O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Dve nagradi za ekipo ljubljanske PF

Helena Uršič, 16.5.2013

Ostalo

Helena Uršič, Pravna praksa, 19/2013Med 26. in 28. aprilom je v Brnu potekalo 19. tekmovanje študentov prava iz Srednje in Vzhodne Evrope Central and East European Moot Competition. Tekmovanje je simulacija postopka predhodnega odločanja na Sodišču EU, na katerem se v sposobnosti oblikovanja in predstavljanja pravnih argumentov pomerijo tri- ali štiričlanske ekipe študentov višjih letnikov evropskih pravnih fakultet. Ekipa PF Univerze v Ljubljani, ki univerzi poleg uvrstitve v polfinale priborila nagrado za najboljša pisna izdelka, absolventka Neža Šubic pa je bila izbrana za najboljšo govornico tekmovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Naloga izvedenca urbanistične stroke pri določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, zgrajeni pred 1. januarjem 2003

Jana Malenšek, 16.5.2013

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Jana Malenšek, Pravna praksa, 19/2013Spori o pripadajočih zemljiščih k stavbam, zgrajenih pred 1. januarjem 2003, ki so postala last lastnikov stavb na podlagi lastninjenja nekdanjih družbenih nepremičnin ali pravil o gradnji na tujem svetu, se praviloma rešujejo v nepravdnih postopkih za določitev pripadajočega zemljišča po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) ali v pravdnih postopkih za ugotovitev lastninske pravice na zatrjevanem pripadajočem zemljišču. Eno bistvenih vprašanj pri reševanju teh sporov pa je izrazito strokovno: kakšen je obseg pripadajočega zemljišča k stavbi. Praviloma gre za vprašanje urbanistične stroke.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Priprava na postopek oddaje javnega naročila

Milena Basta Trtnik, 16.5.2013

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 19/2013Izhajajoč iz objavljene statistike, se število postopkov oddaje javnih naročil, zoper katere je bilo vloženo pravno sredstvo, iz leta v leto povečuje. Razlog za to je najverjetneje v dejstvu, da se iz leta v leto povečuje število postopkov oddaje javnih naročil, da je gospodarstvo v recesiji in ponudniki pogosteje uveljavljajo pravna sredstva, deloma v dejstvu, da so se s sprejemom Zakona o pravnem varstvu v postopkih oddaje javnih naročil (ZPVPJN) znižale takse za vložitev zahtevka za revizijo zoper določila razpisne dokumentacije, pomembnejši razlog pa je zagotovo tudi, da se naročniki preslabo pripravijo na postopek oddaje javnega naročila in premalo pozornosti namenijo pripravi "predrazpisne faze", na kateri bo temeljil nadaljnji postopek oddaje javnega naročila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Razsojeno

Toni Tovornik, 16.5.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 19/2013Delničar D. je vložil predlog za prekinitev postopka prisilne poravnave oziroma odlog odločanja o sprejetju prisilne poravnave nad dolžnikom S., d.d., ki pa ga je sodišče prve stopnje s sklepom zavrnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Gladovna stavka zapornika

dr. Andreja Tratnik, 16.5.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 19/2013Pritožnik je starejši zapornik, a mladostnega duha: vztrajen in odločen. To je dokazal z gladovno stavko, ki je - z nekaj krajšimi prekinitvami - trajala več kot sto dni. Z njo je želel doseči dvoje - legalizacijo uživanja in preprodaje marihuane in znižanje kazni. A dosegel ni ničesar - marihuana je v Švici še vedno prepovedana, sam pa prestaja kazen zapora v nekem švicarskem zaporu. Hrbet mu je obrnilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ki ni delilo njegovega mnenja, da sta mu bili kršeni pravica do življenja iz 2. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) in prepoved mučenja, nečlovečnega ter ponižujočega ravnanja in kaznovanja iz 3. člena EKČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Več možnosti za pomoč podjetjem v težavah

mag. Mojca Kunšek, 16.5.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 19/2013Novela Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-D), ki velja od začetka maja, spreminja seznam do pomoči upravičenih podjetij, vrste pomoči in ukinja zgodnji znesek višine državne pomoči. Novela ZPRPGDT-D odpira v
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Dvig stopnje DDV kot smiseln ukrep fiskalne politike v trenutnih gospodarskih razmerah v Sloveniji?

Andrej Grah Whatmough, 16.5.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 19/2013V četrtek, 9. maja 2013, je Vlada RS sprejela in tudi javnosti predstavila Nacionalni reformni program 2013-2014, o katerem so se v zadnjih dneh v medijih pojavljala številna ugibanja. Z javno predstavitvijo vsebine programa je postalo jasno, da Vlada načrtuje pomembne novosti na prihodkovni strani proračuna, precej velik poudarek je namreč na novih davkih. Že 1. julija naj bi nas čakal dvig stopenj davka na dodano vrednost (DDV).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Veljavnost kolektivne pogodbe reprezentativnih sindikatov - diskriminacija pri odmeri letnega dopusta

Avtor ni naveden, 16.5.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2013Reprezentativni sindikati sklepajo kolektivne pogodbe s splošno veljavnostjo, kar v povezavi z določbo 11. člena ZKolP o osebni veljavnosti takih kolektivnih pogodb pomeni, da se tudi reprezentativni sindikat na ravni posameznega delodajalca pogaja o (dodatnih) pravicah "v imenu" vseh delavcev pri delodajalcu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 16.5.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 19/2013Pregled slovenske zakonodaje Državni holding Novela Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-A), ki velja od 7. maja, naj bi odpravila nekatere anomalije pri upravljanju državnih naložb in vpeljala nekatere nove rešitve. Holding in njegove odvisne druž
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Zloraba pravice do vložitve ustavne pritožbe

Avtor ni naveden, 16.5.2013

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2013Sklep, št. Up-91/13, 24. april 2013 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. EPVDp 150/2012 z dne 23. novembra 2012 se zavrže. J. N. se kaznuje s 300 (tristo) evri denarne kazni. Kazen mora v 30 dneh od prejema tega sklepa plačati na račun javnofinančnih prihodkov "Druge glob
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Fikcija umika tožbe

Avtor ni naveden, 16.5.2013

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2013Odločba, št. U-I-290/12, 25. april 2013 (Ur. l. RS, št. 40/13) Četrti odstavek 282. člena Zakona o pravdnem postopku se razveljavi. Zahteva za oceno ustavnosti petega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku se zavrže. Fikcija umika tožbe iz četrte
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Najem poslovnih prostorov za določen čas - odpoved pogodbe pred potekom časa

Avtor ni naveden, 16.5.2013

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2013Sodba III Ips 1/2011, 20. marec 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 967/2009) OZ - 8., 270., 332. in 333. člen ZPSPP - 24., 26. in 27. člen Pogodbe o najemu poslovnih prostorov, sklenjene za določen čas, ni mogoče enostransko odpovedati pred potekom tega časa. Iz obrazloži
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Obdelava osebnih podatkov s strani družb za revidiranje

Irena Vovk, 16.5.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2013Ali je revizijska družba, ko izvaja revizijo pri nekem naročniku, pogodbeni obdelovalec ali (samostojen) upravljavec osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Klub odgovarja za svojega "patrona"

dr. Vesna Bergant Rakočević, 16.5.2013

Obligacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 19/2013Tik pred nedavno minulimi prazniki je Sodišče EU izdalo izjemno zanimivo sodbo v primeru Asociata Accept v Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). Primer namreč zadeva precej različnih področij: športa, socialne politike, diskriminacije na splošno, posebej še homofobije, procesnih vprašanj prehajanja dokaznega bremena, statusnih vprašanj odgovornosti nogometnega kluba za dejanja formalno nepovezane osebe, in še bi lahko naštevali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Skoraj vsako ravnanje je prekršek

dr. Andreja Tratnik, 16.5.2013

Prekrški

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 19/2013Letošnji dnevi prekrškovnega prava, ki so potekali 9. in 10. maja, se tokrat niso odvili v Portorožu - kot že sedemkrat doslej - ampak na drugem koncu Slovenije, v Kranjski Gori. Iz uvodnega nagovora vrhovnega državnega tožilca Hinka Jenulla je bilo jasno, da udeleženci tega niso sprejeli z navdušenjem, so pa ukrep organizatorja razumeli - kriza se očitno kaže prav povsod.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Zakonitost uporabe avtokamer

Jure Logar, 16.5.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jure Logar, Pravna praksa, 19/2013• Ali je uporaba avtomobilskih kamer, ki snemajo pot vožnje (pogosto imajo vgrajen tudi sprejemnik GPS, ki omogoča natančno beleženje prevožene poti in hitrosti vozila), v Sloveniji prepovedana oziroma kakorkoli omejena? • Ali je mogoče posnetke take kamere uporabiti pri dokazovanju zatrjevanih
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Letno poročanje političnih strank o poslovanju Računskemu sodišču

mag. Nina Furman, 16.5.2013

PRORAČUN

mag. Nina Furman, Pravna praksa, 19/2013K predlogu novele Zakona o političnih strankah Ustavno pravico do združevanja in političnega delovanja državljank in državljanov v političnih strankah v Sloveniji ureja Zakon o političnih strankah (ZPolS). Sprejet je bil v letu 1994 ter spremenjen in dopolnjen
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Pravno varstvo volkov v Sloveniji

Borštnar Mojca, Ferlin Katarina, Jalovec Lara, Kranjc Urša, Levstek Nataša, Mikuš Ajda, Novak Maja, Rojs Veronika, Singer Anže, Vek Natalija, 16.5.2013

Varstvo okolja

Mojca Borštnar, Katarina Ferlin, Lara Jalovec, Urša Kranjc, Nataša Levstek, Ajda Mikuš, Maja Novak, Veronika Rojs, Anže Singer, Natalija Vek, Pravna praksa, 19/2013S sprejemom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (v nadaljevanju: Pravilnik o odvzemu) za obdobje 2012/13 je bila določena letna kvota za odstrel osmih volkov. Odstrel je sporen, ker ni v skladu s pravno zaščito, ki jo mednarodna, evropska in slovenska notranja zakonodaja nudi volku. Problematika pravne ureditve varstva populacije volkov v Sloveniji je bila predmet celostne obravnave okoljske pravne klinike študentov prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je začela delovati v študijskem letu 2012/2013 kot pilotna pravna klinika v sodelovanju med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij, Katedro za mednarodno pravo PF Univerze v Ljubljani in Inštitutom za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Glavna tematika letošnje klinike, ki je potekala pod mentorstvom dr. Vasilke Sancin, mag. Tanje Pucelj - Vidovič, Senke Vrbica in mag. Maše Kovič Dine, je bilo preučevanje možnosti pravnega varstva volkov v Sloveniji, kar je sovpadalo s sprejemom spornega Pravilnika o odvzemu, postopkom Evropske komisije proti Sloveniji in odzivom javnosti na vprašanja varstva te zaščitene vrste.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Starševska odgovornost v čezmejnem kontekstu in mednarodna ugrabitev otrok

mag. Mojca Strašek Dodig, 16.5.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mojca Strašek-Dodig, Pravna praksa, 19/2013Od 22. do 24. aprila 2013 je Akademija za evropsko pravo (ERA) v sodelovanju z Evropsko komisijo v Firencah organizirala mednarodno delavnico na temo starševske odgovornosti v čezmejnem kontekstu, vključno s civilnopravnimi vidiki mednarodne ugrabitve otrok. Udeleženci delavnice smo prišli iz Italije, Avstrije, Bolgarije, Hrvaške in Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Vse, kar hočem vedeti o tebi

dr. Matjaž Ambrož, 16.5.2013

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 19/2013V Flaubertovem romanu Vzgoja srca se mladi Frederic Moreau vpiše na pravno fakulteto, a že po nekaj tednih opusti študij. Ne zdrži namreč dolgotrajnega sedenja v do kraja napolnjenem amfiteatru, v katerem krmežljavi starec v rdeči halji predava z monotonim glasom, spremlja pa ga enakomerno, resignirano praskanje tristotih peres (po nekaj tednih predavanj so prišli šele do člena 3). Ta pripetljaj bralca navda s slutnjo, da si od prava in pravnikov lahko obeta predvsem puščobnost. No, ta pričakovanja temeljijo na stereotipizaciji in so lahko krivična. Danes namreč najdemo pravnike, ki raziskujejo pravo športa, kriminologijo emocij in objavljajo seksološke študije. Tak primer je tudi odvetnik dr. Luigi Varanelli, ki je pravkar objavil knjigo Vse, kar hočem vedeti o tebi: Psihologija ljubezni in spolnega življenja (samozaložba, 2013, 256 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Navidezni pravni posli

Nika Skvarča, 16.5.2013

Obligacije

Nika Skvarča, Pravna praksa, 19/2013Napačna uporaba instituta navideznih pravnih poslov v davčnih postopkih in nepoznavanje njegovih alternativ sta botrovala tokratni okrogli mizi, ki jo je 9. maja v Ljubljani organiziralo Pravniško društvo Ljubljana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Položaj ekonomsko odvisnih oseb

mag. Tanja Pustovrh Pirnat, 16.5.2013

Delovna razmerja

mag. Tanja Pustovrh-Pirnat, Pravna praksa, 19/2013Državni zbor je 5. marca 2013 sprejel novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), za katerega menim, da ne prinaša bistvenih konceptualnih novosti v primerjavi z uveljavljeno ureditvijo delovnega prava, ki temelji na Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR), veljavnem do 11. aprila 2013. Ena bistvenih novosti ZDR-1 je ureditev položaja ekonomsko odvisne osebe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

razpisi

Avtor ni naveden, 16.5.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2013Ur. l. RS, št. 32/13 1. Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev - Vlada RS; rok je 18. maj. Ur. l. RS, št. 38/13 2. Direktor - Javni zavod Knjižnica Lenart; rok je 20. maj. Ur. l. RS, št. 40/13 3. Ravnatelj - Osnovna šo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

globus

Dean Zagorac, 16.5.2013

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 19/2013Novi mehanizem za varstvo človekovih pravic 5. 5. - Po tem, ko je začel veljati Izbirni protokol k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, je vsak posameznik, državljan države njegove pogodbenice, dobil novo možnost za pritožbo. Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pra
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 16.5.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 19/201316. maj 1925 - Ivan Žolger Umrl je slovenski pravnik in diplomat Ivan Žolger. Leta 1917 je postal minister brez listnice s posebno nalogo, da pripravi ustavno reformo v smislu narodne federalizacije avstrijske polovice Avstro-Ogrske monarhije; s tem je postal prvi in edini Slovenec (ter Jug
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
2013(41)
> Maj(41)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJ K L M N OP QR S ŠT U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov