O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Odreditev izrabe (celotnega) letnega dopusta

Taja Plešnik, 2.10.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 19/1997Ali je glede na določbo 3. odstavka 31. člena ZTPDR in 1. odstavka 58. člena ZDR, v zvezi s 60. členom, možno, da direktor sprejme sklep, da morajo delavci porabiti letni dopust do 31. 12. tekočega leta? Praviloma naj bi delavec letni dopust izrabil v nepretrganem trajanju, saj je namen dopusta d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Nadomestilo za ločeno življenje delavcu - tujcu

Taja Plešnik, 2.10.1997

Tujci, Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 19/1997Družba, ki opravlja gradbeno dejavnost, izplačuje delavcem dodatek za ločeno življenje. Ali se dodatek za ločeno življenje lahko izplačuje tudi delavcem, ki so prišli na delo iz sosednjih držav in zaradi dela živijo ločeno od družine? V splošnem aktu družbe je določeno, da se v teh primerih izplačuj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Prvatizacija in podjetniško delovanje - zdravilo za učinkovitost javne uprave?

dr. Miha Brejc, 2.10.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Uprava

dr. Miha Brejc, Pravna praksa, 19/1997O učinkovitosti javne uprave lahko razpravljamo z različnih zornih kotov. Učinkovitost javne uprave, še posebej, kadar gre za razmerje med javnim in zasebnim, za privatizacijo in finančna vprašanja, je domena ekonomistov, ko gre za vprašanje kako izvajati naloge javne uprave so v ospredju organizaci...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

K "Predodelitev otroka - pristojnosti centrov za socialno delo"

Stanislav Mauri, 2.10.1997

Zakonska zveza in družinska razmerja

Stanislav Mauri, Pravna praksa, 19/1997V pp, št. 12 in 17-18/97 sta ugledna pravna teoretika predstavila vsak svoj pogled na vprašanje, v čigavi pristojnosti je odločanje v primeru, ko po preteku določenega časa od dodelitve skupnih otrok iz dalj časa trajajoče življenjske skupnosti nastopijo bistveno spremenjene okoliščine in bi koristi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Nova SKPgd in pravica do jubilejne nagrade

Avtor ni naveden, 2.10.1997

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 19/19971. Delavec bo v mesecu septembru letos dopolnil 20 let skupne delovne dobe. Po kolektivni pogodbi dejavnosti, delavcu pripada jubilejna nagrada za doseženo skupno delovno dobo. Novo sprejeta Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti pa veže izplačilo jubilejnih nagrad na delovno dobo pri ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Minimalna plača - delovni rezultat

Taja Plešnik, 2.10.1997

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

Taja Plešnik, Pravna praksa, 19/1997Ali je delavcu zagotovljena minimalna plača po Zakonu o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač, tudi če ne doseže predvidenih delovnih rezultatov in je njegova delovna uspešnost ocenjena z negativno oceno v skladu z akti podjetja.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Objava izpodbojne tožbe zoper sklepe skupščine d.d.

Damjan Belič, 2.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 19/1997Skupščina delniške družbe je na seji med drugim sprejela sklep o spremembi članov nadzornega sveta, spremembi nagrad članom nadzornega sveta in spremembo statuta. V zvezi s temi sklepi je bila na skupščini najprej napovedana, nato pa tudi vložena izpodbojna tožba. Ali je uprava dolžna objaviti, d...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

O firmski prepovedi in neenakosti pred ZGD

Peter Prodanovič, 2.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Prodanovič, Pravna praksa, 19/1997V poglavju o firmi Zakon o gospodarskih družbah (ZGD - Ur. list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) v 15. členu povsem jasno določa, da je besedo "Slovenija" ali njene izpeljanke in kratice dovoljeno vnesti v firmo družbe le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije. Tako iz te kot tudi iz predhodnih in...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Iz predpisov

Avtor ni naveden, 2.10.1997

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 19/1997* Evropski sporazum o pridružitvi med RS in Evropskimi skupnostmi... in Interpretativna deklaracija glej zakon o ratifikaciji v Ur. l. RS, št. 44/97 * Tujci glej spremembo zakona v Ur. l. RS, št. 44/97 * Obramba glej spremembe in dopolnitve zakona v Ur. l. RS, št. 44/97 * Urejanje naselij in drug...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Vpogled v delniško knjigo

Saša Prelič, 2.10.1997

Delovna razmerja

Saša Prelič, Pravna praksa, 19/1997Delniška družba vodi delniško knjigo s pomočjo računalniške podpore. Prvi odstavek 232. Člena ZGD določa, da se v delniško knjigo vpisujejo določeni podatki, med drugim tudi imetnikova oznaka. Kaj je s tem pojmom mišljeno? Ali je družba dolžna posameznemu delničarju omogočiti vpogled v delniško k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Nova SKPgd - posledice soglasja za prenehanje delovnega razmerja

Taja Plešnik, 2.10.1997

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 19/1997Nova Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/97) določa, da poleg primerov, ki jih določa zakon, ne more prenehati delovno razmerje brez soglasja tudi starejšemu delavcu, ki ima najmanj 15 let delovne dobe pri delodajalcu oziroma 25 let skupne delovne dobe. Al...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Razvoj slovenskega zavarovalnega prava

dr. Marko Pavliha, 2.10.1997

Zavarovalništvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 19/1997V zadnjem času se je tudi na področju zavarovalnega prava dogodilo nekaj sprememb, ki so na kratko predstavljene v tem prispevku(*1). Govor je o arbitraži Zavarovalnice Triglav, evropskem pridružitvenem sporazumu, lastninskem preoblikovanju zavarovalnic, obveznih zavarovanjih odgovornosti, Slovenski...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Joint ventures na Češkem

Avtor ni naveden, 2.10.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 19/1997Zakonska podlaga - stanje: april 1996 * Trgovinski zakonik št. 513/1991 Slg.; * Trgovinski zakon št. 286/1993 Slg.; * Devizni zakon št. 528/1990 Slg. novela št. 228/1992 Slg.; novi devizni zakon št. 219/1995 Slg. (veljaven od 1. 10. 1995); * Obrtni zakon št. 455/1991 Slg.; * Zakon o stečajih št...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Zasebni rubeži - nujen korak k učinkovitosti izvršilnih postopkov

Hinko Jenull, 2.10.1997

Civilni sodni postopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 19/1997V novem ZIZ dopustiti: poleg sodnih izvršiteljev naj posamezna neposredna izvršilna dejanja opravljajo tudi "zasebni rubežniki" Namen sodne izvršbe je prisilna izvršitev dolžnikove obveznosti. Dejanje, s katerim se sodna volja uresniči, tako da se "iz papirja" prenese v življenje, ni le osrednji,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Unifikacija kazenskega prava ali modelni kazenski zakonik za združeno Evropo?

dr. Zvonko Fišer, 2.10.1997

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

dr. Zvonko Fišer, Pravna praksa, 19/1997Sredi septembra letos je založba CEDAM iz Padove, specializirana za učbenike in strokovno literaturo, ki izdaja tudi knjige ter revije z različnih pravnih področij, organizirala mednarodni posvet o nadnacionalnih izkušnjah na področju kazenskega prava v Evropi (Esperienze giuridico-penali transnazio...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Teorija prava (III): Normativni pravni akt

dr. Marijan Pavčnik, 2.10.1997

Pravoznanstvo

dr. Marijan Pavčnik, Pravna praksa, 19/1997Normativni pravni akt je izjavno dejanje enega ali več pravnih subjektov, s katerim se deloma ali v celoti ustvari pravno pravilo.(*1) Normativne pravne akte delimo na splošne in na posamične (individualne). Splošni pravni akt vsebuje eno ali več splošnih in abstraktnih pravnih pravil, za posamični ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Izvršba zoper stečajnega dolžnika

Mitja Radoševič, 2.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 19/1997Civilni izvršilni postopek definiramo kot tisto procesno delovanje, ki naj s pomočjo državnih prisilnih sredstev vzpostavi med dolžnikom in upnikom takšno zunanje stanje, kakršnega ima upnik pravico zahtevati na podlagi izvršilnega naslova. Sestavljajo ga dejanja strank (vloge, izjave, predlogi) in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Prepoved povratne veljave pravnih aktov ne velja za davčni organ

Aleš Avbreht, 2.10.1997

Davčne službe

Aleš Avbreht, Pravna praksa, 19/1997Davek od premoženja Zgodil se je naslednji primer: Davčni urad Ljubljana, Izpostava Lj.-Vič Rudnik je davčnemu zavezancu, ki ima počitniško hišico na območju občine Velike Lašče, šele dne 29. 8. 1997 odmeril davek od premoženja za leto 1997, čeprav bi ga moral odmeriti že v začetku leta 1997. Pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Svetovna trgovinska organizacija

Maja Bogataj, 2.10.1997

Trgovina

Maja Bogataj, Pravna praksa, 19/1997Svetovna trgovinska organizacija (World Trade Organization, WTO) predstavlja pravni in institucionalni temelj za mnogostranski trgovinski sistem. WTO zagotavlja osnovne pogodbene obveznosti, s katerimi je določeno, kako naj vlade posameznih držav določajo in izvajajo domačo trgovinsko zakonodajo in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Prodaja poslovnega deleža - 4. in 5. odst. 416. člena ZGD

Avtor ni naveden, 2.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 19/1997Pred prodajo poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo mora družbenik, ki želi svoj delež prodati, prednostna pravica drugih družbenikov do nakupa pa z družbeno pogodbo ni izključena (četrti odstavek 416. člena ZGD), o nameravani prodaji in pogojih prodaje pisno obvestiti vsakega od ostalih...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Povrnitev stroškov za zastopanje - 72. in 79. čl. ZPPSL, 2. odst. 151. čl. ZPP

Avtor ni naveden, 2.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 19/1997Tožeči stranki, ki jo zastopa stečajni upravitelj, ki je odvetnik, ni mogoče priznati zahtevka za povrnitev stroškov za zastopanje po odvetniški tarifi. (Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 102/97 z dne 18. 2. 1997 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju, opr. št. I Pg 21/92 z ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Zakon o gospodarskih družbah

Avtor ni naveden, 2.10.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 19/1997Pravice družbenikov d.o.o. - glasovalna pravica - 438. člen ZGD V skladu z določbo prvega odstavka 438. člena ZGD o svobodnem urejanju razmerij v d. o. o. je določilo družbene pogodbe, da imajo družbeniki v okviru glasovalne pravice poleg glasov, ki jim pripadajo na osnovi vložka, še en glas gled...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Avtorska upravičenja nosilcu modela

Avtor ni naveden, 2.10.1997

Intelektualna lastnina

, Pravna praksa, 19/1997Pravno mnenje 2. odst. 85. čl. in 2. odst. 123. čl. ZVITIZR, 95. in 96. čl. ZAP Nosilec modela se po zakonu šteje za avtorja nove oblike telesa, oziroma za pravnega naslednika avtorja (drugi odstavek 85. člena ZVITIZR - Ur. list SFRJ, št. 34/81... 20/90). Če nekdo drug trdi, da je avtor te nove o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Pomorska terjatev - 1. in 2. odst. 982. čl. ZPNP

Avtor ni naveden, 2.10.1997

Obligacije, Pomorski in rečni promet

, Pravna praksa, 19/1997Če pomorska terjatev ne bremeni ladje, glede katere je upnik predlagal izdajo začasne odredbe z zaustavitvijo ladje, za izdajo takšne začasne odredbe ne zadošča, da je osebni dolžnik pomorske terjatve zakupnik ladje - ladjar, ampak mora to biti njen lastnik (prvi in drugi odstavek 982. člena ZPNP).
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄19

Odstop dvostranske odplačne pogodbe - 145. in 436. člen ZOR

Avtor ni naveden, 2.10.1997

Obligacije

, Pravna praksa, 19/1997Pogodba o odstopu dvostranske odplačne pogodbe (med pogodbeno stranko in tretjo osebo) iz 145. člena ZOR, v katero druga pogodbena stranka ne privoli, ne daje tretji osebi, ki bi naj vstopila v pogodbo, pravne podlage zahtevati (kot upnik) izpolnitev pogodbene obveznosti od druge pogodbene stranke (...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
1997(30)
> Oktober(30)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF GHIJ K LM NOP QR SŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov