O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Varstvo starejših delavcev

Miran Kalčič, 1.10.1998

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 19/1998Razlaga SKP in novela ZPIZ in zakona o zavarovanju za primer brezposelnosti - Ali lahko preneha delovno razmerje delavcu, ki še ni star 55 let oziroma delavki, ki še ni stara 50 let, če ima delavec 35 let ali več zavarovalne dobe, oziroma če ima delavka 30 let ali več zavarovalne dobe, torej če man...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Seštevanje zavarovalnih dob: Slovenija - Hrvaška

Avtor ni naveden, 1.10.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 19/1998Trgovski potnik, slovenski in hrvaški državljan, se je pred 5 meseci zaposlil v Republiki Hrvaški, kjer je zbolel in je zdaj hospitaliziran v zagrebški bolnišnici. Obstaja možnost, da se zdravstveno ne bo toliko opomogel, da bi še lahko opravljal delo. Star je 45 let in je v Republiki Sloveniji dopo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Pravni viri EU (1.)

Jaka Repanšek, 1.10.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 19/1998Ob približevanju Slovenije Evropski uniji postaja poznavanje pravnih virov EU vse pomembnejše tudi za slovenskega pravnika. Pojmi, kot so harmonizacija, unifikacija, prilagajanje, "screening"..., vedno pogosteje zapolnjujejo vsakdanji delavnik predvsem tistih pravnikov, ki v ministrstvih in drugod v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Nova ureditev varstva samoniklih gliv

Adrijana Viler-Kovačič, 1.10.1998

Kmetijska in gozdna semena ter rastline

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 19/1998S pristopom h Konvenciji o biološki raznovrstnosti na zasedanju v Riu de Janeiru leta 1992, ki je bila kasneje ratificirana z zakonom o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS - MP, št. 7/98), je naša država obljubila, da bo pristopila k ohranjanju biološke raznovrstnosti, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Lastninjenje nepremičnin v družbeni lastnini v odnosu na lastninsko preoblikovanje podjetij

Renato Vrenčur, 1.10.1998

Denacionalizacija in lastninjenje

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 19/1998Ali se pri vknjižbi lastninske pravice na nepremičninah v lasti družb (d. d. ali d. o. o.), ki so se olastninile na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), upošteva kot pravna podlaga 3. člen Zakona o lastninjenju nep...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Pogodbeno delo za delodajalca, pri katerem je delavec v rednem delovnem razmerju

Avtor ni naveden, 1.10.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19/1998Delavec je v rednem delovnem razmerju in prejema mesečno plačo. Ali je možno, da omenjeni delavec v času letnega dopusta opravlja pogodbeno delo za delodajalca, pri katerem je redno zaposlen? Opravila pogodbenega dela pa niso v nobeni povezavi z opravili, ki jih delavec opravlja med redno zaposlitvi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Inšpekcijsko nadzorstvo

Avtor ni naveden, 1.10.1998

Uprava

, Pravna praksa, 19/1998... V preteklem desetletju se je spremenila narava dela, velike so spremembe na tehnično-tehnološkem področju, na področju standardizacije, spremenilo pa se je tudi družbeno okolje. Kaj pa uprava, kaj pa inšpekcijske službe? Razen spremembe statusa inšpektorjev v letu 1995, drugih večjih sprememb do...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Razporejanje v drug kraj

Avtor ni naveden, 1.10.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19/1998Delavec, zaposlen v javnem podjetju, je bil zaradi zmanjšanega obsega dela na dosedanjem delovnem mestu razporejen na drugo delovno mesto. Drugo delovno mesto ustreza njegovi stopnji izobrazbe, se pa to delo opravlja v drugem kraju, ki je od kraja bivanja delavca oddaljen cca 32 km, javni prevoz pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Dokupljena delovna doba in pravice iz delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 1.10.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19/1998Ali po kolektivni pogodbi za negospodarstvo dokupljena delovna doba vpliva na pravice, ki so povezane z delovno dobo, kot so: dodatek za delovno dobo, dolžina letnega dopusta, jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi? Pri določitvi obsega pravic, ki jih ureja KP za negospodarske dejavnosti v R...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Izplačilo plač po sodni odločbi

Avtor ni naveden, 1.10.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19/1998Zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja je družba dolžna po pravnomočni odločbi sodišča delavcu izplačati vse zaostale plače od dneva prenehanja delovnega razmerja do pravnomočnosti sodne odločbe. Delavec je medtem postal samostojni podjetnik. Kako je s plačilom za ta čas oziroma kako prid...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe

Avtor ni naveden, 1.10.1998

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 19/1998Za delovanje društva, ki mu je z odločbo priznan tudi status društva, ki deluje v javnem interesu, je bilo potrebno redno zaposliti nekaj delavcev. Pri tem so različna stališča, katero kolektivno pogodbo je potrebno, poleg zakona o delovnih razmerjih, upoštevati pri opredelitvi pravic delavcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Upravljanje civilnega sodstva

Aleš Zalar, 1.10.1998

Sodišča, Civilni sodni postopki

Aleš Zalar, Pravna praksa, 19/1998Mednarodno sodniško združenje, katerega član je tudi Slovensko sodniško društvo, je od 5. do 10.septembra 1998 na letnem kongresu v Portu med drugim obravnavalo posamezna strokovna vprašanja v okviru štirih stalnih študijskih komisij. Prva komisija je nadaljevala s proučevanjem upravljanja sodišč gl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Pravni okvir alternativnega zdravljenja Ius semper loquitur

mag. Viktor Planinšec, 1.10.1998

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 19/1998Ob zastavljenem vprašanju pravne dopustnosti alternativnega zdravljenja bi se v tujini ne znašli pred tako "ledino", ker bi podlago za razlago našli v medicinskem pravu (Arztrecht, Medical Law, Droit medical), ki se poučuje kot obvezen ali izbirni predmet in ki celovito zajema medicinsko dejavnost (...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Presojanje kazenske odgovornosti pri alternativnih medicinskih posegih

dr. Zlatko Dežman, 1.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 19/1998"Vse kar vemo, je tako rekoč nič v primerjavi s tem, kar je treba še spoznati." (Descartes) Razrešitev vprašanja, katero ravnanja naj postane predmet inkriminacije in po kakšnih kriterijih naj se presoja kazenska odgovornost storilca, zadeva analizo socioloških, psiholoških, socialno-psiholoških,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Marko Jaklič, 1.10.1998

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Marko Jaklič, Pravna praksa, 19/1998Slovenski državljan, ki ima stalno prebivališče v RS, je dobil pokojnino v Kanadi. Približno pol leta živi v Kanadi, drugo polovico pa v Sloveniji. Pri nas je dobil status žrtve vojnega nasilja - prisilni mobiliziranec in iz tega naslova tudi pravico do prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. T...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

ZIZ - vprašanja in odgovori

Avtor ni naveden, 1.10.1998

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 19/1998Na seminarju o novem zakonu o izvršbi in zavarovanju, ki ga je 10. septembra pripravil Gospodarski vestnik - Izobraževanje v Ljubljani, je predavateljica Dida Volk, sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani, odgovarjala tudi na številna vprašanja udeležencev glede razumevanja in uresničevanja novih zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Obisk vladnih uslužbencev v Bruslju

Vita Šebek, 1.10.1998

Vlada

Vita Šebek, Pravna praksa, 19/1998V Bruslju je od 13. do 17. julija potekal študijski obisk za vladne uslužbence, ki ga je organiziral TAIEX.(*1) Namen obiska, ki sem se ga udeležila, je bil predvsem seznaniti slovenske vladne uslužbence z nekaterimi politikami Evropske unije ter podati informacije o pridruževanju novih članic Evrop...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Odločbe delovno - socialnega oddelka VSRS

mag. Barbara Kresal, 1.10.1998

Sodišča, Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 19/1998Pred kratkim je pri založbi Gospodarski vestnik izšla knjiga z naslovom "Odločbe Delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije", javnosti v tej obliki prvič predstavljene sodbe in sklepe Vrhovnega sodišča s področja delovnih in socialnih sporov so iz relativno mlade, vendar, ali p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Seminar: Nadzorni sveti

Gregor Strojin, 1.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Strojin, Pravna praksa, 19/1998V organizaciji Gospodarskega vestnika je 23.septembra v poslovni stavbi Dela potekal seminar o vlogi in položaju nadzornih svetov ter pravicah in odgovornostih njihovih članov. Predavatelji z Univerze v Mariboru so si delo razdelili na tri sklope. O vlogi, položaju in pristojnosti nadzornih sveto...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

III. Poletna šola o človekovih pravicah - Jelsa 1998

mag. Bojan Kukec, 1.10.1998

Človekove pravice

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 19/1998V času od 23. do 30. avgusta 1998 sem kot udeleženec in predavatelj sodeloval na III. poletni šoli o človekovih pravicah, ki ga je organiziral Hrvaški helsinški odbor za človekove pravice (HHO) na otoku Hvaru. Teme so bile zelo zanimive, sam pa sem prispeval predavanje z naslovom: "Mehanizmi zaščite...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Dostop do informacij v državnih organih ZDA

Drago Čepar ml., 1.10.1998

Uprava

Drago Čepar ml., Pravna praksa, 19/1998Vlada Republike Slovenije je na svoji seji 2. julija 1998 naložila ministrstvu za notranje zadeve, da pripravi zakon o določanju in varovanju zaupnih podatkov v državnih organih, ki bo poenotil pravila, ki se nanašajo na nastanek in varovanje tajnosti v državnih organih Republike Slovenije. Glede na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Pravna vprašanja novega izvršilnega postopka

Urška Mikl, 1.10.1998

Civilni sodni postopki

Urška Mikl, Pravna praksa, 19/1998Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo in Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru sta 18. septembra pripravila seminar na temo aktualna pravna vprašanja novega izvršilnega postopka. O aktualnosti teme seminarja je ponovno mogoče sklepati iz zelo velikega š...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

STEP - korak v svet prava

David Boroje, 1.10.1998

Študenti

David Boroje, Pravna praksa, 19/1998Evropsko združenje študentov prava - ELSA povezuje prek 25.000 članov v 41 državah širom Evrope. Njeno delovanje temelji na idejah mednarodnega sodelovanja, izobraževanja in razvoja pravne zavesti študentov prava in mladih pravnikov. Skladno s temi vizijami so se oblikovala tudi področja njenega del...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Stvarni vložki v družbo-pooblaščenko

mag. Saša Prelič, 1.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 19/1998Ustanovitelji neke družbe pooblaščenke so ob njeni ustanovitvi vanjo kot stvarni vložek vnesli delnice matične družbe, ki so jih pridobili v interni razdelitvi ter notranjem odkupu. Poleg teh delnic pa so kot vložek izročili tudi delnice, ki so jih odkupovali na tkim. internem trgu, npr. od tistih, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Zdravstvena dokumentacija, zasebnost in kazenski postopek

Alenka Jelenc-Puklavec, 1.10.1998

Kazenski postopek, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Alenka Jelenc-Puklavec, Pravna praksa, 19/1998Ko so mi organizatorji posveta predstavili temo, sem ugibala, kaj bi se dalo povedati o pravni problematiki pri uporabi zdravstvene dokumentacije v kazenskem postopku. Razmišljanja in spoznanja iz spremljanja sodne prakse so me pripeljala do ugotovitve, da je pravzaprav problemov, spornih vprašanj i...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
1998(32)
> Oktober(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEF G HI J K L M NOP QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov