O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 20 (od skupaj 20)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Zapiski: Posvet "X"

Benjamin Flander, 23.5.2002

Človekove pravice, Kultura in umetnost

Benjamin Flander, Pravna praksa, 19/2002Slavoj Žižek, slovenski filozof in psihoanalitik svetovnega formata, na zastavljenavprašanja običajno odgovarja v "jeziku paradoksov". Pred časom je v intervjuju za slovenski časnik demonstriral zanimivo formulo odkrivanja avtoritarnih, homofobnih in podobnih znamenj v človekovi osebnosti. Z značiln...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Obdavčitev korporacijskih razpolaganj

Klemen Šešok, 23.5.2002

Davek od dohodka pravnih oseb

Klemen Šešok, Pravna praksa, 19/2002Ob predlogu sprememb zakona o dohodnini Davčni vidiki korporacijskih dejanj, med katera prištevamo tista dejanja, ki temeljijo na sklepu skupščine ali drugega pristojnega organa, bodo po predlagani spremembi Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 71/93, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Pritožbe na postopke policistov

Marija Gaber, 23.5.2002

Uprava

Marija Gaber, Pravna praksa, 19/2002V PP, št. 13/2002 se je avtorica poročila s tiskovne konference ombudsmana, z naslovom"Državni organi naj spoštujejo zakonodajo", dotaknila tudi odločanja o pritožbah nad delom policije. Glede na to, da sem zaposlena v Uradu generalnega direktorja policije Generalne policijske uprave, v oddelku z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Od prošnje do dodelitve brezplačne pravne pomoči

Marija Pokorn-Grašič, 23.5.2002

Sodišča

Marija Pokorn-Grašič, Pravna praksa, 19/2002Dobrih osem mesecev po uveljavitvi Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP,Ur. l. RS, št. 48/01) je že mogoče ugotoviti, da se je brezplačna pravna pomoč med ljudmi dobro "prijela" ter na kratko prikazati postopek odločanja o dodelitvah tovrstne pomoči. V nadaljevanju bom prakso brezp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Prepisano, ker ni preslišano...: od 14. do 20. maja

Irena Vovk, 23.5.2002

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2002Torek, 14. 5. Javna razprava o marihuani. Urad vlade za droge se je odzval na različne informacije in pobude glede omejevalne politike drog, saj se pojavljajo predlogi za legalizacijo oziroma dekriminalizacijo marihuane. Po sedaj veljavni zakonodaji sodi konoplja in njeni derivati v prvo skupino ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 23.5.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 19/20021. Zakon o delovnih razmerjih - ZDR. (Ur. l. RS, št. 42/02) - veljati začne 1. januarja 2003; razdeljen je na 10. poglavij oziroma 245 členov; - določbe splošnih aktov delodajalca o vprašanjih, ki se v skladu s tem zakonom dogovarjajo v kolektivnih pogodbah, prenehajo veljati do 1. oktobra 2003; ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Vsebina "Pravna praksa" 019/2002

Avtor ni naveden, 23.5.2002

Ostalo

, Pravna praksa, 19/2002dr. Ciril RibičičUstavne teme (11): Šef države ali šef protokola Marija Pokorn Grašič Od prošnje do dodelitve brezplačne pravne pomoči Koliko? Vida Kostanjevec Javna naročila - Vpliv poteka ponudbene opcije na veljavnost razpisnega postopka Benjamin Flander Zapiski: Posvet "X" Klemen ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Šef države ali šef protokola

dr. Ciril Ribičič, 23.5.2002

Predsednik republike, Vlada

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 19/2002Ustavne teme (11) Čeprav se sliši neresno, da bi bila lahko tako pomembna ustavna funkcija države oblikovana po meri določene osebe, pa je res, in je bilo v času sprejemanja ustave splošno znano, da je pristojnosti predsednika države v ustavi treba omejiti do maksimuma - prav zaradi g. Kučana, ki je...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Med dobrimi nameni in pridobitnostjo

dr. Verica Trstenjak, 23.5.2002

Pravoznanstvo

dr. Verica Trstenjak, Pravna praksa, 19/2002Slovenija je v letu 1995 sprejela oba statusna zakona, ki urejata osnovni nevladniorganizaciji ter temeljna instituta civilne družbe: društva in ustanove. To je dalo podlago za ustanavljanje omenjenih pravnih oseb, ki jih označujemo kot neprofitne. Kaj pravzaprav to pomeni? Kakšen mora biti njiho...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Brskanje po zasebnosti

Alenka Leskovic, 23.5.2002

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 19/2002Srednja pravniška generacija se gotovo še spominja zagat univerzitetnih učiteljev, ki nisoznali prav pojasniti, zakaj v ustavah, ki so veljale na naših tleh, človek ni bil nikoli omenjen. Poznali smo delovno ljudstvo, delovnega človeka in občana, govorili smo o krajanih, manj o državljanih in nik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Slovenščina v pravni praksi (86): Purizem in slavizmi: otvoritev in vsakodneven

dr. Monika Kalin-Golob, 23.5.2002

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 19/2002Prava zmeda zaradi pretiranega odpora do srbohrvatizmov, ki se kaže v skrajnem purizmu,vlada pri paru otvoritev - odprtje. Glagol otvoriti je srbohrvatskega izvora, v osnovnem pomenu izraža isto kot slovenski odpreti in je v tem pomenu tudi prišel zadnja desetletja 19. stoletja v slovenščino. Besede...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Plačana preventivna zdravstvena rekreacija - drugi prejemek iz delovnega razmerja

Klemen Šešok, 23.5.2002

Delovna razmerja, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Klemen Šešok, Pravna praksa, 19/2002Gospodarska družba navaja, da na podlagi podjetniške kolektivne pogodbe svojim zaposlenimzagotavlja preventivno zdravstveno rekreacijo. Podjetniška pogodba določa, za katera delovna mesta in za kakšno obdobje pripada zaposlenemu 10-dnevna organizirana preventivna zdravstvena rekreacija. Davčni or...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Vpliv poteka ponudbene opcije na veljavnost razpisnega postopka.

Vida Kostanjevec, 23.5.2002

Proračun

Vida Kostanjevec, Pravna praksa, 19/2002Zoper možne nesporazume želim bralca že opozoriti, da vse v tem prispevku navedenopredstavlja le moje osebno mnenje o obravnavanem vprašanju in ne stališče organa, v katerem sem zaposlena! V postopkih oddaje javnih naročil niso redki primeri, ko se še pred formalnim zaključkom razpisnega postopka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Pravnosistemski vidiki informacijske družbe

Irena Vovk, 23.5.2002

Poštni promet in telekomunikacije, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2002Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Ministrstvo za informacijskodružbo (MID) sta 24. in 25. aprila v Portorožu priredila dvodnevni simpozij z naslovom "Pravnosistemski vidiki informacijske družbe". Aktualna tematika in zveneča imena predavateljev (po programu kar 33!) so v B...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Ustavno sodišče RS: Samozaposlene osebe - upravičenost do otroškega dodatka

Avtor ni naveden, 23.5.2002

Ustavno sodišče, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 19/2002Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 57.a člena zakona odružinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 65/93, 71/94, 73/95 in 26/99) se zavrne. Po ustaljeni praksi Ustavnega sodišča načelo enakosti pred zakonom ne pomeni, da predpis - kadar podlaga za različno urejanje niso osebn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Zbirka odločitev 2000 in 2001

Nina Gruden, 23.5.2002

Proračun, Revizija

Nina Gruden, Pravna praksa, 19/2002Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil Konec aprila je pri GV Založbi izšla zajetna zbirka odločitev Državne revizijske komisije, prvi sistematični prikaz njenih sklepov, izdanih med leti 2000 in 2001. Zbirka praktično združuje materialno in procesno pravo področja j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Izpolnjeni pogoji za upokojitev - prenehanje delovnega razmerja

Avtor ni naveden, 23.5.2002

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 19/2002Delavka je v mesecu novembru 1999 izpolnila pogoje za polno starostno upokojitev po takratveljavnih zakonskih predpisih (35 let delovne dobe pri starosti 54 let). Delavka je želela z delom nadaljevati, delodajalec pa je svoje soglasje izrazil s tem, da ni sprejel sklepa o prenehanju delovnega razmer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Ustavno sodišče RS: Referendum za ustanovitev ali spremembo občin

Avtor ni naveden, 23.5.2002

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 19/2002Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o razpisu referendumain določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (Ur. l. RS, št. 18/02) se zavržejo. Točke I/2, I/3, I/5, I/6, I/7, I/8, I/9, I/10 in I/11, točka I...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Zasedanje Evropskega sodniškega združenja

Aleš Zalar, 23.5.2002

Sodišča

Aleš Zalar, Pravna praksa, 19/2002V Lausanni je 3. in 4. maja 2002 potekalo redno zasedanje Evropskega sodniškega združenja (vnadaljevanju EAJ). Slovensko sodniško društvo (v nadaljevanju SSD) sta na tem zasedanju zastopala sodnika Maja Tratnik in Aleš Zalar. V nadaljevanju bodo predstavljene najpomembnejše informacije, razprave in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2002⁄19

Arbitražna odločba in njeni učinki

mag. Andreja Veselič, 23.5.2002

Civilni sodni postopki

mag. Andreja Veselič, Pravna praksa, 19/2002Primerjava med slovensko in nemško ureditvijo V mednarodnem pravnem prometu se stranke, ki pripadajo različnim državam, pogosto dogovorijo, da bo v sporu odločala arbitraža. V prid arbitražnemu sojenju se pogosto navaja, da je postopek hitrejši, bolj prožen in cenejši ter da je v njem pogosto mogoče...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
2002(20)
> Maj(20)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČDĐEF G HIJK L MNOP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov