O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 51)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Poklicni športniki – plačevanje pavšalnih prispevkov

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 41-42/2006Pojasnilo DURS, št. 4251-19/2006, 4. 8. 2006 * Kako je s plačevanjem pavšalnih prispevkov poklicnih športnikov? Osebe, ki so pridobile status poklicnega športnika v skladu s 35. členom zakona o športu (ZSpo),1 pa niso obvezno zavarovane kot samozaposlene po 15. členu zakona o pokojninskem in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Storitve zavarovalnega posredovanja

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Davek na dodano vrednost in trošarine, Zavarovalništvo

, Pravna praksa, 41-42/2006Pojasnilo DURS, št. 4234-329/2006, 17. 8. 2006 * Ali veljata izdelava tehničnega poročila o oceni rizika za zavarovanje in priprava programa z oceno zavarovalnih ponudb za oproščeno zavarovalno storitev? Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV)1 v 1. točki prvega odstavka 27. člena določa, da...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Leasing nepremičnin in davčna osnova za odmero davka na promet nepremičnin

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Davki občanov in dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 41-42/2006Pojasnilo DURS, št. 4236-39/2006, 24. 7. 2006 * Kakšna je obdavčitev pogodbe o finančnem najemu nepremičnine s pravico odkupa? Na podlagi pogodbe o finančnem leasingu »stare« nepremičnine, pri kateri je možnost odkupa pod določenimi pogoji le dogovorjena, to ni prenos lastninske pravice in z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Lastna sredstva za preživljanje

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 41-42/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-974/2006, 4. 8. 2006 * Zavezanec je v napovedi za odmero dohodnine uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževano ženo, ki je brezposelna. Pri odmeri dohodnine mu olajšava zanjo ni bila priznana, ker je bil v letu 2005 na njeno ime nakazan otroški dodatek in dodatek za veli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Vključevanje taks v davčno osnovo za DDV

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 41-42/2006Pojasnilo DURS, št. 4230-326/2006, 10. 8. 2006 Kako se obračunava davek na dodano vrednost pri taksi za obremenitev vode in drugih državnih taksah? V skladu s prvim odstavkom 21. člena zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV)1 je osnova za obračun davka na dodano vrednost vse, kar pomeni p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Carinjenje blaga

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Predpisi o carini in prosti trgovini

, Pravna praksa, 41-42/2006Kako se določi osnova za obračun carinskih dajatev poštnih pošiljk, tj. kaj sodi v kontingent s carino obremenljivih produktov? Pri uvozu blaga iz tretjih držav je treba plačati carino in davek na dodano vrednost. Če je blago poslano po pošti in je zavezano plačilu uvoznih dajatev, se v skladu z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Ustava - produkt in birič politike

Nika Hudej, 26.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Nika Hudej, Pravna praksa, 41-42/2006študentka PF Univerze v Ljubljani Novi politični izzivi v ustavnem pravu 12. sekcija Vodja ustavnopravne sekcije dr. Franc Grad je poudaril tesno vez med politiko in ustavo, ki je hkrati »produkt in birič politike«. Res je, da ima politika zadnjo besedo pri sprejemanju in spreminjanju ust...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Davčna olajšava za donacije društvu

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 41-42/2006Pojasnilo DURS, št. 4210-834/2006, 8. 8. 2006 * Ali se sredstva, ki so donirana društvu ali organizaciji, lahko uveljavljajo kot davčna olajšava? V skladu z 52. členom zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1),1 ki določa olajšave za donacije, lahko uveljavlja zavezanec davčno olaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Davčna obravnava denarnih doplačil ob zamenjavah delnic

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Davki občanov in dohodnina, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 41-42/2006Pojasnilo DURS, št. 42103-74/2006-2, 24. 7. 2006 * Ali se denarna doplačila, ki izhajajo iz nezaokroženega menjalnega razmerja ob zamenjavah delnic zaradi združitve delniških družb, obravnavajo kot dividendam podobni dohodki po 5. točki petega odstavka 79. člena zakona o dohodnini oziroma po 72...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Ločena mnenja in varstvo človekovih pravic

dr. Ciril Ribičič, 26.10.2006

Človekove pravice, Sodišča

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 41-42/2006dr. pravnih znanosti, profesor ustavnega prava na PF Univerze v Ljubljani, sodnik Ustavnega sodišča RS Prispevek je podlaga za razpravo na okrogli mizi o ločenih mnenjih, ki bo na četrtih dnevih evropskega prava, 16.-18. novembra 2006. Po mojem mnenju1 ni sprejemljivo stališče, da je za avto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

O politični vzdržnosti sodnikov (2)

Aleš Zalar, 26.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 41-42/2006univ. dipl. pravnik, okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani Leta 1999 je Slovensko sodniško društvo organiziralo posvet o sodnikovi neodvisnosti in odgovornosti. V okviru videokonference z ameriškim zveznim vrhovnim sodnikom Anthonyjem Kennedyjem je bilo postavljeno naslednje vprašanje: ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Življenjsko zavarovanje za vodilne delavce – boniteta, odhodek

Avtor ni naveden, 26.10.2006

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 41-42/2006Pojasnilo DURS, št. 4200-139/2006, 29. 8. 2006 * Podjetje je sklenilo življenjsko in nezgodno zavarovanje za vodilne delavce. Pri tem podjetje nastopa kot zavarovalec, vodilni delavci pa kot zavarovanci. Kot upravičenec iz zavarovanja je določeno podjetje, ki je prejemnik odškodnine ob doživetj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Sodelovanje povezanih oseb v dokapitalizaciji (75. in 76. člen ZPre-1)

dr. Saša Prelič, 26.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 41-42/2006dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Mariboru Uprava neke slovenske delniške družbe (v nadaljevanju: X, d.d.) načrtuje uresničiti statutarno pooblastilo o odobrenem kapitalu in izpeljati postopek povečanja osnovnega kapitala. Medtem je začel veljati nov zakon o prevzemih (ZPre-1), ki je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Bolonjski špageti

dr. Miha Juhart, 26.10.2006

Višje in visoko šolstvo

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 41-42/2006dr. pravnih znanosti. profesor na PF Univerze v Ljubljani V prejšnjih številkah PP je bilo objavljenih že nekaj razmišljanj uglednih kolegov o viziji pravnega študija v luči bolonjske reforme. V vsakem od njih je bilo povedanega marsikaj, s čimer se lahko samo strinjam, in težko je temu dodati...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

En sedež Evropskega parlamenta in demokratični primanjkljaj

mag. Matej Avbelj, 26.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Državni zbor in državni svet

mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 41-42/2006mag. pravnih znanosti, LL.M., doktorski raziskovalec na European University Institute v Firencah Pred kratkim je iz bruseljskih logov prišla novica, da je prvič v petdesetih letih obstoja EU nekomu uspelo mobilizirati več kot milijon evropskih državljanov v obliki pobude Evropski komisiji. Haber...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Prekrškovno inkasantstvo ali družbeno sprejemljivo vedenje

mag. Simon Vindiš, 26.10.2006

Prekrški, Cestni promet

mag. Simon Vindiš, Pravna praksa, 41-42/2006mag. pravnih znanosti, vodja sektorja uniformirane policije, PU Kranj Zapleten prometni položaj nujno zahteva, da se vsi udeleženci v prometu čim bolj ali celo popolnoma vedejo v skladu z istimi pravili. V tem je nujnost njegovega pravnega urejanja. Pravo tako preverja in izsiljuje ustrezno vede...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Pogodbenost delovnega razmerja

mag. Luka Tičar, 26.10.2006

Delovna razmerja

mag. Luka Tičar, Pravna praksa, 41-42/2006mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani V različnih strokovnih publikacijah in tudi dostopnih besedilih v zvezi s spremembami ZDR lahko čedalje pogosteje odkrijemo mnenja, da v 90. členu ZDR na novo uveljavljeni institut odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi nadomešča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Državljanski nadzor s pritožbenim postopkom zoper delo policije je vprašljiv

Franc Čučko, 26.10.2006

Uprava, Kazenski postopek

Franc Čučko, Pravna praksa, 41-42/2006univ. dipl. pravnik V PP, št. 36/2006, je bil objavljen prispevek Draga Marinkoviča z naslovom Vloga priče v postopku reševanja pritožb, ki se nanaša na vsebino prispevka mag. Saša Murtiča v PP, št. 34/2006. Menim, da so prvotna navajanja napačno razumljena in kritika ni utemeljena. Iz vsebi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Predlagane spremembe ZIZ niso dovolj

Biljana Erdelič, 26.10.2006

Civilni sodni postopki

Biljana Erdelič, Pravna praksa, 41-42/2006univ. dipl. pravnica, ZZZS, OE Koper Izvršilni postopek je krona vseh postopkov in hkrati rakova rana slovenskega pravosodnega sistema. Že nekaj let se snovalci zakonov trudijo v zakonodajo vnesti spremembe, ki bodo izboljšale trenutni položaj na področju izvršb in zavarovanja, potem pa privedle...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Kako naprej?

Mitja Kocmut, 26.10.2006

Proračun

Mitja Kocmut, Pravna praksa, 41-42/2006univ. dipl. pravnik, M.Jur (Oxon), sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani Javna naročila 9. sekcija Poglavitni cilj pravil o javnem naročanju je po besedah dr. Vesne Kranjc zagotoviti konkurenco in enakopravnost med subjekti, zainteresiranimi za sklepanje poslov z javnim sekto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Ignorantia iuris Europae nocet!

Alenka Škrk, 26.10.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Alenka Škrk, Pravna praksa, 41-42/2006univ. dipl. pravnica, LL.M., sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani Od vloge do sodbe v Luksemburgu 3. sekcija Cilj zelo obiskane sekcije je bil udeležencem približati delovanje Sodišča Evropskih Skupnosti (SES), saj je, kot je pojasnila vodja sekcije dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Za moralo v podjetniški igri

dr. Šime Ivanjko, 26.10.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 41-42/2006dr. pravnih znanosti, dekan PF Univerze v Mariboru Poslovna etika v gospodarstvu Okrogla miza 1 Že prvi dan Dnevov slovenskih pravnikov 2006 je bila organizirana okrogla miza o poslovni etiki v gospodarstvu, ki jo je vodil dr. Šime Ivanjko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

»Trajna avantura brez vrnitve«

Alenka Škrk, 26.10.2006

Banka Slovenije, Monetarni predpisi

Alenka Škrk, Pravna praksa, 41-42/2006univ. dipl. pravnica, LL.M., sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani Pravne posledice uvedbe evra 7. sekcija Z besedami »trajna avantura brez vrnitve, ki ne pušča nikogar indiferentnega« je sodnik Sodišča ES dr. Marko Ilešič opisal uvedbo evra v Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Nujnost sprememb

Mitja Kocmut, 26.10.2006

Varstvo konkurence, cene

Mitja Kocmut, Pravna praksa, 41-42/2006univ. dipl. pravnik, M.Jur (Oxon), sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani Novo potrošniško in konkurenčno pravo ter reforma prava nelojalne konkurence 6. sekcija Kot je že uvodoma poudaril dr. Peter Grilc, pravo varstva konkurence sicer res sestavljata dve poglavitni področji,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄41-42

Nič več delniških parkirišč

Lucija Učakar, 26.10.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Lucija Učakar, Pravna praksa, 41-42/2006študentka PF Univerze v Ljubljani Letošnji tradicionalni, že 32. Dnevi pravnikov so pritegnili več kot tisoč udeležencev. Organizatorji - Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in GV Založba - so tudi letos poskrbeli za pester program. Kar 79 predavateljev...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 41-42

Leto objave

< Vsi
2006(51)
> Oktober(51)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ DĐE FGH I J K L M N OP QR SŠ T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov