O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 30)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Omejitev svobode testiranja z ustanovo nujnega deleža

dr. Karel Zupančič, 29.5.2003

Dedovanje

dr. Karel Zupančič, Pravna praksa, 19/2003Med nemškimi pravniki traja diskusija o reformi nujnega deleža že vrsto let.(*1) V zadnjem času so vse številčnejši tisti, ki se sprašujejo, ali je prav, da zapustnik ne more uveljaviti svoje volje glede kroga upravičencev do nujnega deleža in višine njihove udeležbe na njegovem premoženju. Ali je p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

11. posvetovanje: Gospodarski subjekti na trgu

Irena Vovk, 29.5.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2003Tradicionalni majski posvet o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava je med 15. in 17. majem privabil v sončni Portorož veliko število slušateljev. Organizator srečanja - Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru - je tudi letos program razdelil na pet sekc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Varuh človekovih pravic pri SE

Jernej Juren, 29.5.2003

Človekove pravice

Jernej Juren, Pravna praksa, 19/2003V času, ko Slovenija praznuje deseto obletnico vključitve v Svet Evrope, nas je obiskal Alvaro Gil-Robles, prvi evropski komisar za človekove pravice. Med dva sestanka, ki jih je imel v preteklem tednu čez glavo, je 13. maja vrinil tudi kratko predavanje na Pravni fakulteti v Ljubljani. Alvaro Gil-R...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Sodstvo: Zaostanki naraščajo za odstotek na mesec

Irena Vovk, 29.5.2003

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2003Odstop predsednice ljubljanskega okrajnega sodišča Na tiskovni konferenci ljubljanskega okrajnega sodišča 23. maja je predsednica sodišča Tadeja Zima predstavila nov program za odpravo zaostankov, ki ga je 23. aprila poslala ministrstvu za pravosodje, vrhovnemu sodišču, ljubljanskemu višjemu in o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Izbrisani tujci

dr. Marko Novak, 29.5.2003

Tujci

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 19/2003V tem kotičku obravnavam aktualno problematiko tujcev, ki so bili izbrisani iz registra stalnih prebivalcev Republike Slovenije. O tem je bilo v zadnjem času veliko povedanega, tako z ene kot z druge strani. Sam srčno upam, da je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-246/02 resnično reklo zadnjo besedo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Simpozij: Pravni položaj medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov

Nina Inkret, 29.5.2003

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

Nina Inkret, Pravna praksa, 19/2003Zavod za mednarodnopravno izobraževanje in raziskovanje - SECLI je 15. in 16. maja v Portorožu pripravil 1. simpozij o pravnih vidikih v zdravstveni negi z nosilno temo Pravni položaj medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Glede na poimenovanje organizatorja, da gre za prvi tovrstni simpozi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Razmisliti tudi že o konceptu upravnega postopka

dr. Rajko Pirnat, 29.5.2003

Upravni postopek in upravne takse

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 19/2003Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo delovno besedilo dokaj obsežnih sprememb zakona o splošnem upravnem postopku, saj je spremenjena skoraj polovica členov. Naj takoj povem, da se z veliko večino predlaganim sprememb povsem strinjam.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

MKS: Vsebina obtožnice

Dean Zagorac, 29.5.2003

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Dean Zagorac, Pravna praksa, 19/2003Iz prakse mednarodnih kazenskih sodišč (XV) Po kratki predstavitvi bistvenih judikatov mednarodnih kazenskih sodišč za nekdanjo Jugoslavijo in Ruando (v nadaljevanju MKSJ in MKSR) s področja mednarodnopravnih in nato še kazenskomaterialnih vprašanj bo v naslednjih nadaljevanjih predstavljena prak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Nova pogodba o zaposlitvi zaradi dela s krajšim delovnim časom

mag. Martina Šetinc-Tekavc, 29.5.2003

Delovna razmerja

mag. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 19/2003Delavka bi po porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka rada izkoristila tudi pravico do krajšega delovnega časa do otrokovega tretjega leta starosti po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Dodatni dnevi dopusta - za nego prizadete osebe

Avtor ni naveden, 29.5.2003

Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 19/2003Po določilih kolektivne pogodbe dejavnosti pripada staršem oziroma delavcu, ki neguje in varuje težje telesno ali težko duševno prizadeto osebo, 5 dni dopusta. Mati-delavka je na podlagi navedenega določila do sedaj vsako leto uveljavila dodatni dopust za nego in varovanje težje telesno prizadete hč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Javni uslužbenci - pridobitev ustrezne izobrazbe

Neda Golobič, 29.5.2003

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 19/2003Ali velja določilo 200. člena zakona o javnih uslužbencih za delavko pravosodnega organa, ki je bila pogojno razporejena na delovno mesto v skladu z internim pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest in ne z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

TEMELJNI POJMI STVARNEGA PRAVA 4.

dr. Andrej Berden, 29.5.2003

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 19/20032. Sestavina Sestavina je vse, kar se v skladu s splošnim prepričanjem šteje za del druge stvari. Sestavina ne more biti samostojen predmet stvarnih pravic, dokler se ne loči od glavne stvari. (16. člen SPZ) Sestavine so deli sestavljene stvari, ki so združene v enoto tako, da pomenijo v civil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Varstvo pravic: Aktualna vprašanja uveljavljanja in varstva pravic delavcev

dr. Zvone Vodovnik, 29.5.2003

Delovna razmerja, Varstvo pri delu

dr. Zvone Vodovnik, Pravna praksa, 19/2003Novi ZDR Po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, ZDR 2002) se postopoma odkrivajo dileme o tem, kako uporabljati novo zakonsko ureditev individualnih delovnih razmerij. Obstajajo tudi tehtni strokovni pomisleki o pravnosistemski ustreznosti oblikovanja nekaterih p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Zapiski: K razpravi o infamiranju sodniškega poklica

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 29.5.2003

Sodišča

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 19/2003Čeprav je po eni strani res, da je slovenski "Kdo je kdo" po obsegu enak telefonskemu imeniku, je po drugi strani dovolj tanek, da se z generalijami, podanimi v prispevku pod naslovom "K razpravi o povečanju sodnikove odgovornosti" (PP, št. 18/03 - Priloga), dokaj zlahka prepozna celo "sporno" sodni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Kratek odgovor namesto polemike

Andrej Bratkovič, 29.5.2003

Državni zbor in državni svet

Andrej Bratkovič, Pravna praksa, 19/2003Kolegu mag. Primožu Veharju se želim najprej zahvaliti za dobrodošel prispevek, s katerim je polemično reagiral na moje pisanje "Državni zbor: po finskem modelu" (PP, št. 17, 15. maj 2003) v zadnji številki Pravne prakse. Njegov članek ocenjujem kot koristen prispevek k razpravi o vlogi Državnega...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 29.5.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 19/20031. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora. (Ur. l. RS, št. 44/03) - velja od 27. maja; na podlagi 207. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Mnenje k predlogu ZKP-E

Avtor ni naveden, 29.5.2003

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 19/2003V Pravni praksi je bil dne 15. maja 2003 objavljen članek "Mnenje k predlogu ZKP-E", kjer je navedeno, da je Odbor državnega zbora za notranjo politiko na 35. seji dne 7. maja 2003 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-E) "brez razprave", kar ni pravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

O (ne)ustreznosti predloga za revizijo 44. člena ustave

Benjamin Flander, 29.5.2003

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Benjamin Flander, Pravna praksa, 19/2003Na predlog skupine poslancev naj bi "v tretji etapi" poseganja v slovensko ustavo spremenili oziroma dopolnili tudi 44. člen, ki naj bi v drugem odstavku določal, da "zakon lahko določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti kandidiranja moških in žensk za voljene organe predstavniških oblasti na drž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Vsebina "Pravna praksa 019/2003

Avtor ni naveden, 29.5.2003

Ostalo

, Pravna praksa, 19/2003Odmevi Bogomir Flander O (ne)ustreznosti predloga za revizijo 44. člena ustave dr. Zvone Vodovnik Novi ZDR - Aktualna vprašanja uveljavljanja in varstva pravic delavcev mag. Peter Prodanovič "Sodniški virus" in dvom o nepristranosti sodnikov mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Prepisano, ker ni preslišano ...: od 20. do 26. maja

Irena Vovk, 29.5.2003

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2003Sreda, 21.5. Dr. Škrkova in mag. Deisinger v ZDA. Na 11. mednarodni konferenci sodstva (International Judicial Conference), ki je od 21. do 23. maja potekala v Washingtonu, je sodelovalo 156 predstavnikov vrhovnih in ustavnih sodišč iz 63 držav ter predstavniki Evropskega sodišča za človekove pra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Hrvaško - slovenski/angleški pravni slovar

mag. Bojan Kukec, 29.5.2003

Ostalo

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 19/2003Avtor: Tomaž Longyka (soavtorji: Zoran Galič, Tomislav Laušin in Nina Nikolič) Založnik: Založba Komunikado, Ljubljana Nekaj manj kot leto je naokoli, odkar sem na teh straneh prikazal slovensko - angleški pravni slovar, katerega avtor je Tomaž Longyka. Takrat sem v uvod prenesel avtorjev moto: "...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Sodna poravnava v delovnih sporih

Luka Tičar, 29.5.2003

Civilni sodni postopki, Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 19/2003Člani Društva za delovno pravo in socialno varnost so se 19. maja na Pravni fakulteti v Ljubljani udeležili strokovnega posveta. Tema tokratnega srečanja je bila sodna poravnava v delovnih sporih. Področje je pravno relevantno postalo še zlasti po zadnji noveli zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Računalnik moj vsakdanji (1.del): Ali: zakaj se še vedno potrebujemo

mag. Tina Verovnik, 29.5.2003

Elektronsko trgovanje in poslovanje, Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 19/2003Računalniki prihodnosti bodo menda narejeni iz organskih snovi. Čas bo pokazal, ali bo preskok z neživega na živo povzročil tudi takšen kvalitativni preskok, kot si ga snovalci umetnih možganov želijo že od vsega začetka. Da današnje "mašine" niso kaj prida (človeško) inteligentne, vemo vsi, ki so n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Upravljanje: Kodeks(i) upravljanja gospodarskih družb

Jože Bajuk, 29.5.2003

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Jože Bajuk, Pravna praksa, 19/2003V Sloveniji je bilo v zadnjem času veliko govora o kodeksih Corporate Governance / upravljanja gospodarskih družb. Kodekse naj bi pripravljali v Združenju članov nadzornih svetov, Združenju Manager, na Ljubljanski Borzi in na Gospodarski zbornici. V javnosti so se pojavljale informacije predvsem o p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2003⁄19

Delovna razmerja: Izračun letnega dopusta

Taja Plešnik, 29.5.2003

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 19/2003Podjetje, katerega poleg zakona zavezujeta kolektivna pogodba za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva ter podjetniška kolektivna pogodba, postavlja naslednja vprašanja glede letnega dopusta: * Koliko dni je izhodišče za izračun letnega dopusta, kje je t...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
2003(30)
> Maj(30)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEF G HI J K LM N OP QR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov