O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Dve nagradi za ekipo ljubljanske PF

Helena Uršič, 16.5.2013

Ostalo

Helena Uršič, Pravna praksa, 19/2013Med 26. in 28. aprilom je v Brnu potekalo 19. tekmovanje študentov prava iz Srednje in Vzhodne Evrope Central and East European Moot Competition. Tekmovanje je simulacija postopka predhodnega odločanja na Sodišču EU, na katerem se v sposobnosti oblikovanja in predstavljanja pravnih argumentov pomerijo tri- ali štiričlanske ekipe študentov višjih letnikov evropskih pravnih fakultet. Ekipa PF Univerze v Ljubljani, ki univerzi poleg uvrstitve v polfinale priborila nagrado za najboljša pisna izdelka, absolventka Neža Šubic pa je bila izbrana za najboljšo govornico tekmovanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Gladovna stavka zapornika

dr. Andreja Tratnik, 16.5.2013

Varstvo človekovih pravic

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 19/2013Pritožnik je starejši zapornik, a mladostnega duha: vztrajen in odločen. To je dokazal z gladovno stavko, ki je - z nekaj krajšimi prekinitvami - trajala več kot sto dni. Z njo je želel doseči dvoje - legalizacijo uživanja in preprodaje marihuane in znižanje kazni. A dosegel ni ničesar - marihuana je v Švici še vedno prepovedana, sam pa prestaja kazen zapora v nekem švicarskem zaporu. Hrbet mu je obrnilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ki ni delilo njegovega mnenja, da sta mu bili kršeni pravica do življenja iz 2. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) in prepoved mučenja, nečlovečnega ter ponižujočega ravnanja in kaznovanja iz 3. člena EKČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Skoraj vsako ravnanje je prekršek

dr. Andreja Tratnik, 16.5.2013

Prekrški

dr. Andreja Tratnik, Pravna praksa, 19/2013Letošnji dnevi prekrškovnega prava, ki so potekali 9. in 10. maja, se tokrat niso odvili v Portorožu - kot že sedemkrat doslej - ampak na drugem koncu Slovenije, v Kranjski Gori. Iz uvodnega nagovora vrhovnega državnega tožilca Hinka Jenulla je bilo jasno, da udeleženci tega niso sprejeli z navdušenjem, so pa ukrep organizatorja razumeli - kriza se očitno kaže prav povsod.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 16.5.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Pravno varstvo volkov v Sloveniji

Borštnar Mojca, Ferlin Katarina, Jalovec Lara, Kranjc Urša, Levstek Nataša, Mikuš Ajda, Novak Maja, Rojs Veronika, Singer Anže, Vek Natalija, 16.5.2013

Varstvo okolja

Mojca Borštnar, Katarina Ferlin, Lara Jalovec, Urša Kranjc, Nataša Levstek, Ajda Mikuš, Maja Novak, Veronika Rojs, Anže Singer, Natalija Vek, Pravna praksa, 19/2013S sprejemom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (v nadaljevanju: Pravilnik o odvzemu) za obdobje 2012/13 je bila določena letna kvota za odstrel osmih volkov. Odstrel je sporen, ker ni v skladu s pravno zaščito, ki jo mednarodna, evropska in slovenska notranja zakonodaja nudi volku. Problematika pravne ureditve varstva populacije volkov v Sloveniji je bila predmet celostne obravnave okoljske pravne klinike študentov prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je začela delovati v študijskem letu 2012/2013 kot pilotna pravna klinika v sodelovanju med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij, Katedro za mednarodno pravo PF Univerze v Ljubljani in Inštitutom za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Glavna tematika letošnje klinike, ki je potekala pod mentorstvom dr. Vasilke Sancin, mag. Tanje Pucelj - Vidovič, Senke Vrbica in mag. Maše Kovič Dine, je bilo preučevanje možnosti pravnega varstva volkov v Sloveniji, kar je sovpadalo s sprejemom spornega Pravilnika o odvzemu, postopkom Evropske komisije proti Sloveniji in odzivom javnosti na vprašanja varstva te zaščitene vrste.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Položaj ekonomsko odvisnih oseb

mag. Tanja Pustovrh Pirnat, 16.5.2013

Delovna razmerja

mag. Tanja Pustovrh-Pirnat, Pravna praksa, 19/2013Državni zbor je 5. marca 2013 sprejel novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), za katerega menim, da ne prinaša bistvenih konceptualnih novosti v primerjavi z uveljavljeno ureditvijo delovnega prava, ki temelji na Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR), veljavnem do 11. aprila 2013. Ena bistvenih novosti ZDR-1 je ureditev položaja ekonomsko odvisne osebe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Letno poročanje političnih strank o poslovanju Računskemu sodišču

mag. Nina Furman, 16.5.2013

PRORAČUN

mag. Nina Furman, Pravna praksa, 19/2013K predlogu novele Zakona o političnih strankah Ustavno pravico do združevanja in političnega delovanja državljank in državljanov v političnih strankah v Sloveniji ureja Zakon o političnih strankah (ZPolS). Sprejet je bil v letu 1994 ter spremenjen in dopolnjen
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

"Zaplankanost" občin pri prenosu lastninske pravice nasprotuje pravu EU

Zoran Skubic, 16.5.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 19/2013Slovenci nismo edini, ki v EU "slovimo" po pregovorni zadržanosti do prenosa lastninske pravice na nepremičninah tujcem. Tako mentaliteto lahko zasledimo tudi v zibelki EU - Belgiji. Tamkajšnje flamske regionalne oblasti so namreč z dekretom tako prenos lastninske pravice kot tudi druge oblike stvarnopravnega razpolaganja z zemljišči v nekaterih občinah vezale na pogoj "zadostne povezanosti" med potencialnim pridobiteljem teh pravic in ciljno občino, na ozemlju katere je zadevno zemljišče. Pravila sicer niso (neposredno) razlikovala med belgijskimi državljani in (drugimi) državljani EU, belgijske oblasti pa so omejitve upravičevale kot socialni korektiv s ciljem varovanja nepremičninskih potreb manj premožnih slojev domačega prebivalstva ciljnih občin.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Zakonitost uporabe avtokamer

Jure Logar, 16.5.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jure Logar, Pravna praksa, 19/2013• Ali je uporaba avtomobilskih kamer, ki snemajo pot vožnje (pogosto imajo vgrajen tudi sprejemnik GPS, ki omogoča natančno beleženje prevožene poti in hitrosti vozila), v Sloveniji prepovedana oziroma kakorkoli omejena? • Ali je mogoče posnetke take kamere uporabiti pri dokazovanju zatrjevanih
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Navidezni pravni posli

Nika Skvarča, 16.5.2013

Obligacije

Nika Skvarča, Pravna praksa, 19/2013Napačna uporaba instituta navideznih pravnih poslov v davčnih postopkih in nepoznavanje njegovih alternativ sta botrovala tokratni okrogli mizi, ki jo je 9. maja v Ljubljani organiziralo Pravniško društvo Ljubljana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Evropa

Irena Vovk, 16.5.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2013Torek, 7. 5. Agroživilska veriga. Živilskopredelovalna industrija je drugi najpomembnejši gospodarski sektor v EU, ki zaposluje več kot 48 milijonov ljudi. Zakonodajo EU, ki ureja prehransko verigo, zdaj sestavlja skoraj 70 zakonodajnih aktov. Reformni sveženj, ki ga je sprejela Evropska kom
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

globus

Dean Zagorac, 16.5.2013

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 19/2013Novi mehanizem za varstvo človekovih pravic 5. 5. - Po tem, ko je začel veljati Izbirni protokol k Mednarodnemu paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, je vsak posameznik, državljan države njegove pogodbenice, dobil novo možnost za pritožbo. Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pra
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Sram in krivda brezposelnosti

dr. Aleš Završnik, 16.5.2013

Ostalo

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 19/2013Biti brezposelna oseba danes pomeni vstop v občutja sramu in krivde. Ljudje začnejo s samoizpraševanjem v slogu, ali so kje naredili napako, ne bili dovolj vztrajni, kreativni in poslušni. Kje je njihova "krivda", kaj delajo sami narobe, da ne dobijo službe? Sram in občutki krivde zaradi nezaposlenosti bodisi pred otrok ali starši bodisi vrstniki, prikrivanje na družinskih piknikih, izogibanje prijateljskim klapam, zardevanje na obletnicah mature. "Sram te bodi!" in "Kriv si!" sta postali prežemajoči emociji brezposelnosti, dediščina pokojne železne "lady", ki je trdila, da "družba ne obstaja" - obstajajo le posamezniki in njihove družine in ti so v celoti odgovorni za vse vidike lastnih življenj. Trdoživa ideja, ki je uničila britansko rudarsko solidarnost in se po precej premočrtni poti od 70. let prejšnjega stoletja dalje na Zahodu in po padcu "železne zavese" zasadila tudi pri nas. Kako je pravzaprav s sramovanjem in krivdo, ko posameznikovo samodojemanje začne odstopati od ponotranjenih (družbenih) norm "normalnosti"?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Ko najem kredita postane velikanski uspeh

mag. Sandi Kodrič, 16.5.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 19/2013Razglašanje zadnje prodaje pet- in desetletnih državnih obveznic vlagateljem na mednarodnih finančnih trgih za izjemen dosežek Vlade s strani njenih piarovcev nam na obraz lahko privabi le kisel nasmešek. Najem zelo dragega kredita po podobnih pogojih, kot jih dosega Ruanda, naj bi bil uspeh in dokaz verodostojnosti države? Za primerjavo: običajen nemški delavec lahko pri svoji banki pridobi stanovanjski kredit za pol nižjo obrestno mero, kot pa so jo mednarodni finančni trgi odmerili Sloveniji.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Starševska odgovornost v čezmejnem kontekstu in mednarodna ugrabitev otrok

mag. Mojca Strašek Dodig, 16.5.2013

Zakonska zveza in družinska razmerja

mag. Mojca Strašek-Dodig, Pravna praksa, 19/2013Od 22. do 24. aprila 2013 je Akademija za evropsko pravo (ERA) v sodelovanju z Evropsko komisijo v Firencah organizirala mednarodno delavnico na temo starševske odgovornosti v čezmejnem kontekstu, vključno s civilnopravnimi vidiki mednarodne ugrabitve otrok. Udeleženci delavnice smo prišli iz Italije, Avstrije, Bolgarije, Hrvaške in Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Pravni viri

Nataša Skubic, 16.5.2013

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 19/2013Tokratni kotiček je namenjen pregledu pravnih virov, ki so uveljavljeni v slovenskem pravnem redu, in osnovne angleške terminologije na tem področju. V prihodnjih kotičkih bom omenjene pravne vire obravnavala vsakega posebej in podrobneje obrazložila njihove bolj ali manj ustrezne angleške prevode ter dodala nekatere druge povezane pojme. V nadaljevanju niso našteti vsi pravni viri, ki jih pozna slovenski pravni red, temveč samo tisti, ki se jim bom podrobneje posvetila v prihodnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 16.5.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2013David Lewis (ur.) Building New Competition Law Regimes (Edward Elgar Publishing, izbrani eseji, 2013, 224 strani) Avtorji se v prvem delu knjige osredotočajo predvsem na razvoj institucij konkurenčnega prava v zelo raznolikih državah, in sicer v Mehiki, na Madžarskem, v Južni Afriki
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Vse, kar hočem vedeti o tebi

dr. Matjaž Ambrož, 16.5.2013

Kultura in umetnost

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 19/2013V Flaubertovem romanu Vzgoja srca se mladi Frederic Moreau vpiše na pravno fakulteto, a že po nekaj tednih opusti študij. Ne zdrži namreč dolgotrajnega sedenja v do kraja napolnjenem amfiteatru, v katerem krmežljavi starec v rdeči halji predava z monotonim glasom, spremlja pa ga enakomerno, resignirano praskanje tristotih peres (po nekaj tednih predavanj so prišli šele do člena 3). Ta pripetljaj bralca navda s slutnjo, da si od prava in pravnikov lahko obeta predvsem puščobnost. No, ta pričakovanja temeljijo na stereotipizaciji in so lahko krivična. Danes namreč najdemo pravnike, ki raziskujejo pravo športa, kriminologijo emocij in objavljajo seksološke študije. Tak primer je tudi odvetnik dr. Luigi Varanelli, ki je pravkar objavil knjigo Vse, kar hočem vedeti o tebi: Psihologija ljubezni in spolnega življenja (samozaložba, 2013, 256 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Podpičje

dr. Nataša Hribar, 16.5.2013

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 19/2013Ko sem se vpisala na fakulteto na študij slovenskega jezika, smo imeli v prvem letniku tudi vaje iz pravopisa. Ko smo prišli do ločila, o katerem bom pisala danes, nam je takratna asistentka, ki je izvajala vaje, rekla, da je podpičje inteligentno ločilo; ko znaš v poved pravilno postaviti podpičje, naj bi bil intelektualec. Danes razmišljam, da je po svoje imela prav. Podpičje je tisto ločilo, ki ga marsikdo ne zapiše nikoli. Zato si danes poglejmo, kakšna je sploh njegova vloga v povedi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Dvig stopnje DDV kot smiseln ukrep fiskalne politike v trenutnih gospodarskih razmerah v Sloveniji?

Andrej Grah Whatmough, 16.5.2013

Davek na dodano vrednost in trošarine

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 19/2013V četrtek, 9. maja 2013, je Vlada RS sprejela in tudi javnosti predstavila Nacionalni reformni program 2013-2014, o katerem so se v zadnjih dneh v medijih pojavljala številna ugibanja. Z javno predstavitvijo vsebine programa je postalo jasno, da Vlada načrtuje pomembne novosti na prihodkovni strani proračuna, precej velik poudarek je namreč na novih davkih. Že 1. julija naj bi nas čakal dvig stopenj davka na dodano vrednost (DDV).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Vlada RS

Avtor ni naveden, 16.5.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 8. seji (9. maj 2013): - Nacionalni reformni program 2013-2014; - Program stabilnosti - dopolnitev 2013; - predloga sklepa Državnega zbora o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarov
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

razpisi

Avtor ni naveden, 16.5.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2013Ur. l. RS, št. 32/13 1. Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev - Vlada RS; rok je 18. maj. Ur. l. RS, št. 38/13 2. Direktor - Javni zavod Knjižnica Lenart; rok je 20. maj. Ur. l. RS, št. 40/13 3. Ravnatelj - Osnovna šo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 16.5.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/201310. maj - Letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2012; - zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora s točko dnevnega reda: Program stabilnosti - dopolnitev 2013 in Nacionalni reformni program 2013-2014; - Program stabilnosti - dopolnitev 2013 in Nacionalni refo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Priprava na postopek oddaje javnega naročila

Milena Basta Trtnik, 16.5.2013

PRORAČUN

Milena Basta-Trtnik, Pravna praksa, 19/2013Izhajajoč iz objavljene statistike, se število postopkov oddaje javnih naročil, zoper katere je bilo vloženo pravno sredstvo, iz leta v leto povečuje. Razlog za to je najverjetneje v dejstvu, da se iz leta v leto povečuje število postopkov oddaje javnih naročil, da je gospodarstvo v recesiji in ponudniki pogosteje uveljavljajo pravna sredstva, deloma v dejstvu, da so se s sprejemom Zakona o pravnem varstvu v postopkih oddaje javnih naročil (ZPVPJN) znižale takse za vložitev zahtevka za revizijo zoper določila razpisne dokumentacije, pomembnejši razlog pa je zagotovo tudi, da se naročniki preslabo pripravijo na postopek oddaje javnega naročila in premalo pozornosti namenijo pripravi "predrazpisne faze", na kateri bo temeljil nadaljnji postopek oddaje javnega naročila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄19

Mladopravniki in evropska Slovenija

dr. Matej Avbelj, 16.5.2013

Pravoznanstvo, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matej Avbelj, Pravna praksa, 19/2013Na področju prava v Sloveniji vlada zanimivo stanje. Na eni strani pravo in pravniki v javnosti uživamo še zelo malo ugleda. Hkrati pa sta v to isto javnost vsajena strah pred pravom in velika nevednost o njem in tistih, ki ga (pro)izvajajo. Na drugi strani pa je pravni ceh izrazito samozadosten, nesamokritičen in vzvišen, kako tudi ne, v svojem svetu najstva zoper svet dejstev. Skupni rezultat je zatečeno stanje slovenske pravne države.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
2013(41)
> Maj(41)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČD ĐEF G H IJ K L M N OP QR S ŠT U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov