O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 26)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Odškodninska odgovornost za kršitve ZPre

Anton Grilc, 12.5.2005

Obligacije

Anton Grilc, Pravna praksa, 19/2005V slovenskem pravnem redu je področjeprevzemov delniških družb sistemsko urejeno šeleod leta 1997, ko je začel veljati Zakon oprevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97 ?ZPre). SprejemZPre je sovpadal z obdobjem zaključka procesalastninskega preoblikovanja podjetij inrazvijanjem sekundarnega trga vrednostnihpa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Vsebina »Pravna praksa« 019/2005

Avtor ni naveden, 12.5.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 19/20053 UVODNIK mag. Andraž Teršek Konstitucionalizem v. ustava 6 SODSTVO Jan Zobec Neposredna civilna odgovornost sodnikov 8 PREKRŠKI Igor Manfreda Novi zakon ? nove napake? 10 JAVNA NAROČILA mag. Matjaž Kovač Spremembe postopka oddaje javnega naročila ? direktive EU 12 ZEMLJIŠKA KNJIGA Tomaž...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

SODSTVO: Neposredna civilna odgovornost sodnikov

Jan Zobec, 12.5.2005

Sodišča

Jan Zobec, Pravna praksa, 19/2005Narava sodniškega dela je pač taka, da sodnik s svojim odločanjem posega v pravice, obveznosti in interese ljudi in pravnih oseb. Logično je, da rezultate njegovega dela (odločbe in ravnanja) marsikdo občuti kot škodo (zlasti v kontradiktornih postopkih, kjer je odločba praviloma vselej neugodna za ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

PREKRŠKI: Novi zakon ? nove napake?

Igor Manfreda, 12.5.2005

Obligacije

Igor Manfreda, Pravna praksa, 19/2005Zakon o prekrških (ZP-1, Ur. l. RS, št. 7/03 in 86/04) se v RS uporablja od 1. januarja 2005. Menim, da nekatere rešitve, ki jih ZP-1 prinaša, niso dobre.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Konstitucionalizem v. ustava

Andraž Teršek, 12.5.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Andraž Teršek, Pravna praksa, 19/2005Ustavnopravna teorija »konstitucionalizem«utemeljuje predvsem s šestimi temeljnimi elementi:obstoj ustavodajne oblasti, obstoj pisane alinepisane ustave, uveljavljanje načel ustavnosti inzakonitosti, vzpostavitev ter delovanje sistemazavor in ravnovesij, opredelitev človekovih pravicin svoboščin ter...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

DELOVNA RAZMERJA: Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi

Marko Kirn, 12.5.2005

Delovna razmerja

Marko Kirn, Pravna praksa, 19/2005Vseživljenjsko učenje tako postaja nujnost in vodilna filozofija dela in življenja ter pogoj za ohranjanje delovnega mesta.(*1) Kot je v svojih nedavnih sklepih s spomladanskega zasedanja ponovno ugotovil tudi Evropski svet, je vseživljenjsko učenje predpogoj za doseganje lizbonskih ciljev. Pri tem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Določanje disciplinskih sankcij v podjetniški KP

mag. Nataša Belopavlovič, 12.5.2005

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 19/2005V družbi pripravljamo novo podjetniško kolektivno pogodbo. * Ali lahko v njej za kršitve obveznosti kot disciplinsko sankcijo določimo denarno kazen? V novem zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) je področje disciplinske odgovornosti urejeno bistveno drugače kot v preteklosti. ZDR ne določa več krš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

REFERENDUM-ODMEVI: Še o odločbi ustavnega sodišča

Boštjan Vernik, 12.5.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

Boštjan Vernik, Pravna praksa, 19/2005Dr. Cerar in mag. Krivic sta v PP št. 9, 12 in 14-15 načela pomembna vprašanja, ki se odpirajo ob februarski odločitvi v zadevi U-I-217/02. US je z enoletnim odložnim rokom razveljavilo določila zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI), ki se nanašajo na predhodni zakonodajni referendum. V ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Zastavna pravica

dr. Marko Novak, 12.5.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 19/2005Tudi tokrat ostajamo na področju stvarnega prava. Ogledali si bomo angleško pravno izrazoslovje v zvezi z najpomembnejšimi instituti, ki se tičejo zastavne pravice. Za začetek pa bežna pojmovna »osvežitev« znanja. Leksikon Pravo opredeljuje zastavno pravico kot stvarno pravico, na podlagi katere ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

MEDNARODNO SODSTVO: Vojaški poseg Nata na Kosovu

Nika Švarc, 12.5.2005

Obramba

Nika Švarc, Pravna praksa, 19/2005Meddržavno sodišče v Haagu (Sodišče) je 15. decembra 2004 soglasno odločilo, da ni pristojno rationae personae za odločanje o zahtevkih Srbije in Črne Gore proti državam, ki so leta 1999 sodelovale v vojaškem posegu Nata na Kosovu.(*1) Ker je vprašanje upravičenosti enostranske »humanitarne interven...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

OKOLJSKO PRAVO-INTERVJU: Simulacija: arbitraža

Benjamin Lesjak, 12.5.2005

Civilni sodni postopki, Varstvo okolja

Benjamin Lesjak, Pravna praksa, 19/2005Zavod PIP »pravo informacije pomoč« je ob dnevih odprtih vrat skupine Študentske organizacije Univerze v Mariboru skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru 21. aprila 2005 organiziral prvo simulacijo arbitražnega postopka preko videokonference. Simulacija je bila zaključek predmeta pravne klinik...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Notarska tarifa

Irena Vovk, 12.5.2005

Odvetništvo in notariat

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2005Ministrstvo za pravosodje je na podlagi tretjega odstavka 107. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 23/05 ? UPB1) Notarski zbornici Slovenije dalo predlog o spremembah in dopolnitvah notarske tarife.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Izjemen uspeh

Beti Hohler, 12.5.2005

Ostalo

Beti Hohler, Pravna praksa, 19/2005Ekipa študentov PF Univerze v Ljubljani se je nedavno udeležila tekmovanja Philip C. Jessup International Law Moot Court, največje simulacije sodišča na svetu. V sklepnem delu tekmovanja v Washingtonu so se v konkurenci 103 ekip iz 85 držav uvrstili v osmino finala, njihova memoranduma pa sta zasedl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

OKOLJSKO PRAVO-INTERVJU: Tožba zaradi globalnega segrevanja

Boštjan Koritnik, 12.5.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 19/2005Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Solidarnostna pomoč

Luka Tičar, 12.5.2005

Delovna razmerja

Luka Tičar, Pravna praksa, 19/2005V konkretnem primeru pravico do solidarnostne pomoči iz naslova smrti ožjega družinskega člana, urejene v 101. členu kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (kolektivna pogodba), uveljavlja delavka za smrt svojega brata, s katerim sta živela v skupnem gospodinjstvu, zanj je t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 12.5.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 19/20051. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških -- ZP-1B. (Ur. l. RS, št. 44/05) - velja od 6. maja; - med drugim se spremeni 202. člen (izvrševanje odločb) in šesti odstavek 217. člena (mandat in položaj sodnikov); - pravosodni svetniki iz osmega odstavka 217. člena zakona morajo v roku ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

KONFERENCA-MEDNARODNI FORUM: Nove volilne tehnologije

Alen Hodnik, 12.5.2005

Državni zbor in državni svet, Elektronsko trgovanje in poslovanje

Alen Hodnik, Pravna praksa, 19/2005Dne 21. in 22. aprila je na Dunaju pod slovenskim predsedovanjem Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) potekala konferenca urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR). Konference, tematsko razdeljeni v tri sklope sodobnih izzivov demokratičnih volitev, se je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Tipične pomanjkljivosti javne govorice (1)

mag. Tina Verovnik, 12.5.2005

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 19/2005V prejšnjem kotičku sem izrazila svojo zaskrbljenost zaradi ravni kulture govornega izražanja, ki se gledalcu oz. poslušalcu slovenskih medijev, kadar ti predvajajo pogovore z vidnimi slovenskimi političnimi, gospodarskimi in drugimi osebami, kaže kot (že) zadostna za javno nastopanje. Po mojem prep...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

ANAGRAM ? 14

Avtor ni naveden, 12.5.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 19/2005PRAVI  ŽENIN! Zagotovo je pravi, a veliko možnosti ima, da bo čez leta plačeval ... No, kaj? Rešitev pošljite na naše uredništvo (s pripisom Dopolnjevanka ? 14 in z vašo davčno številko) do 19. maja! ___________________________________ VIZITKA ? 12: RADO BOHINC Knjigo Andreja Kmecla, dr....
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Globus

Dean Zagorac, 12.5.2005

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 19/2005Države o neširjenju jedrskega orožja 2. 5. ? Že na začetku revizijske konference o Pogodbi o neširjenju jedrskega orožja, ki je sedma po letu 1970, ko je pogodba začela veljati, se je zataknilo. Približno 190 držav naj bi v enem mesecu, kolikor bo trajala konferenca, pregledale napredek pri uresn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

od 26. aprila do 9. maja

Irena Vovk, 12.5.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 19/2005Četrtek, 28. 4. Posvetovalni odbor. Evropska komisija je ustanovila posvetovalni odbor, ki bo sodeloval pri pripravi zakonodajnih ukrepov na področju korporacijskega upravljanja in prava gospodarskih družb. Odbor sestavlja dvajset nevladnih strokovnjakov z različnih področij (med njimi je tudi di...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

KNJIGE: Kako (s)hoditi v Evropi?

Matej Accetto, 12.5.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Matej Accetto, Pravna praksa, 19/2005Pogodba o Ustavi za Evropo s komentarjem, redaktorici Radica Nusdorfer in Katarina Vatovec, GV Založba, Ljubljana, 2005, 770 strani. Evropska unija živi, kot bi rekli na Kitajskem, v zanimivih časih. Če je verjeti glasovom prestižnih evropskih politikov, ki v teh mesecih potujejo po njenih dežela...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

KONFERENCA-MEDNARODNI FORUM: Osnovne vrednote in prihodnost EU

Jernej Juren, 12.5.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Jernej Juren, Pravna praksa, 19/2005Na mednarodnem forumu pravne fakultete je 19. aprila gostoval predsednik Republike Madžarske in profesor mednarodnega prava dr. Ferenc Mádl. V predavanju je predstavil svoj pogled na prihodnost Evrope. Evropa je s svojo zgodovino večstranskih in večkulturnih odnosov postala mednarodni fenomen. Pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

Odpoved PZ delavcu - neupravičena odsotnost z dela

mag. Nataša Belopavlovič, 12.5.2005

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 19/2005Delavec je bil neupravičeno odsoten z dela več kot pet dni zaporedoma. Prejšnji zakon je petdnevno neupravičeno odsotnost izrecno navajal kot razlog za prenehanje delovnega razmerja, v novem ZDR pa tega primera ne najdemo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄19

ZEMLJIŠKA KNJIGA: Zaznamba spora po ZZK-1

Tomaž Mavri, 12.5.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Tomaž Mavri, Pravna praksa, 19/2005Zakon o zemljiški knjigi pozna dve vrsti vpisov, in sicer glavne ter pomožne vpise. Z glavnimi vpisi se v zemljiško knjigo vpisujejo pravice in pravna dejstva, s pomožnimi vpisi pa določeni drugi podatki, ki se sicer vpisujejo v zemljiško knjigo (26. člen ZZK-1) Glavni vpisi so vknjižba, zaznamba in...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 19

Leto objave

< Vsi
2005(26)
> Maj(26)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFG H IJ K L M N OPQRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov