O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 40)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Urejanje prostora - nedopusten poseg v lastninsko pravico

Avtor ni naveden, 15.5.2014

Urejanje prostora, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2014Odločba, št. U-I-194/12, 24. april 2014 (Ur. l. RS, št. 33/14) Člen 4 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira lokalno cesto "Mačkovec-Sevno-Trška gora" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1578/2, k. o. Ždinj
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o ZVDAGA-A

Avtor ni naveden, 15.5.2014

Pravoznanstvo, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2014Sklep, št. U-I-99/14, 8. maj 2014 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih se zavrne. Ustavno sodišče p
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Nove dileme evropskega naloga za prijetje in predajo

Šubic Neža, Uršič Helena, 15.5.2014

Kazenski postopek

Neža Šubic, Helena Uršič, Pravna praksa, 19/2014Z Okvirnim sklepom Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in predajo med državami članicami je sistem predaje z glavnim instrumentom evropskim nalogom za prijetje in predajo (ENPP) v Evropski uniji nadomestil klasično izročitev (ekstradicijo). Sodelovanje v kazenskih zadevah med državami članicami EU tako poteka prek izmenjave sodnih odločb, ki jih sodni organ države izvršiteljice preverja le formalno, v vsebino in upravičenost naloga pa se ne spušča. Načeloma je treba izpolniti vsak nalog, razen če obstaja kateri od obveznih ali fakultativnih razlogov za zavrnitev izvršitve predaje. Za 32 kategorij posebej hudih kaznivih dejanj sistem opušča preverjanje dvojne kaznivosti (sicer temeljno načelo mednarodnega kazenskega prava) pod pogojem, da so v odreditveni državi članici kazniva z zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti do najmanj treh let. Bistvena novost je tudi obveznost predaje lastnih državljanov. Države članice so Okvirni sklep implementirale v svojo notranjo zakonodajo, lansko leto kot novopridružena EU tudi Hrvaška.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Vsebina PP št.19/2014

Avtor ni naveden, 15.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2014stran 3 UVODNIK Andrejka Grlić Palico smo dobili. Ali bo Vlada dala tudi kakšen korenček? stran 6 PRAVDNI POSTOPEK Brigita Lenarčič in Marko Samardžić Časovna veljavnost predhodne in začasne odredbe stran 9 <
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Priključitev objektov v nelegalnih romskih naseljih na električno omrežje

Avtor ni naveden, 15.5.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2014Varuh je obravnaval pobudo prebivalca romskega naselja Šmihel v Mestni občini Novo mesto (MONM), ki je občino neuspešno prosil, da mu omogoči začasni priklop na električno omrežje. Naselje je prostorsko urejeno, pobudnik je odkupil tudi zemljo, na kateri stoji njegov objekt, ki je sicer zgrajen brez ustreznih dovoljenj. Njegova družina je neproblematična, urejena; trije otroci redno obiskujejo šolo, najstarejši srednjo, eden ima astmo. Pobudnik načrtuje, da bo gradbeno dovoljenje pridobil v dveh letih, ko bo zbral dovolj denarja za projektno dokumentacijo (7.500 evrov). Dostop do elektrike ima družina začasno (nelegalno) urejen prek soseda in je tako povsem odvisna od njegove dobre volje. Zaradi spora z njim so bili preteklo zimo brez elektrike in bojijo se, da bo tako tudi letos.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Urejanje prostora - priprava in sprejem prostorskega akta

Avtor ni naveden, 15.5.2014

Urejanje prostora, Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2014Odločba, št. U-I-26/14, 24. april 2014 (Ur. l. RS, št. 33/14) Urejanje prostora - priprava in sprejem prostorskega akta Popravek Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika se odpravi. Popravek prostorskega akt
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 57. seji (8. maj 2014): - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015;- predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju;- pred
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 15.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno - ZPDZC-1 (Ur. l. RS, št. 32/14) - veljati začne 20. maja, uporabljati pa se začne devetdeseti dan po njegovi uveljavitvi, razen 12. do 16. člena, prvega do tretjeg
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 15.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2014Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2014 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o spremembah Zakona o trgovini 20. 5. 2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 24. 5. 2014 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Vlado Republik
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Pravni napovednik

Irena Vovk, 15.5.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 15.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/20148. maj - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju; - predlog
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

razpisi

Avtor ni naveden, 15.5.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2014Ur. l. RS, št. 20/14 1. Trije kandidati za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu - Ministrstvo za pravosodje; rok je 20. maj. Ur. l. RS, št. 27/14 2. Podpredsednik Okrajnega sodišča v Ljubljani - Sodni svet RS; rok je 18. maj. Ur. l. RS, št. 31/14 3
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 15.5.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 19/201415. maj 1773 - Klemens Metternich Rodil se je avstrijski državnik in knez Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich. Bil je velik Napoleonov nasprotnik in tvorec policijskega režima, ki je po njem dobil ime Metternichov absolutizem. Njegovo nazadnjaško politiko je odpravila šele revoluci
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

En korak naprej, tri nazaj ...

Matej Tomažin, 15.5.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 19/2014Spomladansko prebujanje Ljubljanske borze je podalo dobre obete za poletje. Žal pa nas je ujelo "aprilsko" vreme. Seveda imam v mislih dogajanje na političnem parketu, ki je na borzni parket vrnilo goro negotovosti. Tečaji slovenskih delnic so takoj padli, hkrati pa se je zmanjšala borzna aktivnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Domneva nedolžnosti v tujem kazenskem postopku

Klavdija Štarkel, 15.5.2014

Varstvo človekovih pravic

Klavdija Štarkel, Pravna praksa, 19/2014Zakonit kazenski postopek od sodnika zahteva, da izreče kazensko sankcijo, ki bo po svoji vrsti in trajanju primerna teži kaznivega dejanja in krivdi obdolženca. Raziskovanje vlog posameznega od teh v vsaki organizirani kriminalni združbi nujno zahteva ugotavljanje bolj ali manj kompleksnih razmerij med posameznimi člani, ki ustrezajo pravnim institutom sostorilcev, napeljevalcev, pomagačev, organizatorjev, vodij ipd. Ko se nato na zatožni klopi znajdejo le nekateri od teh, pogosto le sposobnost izbora primernih besed preprečuje preveč določno izražanje o objektivni vlogi in subjektivnem odnosu tistega od domnevnih udeležencev, ki v takem postopku sploh ni sodeloval.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Policijsko zaprosilo za podatke o IP-naslovu spletnih komentatorjev

Irena Vovk, 15.5.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2014Ponudnik lokalnega spletnega portala omogoča tudi razprave, vendar le registriranim uporabnikom. V skladu s pravili uporabe spletne strani se o vsakem vpisu v razpravo hranijo tudi IP-naslov pošiljatelja ter datum in ura vpisa. Pred kratkim naj bi taka razprava potekala na temo javne osebe. Ponudnik je nato od te osebe prejel zahtevek za izbris razprave in izročitev IP-naslovov oseb, ki so v njej medsebojno komunicirale. Ker na zahtevo ni odgovoril, je od policije prejel dopis, da naj zaradi preiskave kaznivega dejanja po drugem odstavku 158. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) v povezavi z drugim odstavkom 168. člena KZ-1 (razžalitev zoper uradno osebo) na podlagi tretjega odstavka 149.b člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) policiji izroči IP-naslove omenjenih uporabnikov. Kaj naj stori ponudnik?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Nekateri aktualni mednarodnopravni vidiki urejanja kitolova

dr. Vasilka Sancin, 15.5.2014

Civilno pravo

dr. Vasilka Sancin, Pravna praksa, 19/2014Slovenija je od leta 2006 pogodbenica Mednarodne konvencije o ureditvi kitolova iz leta 1946 in zato tudi zavezana k izpolnjevanju iz nje izhajajočih obveznosti. Cilj konvencije je zagotoviti ohranjanje kitov ob omogočanju razvoja kitolovne industrije. Za njeno izvajanje je bila ustanovljena Mednarodna komisija za kitolov (International Whaling Commission - IWC), v kateri je po en član iz vsake pogodbenice. Sekretariat IWC sklicuje redna letna zasedanja. V letu 2014 Slovenija (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Ministrstvo za zunanje zadeve) gosti dva dogodka: zaprto zasedanje znanstvenega dela IWC (12.-24. maj na Bledu) in splošno zasedanje IWC (11.-18. september v Portorožu). Tudi zato je najnovejša sodba Meddržavnega sodišča s tega področja zanimiva tudi za nas.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Zbornik za Alenko Šelih

dr. Ciril Keršmanc, 15.5.2014

Kultura in umetnost

dr. Ciril Keršmanc, Pravna praksa, 19/2014Saj veste, kako se včasih zgodi, da vam čas preprosto uide ... Sam zato že dalj časa čutim pekljenje vesti, ker nisem pravočasno oddal svojega prispevka za delo, ki so ga ob obeleženju 80-letnice akademikinje in zaslužne profesorice Alenke Šelih izdali Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani ter Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Ko se je ponudila priložnost, da se vsaj malo odkupim s predstavitvijo Zbornika za Alenko Šelih (uredniki dr. Matjaž Ambrož, dr. Katja Filipčič in dr. Aleš Završnik), sem jo takoj zagrabil.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 15.5.2014

Pravoznanstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2014Michael J. Frese Sanctions in EU Competition Law - Principles and Practice (Hart Publishing, Oxford, 1. izdaja, 2014, 213 strani) V prvih desetletjih evropskega združevanja je bilo izvrševanje konkurenčnega prava EU zelo centralizirano. Skoraj vsi izvršilni ukrepi v skladu s 101. in
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Tekmovanje Rubikon 2014

Toni Matoh, 15.5.2014

Pravoznanstvo

Toni Matoh, Pravna praksa, 19/2014Deveti finale tekmovanja v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki ga prirejata Katedra za ustavno pravo in Študentski svet PF Univerze v Ljubljani, je potekal 7. maja 2014 in je bilo posvečen Dnevu Evrope. Na njem so nastopili: Anže Dobelšek (Evans proti Združenemu kraljestvu), Laura Martinčič in Katja Krušec (Finogenov proti Rusiji), Nina Markovič (Hirsi Jamaa in drugi proti Italiji), Sara Mitrovič (Assanidze proti Gruziji), Admir Muratović (Khodorkovsky proti Rusiji), Gaja Ana Pavliha (E. B. in drugi proti Avstriji), Nuša Kucler (X. in drugi proti Avstriji), Maja Šipek (Von Hannover proti Nemčiji), Nina Skvarča (Lautsi proti Italiji), Uroš Šparovec (Eweida proti Združenemu kraljestvu) in Kim Rotar (Gillberg proti Švedski). Tekmovalci so študentje pravnih fakultet Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru ter Univerze v Novi Gorici in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 15.5.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Omejitev pravic v zvezi s tehnično in trgovsko priobčitvijo varovanih vsebin

dr. Miha Trampuž, 15.5.2014

Intelektualna lastnina

dr. Miha Trampuž, Pravna praksa, 19/2014V praksi se pojavljajo nejasnosti glede vsebinskega dometa 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ki vsebuje omejitev avtorske in sorodnih pravic v zvezi s preizkusno priobčitvijo varovanih vsebin iz tehničnih ali trgovskih razlogov. Določba omejuje zlasti pravico reproduciranja in tri pravice javne priobčitve (javno predvajanje s fonogrami in videogrami, javno prikazovanje, sekundarno radiodifuzno oddajanje), aktualna pa je predvsem v zvezi z izkoriščanjem glasbe in filmov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Razlogi za izključitev družbenika iz d. o. o.

Avtor ni naveden, 15.5.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2014Pritrditi je mogoče revidentki, ki nasprotuje stališču pritožbenega sodišča, da pod utemeljene razloge v smislu tretjega odstavka 501. člena ZGD-1 lahko sodi le krivdno ravnanje družbenika. Razlikovanje med krivdnimi in nekrivdnimi razlogi na odločitev v tej zadevi ne vpliva. Odločilno je le, ali ravnanja, ki jih toženi stranki očita tožeča stranka, predstavljajo utemeljen razlog za izključitev iz družbe, ne pa tudi, ali je tožena stranka pri tem ravnala krivdno ali ne. Niso samo krivdna ravnanja tista, ki bi lahko predstavljala utemeljen razlog za izključitev. Za takšno razlikovanje v zakonu ni najti podlage.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Kava za sabo?

dr. Nataša Hribar, 15.5.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 19/2014Začnimo tokrat s kavo. Sem velika ljubiteljica kave, kava pa je moja zvesta pomočnica, ki mi pomaga, da ne zaspim kar tako na kakšni klopci ali pa - bog ne daj - v avtu. Ja, zadnje čase sem res veliko v avtu, zato si kavo včasih privoščim kar v njem. Ustavim se na kakšni bencinski črpalki, kavnem avtomatu ali pa pri kakem prodajalcu, kjer prodajajo t. i. "coffee to go".
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄19

Igre na (ne)srečo dovoljene, vendar brez agresivnega oglaševanja

Zoran Skubic, 15.5.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 19/2014Organizacija in izvajanje iger na srečo z vidika prava EU v svojem bistvu ni nič drugega kot še en način opravljanja storitev. Zaradi inherentnih negativnih eksternalij, povezanih predvsem z javnim zdravjem in visokim kriminalitetnim tveganjem, je nacionalnim pravnim redom sicer dopuščena strožja regulacija tega področja, tudi v obliki podelitve izključnih koncesnin. Vendar te omejitve ne smejo biti same sebi namen, predvsem pa ne sme tako nastali monopol spodbujati zgolj maksimiranja državnih prihodkov.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
2014(40)
> Maj(40)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABC ĆČ D ĐEFG H IJ K L M NOPQR S Š T U V W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov