O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 42)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 7.10.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2010- predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-C) - skrajšani postopek; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-K) - nujni postopek; - predlog zakona o dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji (Z
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 7.10.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2010- glede spremembe volilne zakonodaje z namenom omogočanja zlorabe spreminjanja stalnega prebivališča v volilne namene (dr. Luka Juri); - v zvezi s pogodbenim delom zunanjih sodelavcev (dr. Vinko Gorenak);
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 7.10.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 7.10.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2010- veljati začne 16. oktobra. 2. Zakon o geodetski dejavnosti - Z
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Vlada RS

Avtor ni naveden, 7.10.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2010- odpoved Kolektivne pogodbe za javni sektor; - Informacija o povprečnih plačilnih rokih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Koriščenje spodbud za razvoj Pomurja

Mojca Kunšek, 7.10.2010

Davek od dohodka pravnih oseb

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 39/2010Letos lahko podjetja in samostojni podjetniki s sedežem in dejavnostjo v Pomurju koristijo dodatne ukrepe za spodbujanje razvoja Pomurske regije v letih 2010 do 2015, ki jim jih je prinesel Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015).
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 7.10.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 39/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Pravico do odmora za dojenje imajo tudi očetje

Maja Smrkolj, 7.10.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Maja Smrkolj, Pravna praksa, 39/2010Na podlagi prava Evropske unije pravice do t. i. odmora za dojenje nimajo le matere, temveč v vseh primerih tudi očetje, je v najnovejši odločitvi poudarilo Sodišče.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Razsojeno

Toni Tovornik, 7.10.2010

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Toni Tovornik, Pravna praksa, 39/2010Manjšinski delničarji so zaradi preveritve vodenja posameznih poslov nasprotnega udeleženca vložili predlog za imenovanje posebnega revizorja, ki ga je sodišče prve stopnje s sklepom zavrnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Aktualno iz zakonodaje

Jasmina Cigrovski, 7.10.2010

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 39/2010Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1), ki veljajo od 21. septembra, v novem II.a poglavju določajo, da mandatno-volilna komisija opravlja nadzor nad premoženjs
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Različno obravnavanje na podlagi spolne usmerjenosti

Nana Weber, 7.10.2010

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 39/2010Pravila o preživnini, ki so veljala v Veliki Britaniji v letih 2000 in 2001, so določala nižjo višino preživnine za tistega od otrokovih staršev, ki je izkazal novo partnersko zvezo z osebo nasprotnega spola. Pritožnica, ki je osnovala novo partnersko zvezo z žensko, je morala pol leta plačevati več kot trikrat višjo preživnino, kot bi jo, če bi živela z moškim. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je ugotovilo kršitev 14. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) - prepoved diskriminacije. Presenetljivo pa kljub spremenjeni sodni praksi ESČP, kaj sodi v kontekst družinskega življenja, ni ugotovilo kršitve 8. člena (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) EKČP.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Med bojem proti terorizmu in varstvom temeljnih pravic

Katarina Vatovec, 7.10.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 39/2010Pred slabimi devetimi leti je Kadi, poslovnež iz Savdske Arabije, pred Sodiščem prve stopnje (zdaj Splošno sodišče) izpodbijal zakonitost uredbe, s katero so mu bila zamrznjena sredstva, ker so ga sumili povezave z Osamo bin Ladnom, mrežo Al Kaida in talibani. Njegova pritožba se je končala z eno odmevnejših sodb Sodišča EU v zadnjem desetletju: sodbo velikega senata Sodišča v združenih zadevah Kadi in al Barakaat International Foundation septembra 2008. Ne le da je Sodišče razglasilo za nično sporno uredbo v delu, ki se nanaša na Kadija zaradi kršitve njegovih temeljnih pravic, temveč je v obrazložitvi sodbe s tem, ko se je opredelilo za presojo aktov EU, s katerimi se izvajajo resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN), sprejete na podlagi VII. poglavja Ustanovne listine ZN, odprlo več vprašanj. Po mnogih letih Kadijeva finančna sredstva ostajajo zamrznjena, sam pa še vedno poskuša dokazati, da je uvrstitev njegovega imena na seznam oseb, ki se jim zamrznejo sredstva, neupravičena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Veter harmonizacije mednarodnega civilnega procesnega prava

Ivanc Tjaša, Kežmah Urška, 7.10.2010

Civilni sodni postopki

Tjaša Ivanc, Urška Kežmah, Pravna praksa, 39/2010Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je 23. in 24. septembra pod vodstvom prof. dr. Vesne Rijavec gostila odmeven dogodek. V okviru projekta Poenostavitev izterjave denarnih obveznosti v EU, ki ga podpira EU v okviru posebnega programa Civilno pravosodje Evropske komisije, v katerem sodelujejo partnerske univerze, več kot 16 nacionalnih poročevalcev in številni raziskovalci, sta bili pod skupnim naslovom Sodno varstvo pravic v civilnih zadevah organizirani dve mednarodni znanstveni konferenci: Poenostavitev izterjave denarnih obveznosti v EU in Nepravdni postopki v stvarnopravnih in stanovanjskih zadevah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Večno vračanje enakega

Matjaž Ambrož, 7.10.2010

Pravoznanstvo, Ostalo

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 39/2010Pred časom sem dal v kovček nekaj garderobe in odpotoval na seminar. Odpotovati na seminar je nekaj svojevrstnega, nekaj, kar ima, če smem tako reči, dvojno naravo. Po eni strani to pomeni presekati z vsakodnevno rutino, se podati v nove okoliščine in med nove ljudi. Po drugi strani pa odpotovati na seminar pomeni postati ujetnik neke še veliko bolj čvrste rutine. Vemo namreč, kako stvar poteka: pozdravni govori, uvodni referati, delo v sekcijah, odmor za kavo, nadaljevanje dela v sekcijah, razprava, odmor za kosilo in tako naprej. Odkar sem se pripravil k temu, da si delam kratke zapiske, so se mi še toliko bolj razkrili vzorci in zakonitosti seminarskega vsakdana, na katere se lahko človek v glavnem kar zanese, z njimi računa. Tudi tokrat sem si skušal napraviti nekaj zabeležk, zgoščenih zapiskov o zapažanjih in vtisih, ki jih tukaj kratko povzemam.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Nezadostna skrb za zdravje zapornika

Andreja Tratnik, 7.10.2010

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 39/2010Podoba, ki si jo v glavi ustvarimo ob opisu pritožnika - dobrih 50 let starega grškega državljana, člana teroristične združbe 17. november, zaradi sodelovanja v kateri je bil obsojen na šest dosmrtnih kazni zapora in eno 25-letno kazen zapora, je skoraj gotovo napačna. V resnici gre za invalida z amputirano roko, z omejenimi gibalnimi zmožnostmi, slabim sluhom, vid pa mu iz dneva v dan peša. V zadnjem terorističnem napadu mu je namreč v rokah razneslo bombo. Kakorkoli bogata in zavržna je njegova kriminalna zgodovina, pa minimalni standardi ravnanja z zaporniki veljajo za vse enako. Torej tudi, kot je zatrjeval pritožnik pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP), prepoved mučenja ter nečloveškega oziroma ponižujočega ravnanja in kaznovanja iz 3. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), ki naj bi jo grške oblasti prekršile s tem, ko niso ugodile njegovi zahtevi za začasno prekinitev izvrševanja kazni zaradi zdravljenja pri specialistu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Pogodbene obresti - razlaga pogodbe

Avtor ni naveden, 7.10.2010

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2010Ker se je v pravdi določba pogodbe o vsebini toženkine obveznosti glede izplačila obresti pokazala za sporno, bi bilo treba v skladu z drugim odstavkom 99. člena ZOR ugotoviti skupen namen pogodbenih strank, po potrebi pa uporabiti še dodatna razlagalna pravila iz 100. in 101. člena ZOR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Kaj bo pa danes za malico?

Franci Kimovec, 7.10.2010

PRORAČUN

Franci Kimovec, Pravna praksa, 39/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Politični udarec izbrisanim

Blaž Kovač, 7.10.2010

Človekove pravice

Blaž Kovač, Pravna praksa, 39/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Pravna ureditev hipoteke v Srbiji

Miha Štepec, 7.10.2010

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Miha Štepec, Pravna praksa, 39/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Dohodninska odločba staršev in učbeniški sklad

Irena Vovk, 7.10.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39/2010Starši dijaka morajo k prijavi za naročilo knjig iz učbeniškega sklada gimnazije obvezno priložiti fotokopijo odločbe o odmeri dohodnine za preteklo leto. Ali lahko gimnazija od staršev zahteva tak dokument?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Smernice za prenovo zahteve za varstvo zakonitosti v kazenskem postopku

Živa Zaplotnik, 7.10.2010

Kazenski postopek

mag. Živa Zaplotnik, Pravna praksa, 39/2010Kazensko procesno področje občutno zaostaja za drugimi pravnimi področji, ki so že spremenila svojo procesno zakonodajo. Ministrstvo za pravosodje je na svojih spletnih straneh sicer že objavilo del osnutka novega Zakona o kazenskem postopku (ZKP-1), ki temelji na večji adversarnosti oziroma akuzatornosti kazenskega postopka, kar je težnja vseh držav, ki so v zadnjem desetletju spreminjale svoje kazenske procesne zakone. Ker je do zdaj pripravljen le do glavne obravnave, še ni mogoče reči, ali bo adversarni model postopka veljal tudi za ureditev pravnih sredstev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Razpisi

Avtor ni naveden, 7.10.2010

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 39/2010- Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik; rok je 11. oktober. - Javna agencija RS za podjetništvu in tuje investicije; rok je rok je 11. oktober. 3. Vodja
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

dogodki - izjave

Irena Vovk, 7.10.2010

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39/2010Poslanci so na tajnem glasovanju (48 za, 16 proti) za novo ustavno sodnico izvolili docentko za delovno pravo na PF Univerze v Mariboru dr. Etelko Korpič Horvat. Tomaž Košak na tajnem glasovanju v Državnem zboru ni bil imenovan za vi
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Pravni napovednik

Irena Vovk, 7.10.2010

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 39/2010Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄39

Zaznamovalo nas je

Darja Golob-Koritnik, 7.10.2010

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 39/2010Iztekel se je moratorij, sprejet z Brionsko deklaracijo 7. julija 1991, o trimesečni zamrznitvi osamosvojitvenih projektov. Slovenija je začela izvajati osamosvojitveno zakonodajo, hkrati pa je prevzela nadzor nad svojimi mejami.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 39

Leto objave

< Vsi
2010(42)
> Oktober(42)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BC ĆČDĐEFG H I J K L MNOPQRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov