O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 37)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Novejši pogled na cenovno plenilstvo

Til Rozman, 28.3.2013

Obligacije

Til Rozman, Pravna praksa, 12/2013V obdobju (svetovne) finančne in gospodarske krize ima konkurenčno pravo še posebej pomembno vlogo. Ker sta v zadnjem času pravna in ekonomska teorija izoblikovali nekatere nove poglede na strategijo cenovnega plenilstva, ki se spektakularno in doktrinarno razlikujejo od tradicionalnih izhodiščnih pojmovanj in naziranj, se v predmetnem prispevku osredotočam na kratko predstavitev tistega novejšega pogleda, za katerega menim, da bo pomembno (so)vplival na nadaljnji razvoj razumevanja omenjene cenovne strategije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Simbol česa je prazna stena?

dr. Aleš Novak, 28.3.2013

Človekove pravice

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 12/2013Profesor Weiler o pluralnosti in verskih simbolih v javnih šolah Pretekli teden je PF Univerze v Ljubljani znova imela čast, da je gostila enega najvidnejših strokovnjakov za evropsko pravo in častnega senatorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Josepha Weilerja. V dveh dneh je ugledni gost nasto
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Obračunavanje cen programov vrtca v času otrokove odsotnosti

Avtor ni naveden, 28.3.2013

Splošno o vzgoji in izobraževanju

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2013Otrok, ki obiskuje vrtec, bo zaradi poškodbe dalj časa upravičeno odsoten. Na vrtec smo naslovili prošnjo za popust oziroma nižje plačilo zaradi opravičene odsotnosti, a so nas zvrnili. • Kdo odloča, pod katerimi pogoji bo vrtec staršem priznal popust oziroma nižje plačilo zaradi opravičene otrokove odsotnosti?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Izpodbijanje sklepa skupščine d. d. - prednostne pravice imetnikov prednostnih delnic - prednostna dividenda - razdelitev bilančnega dobička delničarjem

Avtor ni naveden, 28.3.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2013Sodba III Ips 57/2010, 22. januar 2013 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cpg 889/2009) ZGD-1 - 176., 183. in 231. člen ZGD - šesti odstavek 228. člena, tretji odstavek 228.a člena Prednostne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom tudi pravico do dela dobička (dividende), do katere s
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Skrajšanje odpovednega roka in varstvo po 116. členu ZDR

mag. Nataša Belopavlovič, 28.3.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 12/2013Ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga smo z delavcem sklenili sporazum o skrajšanju odpovednega roka in se dogovorili za ustrezno denarno povračilo. Delavec je pred potekom skrajšanega odpovednega roka zbolel in je odsoten z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo. • Ali glede na dogovor o skrajšanju odpovednega roka delavcu delovno razmerje kljub bolezni preneha na dogovorjeni datum ali ne?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Izdajanje upravnih odločb kot vidik uresničevanja človekovih pravic

dr. Erik Kerševan, 28.3.2013

Upravni postopek in upravne takse

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 12/2013Na vseh področjih delovanja izvršilne oblasti se pojavlja potreba po učinkovitem, jasnem in pravno urejenem določanju pravic in obveznosti posameznikov in pravnih oseb. To zagotavlja pravno varnost ter omogoča delovanje in razvoj tako na gospodarskem področju kot tudi v osebnem življenju. Mnoga od teh področij urejajo uresničevanje človekovih pravic, druga pa bistveno vplivajo na možnost uresničevanja osebnih in poslovnih ciljev, kar v današnjem času gospodarske in družbene krize daje delovanju upravnih organov prav poseben pomen. To lahko upravni organi s svojim učinkovitim in zakonitim delovanjem bodisi podpirajo ali pa zavirajo z nerazumno dolgimi in pravno pomanjkljivimi postopki ter spornimi oblikami ravnanj, kar se mora reševati prek mnogih pravnih sredstev in oblik sodnega varstva. Prav zato je na mestu poudariti nekatera izhodišča procesnega delovanja upravnih organov, predvsem ustavno dolžnost upravnih organov, da za določanje javnopravnih pravic ter obveznosti pravnih in fizičnih oseb izdajajo upravne odločbe, tako na podlagi materialnih kot tudi procesnih pravnih norm.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Nedopusten poseg v lastninsko pravico

Avtor ni naveden, 28.3.2013

Lastnina in druge stvarne pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2013Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot "Schuller-Lipovšek", v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 971/2 in 974/2, obe k. o. Širje, se razveljavi. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot "Schuller-Lipovšek", v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 971/2 in 974/2, obe k. o. Širje, se zavrže. Občina Laško mora pobudnikoma povrniti njune stroške postopka v višini 612 evrov v 30 dneh po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Neustrezno poseganje v prostor

dr. Rajko Knez, 28.3.2013

Urejanje prostora

dr. Rajko Knez, Pravna praksa, 12/2013Poseganje v prostor je v Sloveniji pereča problematika, ki se vleče že iz nekdanje skupne države. V 80. letih prejšnjega stoletja se je zgodila tipska pozidava Slovenije s prevelikimi enostanovanjskimi hišami (njihovi lastniki, danes večinoma upokojenci, se zdaj bojijo davka na nepremičnine). Omogočili so jo ugodni krediti in inflacija, ki je vrednost odplačevanja kredita močno zmanjšala. Nato je sledilo dolgo obdobje izgubljanja kmetijskih zemljišč, ki deloma še vedno traja. Z izgubljanjem kmetijskih zemljišč smo znižali raven samooskrbe v Sloveniji na manj kot 37 odstotkov in pozidali Slovenijo z objekti, ki jih ne potrebujemo (toliko) ali ki niso na pravem mestu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Pravni napovednik

Irena Vovk, 28.3.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Odbitek obdavčljivega dohodka zaradi izgub

Vilma Alina Šoba, 28.3.2013

Druge davščine in olajšave

Vilma Alina Šoba, Pravna praksa, 12/2013Sodišče je 21. februarja 2013 s sodbo v zadevi A Oy (C-123/11) odločilo, da 49. in 54. člen (Pravica do ustanavljanja in opravljanja storitev) Pogodbe o delovanju EU (PDEU) v obravnavanem primeru ne nasprotujeta finski ureditvi, ki izključuje možnost, da matična družba, ki se združi s hčerinsko družbo, ki ima sedež v drugi državi članici in ki preneha opravljati svojo dejavnost, odbije svoj davčni dohodek zaradi izgub, ki so tej hčerinski družbi nastale v davčnih obdobjih pred združitvijo, zato ta nacionalna ureditev dovoljuje tako možnost, kadar je združitev izvedena s hčerinsko družbo rezidentko. Pomembno je zlasti dejstvo, da je taka nacionalna ureditev nezdružljiva s pravom EU, predvsem če matični družbi ne daje možnosti dokazati, da je njena hčerinska družba nerezidentka izčrpala možnosti uveljavljanja teh izgub in da ne obstaja možnost, da bi jih bodisi ona sama bodisi nekdo tretji lahko uveljavljal v državi rezidentstva iz naslova bodočih obdobij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

razpisi

Avtor ni naveden, 28.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2013Ur. l. RS, št. 20/13 1. Direktor - Agencija RS za javnopravne evidence in storitve; rok je 28. marec. Ur. l. RS, št. 22/13 2. Direktor - Dom starejših občanov Trebnje; rok 2. april. Ur. l. RS, št. 25/12 3. Ravnatelj - Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd; rok 2. apr
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Prispevki za samozaposlene po ZPIZ-2

mag. Janez Tekavc, 28.3.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Janez Tekavc, Pravna praksa, 12/2013V Uradnem listu RS, št. 96/2012, je bil objavljen Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki naj bi prinesel novosti tudi na področje plačila prispevkov za samozaposlene. Žal je besedilo zakona v tem delu zelo nedorečeno, tako da se jasno vidi le hitenje zakonodajalca, ki prinaša zelo različne razlage z zelo različnimi posledicami za samozaposlene.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Visokošolski program v vsako slovensko vas

mag. Sandi Kodrič, 28.3.2013

Višje in visoko šolstvo

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 12/2013Zakaj morajo slovenski davkoplačevalci financirati študij matematike tudi na Univerzi na Primorskem? Mar ne zadostuje, da je matematiko mogoče študirati na univerzah v Ljubljani in v Mariboru? Ali je res treba omogočiti še dodatnih štirideset vpisnih mest v Kopru, pa čeprav v zadnjih nekaj letih v prvi letnik programa matematike nikoli ni bilo sprejetih več kot trinajst brucev? Za ta vsakoletni ducat študentov matematike in nekaj študentov sorodnih programov, od katerih verjetno vsi niti diplomirali ne bodo, imamo v Kopru ekipo univerzitetnih učiteljev in podpornega osebja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Evropa

Irena Vovk, 28.3.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2013od 19. do 25. marca Torek, 19. 3. Proračun EU. Da bi se upošteval učinek pristopa Hrvaške k EU, je Evropska komisija predlagala spremembo letošnjega proračuna EU. Po predlaganem povečanju bodo obveznosti znašale 655,1 milijona evrov (0,4 odstotka proračuna za leto 2013), plačila pa 374 mili
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Učilnica za potrošnike

Irena Vovk, 28.3.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2013(www.consumerclassroom.eu) Jezik: angleščina, francoščina in nemščina Tip: samostojna spletna stran Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Facebooku, LinkedInu, Googlu+, Twitterju in YouTubu, e-novice, e-učenje, različni e-forumi ipd. Pove
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

dogodki - izjave

Irena Vovk, 28.3.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2013od 19. do 25. marca Torek, 19. 3. Razrešitev generalnega državnega tožilca? "Iz poročanja medijev smo izvedeli, da je Ministrstvo za notranje zadeve od predsednice Državnotožilskega sveta zahtevalo poročilo o domnevnih kršitvah, ki so lahko razlog za razrešitev generalnega državnega toži
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Smučajmo vsi!

dr. Vesna Bergant Rakočević, 28.3.2013

Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 12/2013Današnji vrhunski šport je sila zanimiv, a z več vidikov specifičen družbeni pojav. Recimo z vidika etike in vrednot. Verjetno se večinoma strinjamo, da je na primer laganje, goljufanje in zmerjanje v življenju na splošno grda reč in se morda takšnih ravnanj ogibamo ali pa jih skušamo vsaj čim manj javno izpostavljati, preprosto rečeno: skriti, saj se jih verjetno bolj ali manj sramujemo. Pri športnikih, za katere navijamo, pa je stvar nekoliko drugačna. Pravzaprav takih grdobij sploh ne obsojamo, čeprav so očitne. Paradoks: naše idole še naprej občudujemo, in to brez kritike njihovih nečednih dejanj (še celo tedaj, ko vemo, da so do svojih uspehov prišli na nepošten način).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Piškotki

Irena Vovk, 28.3.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2013Sredi januarja je začel veljati novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Luka Vavken, 28.3.2013

Prekrški

Luka Vavken, Pravna praksa, 12/2013Sankcijo prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja izreče sodišče, ko storilec prekrška oziroma prekrškov doseže ali preseže v zakonsko predpisanem obdobju zadostno število kazenskih točk v cestnem prometu. Marsikdo bi utegnil pomisliti, da gre pri tem za preprosto, bolj ali manj mehanično opravilo sodišča, ki na podlagi prejetega obvestila Ministrstva za pravosodje o doseženem številu kazenskih točk izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. A vendar ni tako. Izdaja pravilnega in zakonitega sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja od sodnika zahteva natančno delo ter dobro poznavanje in razlago ne vedno najbolj jasnih in po več členih Zakona o prekrških (ZP-1) raztresenih določb, ki jih je treba kombinirati z uporabo določbe 138. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 28.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v državnih organih - ZFDO-F (Ur. l. RS, št. 21/13) - veljati začne 28. marca, uporabljati pa se začne 1. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o za
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 28.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/201320. marec - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o verski svobodi. 21. marec - predlog akta o dopolnitvah Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo; - predlog zakona o
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Vlada RS

Avtor ni naveden, 28.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 55. seji (19. marec 2013): - predloga zakona o finančni upravi - poročilo o realizaciji aktivnosti pri pripravi državnih prostorskih načrtov; - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (poprave
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Vsebina PP št.12/2013

Avtor ni naveden, 28.3.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2013stran 3 UVODNIK dr. Rajko Knez Neustrezno poseganje v prostor stran 6 PREKRŠKOVNO PRAVO Luka Vavken Izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja stran 9 PRAVO SOCIALNE VARNOSTI mag. Janez
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 28.3.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 12/2013Pregled slovenske zakonodaje Poenostavljen prekrškovni postopek Novela Zakona o prekrških (ZP-1H) med drugim uvaja poenostavljen prekrškovni postopek, učinkovitejše izvrševanje odločb o prekrških, obročno plačilo stroškov postopka idr. Veljati bo začela 1
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄12

Preventivno pridržanje huligana je lahko zakonito

Matej Cerar, 28.3.2013

Varstvo človekovih pravic

Matej Cerar, Pravna praksa, 12/2013Nemški nogometni navdušenec - in v prostem času "ljubiteljski organizator izgredov" - se je skupaj s somišljeniki aprila 2004 podal na nogometno tekmo. Vendar si je namesto tekme ogledal le priporne prostore policije, ki ga je preventivno pridržala. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je presodilo, da je policija ravnala zakonito.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

< Vsi
2013(37)
> Marec(37)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG H IJK LMN OPQR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov