O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

O odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije

dr. Milan Gaspari, 20.10.1994

Ustavno sodišče

dr. Milan Gaspari, Pravna praksa, 19/1994S to odločbo je ustavno sodišče odločilo, da ni v neskladju z ustavo določba 3. odstavka 8. člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.19/94), ki se glasi: "Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sodniki, ki so sodili ali odločali v preiskovalnih in sodnih postopkih v katerih so b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Slovenski računovodski standardi

mag. Božidar Merc, 20.10.1994

Računovodstvo, Revizija

mag. Božidar Merc, Pravna praksa, 19/1994Zakon o računovodstvu (*1) je za pravne osebe celovito urejal vprašanja, kako naj sestavljajo knjigovodske listine, vodijo in zaključujejo poslovne knjige, računovodske izkaze in poslovna poročila, sestavljajo in pošiljajo periodične in letne računovodske izkaze in poslovna poročila, ocenjujejo post...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.10.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 19/1994Št. 63 -13.10.1994 V tej številki so objavljeni trije zakoni, od katerih vsak po svoje prispeva k zaokrožanju nove slovenske zakonodaje: * Kazenski zakonik RS , * Zakon o kazenskem postopku, * Zakon o državnem tožistvu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.10.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 19/1994Št. 62 - 7.10.1994 Dva zakona objavlja Državni zbor: o volilni kampanji in zakon o političnih strankah. Predsednik republike z ukazom povišuje več častnikov vojnih enot TO RS. Vlada objavlja spremembe uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Pravna fakulteta v Mariboru

Avtor ni naveden, 20.10.1994

Višje in visoko šolstvo

, Pravna praksa, 19/1994Fakultetne predavalnice so te dni spet oživele, v novo (drugo po vrsti) študijsko leto je vstopila tudi mlada mariborska pravna fakulteta. Njen dekan dr. Franc Pernek nam je ob tem posredoval nekaj zanimivih informacij o dogajanjih na fakulteti, vpisu in študijskih novostih. PRVA PODELITEV DIPLOM...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.10.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 19/1994Št. 59 - 30. 9.1994 V tej obsežni številki uradnega glasila je nedvomno najpomembnejši akt zakon o ratifikaciji protokola o pristopu RS k splošnemu sporazumu o carinah in trgovini GATT (v prilogi Mednarodne pogodbe). Minister za kmetijstvo pa objavlja odredbo o ugotavljanju obsega škode in zma...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Zakon o pravdnem postopku

Zvone Strajnar, 20.10.1994

Civilni sodni postopki

Zvone Strajnar, Pravna praksa, 19/1994Med pravnimi mnenji z občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (22. 6. 1994) je bilo objavljeno (glej pp, št. 16/94) tudi naslednje pravno mnenje: "Dolžnost sodišča, da postopa po 148. členu ZPP, obstoji ob pogoju, da ga stranka v roku, ki ji ga je postavilo (2. odstavek 109. člena ZPP), ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Nedorečeni Osimo postaja dorečeni Osimo!

dr. Lev Svetek, 20.10.1994

Zunanje zadeve in diplomacija

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 19/1994Ko smo pred dobrim poldrugim letom v tej reviji v sklopu nerešenih vprašanj med Slovenijo in Italijo predvsem glede Osimskih sporazumov obravnavali razvoj in trenutno stanje medsebojnih odnosov na področju socialne varnosti, smo posebej poudarili še nerešeno vprašanje socialne varnosti prebivalcev b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Mednarodno zasebno pravo

Rajko Knez, 20.10.1994

Civilni kolizijski predpisi

Rajko Knez, Pravna praksa, 19/1994Politične spremembe na območju EU, ki jim med drugim botruje tudi vstop novih držav - bodočih članic, povzročajo tudi mnoge pravne posledice. Tudi mednarodno zasebno pravo bo v prihodnosti deležno sprememb. Spremembe v mednarodnem zasebnem pravu lahko povsem enačimo s spremembami na področju gospoda...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Evropska konvencija o človekovih pravicah

dr. Franc Brinc, 20.10.1994

Človekove pravice

dr. Franc Brinc, Pravna praksa, 19/1994Odbor strokovnjakov za človekove pravice pri Svetu Evrope je pripravil Protokol o priznanju nekaterih dodatnih pravic osebam, ki jim je vzeta prostost. Te pravice zadevajo zlasti delo policije, sodišč in kazenskih zavodov. Ker je oblikovanje kazenske zakonodaje in zakonodaje o izvrševanju kazenskih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Ob predlogu zakona o fundacijah in nekaterih pomislekih

mag. Verica Trstenjak, 20.10.1994

Zavodi

mag. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 19/1994V zadnjem julijskem Poročevalcu Državnega zbora RS (*1) je bil objavljen predlog zakona o fundacijah. V pp, št.17/94 pa je bil objavljen prispevek Boruta Stražišarja z nekaterimi njegovimi pomisleki v zvezi z zakonom (Predlog zakona o fundacijah, Pomisleki ob predlaganih rešitvah in še posebej novos...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.10.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 19/1994Št. 60 - 3.10.1994 Državni zbor objavlja zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (136 občin in 11 mestnih občin, določena območja, imena in sedeži ter število članov občinskih svetov za prve volitve).
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Izterjava in zavarovanje preživninskih obrokov

Mitja Radoševič, 20.10.1994

Zakonska zveza in družinska razmerja, Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 19/1994Kako je z izvrševanjem sodnih odločb v zvezi s preživnino? Ali je res potrebno izvršbo na plačo obnavljati vsakoletno, ker naj bi šlo za vnaprej le za zavarovanje zahtevka za plačevanje preživnine? Zakaj je ta terjatev neenakopravna renti, ki se tudi plačuje za naprej? Očitno je treba najprej raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Kako ustanoviti podjetje v tujini

Damjan Belič, 20.10.1994

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 19/1994Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) je pred kratkim izdal gornji poslovni priročnik, ki vsebuje osnovne informacije o ustanavljanju podjetij v 25 državah. Priročnik je pripravil in uredil Bojan Zidarič. Pri odločanju za ustanovitev podjetja v tujini je poleg primerne (države potrebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Latinski pravni reki

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, 20.10.1994

Pravoznansto

dr. Ada Polajnar-Pavčnik, Pravna praksa, 19/1994Novo knjižno zbirko Cankarjeve založbe Pravna obzorja uvaja v slovenski prostor knjiga Latinski pravni reki prof. dr. Janeza Kranjca. To dragoceno delo prikazuje izvor posameznih maksim, njih pomen v času in prostoru, v katerem so nastali, in praviloma tudi pomembnost, ki jo imajo hic et nunc. La...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Referendum in ljudska iniciativa

mag. Miro Cerar, 20.10.1994

Splošni državni akti, simboli in prazniki

mag. Miro Cerar, Pravna praksa, 19/1994V pričujočem sestavku so prikazani temeljni vidiki ureditve referenduma in ljudske iniciative v Sloveniji (gre za dve najpomembnejši obliki neposredne demokracije) ter nekatera vprašanja, ki se (že) pojavljajo na tem področju. Z novo ustavno ureditvijo so možnosti referendumskega odločanja in ljudsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 20.10.1994

Ostalo

, Pravna praksa, 19/1994Št. 61- 4.10.1994 Državni zbor objavlja: tudi s podjetjem TRINGS iz Zagorja velja prepoved poslovanja z državo; za varuha človekovih pravic je izvoljen Ivo Bizjak (za dobo 6 let); do konca oktobra naj se javijo kandidati za člana Evropske komisije za človekove pravice. Objavljen je tudi razpis...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

In re Alappat

Avtor ni naveden, 20.10.1994

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 19/1994Nedavno izdana odločba v ZDA široko odpira vrata gospodarskim subjektom, da pridobijo patente za njihove najbolj inovativne informacijske sisteme. V zadnjih nekaj letih je U.S. Patent and Trademark Office otežil pridobitev patentov za iznajdbe, ki so povezane s softwarom, vendar je po zadevi In r...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Javni razpis - ponudba po preteku roka

Alenka Mordej, 20.10.1994

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori, Obligacije

Alenka Mordej, Pravna praksa, 19/1994Ponudnik se je javil na razpis, s katerim je pravna oseba objavila pogoje za prodajo nepremičnine. Ponudbo je poslal po preteku razpisnega roka. Kot je kasneje izvedel, se je razpisovalec odločil za drugega ponudnika, ki pa je uspel z enkrat manjšim ponujenim zneskom za nepremičnino od ponudbe "zamu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

CD-ROM: nov medij tudi za pravnike

Damjan Belič, 20.10.1994

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Damjan Belič, Pravna praksa, 19/1994CD-ROM (Compact Disc Read Only Media/Memory) je računalniški medij za shranjevanje velikih količin podatkov. Njegov razvoj je tesno povezan s kompaktno glasbeno ploščo. CD je eden redkih nosilcev, ki se ni razvil v boju med konkurenčnimi izdelki, ampak so nekateri proizvajalci (predvsem Sony in Phil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani

Marija Milenković, 20.10.1994

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marija Milenković, Pravna praksa, 19/1994Začetek delovanja knjižnice in dokumnentacije Inštituta za kriminologijo sega v leto 1954, ko je bil ustanovljen Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Knjižnica je imela nalogo oskrbovati z literaturo in na podlagi le-te tudi z informacijami predvsem raziskovalce, zaposlene v t...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Microsoft Office - Pravna pisarna

Anton Tomažič, 20.10.1994

Znanost in raziskovalna dejavnost

Anton Tomažič, Pravna praksa, 19/1994S tem člankom želimo opozoriti na dve novosti, eno tujo in eno domačo, ki bosta v naslednjih letih gotovo pomenili obogatitev ponudbe "pravniške" programske opreme, morda pa postali tudi nekakšen standard, ki bo olajševal medsebojno izmenjevanje podatkov med slovenskimi pravniki. Obe novosti, ki tem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Fragmenti iz naše pravne zgodovine

Aleksander Karakaš, 20.10.1994

Pravoznanstvo

Aleksander Karakaš, Pravna praksa, 19/1994Ob začetku novega študijskego leta je bila 3. oktobra v avli mariborske Pravne fakultete odprta razstava arhivskih in knjižničnih fragmentov iz naše pravne zgodovine. Gradivo za razstavo, ki bo prva v ciklusu razstav s pravno vsebino v študijskem letu 1994/95, so na pobudo naše fakultete prispeva...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Projekt SIPIS - državni standard za ponudbo pravnih informacij

Gorazd Perenič, 20.10.1994

Uprava, Poštni promet in telekomunikacije

Gorazd Perenič, Pravna praksa, 19/1994V Sloveniji je že nekaj časa odprt nov informacijski projekt, imenovan SIPIS ali Slovenski interaktivni pravni informacijski sistem. Zgrajen je bil na obstoječem pravnem informacijskem sistemu Republike Slovenije. Temeljno vodilo pri njegovem snovanju je bilo vseskozi zagotoviti celovitost in komple...
Naslovnica
Pravna praksa, 1994⁄19

Zakon o izvršilnem postopku

Mitja Radoševič, 20.10.1994

Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 19/1994Pri obravnavanju ugovornih razlogov si velja posebej ogledati še tistega iz 1. točke 50. člena ZIP (če sodišče, ki je izdalo sklep o izvršbi, zanj ni bilo pristojno).
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
1994(29)
> Oktober(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG HIJK LM NOP QR S ŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov