O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 48)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Pristojnosti zastopnika pacientovih pravic

Irena Vovk, 13.5.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2010Ali je zastopnik pacientovih pravic upravičen na podlagi pooblastila oseb, ki imajo po zakonu pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo po umrlem pacientu, pri izvajalcih zdravstvenih storitev opravljati potrebne poizvedbe in pridobiti zdravstveno dokumentacijo umrlega pacienta? Ali je prime...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Zbiranje osebnih podatkov s strani policije

Irena Vovk, 13.5.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2010Posameznika, ki se je peš vračal domov, sta ustavila policista in opravila identifikacijo, njegove osebne podatke pa sta zapisala v navadno beležko. Ali je tak način zapisovanja in zbiranja podatkov zakonit?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Korupcija odgovorne osebe pri organizaciji in izvajanju izobraževanja

Natalija Ulaga, 13.5.2010

Uprava

Natalija Ulaga, Pravna praksa, 19/2010Ravnanje odgovorne osebe v pravni osebi civilnega prava, ki organizira in izvaja strokovna izpopolnjevanja, za katera nima predpisanega pooblastila, pri tem pa možne udeležence vabi z obljubami, da jim udeležba omogoča izpolnitev strokovnih pogojev (pridobitev licenčnih točk) za opravljanje poklicne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Uvedba mehanizma obrnjene davčne obveznosti v določenih sektorjih v skladu s 76.a členom ZDDV-1

Avtor ni naveden, 13.5.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Izvajanje ZDDDČPNO

Avtor ni naveden, 13.5.2010

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2010• Ali je predmet obdavčitve po Zakonu o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO)1 tudi dohodek člana uprave za vodenje poslovnega subjekta A, ki je dejansko izplačan in bremeni tujo družbo B, ki je delna lastnica poslovnega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Povračilo DMV na osnovi petega odstavka 11.a člena novega ZDMV

Avtor ni naveden, 13.5.2010

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2010Davčni zavezanec - pooblaščeni avto trgovec (družba A) s sedežem v RS - je zavezan za obračunavanje davka na motorna vozila (DMV) za koledarski mesec. Družba A kupuje (tj. pridobiva) nova osebna vozila iz druge države članice. Ta vozila nato proda slovenski družbi B po ceni, ki vključuje maržo in vs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 13.5.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Kupujte slovensko!

Sabrina Veseli, 13.5.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Sabrina Veseli, Pravna praksa, 19/2010Od začetka aprila lahko v večjih trgovskih nakupovalnih središčih opazimo promocijo nacionalne kampanje Kupujem slovensko. Prijazne promotorke vam bodo z veseljem predstavile namen akcije in vam postregle z domačo slovensko hrano. Sliši se mamljivo, pa vendar je treba nameniti kampanji posebno pozor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Mater (non) semper certa est ...

Andreja Tratnik, 13.5.2010

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 19/2010Močna želja po materinstvu je dve neplodni materi ob vztrajni in nesebični podpori njunih mož pripeljala vse do Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). V prvem zakonskem paru sta bila oba zakonca neplodna, v drugem pa je bila neplodna le žena. V obeh primerih bi bila za potešitev njune (njih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Omejitev višine odškodnine za izgubljeno prtljago

Katarina Vatovec, 13.5.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 19/2010Konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz, podpisana v Montrealu leta 1999 (Montrealska konvencija), omejuje odškodninsko odgovornost letalskih prevoznikov za uničenje ali izgubo oddane prtljage ali škode na njej, in sicer na tisoč "posebnih pravic črpanja"1 za vsakega p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Ali zmotno pravno mnenje Upravnega sodišča veže upravni organ pri njegovem odločanju

Aleš Vehar, 13.5.2010

Upravni postopek in upravne takse, Uprava

Aleš Vehar, Pravna praksa, 19/2010V PP št. 9/2010 je bil objavljen prispevek dr. Boštjana Zalarja, sodnika Upravnega sodišča in profesorja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, z naslovom Javna kritika sodnih odločb (str. 6-8), v PP št. 11/2010 pa odgovor dr. Rajka Pirnata, dekana PF Univerze v Ljubljani, z naslovom K ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Evropski odvetniki o evropskem kazenskem pravu

dr. Primož Gorkič, 13.5.2010

Odvetništvo in notariat

dr. Primož Gorkič, Pravna praksa, 19/2010Evropsko kazensko odvetniško združenje (European Criminal Bar Association - ECBA) je 23. in 24. aprila v Antwerpnu organiziralo redno spomladansko konferenco. Najbrž ne čudi, da je bila njena rdeča nit ocena stanja in perspektiv evropskega kazenskega prava.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Odškodninska odgovornost upravljavca javnega dobra - pik kače

Avtor ni naveden, 13.5.2010

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2010Vsakdo, ki se giblje v naravnem okolju divjih živali, prevzame s tem povezano običajno oziroma normalno tveganje. Prevzem tega tveganja je tudi razlog za oprostitev odškodninske odgovornosti države za škodo, ki jo povzroči (nevarna ali nenevarna) divja žival v svojem naravnem okolju.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Dodatni dnevi letnega dopusta za starejše delavce

mag. Nataša Belopavlovič, 13.5.2010

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 19/2010Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) v drugem odstavku 159. člena določa, da starejšemu delavcu (po predhodnem obdobju za leto 2010 delavec s starostjo 53 let in štiri mesece) pripadajo najmanj trije dodatni dnevi dopusta, vendar pa kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Sloveni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Vezanost strank na vsebino sklepa o napotitvi na pravdo - pridobitev lastninske pravice na vozilu

Avtor ni naveden, 13.5.2010

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2010Tožba se v delu, ki presega obseg varstva, določenega v napotitvenem sklepu, ne zavrže. Če so med dediči sporna še druga dejstva in ne le tista, zaradi katerih je prišlo do napotitve na pravdo, ni nobene ovire, da jih stranke ne bi smele zajeti v svoji tožbi, saj na vsebino napotitvenega sklepa niso...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Zastaranje pogodbene odškodninske terjatve

Avtor ni naveden, 13.5.2010

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2010Določba tretjega odstavka 376. člena ZOR ne predpisuje posebnega začetka teka zastaranja za pogodbene odškodninske terjatve. Začetek zastaranja teh terjatev se presoja po splošnem pravilu iz prvega odstavka 361. člena ZOR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Regres za letni dopust v javnem sektorju

Brigita Rajšter-Vranović, 13.5.2010

Delovna razmerja

Brigita Rajšter-Vranović, Pravna praksa, 19/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Priprave na pregledno konferenco Rimskega statuta

Tjaša Tanko, 13.5.2010

Kaznovalno pravo

Simona Drenik, Tjaša Tanko, Pravna praksa, 19/2010Pregledna konferenca Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča1 bo potekala v Kampali, Uganda, med 31. majem in 11. junijem,2 priprave nanjo pa potekajo v okviru Skupščine držav pogodbenic. 3 Namenjena bo pogajanjem o spremembah Rimskega statuta, predvsem opredelitvi kaznivega dejanja agresij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Ravnanje ministra o sodelovanju med Republiko Slovenijo in poslovnim subjektom

Teja Žučko, 13.5.2010

Uprava

Teja Žučko, Pravna praksa, 19/2010Ravnanje ministra, ki sodeluje pri odločanju Vlade Republike Slovenije o sodelovanju med Republiko Slovenijo in poslovnim subjektom, s katerim je pred nastopom funkcije ministra imel poslovne stike, daje videz, da zasebni interes ministra vpliva na nepristransko in objektivno odločanje o tem sodelov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Zahteva po obrazloženi sodni odločbi

Avtor ni naveden, 13.5.2010

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2010Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 264/2009 z dne 29. julija 2009 se razveljavi in se zadeva vrne Vrhovnemu sodišču v novo odločanje. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 56. člena ter prvega, tretjega in četrtega odstavka 57. člena Zakona o mednarodni zaščiti1 se zavrže.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Kritika odločitve Ustavnega sodišča o arbitražnem sporazumu s Hrvaško

mag. Matevž Krivic, 13.5.2010

Ustavno sodišče

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 19/2010Ker sem že v kratkem članku v Delu1 poleg svoje kritike ustavnopravne (ne)utemeljenosti razsodbe Ustavnega sodišča o arbitražnem sporazumu2 prikazal tudi svoj pogled na to, kako odgovoriti na politično dilemo, ki jo je odprl obiter dictum v 63. točki obrazložitve (ali zaradi te razsodbe spreminjati ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Ustavne spremembe v sodnem slogu

Marta Dominika Jelačin, 13.5.2010

Človekove pravice

Marta Dominika Jelačin, Pravna praksa, 19/2010Človekove pravice in temeljne svoboščine so bile pridobljene v boju za njihovo obrambo. Akterji strokovne in politične javnosti, ki so konec preteklega leta na Brdu pri Kranju razpravljali o spremembah Ustave1 in s tako lahkotnostjo utemeljevali, da so zaradi preobremenjenosti Ustavnega sodišča nujn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Koruptivno ravnanje organov samostojne poklicne organizacije

Natalija Ulaga, 13.5.2010

Uprava

Natalija Ulaga, Pravna praksa, 19/2010Ravnanje predsednika samostojne poklicne organizacije, članov posvetovalnega telesa in članov najvišjega organa te organizacije, ki odpravijo sklep o disciplinskem ukrepu pristojnega organa svoje organizacije ter s tem članici omogočijo pridobitev koristi v obliki milejšega ukrepa, pri tem pa ravnaj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Sprememba obtožnice

Avtor ni naveden, 13.5.2010

Kazenski postopek

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2010Glede na izjemno pomembnost obtožnega akta je treba vsako njegovo spremembo razlagati restriktivno. Sprememba obtožnice torej ni pogojena z novimi dokazi, bistveno je, da gre za dokaze, ki so bili izvedeni na glavni obravnavi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄19

Sporazumna razveza zakonske zveze pri notarju

Nina Scortegagna-Kavčnik, 13.5.2010

Zakonska zveza in družinska razmerja

Nina Scortegagna-Kavčnik, Pravna praksa, 19/2010S prenosom pristojnosti sporazumne razveze zakonske zveze od sodišč na notarja, ki jo predvideva osnutek Družinskega zakonika (DZak),1 želi zakonodajalec omogočiti preprostejšo in hitrejšo sporazumno razvezo zakonske zveze. Zamisel je dobra, zaradi boljšega razumevanja postopka sporazumne razveze pa...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
2010(48)
> Maj(48)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG H IJ K LM NOP QR S ŠT U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov