O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 32)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Seminar: Nadzorni sveti

Gregor Strojin, 1.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Gregor Strojin, Pravna praksa, 19/1998V organizaciji Gospodarskega vestnika je 23.septembra v poslovni stavbi Dela potekal seminar o vlogi in položaju nadzornih svetov ter pravicah in odgovornostih njihovih članov. Predavatelji z Univerze v Mariboru so si delo razdelili na tri sklope. O vlogi, položaju in pristojnosti nadzornih sveto...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Pravna vprašanja novega izvršilnega postopka

Urška Mikl, 1.10.1998

Civilni sodni postopki

Urška Mikl, Pravna praksa, 19/1998Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo in Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru sta 18. septembra pripravila seminar na temo aktualna pravna vprašanja novega izvršilnega postopka. O aktualnosti teme seminarja je ponovno mogoče sklepati iz zelo velikega š...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

STEP - korak v svet prava

David Boroje, 1.10.1998

Študenti

David Boroje, Pravna praksa, 19/1998Evropsko združenje študentov prava - ELSA povezuje prek 25.000 članov v 41 državah širom Evrope. Njeno delovanje temelji na idejah mednarodnega sodelovanja, izobraževanja in razvoja pravne zavesti študentov prava in mladih pravnikov. Skladno s temi vizijami so se oblikovala tudi področja njenega del...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Republiška volilna komisija

Miloš Likar, 1.10.1998

Državni zbor in državni svet

Miloš Likar, Pravna praksa, 19/1998Delo komisije predstavlja njen tajnik Marko Golobič: "Pospešeno se pripravljamo na lokalne volitve, ki bodo naslednji mesec. V začetku naj povem, kako je naša komisija organizirana in kakšne so njene pristojnosti. Republiške volilna komisija, kot najvišji volilni organ, deluje v smislu določil...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Dostop do informacij v državnih organih ZDA

Drago Čepar ml., 1.10.1998

Uprava

Drago Čepar ml., Pravna praksa, 19/1998Vlada Republike Slovenije je na svoji seji 2. julija 1998 naložila ministrstvu za notranje zadeve, da pripravi zakon o določanju in varovanju zaupnih podatkov v državnih organih, ki bo poenotil pravila, ki se nanašajo na nastanek in varovanje tajnosti v državnih organih Republike Slovenije. Glede na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Odločbe delovno - socialnega oddelka VSRS

mag. Barbara Kresal, 1.10.1998

Sodišča, Delovna razmerja

mag. Barbara Kresal, Pravna praksa, 19/1998Pred kratkim je pri založbi Gospodarski vestnik izšla knjiga z naslovom "Odločbe Delovno-socialnega oddelka Vrhovnega sodišča Republike Slovenije", javnosti v tej obliki prvič predstavljene sodbe in sklepe Vrhovnega sodišča s področja delovnih in socialnih sporov so iz relativno mlade, vendar, ali p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Obisk vladnih uslužbencev v Bruslju

Vita Šebek, 1.10.1998

Vlada

Vita Šebek, Pravna praksa, 19/1998V Bruslju je od 13. do 17. julija potekal študijski obisk za vladne uslužbence, ki ga je organiziral TAIEX.(*1) Namen obiska, ki sem se ga udeležila, je bil predvsem seznaniti slovenske vladne uslužbence z nekaterimi politikami Evropske unije ter podati informacije o pridruževanju novih članic Evrop...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

ZIZ - vprašanja in odgovori

Avtor ni naveden, 1.10.1998

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 19/1998Na seminarju o novem zakonu o izvršbi in zavarovanju, ki ga je 10. septembra pripravil Gospodarski vestnik - Izobraževanje v Ljubljani, je predavateljica Dida Volk, sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani, odgovarjala tudi na številna vprašanja udeležencev glede razumevanja in uresničevanja novih zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

III. Poletna šola o človekovih pravicah - Jelsa 1998

mag. Bojan Kukec, 1.10.1998

Človekove pravice

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 19/1998V času od 23. do 30. avgusta 1998 sem kot udeleženec in predavatelj sodeloval na III. poletni šoli o človekovih pravicah, ki ga je organiziral Hrvaški helsinški odbor za človekove pravice (HHO) na otoku Hvaru. Teme so bile zelo zanimive, sam pa sem prispeval predavanje z naslovom: "Mehanizmi zaščite...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Marko Jaklič, 1.10.1998

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Marko Jaklič, Pravna praksa, 19/1998Slovenski državljan, ki ima stalno prebivališče v RS, je dobil pokojnino v Kanadi. Približno pol leta živi v Kanadi, drugo polovico pa v Sloveniji. Pri nas je dobil status žrtve vojnega nasilja - prisilni mobiliziranec in iz tega naslova tudi pravico do prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. T...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Zdravstvena dokumentacija, zasebnost in kazenski postopek

Alenka Jelenc-Puklavec, 1.10.1998

Kazenski postopek, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Alenka Jelenc-Puklavec, Pravna praksa, 19/1998Ko so mi organizatorji posveta predstavili temo, sem ugibala, kaj bi se dalo povedati o pravni problematiki pri uporabi zdravstvene dokumentacije v kazenskem postopku. Razmišljanja in spoznanja iz spremljanja sodne prakse so me pripeljala do ugotovitve, da je pravzaprav problemov, spornih vprašanj i...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Pravni okvir alternativnega zdravljenja Ius semper loquitur

mag. Viktor Planinšec, 1.10.1998

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 19/1998Ob zastavljenem vprašanju pravne dopustnosti alternativnega zdravljenja bi se v tujini ne znašli pred tako "ledino", ker bi podlago za razlago našli v medicinskem pravu (Arztrecht, Medical Law, Droit medical), ki se poučuje kot obvezen ali izbirni predmet in ki celovito zajema medicinsko dejavnost (...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Medicinska dokumentacija in pravice bolnikov

dr. Vojko Flis, 1.10.1998

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Vojko Flis, Pravna praksa, 19/1998Medicinska dokumentacija je eden izmed najpomembnejših podpornih stebrov v procesu zdravljenja nekega bolnika. Ni naključje, da jo večina urejenih držav v svojih zakonodajah obravnava posebej. Urejena medicinska dokumentacija je namreč neprecenljivega pomena za ustrezno zdravljenje bolnika, za sprem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Medicinska dokumentacija pri opravljanju zavarovalne dejavnosti

Šime Ivanjko, 1.10.1998

Zavarovalništvo

Šime Ivanjko, Pravna praksa, 19/1998Medicina in zavarovalništvo se pogosto srečujeta, saj sta obe namenjeni človeku. Medicina, podobno kot zavarovalništvo, ponuja storitve človeku, s katerimi mu obljublja srečo: medicina v zdravju, zavarovalništvo pa v varnosti. Gre za določeno obliko prodaje nevidnega blaga in bodoče obljube. Medicin...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Presojanje kazenske odgovornosti pri alternativnih medicinskih posegih

dr. Zlatko Dežman, 1.10.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Zlatko Dežman, Pravna praksa, 19/1998"Vse kar vemo, je tako rekoč nič v primerjavi s tem, kar je treba še spoznati." (Descartes) Razrešitev vprašanja, katero ravnanja naj postane predmet inkriminacije in po kakšnih kriterijih naj se presoja kazenska odgovornost storilca, zadeva analizo socioloških, psiholoških, socialno-psiholoških,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

K predlogu ZPP: Možne spremembe v revizijskem postopku

Jorg Sladič, 1.10.1998

Civilni sodni postopki

Jorg Sladič, Pravna praksa, 19/1998V sistemu naše revizije obstaja kar nekaj elementov, ki so v tujih civilnih procesnih zakonikih, vsaj po mojem mnenju, bolje rešena. Sodelovanje sodišča prve in druge stopnje v revizijskem postopku Sodelovanje sodišča prve in druge stopnje v postopku z vloženo revizijo je po ZPP rahlo nerodno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Načela varstva osebnih podatkov na področju medicine

dr. Janez Čebulj, 1.10.1998

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Janez Čebulj, Pravna praksa, 19/19981. Varstvo osebnih podatkov kot človekova pravica Varstvo osebnih podatkov, ki se v literaturi pogosto označuje tudi s pojmom informacijska zasebnost (Information Privacy), je v Sloveniji postalo ustavno varovana pravica že v letu 1989, ko so bili sprejeti amandmaji k tedanji še republiški ustavi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Zakon o izvršbi in zavarovanju: Zastavna pravica na podlagi sporazuma strank

Erika Braniselj, 1.10.1998

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Erika Braniselj, Pravna praksa, 19/1998Zakon o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98) - v nadaljevanju: ZIZ, določa v 240. členu, da se kot sredstva za zavarovanja smejo dovoliti samo: - zastavna pravica na nepremičnini, - zastavna pravica na premičnini, - zastavna pravica na podlagi sporazuma strank, - predhodne odredbe, - z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Stvarni vložki v družbo-pooblaščenko

mag. Saša Prelič, 1.10.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 19/1998Ustanovitelji neke družbe pooblaščenke so ob njeni ustanovitvi vanjo kot stvarni vložek vnesli delnice matične družbe, ki so jih pridobili v interni razdelitvi ter notranjem odkupu. Poleg teh delnic pa so kot vložek izročili tudi delnice, ki so jih odkupovali na tkim. internem trgu, npr. od tistih, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Obletnica sedmih srečanj zdravnikov in pravnikov

dr. Jelka Reberšek-Gorišek, 1.10.1998

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

dr. Jelka Reberšek-Gorišek, Pravna praksa, 19/1998Zdravniško društvo Maribor in Pravniško društvo Maribor praznujeta letos 7. obletnico svojih srečanj, in to ne sedmih dolgih suhih let, temveč sedmih dolgih, čedalje bolj plodnih let. Kot pobudnica teh srečanj iz vrst medicinske stroke bi ob tej priložnosti rada predstavila začetek in rojstvo sre...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Razporejanje v drug kraj

Avtor ni naveden, 1.10.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19/1998Delavec, zaposlen v javnem podjetju, je bil zaradi zmanjšanega obsega dela na dosedanjem delovnem mestu razporejen na drugo delovno mesto. Drugo delovno mesto ustreza njegovi stopnji izobrazbe, se pa to delo opravlja v drugem kraju, ki je od kraja bivanja delavca oddaljen cca 32 km, javni prevoz pa ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Pravni viri EU (1.)

Jaka Repanšek, 1.10.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 19/1998Ob približevanju Slovenije Evropski uniji postaja poznavanje pravnih virov EU vse pomembnejše tudi za slovenskega pravnika. Pojmi, kot so harmonizacija, unifikacija, prilagajanje, "screening"..., vedno pogosteje zapolnjujejo vsakdanji delavnik predvsem tistih pravnikov, ki v ministrstvih in drugod v...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Varstvo starejših delavcev

Miran Kalčič, 1.10.1998

Delovna razmerja

Miran Kalčič, Pravna praksa, 19/1998Razlaga SKP in novela ZPIZ in zakona o zavarovanju za primer brezposelnosti - Ali lahko preneha delovno razmerje delavcu, ki še ni star 55 let oziroma delavki, ki še ni stara 50 let, če ima delavec 35 let ali več zavarovalne dobe, oziroma če ima delavka 30 let ali več zavarovalne dobe, torej če man...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Nova ureditev varstva samoniklih gliv

Adrijana Viler-Kovačič, 1.10.1998

Kmetijska in gozdna semena ter rastline

Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 19/1998S pristopom h Konvenciji o biološki raznovrstnosti na zasedanju v Riu de Janeiru leta 1992, ki je bila kasneje ratificirana z zakonom o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS - MP, št. 7/98), je naša država obljubila, da bo pristopila k ohranjanju biološke raznovrstnosti, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄19

Pogodbeno delo za delodajalca, pri katerem je delavec v rednem delovnem razmerju

Avtor ni naveden, 1.10.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19/1998Delavec je v rednem delovnem razmerju in prejema mesečno plačo. Ali je možno, da omenjeni delavec v času letnega dopusta opravlja pogodbeno delo za delodajalca, pri katerem je redno zaposlen? Opravila pogodbenega dela pa niso v nobeni povezavi z opravili, ki jih delavec opravlja med redno zaposlitvi...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
1998(32)
> Oktober(32)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO

Avtorji

AB CĆČ D ĐEF G HI J K L M NOP QR S Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov