O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Predsodki iz pravne zgodovine (7)

dr. Katja Škrubej, 14.5.2009

Ostalo

dr. Katja Škrubej, dr. Katja Škrubej, Pravna praksa, 19/2009Od kdaj naprej običajno pravo ni več formalni vir prava? Od kdaj to ni več ius commune, v jedru katerega je bila Justinijanova kodifikacija ali bolje Corpus iuris civilis? Od kdaj šele je pri nas formalna veljava Prava priznana torej izključno vladarjevemu (državnemu) pravu, hkrati pa - oboje namreč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Uporaba "brezplačnih" spletnih storitev

mag. Benjamin Lesjak, 14.5.2009

Ostalo

mag. Benjamin Lesjak, mag. Benjamin Lesjak, Pravna praksa, 19/2009Pravna ureditev uporabe informacijske tehnologije je podvržena vsakodnevnim tehnološkim izzivom in novostim, hkrati pa pravo poskuša z veljavnimi pravili in predlogi reševati aktualne dileme, ki nastajajo pri uporabi novih tehnologij. Pri tem je ob globalnem pojavu interneta včasih bolj drugič manj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Določnost obveznosti v splošnih pogojih poslovanja

Mitja Podpečan, 14.5.2009

Banke in hranilnice

Mitja Podpečan, Mitja Podpečan, Pravna praksa, 19/2009Nemško zvezno vrhovno sodišče (Bundesgerichtshof) je v sodbi z dne 21. aprila 2009 o tožbi združenja za zaščito bančnih komitentov razsodilo, da so splošni pogoji dveh bank glede obveznosti kreditojemalcev premalo določni, da bi lahko ustrezali zahtevam pravnega reda po določnosti oz. določljivosti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Negativna volilna kampanja kot kršitev pravice do zasebnosti?

Andreja Tratnik, 14.5.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Andreja Tratnik, Andreja Tratnik, Pravna praksa, 19/2009Na pravico do zasebnega in družinskega življenja, zapisano v 8. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), se pritožniki pogosto sklicujejo, zato je tudi praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) s tega področja zelo bogata. V najnovejši zadevi s tega področja, Karako proti ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Luksemburška kronika

mag. Katarina Krapež, 14.5.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 19/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Pridobivanje osebnih podatkov o zaposlenih v zdravstvenem domu s strani odvetnika

mag. Katarina Krapež, 14.5.2009

Sodišča

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 19/2009Je zdravstveni dom dolžan na zahtevo odvetnika, ki jo je brez pooblastila podal namesto oškodovanke, posredovati osebne podatke zdravstvenih delavcev, ki so prišli na kraj intervencije (reševalci, voznik in zdravnik). Odvetnik želi pridobiti osebna imena in čas prihoda na intervencijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

S TUJIH KNJIŽNIH POLIC

mag. Katarina Krapež, 14.5.2009

Kultura in umetnost

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 19/2009 Ayelet Shachar The Birthright Lottery: Citizenship and Global Inequality (Harvard University Press, 2009, 290 strani) Za večino svetovnega prebivalstva je državljanstvo okoliščina, pogojena s krajem rojstva. Kljub temu pa je ta na prvi pogled nepomembna podrobnost lahko vstopnica v svet velik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

E-imena in e-poimenovanja (2)

mag. Tina Verovnik, 14.5.2009

Ostalo

mag. Tina Verovnik, mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 19/2009V prejšnjem kotičku sem ugotavljala, da je mali e, ki je tudi v slovenščini vse pogosteje tvorni del poimenovanj za elektronsko ali računalniško posredovane/oblikovane storitve ali izdelke, besedotvorno problematičen. Ker gre za prevzeti vzorec tvorjenja izrazov, ga ne moremo uvrstiti v nobeno od do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

"Zapiranje" pravnih sredstev

mag. Katarina Krapež, 14.5.2009

Prekrški

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 19/2009"Po nekaj letih uporabe novega Zakona o prekrških (ZP-1) lahko rečemo, da je zakon razbremenil sodišča in obremenil prekrškovne organe, za kar smo si tudi prizadevali," je sklenil vrhovni državni tožilec na Vrhovnem državnem tožilstvu Hinko Jenull na predavanju o pravnih sredstvih v postopku zaradi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Gospodarski nacionalizem

Jure Mikuž, 14.5.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jure Mikuž, Jure Mikuž, Pravna praksa, 19/2009Gospodarska recesija, ki se je letos razlila po Evropi in drugih celinah, je na plan prinesla globlja politično-gospodarsko-filozofska vprašanja kot katerakoli kriza v novejši zgodovini. Ne le da se ljudje ob tem, ko izgubljajo službe, sprašujejo o pravičnosti kapitalizma - ta vprašanja so posledica...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Pravosodni krč

Hinko Jenull, 14.5.2009

Sodišča

Hinko Jenull, Hinko Jenull, Pravna praksa, 19/2009Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Da ali ne za retoriko?

Avtor ni naveden, 14.5.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2009(O retoriki z vidika pravne države v parlamentarni demokraciji in recesiji)
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem

Maja Pruša, 14.5.2009

Prekrški

Maja Pruša, Maja Pruša, Pravna praksa, 19/2009Pri GV Založbi je letos izšel Zakon o prekrških (ZP-1) s komentarjem (969 strani). Gre za že tretjo izdajo publikacije v tej založbi s področja prekrškovnega prava od uveljavitve ZP-1.1 Izdaja novega komentarja je glede na vse dosedanje številne spremembe in dopolnitve ZP-1, ki so bistveno posegle v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Evropa

mag. Katarina Krapež, 14.5.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 19/2009 Torek, 5. 5. Kancerogeni bencinski hlapi. Škodljive bencinske hlape, ki izhlapevajo ob natakanju goriva v avtomobile, bodo morali na bencinskih črpalkah v EU zadržati in reciklirati, je potrdil Evropski parlament. Bencinski hlapi med drugim vsebujejo kancerogeni benzen in pripomorejo k nastanku sm...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

ZFPPIPP: Poporodna faza postopka osebnega stečaja

dr. Jasna Murgel, 14.5.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jasna Murgel, dr. Jasna Murgel, Pravna praksa, 19/2009Obravnavala bom ureditev postopka osebnega stečaja v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)1 ter podzakonskih aktih, zlasti v Pravilniku o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Prerazporejanje delavca

Miha Šercer, 14.5.2009

Delovna razmerja

Miha Šercer, Miha Šercer, Pravna praksa, 19/2009 V naši družbi se večkrat pojavi začasna potreba po opravljanju določenega dela, a te potrebe ne bi želeli pokriti z novo zaposlitvijo, temveč bi na to delo začasno prerazporedili katerega od pri nas že zaposlenih delavcev. Gre za primere, ko je treba neko delo hitro izvršiti, postopek iskanja in iz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Potrdilo za uveljavljanje izjem od davčnega odtegljaja od dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti v Avstriji, Belgiji in Luksemburgu

Avtor ni naveden, 14.5.2009

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2009 Pojasnilo DURS, št. 4217-50/2009, 9. marec 2009 • V Belgiji prejemam dohodke, od katerih se odteguje davek. Kje se pridobi potrdilo, opredeljeno v členu v 13(2) Direktive Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003, na podlagi katerega lahko uveljavim izjemo pri postopku davčnega odtegljaja, tj. da se m...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Transakcije, ki jih opravijo člani znotraj konzorcija in DDV

Avtor ni naveden, 14.5.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-290/2008, 22. april 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Ko odvetniki ne opravljajo svobodne gospodarske dejavnosti

Avtor ni naveden, 14.5.2009

Odvetništvo in notariat

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2009Z odložitvijo uveljavitve oz. z zavrnitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Poročevalec DZ, št. 30/09, EPA 248-V) bi lahko nastale protiustavne posledice.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Evidence s področja dela

mag. Nataša Belopavlovič, 14.5.2009

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 19/2009 V preteklosti smo podatke o zaposlenih vodili v Matični knjigi zaposlenih (DZS obr. 0,64), ki je bila predpisana po stari zakonodaji (Zakon o evidencah na področju dela).1 • Ali je to še vedno obveznost delodajalca, saj v novem Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti2 nismo opazil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Lažni profil na omrežju Facebook

mag. Katarina Krapež, 14.5.2009

Sodišča

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 19/2009Na spletnem socialnem omrežju Facebook je nekdo ustvaril lažni profil. Uporabil je ime in slike nekoga drugega. Ali se lahko tako t. i. krajo identitete komu prijavi?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Nevtralna davčna obravnava v primeru statusnega preoblikovanja odvetnika v odvetniško družbo

Avtor ni naveden, 14.5.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2009 Pojasnilo MF, št. 421-63/2009/2, 4. maj 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Predsedovanje Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope

Blaž Kovač, 14.5.2009

Svet Evrope

Blaž Kovač, Blaž Kovač, Pravna praksa, 19/2009Slovenija bo 12. maja za šest mesecev prevzela predsedovanje Odboru ministrov Sveta Evrope. To bo sovpadlo s 60-letnico te organizacije. Ob tem pomembnem zunanjepolitičnem izzivu za Slovenijo se vprašajmo, ali bo to predsedovanje vplivalo na položaj človekovih pravic pri nas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Odškodnina zaradi nemožnosti uporabe stvari - zavezanec za plačilo

Avtor ni naveden, 14.5.2009

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2009 Vrhovno sodišče Sodba II Ips 1180/2008, 28. januar 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 2450/2008) ZIKS - 145.b in 145.c člen ZDen - drugi odstavek 72. člena URS - 30., 33. in 67. člen Vse pravne osebe, v premoženju katerih so stvari, ki (še) niso v zasebni lasti, so zaveza...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄19

Razžalitev dobrega imena in časti - pravica do svobode izražanja

Avtor ni naveden, 14.5.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2009Sodba II Ips 703/2006, 19. februar 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 989/2006)
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
2009(46)
> Maj(46)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ K L M NOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov