O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Družinska pokojnina in otroška olajšava

Jernej Podlipnik, 19.5.2011

Davki občanov in dohodnina

mag. Jernej Podlipnik, Pravna praksa, 19/2011Imam dva otroka, ki sta stara 13 in 19 let, pri čemer se starejši redno šola. Po možu, ki mi je umrl letos, otroka prejemata družinsko pokojnino v skupni višini 500 evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Prekinitev izvršilnega postopka za izterjavo nadomestila preživnine - uvedba osebnega stečaja zoper preživninskega zavezanca

Avtor ni naveden, 19.5.2011

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2011V skladu z namenom ZJSRS je stališče, da se tudi v primeru, ko Javni jamstveni in preživninski sklad RS nastopa kot upnik v izvršbi zoper preživninskega zavezanca zaradi izterjave tega, kar je namesto njega plačal preživninskim upravičencem, izvršilni postopek kljub uvedbi osebnega stečaja zoper preživninskega zavezanca nadaljuje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Prepoved uporabe mobilnega telefona ne krši pacientove pravice do telefoniranja

Avtor ni naveden, 19.5.2011

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2011Pobudnica, zadržana v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, je menila, da so ji neupravičeno kršene njene pravice, ker ji osebje med njenim zdravljenjem na oddelku pod posebnim nadzorom ne dovoli uporabe telefona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu - mnenje Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi

Avtor ni naveden, 19.5.2011

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2011Iz določb ZPIZ-1 ne izhaja, da ima mnenje Komisije o podlagi za odpoved pogodbe o zaposlitvi takšno dokazno vrednost, da bi se že zgolj na podlagi tega mnenja razlog za odpoved štel za dokazanega. Pridobitev mnenja Komisije je le z ZPIZ-1 določen pogoj za podajo odpovedi invalidu. Delodajalec pa je še vedno dolžan dokazati, da obstaja utemeljen razlog odpovedi. To pa na drugi strani pomeni, da tudi delavec lahko dokazuje nasprotno. Sodišče bo (šele) v tem postopku presojalo tudi mnenje Komisije, tako glede ugovora, da Komisija dejanskega stanja ni pravilno ali popolno ugotovila, kot tudi glede njenih (strokovnih) ugotovitev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Pogojna glasovnica

Jurij Toplak, 19.5.2011

Politične stranke

dr. Jurij Toplak, Pravna praksa, 19/2011Med novostmi, ki naj bi jih prinesla pričakovana sprememba volilne zakonodaje, pritegne največ medijske pozornosti ukinitev volilnih okrajev in uvedba preferenčnega glasovanja pri volitvah poslancev. Med predlaganimi novostmi pa jih je še nekaj, s katerimi Slovenija sledi svetovnim trendom na področju volitev. Da bi se izvrševanje volilne pravice omogočilo kar najširšemu krogu volivcev, se za vse uvaja možnost glasovanja po pošti. Tokrat pa predstavljam zanimivo novost: pogojno glasovnico (ang. Provisional, Tendered Ballot).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Izmenjava osebnih podatkov med zavarovalnicami

Irena Vovk, 19.5.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2011Udeleženec v prometni nesreči, za katero je bil odgovoren drug voznik, je zahtevek za povrnitev škode vložil pri zavarovalnici, pri kateri je imel povzročitelj sklenjeno zavarovanje odgovornosti. Njegove osebne podatke so nato preverjali tudi pri drugih zavarovalnicah (ali se je pri različnih zavarovalnicah večkrat pojavljal kot povzročitelj ali oškodovanec itd.). Ali je dopustno izmenjevanje osebnih podatkov o udeležencih škodnih dogodkov med zavarovalnicami?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

S spremembo ZDS-1 do bolj urejenega davčnega nadzora

Mojca Kunšek, 19.5.2011

Poravnava davkov in prispevkov

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 19/2011Zadnje spremembe Zakona o davčni službi (ZDS-1), ki jih prinaša novela ZDS-1D, urejajo in spreminjajo dosedanje izvajanje davčnega inšpekcijskega nadzora ter urejajo in racionalizirajo delovanje Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Prijava in plačilo terjatev v insolvenčnih postopkih

Klemen Štefančič, 19.5.2011

Civilni sodni postopki

Klemen Štefančič, Pravna praksa, 19/2011V zadnjih nekaj letih, ko so se tudi v Sloveniji začela odpirati sklepna poglavja v obdobju življenja prenekatere gospodarske družbe in je plačilo upnikov tako rekoč čez noč postalo težava širših družbenih razsežnosti, je zelo pomembno, da upniki poznajo predvsem način in pravico do plačila svojih terjatev v insolvenčnih postopkih. Predmet tega prispevka je torej obravnava pravil o prijavi in plačilu terjatev upnikov v postopkih zaradi insolventnosti nad dolžniki, kot ta izhajajo iz Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) kot temeljnega zakona na področju insolvenčnih postopkov. Ta pravila so predstavljena in tudi obravnavana, upoštevaje več posameznih terjatev upnikov in čas njihovega nastanka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Razsojeno

Toni Tovornik, 19.5.2011

Civilni sodni postopki

Toni Tovornik, Pravna praksa, 19/2011Tožnica se je pritožila zoper sklep prvostopenjskega sodišča, ki je ugotovilo, da je bil postopek v konkretni pravdi že prekinjen, in razveljavilo sklep o izvršbi okrajnega sodišča ter zavrglo tožbo. V pritožbi je predlagala, da pritožbeno sodišče izpodbijani sklep v celoti razveljavi in nadaljuje postopek zoper aktivnega družbenika tožene stranke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Vpliv dvojnega državljanstva na pridobitev pravice do prebivanja po pravu EU

Katarina Vatovec, 19.5.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 19/2011Morda se sliši dokaj nenavadno - luksemburško Sodišče je obravnavalo zadevo, v kateri je državljanka EU vložila prošnjo za pridobitev pravice do prebivanja na podlagi Direktive 2004/38/ES v državi članici, katere državljanstvo ima in v kateri prebiva celo življenje. Podrobnejši vpogled v dejansko stanje pa pokaže, da je McCarthyjeva, ki ima dvojno državljanstvo, s prošnjo za pridobitev dovoljenja za prebivanje v Združenem kraljestvu poskušala omogočiti svojemu soprogu, sicer državljanu Jamajke, da pridobi izvedeno pravico do prebivanja v tej državi kot njen družinski član. Tako je poskušala zaobiti nacionalno zakonodajo s področja priseljevanja, na podlagi katere njen soprog ne bi pridobil pravice do prebivanja. Vendar Sodišče v dvojnem državljanstvu McCarthyjeve ni prepoznalo okoliščine, ki bi sama po sebi omogočala sklicevanje na pravo EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Aktualno iz zakonodaje

Jasmina Cigrovski, 19.5.2011

Ostalo

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 19/2011Gospodarski kriminal Novela Zakona o sodiščih (ZS-J), ki velja od 18. maja, med drugim predvideva organiziranje specializiranih oddelkov na okrožnih sodiščih na sedežih višjih sodišč, ki bodo opravljali preiskavo in sodili v zahtevnejših zadevah organizi
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Vsebina PP št.19/2011

Avtor ni naveden, 19.5.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2011stran 3 UVODNIK dr. Zvonko Fišer Ker imam rad to tožilstvo ... stran 6 SODSTVO dr. Mile Dolenc Vrhovno sodišče kot prvostopenjsko sodišče stran 7 DELOVNO PRAVO dr. Mato Gostiša Koga
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Koga šteti med "vodilno osebje" po 12. členu ZSDU

Mato Gostiša, 19.5.2011

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Mato Gostiša, Pravna praksa, 19/2011Ena najtežjih dilem, s katerimi se vsakodnevno srečuje praksa v zvezi z ugotavljanjem kroga oseb, na katere se nanaša prepoved aktivne in pasivne volilne pravice za svet delavcev po 12. in 13. členu Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), je vprašanje, koga - razen ožjega poslovodstva in prokuristov - pravzaprav šteti med t. i. vodilno osebje. Odkar je bil v drugem odstavku 12. člena tega zakona vsebinsko povsem neopredeljen pojem "delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi" z novelo ZSDU-B iz leta 2007 nadomeščen s pojmom "delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu z 72. členom Zakona o delovnih razmerjih", pa je zmeda pri uporabi tega pojma v praksi žal le še precej večja kot prej.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Vrhovno sodišče kot prvostopenjsko sodišče

Mile Dolenc, 19.5.2011

Sodišča

dr. Mile Dolenc, Pravna praksa, 19/2011Vrhovno sodišče je po določbi prvega odstavka 127. člena Ustave najvišje sodišče v državi. Po določbi njenega drugega odstavka odloča o rednih in izrednih pravnih sredstvih ter opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon. Kljub temu naše Vrhovno sodišče nastopa tudi kot prvostopenjsko sodišče, ne le glede zakonitosti aktov volilnih organov, kar je še mogoče razumeti, ampak tudi v postopkih sodnega varstva zoper odločbe t. i. tržnih regulatorjev (Urada za varstvo konkurence, Agencije za zavarovalni nadzor, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Banke Slovenije in Agencije za javni nadzor nad revidiranjem). To je nesprejemljivo tako za varstvo pravic strank kot tudi za Vrhovno sodišče. V čem je nesprejemljivost, bom prikazal na primeru postopka sodnega varstva zoper odločbe Urada za varstvo konkurence.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Sodelujem z ljudmi v odvetniški pisarni, ne z odvetniško pisarno

Košenina Uroš, Peterlin Judita, 19.5.2011

Odvetništvo in notariat

Uroš Košenina, mag. Judita Peterlin, Pravna praksa, 19/2011Čustvena inteligenca je poleg splošne inteligence (IQ) odločilna za odvetnikov karierni uspeh. Pravna praksa kaže, da je odvetniško delovno okolje zaradi potrebe po analitičnih sposobnostih precej nagnjeno k zanemarjanju čustev. V dinamičnem pravnem poklicu se pogosto spregleda pomen kompetenc čustvene inteligence, zato je spodbudno spoznanje raziskovalcev, da se čustvene inteligence lahko naučimo, jo razvijamo in nadgrajujemo. V prispevku opredeljujeva pojem čustvene inteligence in ga povezujeva s storilnostjo in splošno dobrobitjo odvetniške pisarne in njenih deležnikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 19.5.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2011je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o osebni izkaznici - ZOIzk-1 (Ur. l. RS, št. 35/11) - veljati začne 28. maja, šesti odstavek 13. člena pa se začne uporabljati 1. junija. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakon
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 19.5.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2011- v zvezi z možnimi novimi ukrepi in rešitvami za onemogočanje in sankcioniranje tistih, ki so zaradi nepoštenih in nevestinih ravnanj, odgovorni, da se podjetje znajde v postopkih insolventnosti (Ljubo Germič); - v zvezi z omejitvijo zgornje meje prispevkov v bruto plačah (mag. Borut Sajovic)
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Razlike med institutoma zastopnika pacientovih pravic in varuha bolnikovih pravic

Borut Ambrožič, 19.5.2011

Pravoznanstvo

mag. Borut Ambrožič, -ml., Pravna praksa, 19/2011V slovenskem pravnem prostoru je Maribor pravna posebnost, saj kot edino mesto v Sloveniji pokriva področje pacientovih pravic tako na lokalni kot tudi nacionalni ravni. K tej posebnosti je prispeval institut varuha bolnikovih pravic, ki je posredno pomembno vplival tudi na odločitev zakonodajalca o sorodnem institutu - zastopniku pacientovih pravic. Že tu naj poudarim, da Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) ne ukinja instituta varuha bolnikovih pravic v Mariboru. Ob začetnih razglabljanjih, ali naj varuh bolnikovih pravic deluje v sklopu urada Varuha človekovih pravic, je obveljalo, da je varuh bolnikovih pravic samostojna ustanova na ravni lokalne organiziranosti v Mestni občini Maribor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Varovanje poslovne skrivnosti in vpogled v dokumentacijo v postopkih oddaje javnih naročil po novem

Dren Mateja, Grešak Boštjan, 19.5.2011

PRORAČUN, Obligacije

Mateja Dren, Boštjan Grešak, Pravna praksa, 19/2011Vprašanje varovanja poslovne skrivnosti je v postopkih oddaje javnih naročil največkrat aktualno, ko želijo preostali ponudniki, ki so sodelovali v postopku oddaje javnega naročila, vpogledati v ponudbo ponudnika, ki mu je bilo oddano javno naročilo, in v ponudbe morebitnih ponudnikov, ki so se glede na postavljena merila uvrstili pred njimi. Taki ponudniki, v katerih ponudbe se vrši vpogled, želijo po navadi preprečiti razkritje podatkov, ki so v njihovi ponudbi poslovna skrivnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 19.5.2011

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 19/201120. maj 1963 - Neustavnost segregacije Vrhovno sodišče ZDA je v zadevi Peterson v. Greenville segregacijo - razlikovanje glede na raso na vseh področjih javnega življenja - razglasilo za neustavno. 21. maj 1349 - Dušanov zakonik Na srbskem državnem zboru v Skopju so razglasili prv
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

globus

Dean Zagorac, 19.5.2011

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 19/2011Konvencija Sveta Evrope proti nasilju nad ženskami 11. 5. - Svet Evrope je pripravil novo mednarodno pogodbo s področja človekovih pravic - Konvencijo za preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Konvencijo je že takoj ob odprtju na sestanku Odbora ministrov podpisalo tr
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 19.5.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2011od 10. do 16. maja Torek, 10. 5. Zamik uveljavitve zakonov. Odbor Državnega zbora za delo, družino in invalide je pripravil novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in novelo Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki zamikata uveljavitev obeh zakonov, saj do predvidenega rok
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Evropa

Irena Vovk, 19.5.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2011Torek, 10. 5. Proti nadzoru na mejah. Rešitev vprašanja vala priseljencev iz severne Afrike ni v vnovični vzpostavitvi nadzora na mejah v schengenskem prostoru, temveč v okrepitvi schengenskega sistema in solidarnosti držav članic EU, so menili evropski poslanci na zasedanju v Strasbourgu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Razpisi

Avtor ni naveden, 19.5.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2011Ur. l. RS, št. 100/10 1. Štipendije za doktorski študij na EUI - European University Institute z začetkom v študijskem letu 2011/2012; - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij; rok je 27. maj. Ur. l. RS, št. 28/11 2. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za mesto sodnika
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄19

Pravni napovednik

Irena Vovk, 19.5.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2011Članek iz revije Pravna praksa
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
2011(44)
> Maj(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ D ĐEF G H IJK LMNOP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov