljani organizirala Društvo za pravno in socialno filozofijo ter Katedra za teorijo in sociologijo prava PF Univerze v Ljubljani, razpravljalo enajst referentov. Vsak izmed njih je predstavil tematiko, ki ji posveča posebno pozornost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Pravo in z njim pravniki - nujno zlo v družbi?

dr. Marko Ilešič, 27.10.2016

Pravoznanstvo

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 41-42/2016Potem ko smo ugotovili, da brez pravne vede sodobna družba enostavno ne more funkcionirati, se vprašajmo enako za ljudi: smo nujno potrebni in ali smo zlo?
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Evropa

Irena Vovk, 27.10.2016

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 41-42/2016 Torek, 11. 10. Izzivi za zdravstvo. Poročilo o sistemih zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe ter o njihovi fiskalni vzdržnosti se osredotoča na glavne izzive za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo v EU ter na načine za zagotavljanje kakovostnih storitev ob hkratni fiskal
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Ustavitev izvrševanja ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu

Ivan Šelih, 27.10.2016

Kazenski postopek

Ivan Šelih, Pravna praksa, 41-42/2016Med obravnavanimi zadevami pri Varuhu človekovih pravic (Varuh) je bila tudi pobuda enega od centrov za socialno delo (CSD). Ta je izpostavljal, da je kot skrbnik osebe, ki je bila nastanjena v Enoti za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru, prejel sklep sodišča o ustavitvi izvrševanja varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu šele, ko je zanj sam zaprosil, vendar pa ni bil poklican k sodelovanju v tem sodnem postopku. Čeprav je sodišče s sklepom ustavilo izvrševanje ukrepa, ni bila zagotovljena namestitev osebe v drugo primerno ustanovo, in to kljub ugotovitvi izvedenke, da je potrebna namestitev osebe v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda. Tako je oseba, za katero je skrbel, čez noč ostala brez ustrezne namestitve, ne da bi imela (po skrbniku) sploh možnost obrambe. V postopku pred ustavitvijo izvrševanja ukrepa o tem njen skrbnik ni bil obveščen, prav tako ni bilo pridobljeno njegovo stališče. Ker ga sodišče ni povabilo k sodelovanju, center kot skrbnik ni imel niti možnosti poskrbeti za ustrezno namestitev osebe oziroma pravočasno izvesti ustrezne postopke v ta namen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Razpisi

Avtor ni naveden, 27.10.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 41-42/2016 Ur. l. RS, št. 61/16 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za štiri sodnike ustavnega sodišča - Urad predsednika Republike Slovenije; rok je 10. november. Ur. l. RS, št. 62/16 2. Predsednik Okrajnega sodišča v Ljubljani - Sodni svet
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Nerazumna odločitev Tržnega inšpektorata RS

Igor Vuksanović, 27.10.2016

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 41-42/2016Pri strokovnem komentiranju odločitev državnih organov je k zadevi najbolje pristopiti s hladno glavo in se izogibati slabšalnim oznakam. Ko sem bral o zadnji odločbi Tržnega inšpektorata RS, sem moral samega sebe z velikim naporom spomniti na to pravilo. Tržni inšpektorat je namreč organizacijo tridnevne ekskurzije na Dunaj v režiji Osnovne šole Prežihovega Voranca označil za "opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev na črno" in je to ravnanje šoli prepovedal. Iz članka izhaja, da je ravnal na podlagi anonimne prijave, pri čemer ni težko uganiti, da je ta prišla iz sfere turističnih agencij, ki želijo monetizirati (dobičkonosno spraviti v tržno sfero z njenimi pravili) opravila, ravnanja in dejanja, ki so se tradicionalno smatrala za del osnovnošolske ekskurzije, torej del opravljanja javne službe, ki jo opravlja neki - javni ali zasebni - zavod. Žal je Tržni inšpektorat tu ravnal kot podaljšana roka precej pritlehnih podjetniških interesov, ne pa kot varuh javnega interesa in javnega dobrega.
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 27.10.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 41-42/2016 Akti, ki začnejo veljati v naslednjem mesecu: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških - ZP-1J (Ur. l. RS, št. 31/16) - veljati začne 7. novembra 2016, razen prvega stavka drugega odstavka novega 20. člena zakona, ki se začne uporabljati dve leti (tj. 6. no
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 27.10.2016

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 41-42/2016Iz normativnega delovnega programa Vlade RS za leto 2016
Naslovnica
Pravna praksa, 2016⁄41-42

Pravni napovednik

Irena Vovk, 27.10.2016

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 41-42/2016Pravni napovednik
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 41-42

Leto objave

< Vsi
2016(43)
> Oktober(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEFGH I J K L M NOP QRS Š TUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov