O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 38)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Evropa

Irena Vovk, 15.5.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2008 6. 5. Nov opomin. Evropska komisija je opozorila Slovenijo zaradi neupoštevanja zakonodaje EU na več področjih. Gre za neupoštevanje Direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja, katere cilj je preprečiti in nadzorovati industrijske izpuste v zraku, vodi in tleh (nova a...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Razpisi

Avtor ni naveden, 15.5.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2008 Ur. l. RS, št. 12/08 1. Krediti za študij v tujini - Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje in Deželna banka Slovenije, d.d.; rok je 31. januar 2009. Ur. l. RS, št. 45/08 2. Ravnatelj javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica - Ministrstvo za kulturo; rok je 17. maj. 3. Okr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Deli in uživaj

mag. Katarina Krapež, 15.5.2008

Ostalo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 19/2008spletni smerokaz Delimo svoja avtorska dela bolj velikodušno in brez posredovanja odvetnikov - tako bi lahko kratko povzeli osnovno idejo, ki se skriva za gibanjem Creative Commons (CC). Bolj kot le angleško neprofitno podjetje in svetovna organizacija je CC skupnost ustvarjalnih posameznikov, ki ž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Pravni napovednik

Boštjan Koritnik, 15.5.2008

Ostalo

Boštjan Koritnik, Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 19/2008 15. 5., 9.00 Odškodninska odgovornost Nebra; (www.nebra.si). 15. 5., 10.00 Novosti na področju izvršb Evropska hiša Ljubljana; (www.evropskahisa.com). 15.-16. 5. 3. dnevi prekrškovnega prava Tokrat bo v okviru vsakoletne prireditve šest sekcij, na okrogli mizi pa bomo razpravljali o mož...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Prekrški med omrežjem in kaosom

Hinko Jenull, 15.5.2008

Prekrški

Hinko Jenull, Hinko Jenull, Pravna praksa, 19/2008Teorijo kaosa, ki je bila na pohodu v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, danes nadomešča teorija omrežij. Linton C. Freeman opozarja, da socialnih razmerij sploh ne moremo učinkovito obvladovati, če ne upoštevamo, da je vse povezano z vsem. Pravo pri tem ne more biti izjema. Vprašanje pa ni, ali...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Globus

Dean Zagorac, 15.5.2008

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 19/2008 Nekdanji ameriški vojaški poveljnik razkril mučenja 7. 5. - General Ricardo Sanchez, ki je do leta 2005 poveljeval ameriški vojski v operaciji v Iraku, je v svoji najnovejši knjigi razkril, da obstajajo "neovrgljivi dokazi", da je ameriška vojska konec leta 2002 mučila in pobijala ujetnike v Afga...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Iz Poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 15.5.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2008 Številka 60 (5. 5. 2008): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZViS-F) - nujni postopek; - predlog zakona o dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1B) - skrajšani postopek; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preglednosti finančni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Vlada RS

Avtor ni naveden, 15.5.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2008 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 168. seji (8. maja 2008) - Rebalans proračuna RS za leto 2008 in zakon o spremembah zakona o izvrševanju proračunov za leti 2008 in 2009; - predlog zakona o slovenski izvozni in razvojni banki; - novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju; - predlog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Vsebina PP št.19/2008

Avtor ni naveden, 15.5.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2008stran 3 UVODNIK Hinko Jenull Prekrški med omrežjem in kaosom
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 15.5.2008

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 19/2008 je (ali bo) mimo: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o geodetski dejavnosti - ZGeoD-A (Ur. l. RS, št. 45/08) - velja od 1. maja. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah - ZJC-C (Ur. l. RS, št. 45/08) - velja od 10. maja. 3. Zakon o kmetijstvu - ZKme-1 (Ur. l. RS...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Za avtoriteto in učinkovitost državnih institucij

dr. Danilo Türk, 15.5.2008

Pravoznanstvo

dr. Danilo Türk, dr. Danilo Türk, Pravna praksa, 19/2008Ustavno sodišče RS je v težavnem položaju, posredno pa je to povezano tudi s položajem pravosodja v celoti, in najširše vzeto, z vprašanjem avtoritete državnih organov v Sloveniji nasploh. Posebej še s stališča našega razvoja v tem obdobju je ena temeljnih zahtev prav avtoriteta državnih institucij ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Naknadno ali pozneje; pozneje ali kasneje?

mag. Nataša Logar, 15.5.2008

Ostalo

mag. Nataša Logar, mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 19/2008 obratno ) nasprotno
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 15.5.2008

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2008 Francesco Francioni (ur.) The 1972 World Heritage Convention - A Commentary (Oxford University Press, 2007, 504 strani) Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine iz leta 1972, ki obravnava kulturne in naravne elemente dediščine v medsebojni povezavi in odvisnosti ter vpliv č...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Sodni federalizem Evropske unije

dr. Ivan Kristan, 15.5.2008

Kultura in umetnost

dr. Ivan Kristan, Pravna praksa, 19/2008Tu predstavljena knjiga je zame zanimiva, ker sem se pretežni del svoje profesionalne kariere ukvarjal s teorijo in prakso federalizma. Kritično razdobje jugoslovanskega federalizma zadnjih petnajst let pred osamosvojitvijo sem doživljal kot aktiven udeleženec številnih strokovnih in političnih razp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Javno naročanje pod drobnogledom

mag. Katarina Krapež, 15.5.2008

PRORAČUN

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 19/2008Legitimnost in preglednost (transparentnost) javnega naročanja pripomoreta k uveljavljanju demokracije, med drugim tudi tako, da krepita zaupanje javnosti v delovanje države, je v svoji doktorski disertaciji poudaril dr. Igor Šoltes. V delu Pomen in vloga sistema javnih naročil pri delovanju države ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 15.5.2008

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2008 od 6. do 12. maja Torek, 6. 5. Prezasedenost zaporov. Ministrstvo za pravosodje ne podpira predloga za sklic izredne seje odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje (predlog sta podala poslanec Aleš Gulič in predsednik odbora LDS za pravosodje Aleš Zalar), na kateri bi razpravljali o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Enako obravnavanje moških in žensk (I.)

Nataša Skubic, 15.5.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Nataša Skubic, Nataša Skubic, Pravna praksa, 19/2008Tokrat si bomo ogledali nekaj osnovne terminologije v zvezi z načelom enakega obravnavanja moških in žensk, nato pa se bomo osredotočili na terminologijo v zvezi z enakim obravnavanjem moških in žensk na nekaterih posebnih področjih. Izhodišče bo 141. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (P...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Kokošnjak

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 15.5.2008

Ostalo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 19/2008Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Osebne finance v šole, prosim!

mag. Robert Kleindienst, 15.5.2008

Splošno o vzgoji in izobraževanju

mag. Robert Kleindienst, mag. Robert Kleindienst, Pravna praksa, 19/2008Zaradi nepoznavanja temeljev osebnih financ lahko nastane precejšnja osebna in narodnogospodarska škoda. To se potrjuje tudi v času mednarodne finančne krize in borznega šoka na domačih tleh. Čudim se, da se s tem vprašanjem pri nas nihče ne ukvarja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Kosovo danes

mag. Katarina Krapež, 15.5.2008

Pravoznanstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 19/2008Ob razglasitvi neodvisnosti Kosova se odpira vedno več vprašanj, ta pa za zdaj ostajajo neodgovorjena. Tako bi lahko kratko povzeli bistvo okrogle mize, ki jo je v četrtek, 8. maja, pripravilo Pravniško društvo Ljubljana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Do pravice šele z gladovno stavko?

mag. Katarina Krapež, 15.5.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Katarina Krapež, mag. Katarina Krapež, Pravna praksa, 19/2008"Odločitev Ministrstva za notranje zadeve, da ne bo prostovoljno izvršilo pravnomočne in izvršljive odločbe sodišča v primeru Antona Gazvode, pomeni nespoštovanje pravne države in nepotrebno tratenje državnega denarja," je bila ostra varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek - Travnik. Na novin...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Direktiva EU o zdravstvenih storitvah

Eva Godina, 15.5.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Eva Godina, Pravna praksa, 19/2008Pravica do mobilnosti oz. prostega gibanja oseb na vseh ravneh je eden od poglavitnih integrativnih dejavnikov v EU in ena temeljnih svoboščin, opredeljenih v ustanovitvenih pogodbah Skupnosti. Zdravstveni sistemi so tako predvsem odgovornost držav članic, vendar lahko državljani Evropske unije v do...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Obrambne poizvedbe v osnutku predloga novega ZKP-1

mag. Mitja Jelenič-Novak, 15.5.2008

Kazenski postopek

mag. Mitja Jelenič-Novak, Pravna praksa, 19/2008Ena izmed poglavitnih posledic morebitne odprave sodne preiskave v kazenskem postopku je nedvomno spremenjen položaj strank v t. i. predkazenskem postopku.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Nekatere težave čezmejnega sodelovanja

dr. Breda Mulec, 15.5.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Breda Mulec, dr. Breda Mulec, Pravna praksa, 19/2008Slovenija je bila v okviru čezmejnega sodelovanja s sosednjimi državami v finančnem obdobju 2004-2006 udeležena v programu pobude Skupnosti (PPS) INTERREG IIIA, ki je bil razdeljen na tri programe sodelovanja in v katerem ji je bilo na voljo 23.656 milijonov evrov.1 V letnem poročilu 2006 o izvaja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄19

Obdavčitev "prehoda" med vzajemnimi skladi istega upravljavca

Avtor ni naveden, 15.5.2008

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 19/2008 Kakšna je davčna obravnava "prehodov" med vzajemnimi skladi istega upravljavca, tj. iste družbe za upravljanje, a zunaj t. i. naložbenih zavarovanj? Predvidevam, da se mimo krovnega sklada vsako prehajanje med skladi obravnava preprosto kot prodaja in nakup enot vzajemnih skladov, kar pomeni, da s...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
2008(38)
> Maj(38)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFG HIJ K L M N OPQR S ŠT U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov