O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 16.5.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Najem poslovnih prostorov za določen čas - odpoved pogodbe pred potekom časa

Avtor ni naveden, 16.5.2013

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2013Sodba III Ips 1/2011, 20. marec 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 967/2009) OZ - 8., 270., 332. in 333. člen ZPSPP - 24., 26. in 27. člen Pogodbe o najemu poslovnih prostorov, sklenjene za določen čas, ni mogoče enostransko odpovedati pred potekom tega časa. Iz obrazloži
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Obdelava osebnih podatkov s strani družb za revidiranje

Irena Vovk, 16.5.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2013Ali je revizijska družba, ko izvaja revizijo pri nekem naročniku, pogodbeni obdelovalec ali (samostojen) upravljavec osebnih podatkov?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Zloraba pravice do vložitve ustavne pritožbe

Avtor ni naveden, 16.5.2013

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2013Sklep, št. Up-91/13, 24. april 2013 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. EPVDp 150/2012 z dne 23. novembra 2012 se zavrže. J. N. se kaznuje s 300 (tristo) evri denarne kazni. Kazen mora v 30 dneh od prejema tega sklepa plačati na račun javnofinančnih prihodkov "Druge glob
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Priprava na postopek oddaje javnega naročila

Milena Basta Trtnik, 16.5.2013

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 19/2013Izhajajoč iz objavljene statistike, se število postopkov oddaje javnih naročil, zoper katere je bilo vloženo pravno sredstvo, iz leta v leto povečuje. Razlog za to je najverjetneje v dejstvu, da se iz leta v leto povečuje število postopkov oddaje javnih naročil, da je gospodarstvo v recesiji in ponudniki pogosteje uveljavljajo pravna sredstva, deloma v dejstvu, da so se s sprejemom Zakona o pravnem varstvu v postopkih oddaje javnih naročil (ZPVPJN) znižale takse za vložitev zahtevka za revizijo zoper določila razpisne dokumentacije, pomembnejši razlog pa je zagotovo tudi, da se naročniki preslabo pripravijo na postopek oddaje javnega naročila in premalo pozornosti namenijo pripravi "predrazpisne faze", na kateri bo temeljil nadaljnji postopek oddaje javnega naročila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Razsojeno

Toni Tovornik, 16.5.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 19/2013Delničar D. je vložil predlog za prekinitev postopka prisilne poravnave oziroma odlog odločanja o sprejetju prisilne poravnave nad dolžnikom S., d.d., ki pa ga je sodišče prve stopnje s sklepom zavrnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

"Zaplankanost" občin pri prenosu lastninske pravice nasprotuje pravu EU

Zoran Skubic, 16.5.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 19/2013Slovenci nismo edini, ki v EU "slovimo" po pregovorni zadržanosti do prenosa lastninske pravice na nepremičninah tujcem. Tako mentaliteto lahko zasledimo tudi v zibelki EU - Belgiji. Tamkajšnje flamske regionalne oblasti so namreč z dekretom tako prenos lastninske pravice kot tudi druge oblike stvarnopravnega razpolaganja z zemljišči v nekaterih občinah vezale na pogoj "zadostne povezanosti" med potencialnim pridobiteljem teh pravic in ciljno občino, na ozemlju katere je zadevno zemljišče. Pravila sicer niso (neposredno) razlikovala med belgijskimi državljani in (drugimi) državljani EU, belgijske oblasti pa so omejitve upravičevale kot socialni korektiv s ciljem varovanja nepremičninskih potreb manj premožnih slojev domačega prebivalstva ciljnih občin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 16.5.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 19/2013Pregled slovenske zakonodaje Državni holding Novela Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-A), ki velja od 7. maja, naj bi odpravila nekatere anomalije pri upravljanju državnih naložb in vpeljala nekatere nove rešitve. Holding in njegove odvisne druž
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Klub odgovarja za svojega "patrona"

dr. Vesna Bergant Rakočević, 16.5.2013

Obligacije

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 19/2013Tik pred nedavno minulimi prazniki je Sodišče EU izdalo izjemno zanimivo sodbo v primeru Asociata Accept v Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). Primer namreč zadeva precej različnih področij: športa, socialne politike, diskriminacije na splošno, posebej še homofobije, procesnih vprašanj prehajanja dokaznega bremena, statusnih vprašanj odgovornosti nogometnega kluba za dejanja formalno nepovezane osebe, in še bi lahko naštevali.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Več možnosti za pomoč podjetjem v težavah

mag. Mojca Kunšek, 16.5.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 19/2013Novela Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-D), ki velja od začetka maja, spreminja seznam do pomoči upravičenih podjetij, vrste pomoči in ukinja zgodnji znesek višine državne pomoči. Novela ZPRPGDT-D odpira v
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Fikcija umika tožbe

Avtor ni naveden, 16.5.2013

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2013Odločba, št. U-I-290/12, 25. april 2013 (Ur. l. RS, št. 40/13) Četrti odstavek 282. člena Zakona o pravdnem postopku se razveljavi. Zahteva za oceno ustavnosti petega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku se zavrže. Fikcija umika tožbe iz četrte
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Skoraj vsako ravnanje je prekršek

dr. Andreja Tratnik, 16.5.2013

Prekrški

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 19/2013Letošnji dnevi prekrškovnega prava, ki so potekali 9. in 10. maja, se tokrat niso odvili v Portorožu - kot že sedemkrat doslej - ampak na drugem koncu Slovenije, v Kranjski Gori. Iz uvodnega nagovora vrhovnega državnega tožilca Hinka Jenulla je bilo jasno, da udeleženci tega niso sprejeli z navdušenjem, so pa ukrep organizatorja razumeli - kriza se očitno kaže prav povsod.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Sram in krivda brezposelnosti

dr. Aleš Završnik, 16.5.2013

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 19/2013Biti brezposelna oseba danes pomeni vstop v občutja sramu in krivde. Ljudje začnejo s samoizpraševanjem v slogu, ali so kje naredili napako, ne bili dovolj vztrajni, kreativni in poslušni. Kje je njihova "krivda", kaj delajo sami narobe, da ne dobijo službe? Sram in občutki krivde zaradi nezaposlenosti bodisi pred otrok ali starši bodisi vrstniki, prikrivanje na družinskih piknikih, izogibanje prijateljskim klapam, zardevanje na obletnicah mature. "Sram te bodi!" in "Kriv si!" sta postali prežemajoči emociji brezposelnosti, dediščina pokojne železne "lady", ki je trdila, da "družba ne obstaja" - obstajajo le posamezniki in njihove družine in ti so v celoti odgovorni za vse vidike lastnih življenj. Trdoživa ideja, ki je uničila britansko rudarsko solidarnost in se po precej premočrtni poti od 70. let prejšnjega stoletja dalje na Zahodu in po padcu "železne zavese" zasadila tudi pri nas. Kako je pravzaprav s sramovanjem in krivdo, ko posameznikovo samodojemanje začne odstopati od ponotranjenih (družbenih) norm "normalnosti"?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Navidezni pravni posli

Nika Skvarča, 16.5.2013

Obligacije

Nika Skvarča, Pravna praksa, 19/2013Napačna uporaba instituta navideznih pravnih poslov v davčnih postopkih in nepoznavanje njegovih alternativ sta botrovala tokratni okrogli mizi, ki jo je 9. maja v Ljubljani organiziralo Pravniško društvo Ljubljana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Ko najem kredita postane velikanski uspeh

mag. Sandi Kodrič, 16.5.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 19/2013Razglašanje zadnje prodaje pet- in desetletnih državnih obveznic vlagateljem na mednarodnih finančnih trgih za izjemen dosežek Vlade s strani njenih piarovcev nam na obraz lahko privabi le kisel nasmešek. Najem zelo dragega kredita po podobnih pogojih, kot jih dosega Ruanda, naj bi bil uspeh in dokaz verodostojnosti države? Za primerjavo: običajen nemški delavec lahko pri svoji banki pridobi stanovanjski kredit za pol nižjo obrestno mero, kot pa so jo mednarodni finančni trgi odmerili Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

dogodki - izjave

Irena Vovk, 16.5.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2013od 7. do 13. maja Torek, 7. 5. Javni tonski posnetki. Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je ugodila pritožbi več prosilcev zoper odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, ki je zavrnila zahtevo za posredovanje tonskega posnetka pogovora z Zoranom Jankovićem. Posnetek je nasta
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Pravni viri

Nataša Skubic, 16.5.2013

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 19/2013Tokratni kotiček je namenjen pregledu pravnih virov, ki so uveljavljeni v slovenskem pravnem redu, in osnovne angleške terminologije na tem področju. V prihodnjih kotičkih bom omenjene pravne vire obravnavala vsakega posebej in podrobneje obrazložila njihove bolj ali manj ustrezne angleške prevode ter dodala nekatere druge povezane pojme. V nadaljevanju niso našteti vsi pravni viri, ki jih pozna slovenski pravni red, temveč samo tisti, ki se jim bom podrobneje posvetila v prihodnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 16.5.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2013David Lewis (ur.) Building New Competition Law Regimes (Edward Elgar Publishing, izbrani eseji, 2013, 224 strani) Avtorji se v prvem delu knjige osredotočajo predvsem na razvoj institucij konkurenčnega prava v zelo raznolikih državah, in sicer v Mehiki, na Madžarskem, v Južni Afriki
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Vse, kar hočem vedeti o tebi

dr. Matjaž Ambrož, 16.5.2013

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 19/2013V Flaubertovem romanu Vzgoja srca se mladi Frederic Moreau vpiše na pravno fakulteto, a že po nekaj tednih opusti študij. Ne zdrži namreč dolgotrajnega sedenja v do kraja napolnjenem amfiteatru, v katerem krmežljavi starec v rdeči halji predava z monotonim glasom, spremlja pa ga enakomerno, resignirano praskanje tristotih peres (po nekaj tednih predavanj so prišli šele do člena 3). Ta pripetljaj bralca navda s slutnjo, da si od prava in pravnikov lahko obeta predvsem puščobnost. No, ta pričakovanja temeljijo na stereotipizaciji in so lahko krivična. Danes namreč najdemo pravnike, ki raziskujejo pravo športa, kriminologijo emocij in objavljajo seksološke študije. Tak primer je tudi odvetnik dr. Luigi Varanelli, ki je pravkar objavil knjigo Vse, kar hočem vedeti o tebi: Psihologija ljubezni in spolnega življenja (samozaložba, 2013, 256 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Podpičje

dr. Nataša Hribar, 16.5.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 19/2013Ko sem se vpisala na fakulteto na študij slovenskega jezika, smo imeli v prvem letniku tudi vaje iz pravopisa. Ko smo prišli do ločila, o katerem bom pisala danes, nam je takratna asistentka, ki je izvajala vaje, rekla, da je podpičje inteligentno ločilo; ko znaš v poved pravilno postaviti podpičje, naj bi bil intelektualec. Danes razmišljam, da je po svoje imela prav. Podpičje je tisto ločilo, ki ga marsikdo ne zapiše nikoli. Zato si danes poglejmo, kakšna je sploh njegova vloga v povedi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 16.5.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/201310. maj - Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2012; - zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora s točko dnevnega reda: Program stabilnosti - dopolnitev 2013 in Nacionalni reformni program 2013-2014; - Program stabilnosti - dopolnitev 2013 in Nacionalni refo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 16.5.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 19/201316. maj 1925 - Ivan Žolger Umrl je slovenski pravnik in diplomat Ivan Žolger. Leta 1917 je postal minister brez listnice s posebno nalogo, da pripravi ustavno reformo v smislu narodne federalizacije avstrijske polovice Avstro-Ogrske monarhije; s tem je postal prvi in edini Slovenec (ter Jug
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Mladopravniki in evropska Slovenija

dr. Matej Avbelj, 16.5.2013

Pravoznanstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 19/2013Na področju prava v Sloveniji vlada zanimivo stanje. Na eni strani pravo in pravniki v javnosti uživamo še zelo malo ugleda. Hkrati pa sta v to isto javnost vsajena strah pred pravom in velika nevednost o njem in tistih, ki ga (pro)izvajajo. Na drugi strani pa je pravni ceh izrazito samozadosten, nesamokritičen in vzvišen, kako tudi ne, v svojem svetu najstva zoper svet dejstev. Skupni rezultat je zatečeno stanje slovenske pravne države.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Pravni napovednik

Irena Vovk, 16.5.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

razpisi

Avtor ni naveden, 16.5.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2013Ur. l. RS, št. 32/13 1. Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev - Vlada RS; rok je 18. maj. Ur. l. RS, št. 38/13 2. Direktor - Javni zavod Knjižnica Lenart; rok je 20. maj. Ur. l. RS, št. 40/13 3. Ravnatelj - Osnovna šo
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
2013(41)
> Maj(41)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJ K L M N OP QR S ŠT U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov