O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 28.3.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Preventivno pridržanje huligana je lahko zakonito

Matej Cerar, 28.3.2013

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 12/2013Nemški nogometni navdušenec - in v prostem času "ljubiteljski organizator izgredov" - se je skupaj s somišljeniki aprila 2004 podal na nogometno tekmo. Vendar si je namesto tekme ogledal le priporne prostore policije, ki ga je preventivno pridržala. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je presodilo, da je policija ravnala zakonito.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Primarni namen uvedbe davka na sladke pijače je izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva

mag. Mojca Kunšek, 28.3.2013

Druge davščine in olajšave

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 12/2013Pred kratkim se je iztekel rok za podajo pripomb na predlog zakona o davku na sladkor in sladila v brezalkoholnih pijačah (predlog zakona). Primarni namen zakona je po besedah predlagatelja upočasnitev rasti porabe sladkih brezalkoholnih pijač ter s tem posredno izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva, sekundarni namen pa je zagotoviti nov vir financiranja državnega proračuna, ki bi pripomogel h konsolidaciji javnih financ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Razsojeno

Toni Tovornik, 28.3.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 12/2013Kršitev načela enakega obravnavanja upnikov Upnik je vložil zahtevo za razrešitev stečajne upraviteljice zaradi okoliščin, ki vzbujajo dvom o njeni nepristranskosti. Sodišče prve stopnje je zahtevo za razrešitev s sklepom zavrnilo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Kako se pogajati v kazenskem postopku?

Andreja Tratnik, 28.3.2013

Kazenski postopek

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 12/2013Skoraj leto dni je že naokrog, odkar se je v praksi začela uporabljati enajsta novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ZKP-K. Eden njenih glavnih ciljev je poenostavitev in skrajšanje kazenskih postopkov, in sicer tudi tako, da se obdolženca z obljubo nagrade spodbudi k sodelovanju s tožilcem. O (teoretični) problematičnosti novega pristopa k reševanju kazenskih zadev je bilo že precej napisanega. Nasprotno velja za praktične vidike, saj so izkušnje s pogajanji razmeroma kratke. Dejstvo je, da se z uvedbo pogajanj o priznanju krivde spreminja koncept kazenskega postopka, s tem pa tudi vloga ključnih kazenskopravnih akterjev - tožilca, obdolženca, njegovega zagovornika in sodišča. Ker je bistvo pogajalskega načina reševanja kazenskih zadev v njegovi prožnosti - pogajalca lahko razpolagata s svojimi (temeljnimi) pravicami in dolžnostmi brez pretiranih formalnih okovov (torej brez zakonsko opredeljenega dolžnostnega ravnanja) - je oblikovanje (pravičnih) standardov ravnanja prepuščeno praksi. Vendar pa se je treba zavedati, da morajo biti standardi poenoteni, sicer bo prišlo do razmaha neenakosti v kazenskem postopku (ki ga izvorno povzroča že sama uvedba pogajanj, saj se z njimi vpeljuje dvotirni sistem kaznovanja: strožji za tiste, ki vztrajajo pri sojenju v kazenskem postopku, ter milejši za tiste, ki sodelujejo s tožilcem in priznajo krivdo). Zato v nadaljevanju ponujam tudi nekatere smernice, ki bi jih bilo v praksi smiselno upoštevati, da se prepreči razvoj spornih praks in kar najbolj spoštuje načelo enakosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Prekrški znova pod strasbourškim kladivom

Zoran Skubic, 28.3.2013

Varstvo človekovih pravic

Zoran Skubic, Pravna praksa, 12/2013Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v dveh nedavnih odločitvah proti Sloveniji v luči doktrine, ki jo je razvilo v zadevah Flisar, Suhadolc in Berdajs, vnovič obravnavalo problematiko prekrškov in v enem primeru ugotovilo kršitev pravice do poštenega sojenja iz prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP). Pri tem je znova jasno podalo smernice, kdaj mora sodišče pri odločanju v postopku o prekršku opraviti ustno obravnavo, kdaj pa lahko še vedno brez slabe vesti odloči (zgolj) na podlagi listinskih dokazov. Pri tem pa je ESČP v enaki meri opredmetilo dolžnosti storilca prekrška: ta namreč lahko uspešno zahteva izvedbo ustne obravnave v postopku o prekršku le, če zbranim listinskim dokazom in ugotovitvam prekrškovnih organov (praviloma policistov) ugovarja - obrazloženo. Pavšalno sklicevanje na domnevne kršitve splošnih ustavnih norm in splošnih zakonskih določb tu ne zadošča.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Odbitek obdavčljivega dohodka zaradi izgub

Vilma Alina Šoba, 28.3.2013

Druge davščine in olajšave

Vilma Alina Šoba, Pravna praksa, 12/2013Sodišče je 21. februarja 2013 s sodbo v zadevi A Oy (C-123/11) odločilo, da 49. in 54. člen (Pravica do ustanavljanja in opravljanja storitev) Pogodbe o delovanju EU (PDEU) v obravnavanem primeru ne nasprotujeta finski ureditvi, ki izključuje možnost, da matična družba, ki se združi s hčerinsko družbo, ki ima sedež v drugi državi članici in ki preneha opravljati svojo dejavnost, odbije svoj davčni dohodek zaradi izgub, ki so tej hčerinski družbi nastale v davčnih obdobjih pred združitvijo, zato ta nacionalna ureditev dovoljuje tako možnost, kadar je združitev izvedena s hčerinsko družbo rezidentko. Pomembno je zlasti dejstvo, da je taka nacionalna ureditev nezdružljiva s pravom EU, predvsem če matični družbi ne daje možnosti dokazati, da je njena hčerinska družba nerezidentka izčrpala možnosti uveljavljanja teh izgub in da ne obstaja možnost, da bi jih bodisi ona sama bodisi nekdo tretji lahko uveljavljal v državi rezidentstva iz naslova bodočih obdobij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Pravica do dostojne smrti

mag. Nana Weber, 28.3.2013

Človekove pravice

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 12/2013"Človek lahko v vegetativnem stanju preživi 20, tudi 40 let. To je lahko dolgotrajno neznosno bivanje v postelji. Evtanazija je ljudem privlačna zaradi želje po samostojnosti in neodvisnosti, ki sta varljiva in redko dosegljiva ideala. Ni še bilo slabšega časa za evtanazijo; vsakemu je namreč možno ublažiti predsmrtno bolečino, če ne drugače, s terminalno sedacijo ali dvojnim učinkom," je uvodoma na 22. simpoziju Medicina in pravo, ki je potekalo 22. in 23. marca 2013 v Mariboru, dejal profesor na Medicinski fakulteti in Fakulteti za zdravstvo Univerze v Ljubljani dr. Jože Trontelj.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Speed uPPP Slovenija

Nina Krese, 28.3.2013

PRORAČUN

Nina Krese, Pravna praksa, 12/2013Dne 7. in 8. marca 2013 je na Bledu v Grand hotelu Toplice potekala prva mednarodna konferenca s področja javno-zasebnih partnerstev, imenovana Speed uPPP Slovenija, ki jo je organiziral slovenski Inštitut za javno-zasebno partnerstvo. Bogata vsebina dvodnevnega programa, katerega zelena nit je bila vloga javno-zasebnih partnerstev ob sočasnem financiranju projektov iz skladov EU v novem večletnem finančnem okviru EU 2014-2020, in ugledni govorniki so privabili kar 120 udeležencev iz enajstih držav. Večina udeležencev, približno tretjina, je bila iz javnega sektorja tako na državni kot tudi lokalni ravni, preostali udeleženci so bili predstavniki zasebnega sektorja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Ob 20. obletnici Sveta notariatov EU

Marjana Tičar Bešter, 28.3.2013

Odvetništvo in notariat, Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Marjana Tičar-Bešter, Pravna praksa, 12/2013Svet notariatov Evropske unije (Council of the Notariats of the European Union - CNUE), organizacija, ki predstavlja evropske notarje in notarski poklic v razmerju do evropskih in nacionalnih institucij ter državljanov EU, je v ponedeljek, 18. marca 2013, v Bruslju pod geslom "20 let v službi evropskih državljanov" praznoval svojo dvajseto obletnico. Na skupščinah in pri delu CNUE od leta 2004 sodeluje tudi Notarska zbornica Slovenije, trenutno pa svet šteje že 21 držav članic in eno državo opazovalko (Hrvaška).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Tretja od suhih krav

dr. Aleš Završnik, 28.3.2013

Kultura in umetnost

dr. Aleš Završnik, Pravna praksa, 12/2013Zbornik Tretja od suhih krav (samozaložba, A. Komat, Domžale 2012, 319 strani), ki ga je uredil dr. Boštjan M. Zupančič, vsebinsko razširja tematiko dveh samostojnih Zupančičevih monografij, in sicer Prvo od suhih krav (Cankarjeva založba, Ljubljana 2009, 278 strani) in Tembatsu: druga od suhih krav (samozaložba, Ljubljana 2011, 253 strani). V zborniku dobi besedo devet avtorjev, ki poglabljajo posamične vidike prededipalnosti oziroma zaplete v moralnem konstituiranju posameznika in njene uničujoče učinke na družbo ter nakazujejo možne smeri izhoda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Izdajanje upravnih odločb kot vidik uresničevanja človekovih pravic

dr. Erik Kerševan, 28.3.2013

Upravni postopek in upravne takse

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 12/2013Na vseh področjih delovanja izvršilne oblasti se pojavlja potreba po učinkovitem, jasnem in pravno urejenem določanju pravic in obveznosti posameznikov in pravnih oseb. To zagotavlja pravno varnost ter omogoča delovanje in razvoj tako na gospodarskem področju kot tudi v osebnem življenju. Mnoga od teh področij urejajo uresničevanje človekovih pravic, druga pa bistveno vplivajo na možnost uresničevanja osebnih in poslovnih ciljev, kar v današnjem času gospodarske in družbene krize daje delovanju upravnih organov prav poseben pomen. To lahko upravni organi s svojim učinkovitim in zakonitim delovanjem bodisi podpirajo ali pa zavirajo z nerazumno dolgimi in pravno pomanjkljivimi postopki ter spornimi oblikami ravnanj, kar se mora reševati prek mnogih pravnih sredstev in oblik sodnega varstva. Prav zato je na mestu poudariti nekatera izhodišča procesnega delovanja upravnih organov, predvsem ustavno dolžnost upravnih organov, da za določanje javnopravnih pravic ter obveznosti pravnih in fizičnih oseb izdajajo upravne odločbe, tako na podlagi materialnih kot tudi procesnih pravnih norm.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Novejši pogled na cenovno plenilstvo

Til Rozman, 28.3.2013

Obligacije

Til Rozman, Pravna praksa, 12/2013V obdobju (svetovne) finančne in gospodarske krize ima konkurenčno pravo še posebej pomembno vlogo. Ker sta v zadnjem času pravna in ekonomska teorija izoblikovali nekatere nove poglede na strategijo cenovnega plenilstva, ki se spektakularno in doktrinarno razlikujejo od tradicionalnih izhodiščnih pojmovanj in naziranj, se v predmetnem prispevku osredotočam na kratko predstavitev tistega novejšega pogleda, za katerega menim, da bo pomembno (so)vplival na nadaljnji razvoj razumevanja omenjene cenovne strategije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Posredovanje originalne zdravstvene dokumentacije

Irena Vovk, 28.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2013Od splošnega zdravnika, ki za svoje paciente vodi zdravstvene kartone, izvedenci medicinske stroke vse pogosteje za sodne postopke zahtevajo originalno zdravstveno dokumentacijo posameznika. Kako torej ravnati z zdravstveno dokumentacijo oziroma ali je splošni zdravnik izvedencem dolžan posredovati originalne zdravstvene kartone?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Simbol česa je prazna stena?

dr. Aleš Novak, 28.3.2013

Človekove pravice

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 12/2013Profesor Weiler o pluralnosti in verskih simbolih v javnih šolah Pretekli teden je PF Univerze v Ljubljani znova imela čast, da je gostila enega najvidnejših strokovnjakov za evropsko pravo in častnega senatorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Josepha Weilerja. V dveh dneh je ugledni gost nasto
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Obračunavanje cen programov vrtca v času otrokove odsotnosti

Avtor ni naveden, 28.3.2013

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2013Otrok, ki obiskuje vrtec, bo zaradi poškodbe dalj časa upravičeno odsoten. Na vrtec smo naslovili prošnjo za popust oziroma nižje plačilo zaradi opravičene odsotnosti, a so nas zvrnili. • Kdo odloča, pod katerimi pogoji bo vrtec staršem priznal popust oziroma nižje plačilo zaradi opravičene otrokove odsotnosti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Nedopusten poseg v lastninsko pravico

Avtor ni naveden, 28.3.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2013Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot "Schuller-Lipovšek", v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 971/2 in 974/2, obe k. o. Širje, se razveljavi. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot "Schuller-Lipovšek", v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 971/2 in 974/2, obe k. o. Širje, se zavrže. Občina Laško mora pobudnikoma povrniti njune stroške postopka v višini 612 evrov v 30 dneh po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 28.3.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 12/2013Pregled slovenske zakonodaje Poenostavljen prekrškovni postopek Novela Zakona o prekrških (ZP-1H) med drugim uvaja poenostavljen prekrškovni postopek, učinkovitejše izvrševanje odločb o prekrških, obročno plačilo stroškov postopka idr. Veljati bo začela 1
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Izpodbijanje sklepa skupščine d. d. - prednostne pravice imetnikov prednostnih delnic - prednostna dividenda - razdelitev bilančnega dobička delničarjem

Avtor ni naveden, 28.3.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2013Sodba III Ips 57/2010, 22. januar 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 889/2009) ZGD-1 - 176., 183. in 231. člen ZGD - šesti odstavek 228. člena, tretji odstavek 228.a člena Prednostne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom tudi pravico do dela dobička (dividende), do katere s
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Skrajšanje odpovednega roka in varstvo po 116. členu ZDR

mag. Nataša Belopavlovič, 28.3.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 12/2013Ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga smo z delavcem sklenili sporazum o skrajšanju odpovednega roka in se dogovorili za ustrezno denarno povračilo. Delavec je pred potekom skrajšanega odpovednega roka zbolel in je odsoten z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo. • Ali glede na dogovor o skrajšanju odpovednega roka delavcu delovno razmerje kljub bolezni preneha na dogovorjeni datum ali ne?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Prispevki za samozaposlene po ZPIZ-2

mag. Janez Tekavc, 28.3.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 12/2013V Uradnem listu RS, št. 96/2012, je bil objavljen Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki naj bi prinesel novosti tudi na področje plačila prispevkov za samozaposlene. Žal je besedilo zakona v tem delu zelo nedorečeno, tako da se jasno vidi le hitenje zakonodajalca, ki prinaša zelo različne razlage z zelo različnimi posledicami za samozaposlene.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Vlada RS

Avtor ni naveden, 28.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 55. seji (19. marec 2013): - predloga zakona o finančni upravi - poročilo o realizaciji aktivnosti pri pripravi državnih prostorskih načrtov; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (poprave
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Vsebina PP št.12/2013

Avtor ni naveden, 28.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2013stran 3 UVODNIK dr. Rajko Knez Neustrezno poseganje v prostor stran 6 PREKRŠKOVNO PRAVO Luka Vavken Izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja stran 9 PRAVO SOCIALNE VARNOSTI mag. Janez
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Luka Vavken, 28.3.2013

Prekrški

Luka Vavken, Pravna praksa, 12/2013Sankcijo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izreče sodišče, ko storilec prekrška oziroma prekrškov doseže ali preseže v zakonsko predpisanem obdobju zadostno število kazenskih točk v cestnem prometu. Marsikdo bi utegnil pomisliti, da gre pri tem za preprosto, bolj ali manj mehanično opravilo sodišča, ki na podlagi prejetega obvestila Ministrstva za pravosodje o doseženem številu kazenskih točk izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. A vendar ni tako. Izdaja pravilnega in zakonitega sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja od sodnika zahteva natančno delo ter dobro poznavanje in razlago ne vedno najbolj jasnih in po več členih Zakona o prekrških (ZP-1) raztresenih določb, ki jih je treba kombinirati z uporabo določbe 138. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 28.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih - ZFDO-F (Ur. l. RS, št. 21/13) - veljati začne 28. marca, uporabljati pa se začne 1. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o za
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

< Vsi
2013(37)
> Marec(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H IJK LMN OPQR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov