O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Vsebina PP št.19/2008

Avtor ni naveden, 15.5.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2008stran 3 UVODNIK Hinko Jenull Prekrški med omrežjem in kaosom
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.5.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2008 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 168. seji (8. maja 2008) - Rebalans proračuna RS za leto 2008 in zakon o spremembah zakona o izvrševanju proračunov za leti 2008 in 2009; - predlog zakona o slovenski izvozni in razvojni banki; - novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju; - predlog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Evropa

Irena Vovk, 15.5.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2008 6. 5. Nov opomin. Evropska komisija je opozorila Slovenijo zaradi neupoštevanja zakonodaje EU na več področjih. Gre za neupoštevanje Direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja, katere cilj je preprečiti in nadzorovati industrijske izpuste v zraku, vodi in tleh (nova a...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

O dovoljenosti revizije in 83. členu ZUS-1

dr. Marko Brus, 15.5.2008

Upravni postopek in upravne takse

dr. Marko Brus, Pravna praksa, 19/2008Zoper sodbo ali sklep prvostopenjskega sodišča je mogoče vložiti pritožbo ali revizijo.1 Obe pravni sredstvi se med seboj precej razlikujeta, ena od razlik pa je v načinu odločanja o dovoljenosti pravnega sredstva. Pri reviziji ima namreč Vrhovno sodišče RS dokaj široko polje presoje, ali je revizij...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

(Ne)utemeljenost sprememb Zakona o prekrških

Suzana Gril, 15.5.2008

Prekrški

Suzana Gril, Suzana Gril, Pravna praksa, 19/2008V Uradnem listu RS št. 17/08 z dne 19. februarja 2008 (in št. 21/08 - popravek) je bila objavljena že peta novela Zakona o prekrških (ZP-1E). Veljati je začela 5. marca 2008 in je med prekrškovnimi organi in sodniki, ki odločajo o prekrških, načela veliko novih vprašanj in dilem. Predvsem je zelo la...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Luksemburška kronika

Boštjan Koritnik, 15.5.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 19/2008 Zadeva
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Soglasje k študijskim programom

Grega Kordež, 15.5.2008

Uprava

Grega Kordež, Grega Kordež, Pravna praksa, 19/2008Ravnanje uradnih oseb državnega organa, ki izdajo soglasje k študijskim programom v nasprotju s predpisi in pravili odločanja, je kršitev dolžnega ravnanja, s katero izvajalcem teh programov omogočajo pridobitev neupravičene koristi, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena Zakona o p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Valorizacija odškodnin za nepremoženjsko škodo po 28. juniju 2003 - delno plačilo

Avtor ni naveden, 15.5.2008

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2008Nepravilno je stališče, da za valorizacijo plačanih zneskov odškodnin po 28. juniju 2003, ko je prenehal veljati ZPOMZO-A, ni več pravne podlage, saj ta ni bil podlaga ne valorizaciji odškodninskih obveznosti iz naslova nepremoženjske škode, ne valorizaciji delnih plačil teh obveznosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Razsojeno

Toni Tovornik, 15.5.2008

Obligacije

Toni Tovornik, Toni Tovornik, Pravna praksa, 19/2008Denarna odškodnina kot zadoščenje za duševne bolečine Predsednik uprave podjetja je od nekdanjega zaposlenega zahteval denarno odškodnino zaradi duševnih bolečin, ki naj bi bile posledica posega v čast in dobro ime.1 Sodišče prve stopnje je ugodilo zahtevku in tožencu naložilo plačilo 500.000 tola...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Sprememba sodbe sodišča prve stopnje - načelo neposrednosti

Avtor ni naveden, 15.5.2008

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2008Sodišče druge stopnje krši načelo neposrednosti, če na pritožbeni seji bistveno drugače oceni dokazno vrednost zagovora in izpovedb prič, ki jih je sodišče prve stopnje zaslišalo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Ukrepanje inšpektorjev po prejetih prijavah in po uradni dolžnosti

Irena Vovk, 15.5.2008

Uprava

Irena Vovk, Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2008Gradbenemu inšpektorju je prijavitelj podal prijavo zoper soseda, ki je brez soglasij posegal v prostor solastnikov. Ali lahko inšpektor na podlagi te prijave zoper le enega soseda zdaj obravnava tudi vse druge lastnike (tudi prijavitelja), ki so v bližini?
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Velik mejnik

Irena Vovk, 15.5.2008

Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2008 Centralni oddelek za izvršbo na podlagi verodostojne listine (CoVL), ki je začel delovati 3. januarja 2008 v okviru Okrajnega sodišča v Ljubljani, je že v prvih treh mesecih potrdil uspešnost prenove postopka. Ob uradni otvoritvi prostorov centralnega oddelka 7. maja je predsednik Vrhovnega sodišča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Pismo z Norveške

dr. Ciril Ribičič, 15.5.2008

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 19/2008"Po mojem mnenju ...", "Po moji sodbi ...", "Menim ..." se začenjajo tipične sodbe norveškega vrhovnega sodišča, ki po obliki precej odstopajo od sodb Vrhovnega sodišča in odločb Ustavnega sodišča Slovenije. Pomembne so tudi vsebinske razlike med delovanjem slovenskih in norveških sodišč. Sam sem bi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Obdavčitev "prehoda" med vzajemnimi skladi istega upravljavca

Avtor ni naveden, 15.5.2008

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 19/2008 Kakšna je davčna obravnava "prehodov" med vzajemnimi skladi istega upravljavca, tj. iste družbe za upravljanje, a zunaj t. i. naložbenih zavarovanj? Predvidevam, da se mimo krovnega sklada vsako prehajanje med skladi obravnava preprosto kot prodaja in nakup enot vzajemnih skladov, kar pomeni, da s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Nekatere težave čezmejnega sodelovanja

dr. Breda Mulec, 15.5.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Breda Mulec, dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 19/2008Slovenija je bila v okviru čezmejnega sodelovanja s sosednjimi državami v finančnem obdobju 2004-2006 udeležena v programu pobude Skupnosti (PPS) INTERREG IIIA, ki je bil razdeljen na tri programe sodelovanja in v katerem ji je bilo na voljo 23.656 milijonov evrov.1 V letnem poročilu 2006 o izvaja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Mediacija in odvetništvo

dr. Bojan Kukec, 15.5.2008

Odvetništvo in notariat

dr. Bojan Kukec, Pravna praksa, 19/2008"Hic Rhodus, hic Salta,"1 si je verjetno mislil spiritus movens uspešnega slovenskega projekta mediacij - kot sodišču pridružene oblike alternativnega reševanja sporov (ARS) - takratni predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Aleš Zalar, ko ga je s sodelovanjem ožjega kroga sodelavcev (predvsem sodn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Pritožba zoper sklep o nadaljevanju postopka ni dopustna!?

Danilo Ukmar, 15.5.2008

Civilni sodni postopki

Danilo Ukmar, Danilo Ukmar, Pravna praksa, 19/2008V številnih primerih prihaja med pravdnimi, nepravdnimi (vključno z zapuščinskimi), pa tudi izvršilnimi postopki do prekinitev, po prenehanju razlogov zanje pa nato do njihovih nadaljevanj (s sklepom o nadaljevanju postopka). Zaradi številnih pritožb zoper izdane sklepe o nadaljevanju postopka, ki j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Poenostavljeni postopki pri graditvi objektov

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 15.5.2008

Urejanje prostora

mag. Adrijana Viler-Kovačič, mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 19/2008mag. znanosti, sekretarka na Agenciji RS za okolje Zaradi uskladitve z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt),1 ki je začel veljati aprila 2007, odprave nekaterih nejasnosti pri izvajanju veljavnega zakona, navsezadnje pa tudi zaradi poenostavitve postopkov pri graditvi objektov je bila konec...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Direktiva EU o zdravstvenih storitvah

Eva Godina, 15.5.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Eva Godina, Pravna praksa, 19/2008Pravica do mobilnosti oz. prostega gibanja oseb na vseh ravneh je eden od poglavitnih integrativnih dejavnikov v EU in ena temeljnih svoboščin, opredeljenih v ustanovitvenih pogodbah Skupnosti. Zdravstveni sistemi so tako predvsem odgovornost držav članic, vendar lahko državljani Evropske unije v do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Obrambne poizvedbe v osnutku predloga novega ZKP-1

mag. Mitja Jelenič-Novak, 15.5.2008

Kazenski postopek

mag. Mitja Jelenič-Novak, Pravna praksa, 19/2008Ena izmed poglavitnih posledic morebitne odprave sodne preiskave v kazenskem postopku je nedvomno spremenjen položaj strank v t. i. predkazenskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Za avtoriteto in učinkovitost državnih institucij

dr. Danilo Türk, 15.5.2008

Pravoznanstvo

dr. Danilo Türk, dr. Danilo Türk, Pravna praksa, 19/2008Ustavno sodišče RS je v težavnem položaju, posredno pa je to povezano tudi s položajem pravosodja v celoti, in najširše vzeto, z vprašanjem avtoritete državnih organov v Sloveniji nasploh. Posebej še s stališča našega razvoja v tem obdobju je ena temeljnih zahtev prav avtoriteta državnih institucij ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Osebne finance v šole, prosim!

mag. Robert Kleindienst, 15.5.2008

Splošno o vzgoji in izobraževanju

mag. Robert Kleindienst, mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 19/2008Zaradi nepoznavanja temeljev osebnih financ lahko nastane precejšnja osebna in narodnogospodarska škoda. To se potrjuje tudi v času mednarodne finančne krize in borznega šoka na domačih tleh. Čudim se, da se s tem vprašanjem pri nas nihče ne ukvarja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Pravni napovednik

Boštjan Koritnik, 15.5.2008

Ostalo

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 19/2008 15. 5., 9.00 Odškodninska odgovornost Nebra; (www.nebra.si). 15. 5., 10.00 Novosti na področju izvršb Evropska hiša Ljubljana; (www.evropskahisa.com). 15.-16. 5. 3. dnevi prekrškovnega prava Tokrat bo v okviru vsakoletne prireditve šest sekcij, na okrogli mizi pa bomo razpravljali o mož...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Deli in uživaj

mag. Katarina Krapež, 15.5.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 19/2008spletni smerokaz Delimo svoja avtorska dela bolj velikodušno in brez posredovanja odvetnikov - tako bi lahko kratko povzeli osnovno idejo, ki se skriva za gibanjem Creative Commons (CC). Bolj kot le angleško neprofitno podjetje in svetovna organizacija je CC skupnost ustvarjalnih posameznikov, ki ž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Globus

Dean Zagorac, 15.5.2008

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 19/2008 Nekdanji ameriški vojaški poveljnik razkril mučenja 7. 5. - General Ricardo Sanchez, ki je do leta 2005 poveljeval ameriški vojski v operaciji v Iraku, je v svoji najnovejši knjigi razkril, da obstajajo "neovrgljivi dokazi", da je ameriška vojska konec leta 2002 mučila in pobijala ujetnike v Afga...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
2008(38)
> Maj(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ K L M N OPQR S ŠT U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov