O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 39)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

ZBPP-C - poenostavitve in posodobitve postopka

Špela Kogovšek, 14.5.2015

Sodišča

Špela Kogovšek, Pravna praksa, 19/2015Novelo Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) ZBPP-C je Državni zbor RS sprejel na peti redni seji 9. marca 2015. Veljati je začela 4. aprila 2015 in je eden od petih zakonskih predlogov, ki so jih na Ministrstvu za pravosodje označili za prvi korak sodne reforme. Glavne novosti ZBPP so: uskladitev pogojev in načina ugotavljanja materialnega položaja prosilcev v postopkih za dodelitev brezplačne pravne pomoči (BPP) s pogoji in načinom ugotavljanja upravičenosti do drugih pravic iz javnih sredstev, vzpostavitev elektronskih povezav za dostop do potrebnih evidenc, sprememba instituta pravnega svetovanja in sprememba ureditve vračila sredstev, ki jih je založila Republika Slovenija.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Seznanitev z lastnimi osebnimi podatki pri uporabi predplačniške telefonije

Irena Vovk, 14.5.2015

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2015Operater elektronskih komunikacij je od predplačniškega (do zdaj anonimnega) uporabnika mobilnih storitev prejel zahtevo za izpis osebnih podatkov iz baze data retention (podatki, ki jih operater hrani na podlagi 164. člena Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom-1). Ali mu je operater dolžan posredovati podatke, glede na to, da ne more preveriti, ali je bila oseba, ki je podala vlogo za izpis podatkov, lastnik številke v obdobju, za katerega želi izpis?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Spremenjena vloga Družbe za upravljanje terjatev bank

mag. Peter Merc, 14.5.2015

Banke, zavodi

mag. Peter Merc, Pravna praksa, 19/2015Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je de iure že v svojem četrtem letu delovanja, de facto pa v drugem, saj je postala operativna šele v začetku leta 2014 s prenosom prvih terjatev komercialnih bank. Do bistvene razlike med de iure in de facto pa pri DUTB ne prihaja le pri vprašanju njenega začetka dejanskega delovanja, ampak tudi pri vprašanju vloge DUTB v celotnem procesu sanacije slovenskega bančnega sistema.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Priznanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklica arhitekta po pravu EU

Zoran Skubic, 14.5.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 19/2015Liberalizacija trga reguliranih poklicev je tudi za Slovenijo že več let stalna tema vsakoletnih nacionalnih priporočil Evropske komisije. Res je sicer, da se za tako oviro prostemu pretoku dela (in kvalifikacij) pogosto skrivajo protekcionistični ukrepi posameznih članic, ki so namenjeni ohranitvi nacionalnih monopolov na posameznih segmentih domačega trga dela. Vendar pa deregulacija ne sme biti sama sebi namen - regulirani poklici so dopustni in smiselni, če zanje obstajajo razumni in utemeljeni razlogi, ki so praviloma javnopravne narave. Zlasti ko gre za temeljne profile "izvrševanja temeljnih funkcij države", so omejitve dobrodošle, za pravno varnost pogosto celo nujne. To pa, kot izhaja iz nedavne odločitve Sodišča (EU), ne velja (povsem) za poklic arhitekta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Predlog Zakona o agrarnih skupnostih (1.)

Andrej Hafner, 14.5.2015

Lastnina in druge stvarne pravice

Andrej Hafner, Pravna praksa, 19/2015Po več kot dvajsetih letih od uveljavitve Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS), ki je povzročil, da s tako lastnino ni mogoče primerno gospodariti (upravljati in razpolagati), orje ledino na tem področju predlog Zakon o agrarnih skupnostih (ZAS). Glavni namen predloga ZAS je zagotoviti normalno gospodarjenje (upravljanje in razpolaganje) z lastnino, ki je v solastnini ali skupni lastnini članov agrarne skupnosti, in tako agrarnim skupnostim omogočiti, da živijo kljub "izvirnemu grehu", ki ga je povzročil ZPVAS.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Ustavno procesno pravo - praktikum

dr. Aleš Novak, 14.5.2015

Kultura in umetnost

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 19/2015Težko bi se spomnil na pravno panogo, pri kateri je neskladje med njeno pomembnostjo in poznavanjem, ki ga je deležna, tako veliko, kot velja za ustavno procesno pravo. Razpravljanje o odločanju Ustavnega sodišča se celo med pravniki tu in tam zoži le na opredeljevanje, ali nam je konkretna odločitev všeč ali ne, pozabljamo pa na to, da je pot v pravu včasih celo pomembnejša kot končni cilj. Ustavno procesno pravo tlakuje pot, ki jo mora Ustavno sodišče ubirati, in pogosto celo začrtuje meje možnega pri ustavnosodnem odločanju. In zato si zasluži znatno več pozornosti, kot je je deležno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Vsebina PP št.19/2015

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/20153 UVODNIK dr. Aleš Ferčič Kaj (naj) počnemo z državo? 6 BANČNO PRAVO mag. Peter Merc Spremenjena vloga Družbe za upravljanje terjatev bank 8 DAVČNI POSTOPEK dr. Janez Čebulj Neustavna razlaga in uporaba 68.a člena ZDavP-2 ter določb o za
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Diskriminacija otrok s posebnimi potrebami v pogojih razpisa za nakup stanovanj

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015Na Varuha se je obrnila pobudnica, ki se je prijavila na razpis Stanovanjskega sklada RS za prodajo stanovanj v Ljubljani. Stanovanjski sklad ji namreč v prijavi ni priznal prednosti zaradi otroka s posebnimi potrebami. Pobudnica ima otroka z dolgotrajno hudo boleznijo, ki v skladu s Pravilnikom o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, spada v kategorijo "dolgotrajno hudo bolni otroci", na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami pa ima tudi odločbo o usmeritvi, v skladu s katero otrok spada v kategorijo "dolgotrajno bolni otroci".
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Kršitev predpisanega roka za izdelavo in vročitev pisne sodbe je kršitev zakona

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015Pobudnik je zaradi prekoračitve roka za izdelavo in vročitev pisne sodbe za posredovanje na Okrožno sodišče Maribor vložil nadzorstveno pritožbo, za pomoč pa je prosil tudi Varuha.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Vacatio legis je (ali bo) mimo

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015 Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih - ZMV-A (Ur. l. RS, št. 23/15) - veljati začne 18. aprila, določbe 5. člena tega zakona pa se začnejo uporabljati 1. julija 2015. 2. Zakon o dopolnitvah
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Še o izpodbijanju neodplačnih dejanj v stečaju

Aleš Velkaverh, 14.5.2015

Civilni sodni postopki

Aleš Velkaverh, Pravna praksa, 19/2015Z zanimanjem sem prebral odziv dr. Saše Preliča na moj prispevek v zvezi z izpodbijanjem neodplačnih dejanj v stečaju. Menim, da si zasluži kratek odgovor. Ker pri tem ne bom podrobneje obravnaval vseh argumentov, ki sem jih že predstavil, bralcem svetujem, da preberejo vse tri objavljene prispevke in si tako ustvarijo celovito sliko o obravnavanem pravnem vprašanju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Evropa

Irena Vovk, 14.5.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2015Torek, 5. 5. TTIP.Po devetem krogu pogajanj za čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo (TTIP) med ZDA in EU je Evropska komisija objavila posodobljen predlog besedila EU za regulativno sodelovanje. Več na
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Strategija za Rome

Irena Vovk, 14.5.2015

Človekove pravice

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2015Amnesty International Slovenije in sedem romskih organizacij - Forum romskih svetnikov, Romski akademski klub, Svet romske skupnosti RS, Zveza Romov Slovenije, Zveza Romov za Dolenjsko in Zveza romske skupnosti Slovenije Umbrella/Dežnik - je pripravilo dokument o tem, kaj mora strategija za Rome nujno vsebovati, in ga 23. aprila posredovalo poslancem Državnega zbora ter predsedniku Vlade in nekaterim ministrom. Slovenske oblasti naj bi namreč do konca leta pripravile in sprejele prvo celovito strategijo za Rome.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na sekundarni ravni - načela transparentnosti, enakosti in nediskriminatornosti

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015V postopkih podeljevanja koncesij v zdravstveni dejavnosti se subsidiarno uporablja ZJZP. Tožena stranka (država) ob zahtevi za neposredno podelitev koncesije, kakršna je bila v obravnavani zadevi, kljub revidentovemu morebitnemu izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje konkretne zdravstvene storitve v obliki koncesije, te koncesije ne more in ne sme podeliti, saj se koncesionar skladno z ZJZP lahko izbere le po predhodno opravljenem javnem razpisu, s katerim se v postopku izbire zagotavlja uresničevanje načel enakega obravnavanja, nediskriminatornosti in transparentnosti, ki morajo biti na področju podeljevanja koncesij storitev za izvajanje javnih služb spoštovana tudi skladno s prakso Sodišča Evropske unije. Odločitev o tem, ali se bo za izvajanje neke konkretne zdravstvene storitve, ki jo mora v okviru javnih služb zagotavljati država, sploh podeljevala koncesija, ali pa se bo ta storitev zagotavljala v obliki javnega zavoda (3. člen ZZDej), je v izključni pristojnosti države (tožene stranke).
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Zaznamovalo nas je

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015Zaznamovalo nas je 14. maj 1771 - Robert Owen Rodil se je valižanski utopični socialist in reformator Robert Owen. Zlo kapitalizma je videl v zasebni lastnini, religiji in meščanski družini, vzrok kapitalističnih kriz pa v pomanjkljivem sistemu delitve, kar
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Vlada RS

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 35. redni seji (7. maj 2015): - predlog zakona o davčnem potrjevanju računov; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015; - Uredba o spremembah Uredbe o pomoči ob ne
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Nedopusten poseg v lastninsko pravico

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot "Zavoj-Škoberne" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. *102/1, 731/1, 741/0 in 744/1, vse k. o. Rifengozd, se razveljavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

S tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 14.5.2015

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2015 The New European Patent Alfredo Ilardi (Hart Publishing, Oxford, 1. izdaja, 2015) Po zapletenih pogajanjih, ki so potekala kar dvanajst let, je 17. decembra 2012 Evropski parlament sprejel Uredbo 1257/2012 o izvajanju okrepl
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Opis prekrška v odločbi o prekršku - prepoved reformatio in peius

Avtor ni naveden, 14.5.2015

Prekrški

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2015Ker izrek odločbe o prekršku ni vseboval znakov prekrška, bi moralo sodišče ravnati po 1. točki prvega odstavka 136. člena ZP-1 in odločbo prekrškovnega organa spremeniti tako, da bi postopek ustavilo, namesto da je samo poseglo v opis dejanja v izreku odločbe in vneslo konkretne znake prekrška. S tem je poleg funkcije sojenja sodišče prevzelo tudi funkcijo pregona, in s tem kršilo pravico do sodnega varstva iz 23. člena Ustave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Pravni napovednik

Irena Vovk, 14.5.2015

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2015Pravni napovedni
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Odpravnina ob upokojitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 14.5.2015

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 19/2015Smo javni zavod z omejitvami, ki veljajo za javni sektor. Delavka, javna uslužbenka je dobila izračun, da se 27. marca 2016 lahko starostno upokoji. Takrat bo stara 61 let 10 mesecev in 11 dni ter bo imela 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Delavka se želi upokojiti 31. decembra 2016.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Izraba starega letnega dopusta

Miha Šercer, 14.5.2015

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 19/2015Zaradi narave dela zaposlenim ne moremo omogočiti, da stari (lanski) letni dopust izrabijo konec junija, kar večinoma želijo. Zaposleni pa vztrajajo, da je to njihova pravica. Kakšna je pravilna razlaga ZDR-1 za te primere?
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 14.5.2015

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2015Sodbe Sodišča
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Še več (aktivnih) članov

Boštjan Koritnik, 14.5.2015

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 19/2015"V letu 2014 se je število aktivnih članov društva povečalo," je bil na rednem letnem občnem zboru Športnega društva Pravnik 7. maja zadovoljen predsednik društva Luka Brezovec, sicer odvetnik v Ljubljani. Športno društvo Pravnik iz Ljubljane združuje pravnike in njihove prijatelje, ki želijo športno, na zdrav način izkoristiti del svojega prostega časa, je še povedal in dodal, da je aktivnih članov približno sto, neaktivnih pa še nekajkrat toliko.
Naslovnica
Pravna praksa, 2015⁄19

Neustavna razlaga in uporaba 68.a člena ZDavP-2 ter določb o zastaranju v finančnih preiskavah

dr. Janez Čebulj, 14.5.2015

Poravnava davkov in prispevkov

dr. Janez Čebulj, Pravna praksa, 19/2015Po uveljavitvi 68.a člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) sta se v postopkih davčnih (finančnih) preiskav postavili tudi naslednji vprašanji: prvič, ali je v skladu z Ustavo razlaga (in uporaba) 68.a člena ZDavP-2, po kateri davčni organ v postopku, uvedenem na njegovi podlagi, zajame tudi dohodke, pri katerih je pravica do odmere davka ob uveljavitvi 68.a člena že zastarala, in drugič, ali sme davčni organ s sklepom ustaviti postopek zaradi zastaranja, če je zavezanec vložil davčno napoved na podlagi samoprijave?
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
2015(39)
> Maj(39)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ DĐEF GH IJ K LM N OPQRS Š TUV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov