O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Sovražni govor

dr. Marko Novak, 30.3.2006

Človekove pravice, Kultura in umetnost

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 12/2006V zadnjem času se zaradi znanih dogodkov pri nas veliko govori o t. i. sovražnem govoru, torej o govoru, ki je »sovražno« naperjen predvsem zoper nekatere marginalne družbene skupine. K številnim bolj ali manj utemeljenim razmišljanjem o tem vprašanju bi tudi sam rad dodal nekaj vrstic o terminologi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Je TV lahko tudi tv ali celo teve?

mag. Tina Verovnik, 30.3.2006

Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 12/2006V prejšnjem kotičku sem odgovarjala na vprašanje, ali so kratice del slovenskega jezika in ali jih sodišča torej lahko dopuščajo v firmi podjetja (sploh če so dokazano tvorjene iz slovenske podstave). Ko sem po registru podjetij brskala za konkretnimi zgledi, sem naletela tudi na nekaj imen, ki so v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Uvod v pravno pisanje

Nina Scortegagna, 30.3.2006

Kultura in umetnost

Nina Scortegagna, Pravna praksa, 12/2006Priročnik Uvod v pravno pisanje izpod peresa dr. Marka Novaka je doživel že nekaj kritik, zato sem si dovolila napisati še svoj laični pogled, pogled študentke prava, nanj. Ker se moj študij prava počasi bliža koncu, sem v teh skoraj štirih letih že dobila vtis o pravnem pisanju nasploh. Tako o u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Dostop do informacij

Branka Neffat, 30.3.2006

Javno obveščanje

Branka Neffat, Pravna praksa, 12/2006Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je na februarskem srečanju članov pravniškega društva Ljubljana zelo zanimivo predstavila delo in obveznosti ter pomembnost delovanja celotne skupine sodelavcev pri informacijski pooblaščenki. Informacijska pooblaščenka je razložila osnovne smernice sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Investicijski skladi v Grčiji

Boštjan Koritnik, 30.3.2006

Skladi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 12/2006Investicijski skladi imajo v Grčiji dolgo tradicijo, saj se za prve štejejo investicijski skladi, ki so bili na pobudo grških narodne in trgovinske banke ustanovljeni že leta 1972. V končnih določbah zdaj veljavnega akta iz leta 1999 je določeno, da po preteku vakacijskega obdobja ta nadomesti dekre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

V prvi vrsti grejo naši ...

Hinko Jenull, 30.3.2006

Sodišča, Plače v negospodarstvu

Hinko Jenull, Pravna praksa, 12/2006Zgodba o plačnem sporu med vlado in sodstvom je prejšnji teden dosegla prvi vrh in zasuk. V začetnem obdobju je bila pobuda v celoti pri ministrih. Na eni strani poplava evropskih sodb o kršitvah razumnega roka sojenja, na drugi odločenost, da se premajhna storilnost sodstva odpravi z nagrajevanjem ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 30.3.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2006od 21. do 27. marca Sreda, 22. 3. Novi sodniki. Pred predsednikom Državnega zbora RS so prisegli sodniki, in sicer Matej Štros na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kopru, Andrej Baraga na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani, Damjan Orož na sodniš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 66. seji (22. marec 2006):

Avtor ni naveden, 30.3.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 12/2006– predlog zakona o elektronskem poslovanju na trgu – prva obravnava – predlog zakona o biocidnih proizvodih – prva obravnava – predlog zakona o preskrbi s krvjo – prva obravnava – predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa – prva obravnava – predlog...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Ali je potrebna reforma postopka predhodnega odločanja?

mag. Matej Avbelj, 30.3.2006

Sodišča

mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 12/2006V zadnjih letih je s povečevanjem pristojnosti Evropske skupnosti, še zlasti pa po nedavni širitvi EU na petindvajset članic slišati vse bolj glasna opozorila, da je postopek predhodnega odločanja po 234. členu Pogodbe o ustanovitvi ES (PES) zašel v krizo in da je nujno potrebna njegova čimhitrejša ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

ZDA: omejitev hišne preiskave brez naloga

Dean Zagorac, 30.3.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 12/2006ZDA: omejitev hišne preiskave brez naloga 22. 3. – Policijska hišna preiskava na domu zakonskega para, glede katere je eden soglašal, drugi pa je »svoje soglasje jasno zavrnil«, je do tistega stanovalca, ki je izrazil nestrinjanje, neustavna, je odločilo Vrhovno sodišče ZDA. Sodišče je odločalo o p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Vštevanje vajeniške učne dobe v pokojninsko dobo

mag. Nataša Belopavlovič, 30.3.2006

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 12/2006* Od katerega leta dalje se vajeniška učna doba všteva v pokojninsko dobo po 5. točki 188. člena ZPIZ (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Razveljavitev pravnomočne sodbe, če je ta v nasprotju s pravom Skupnosti

Jasmina Cigrovski, 30.3.2006

Sodišča, Civilni sodni postopki

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 12/2006Rosmarie Kapferer proti Schlank & Schick GmbH (C-234/04 z dne 16. 3. 2006) Avstrijska državljanka Kapfererjeva je večkrat prejela reklamno pošto družbe Schlank & Schick z obljubami nagrad, med drugim tudi dopis, ki je vseboval naročilnico, obljubo nagrade v obliki gotovinskega dobroimetja in obra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Odločbe in sklepi US RS

Avtor ni naveden, 30.3.2006

Ustavno sodišče, Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 12/2006Odločba US RS, št. U-I-2/06 z dne 16. 2. 2006 Sodno varstvo zoper sklep 1. Tretji odstavek 14.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 51/02, 72/05 in 100/05 – ur. p. b. - ZLS) se razveljavi. 2.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Sodbe VS RS

Avtor ni naveden, 30.3.2006

Sodišča, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 12/2006Sodba I Ips 311/2004 z dne 12. 1. 2006 (v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Krškem K 118/2000 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Kp 100/2004) KZ – drugi odstavek 159. člena Zakonski znaki in opis kaznivega dejanja neupravičenega izkoriščanja avtorskega dela Ime avtorja oziroma nosilca avt...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Opravljanje samostojne dejavnosti po upokojitvi

mag. Nataša Belopavlovič, 30.3.2006

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 12/2006Oseba je opravljala samostojno dejavnost kot edini in glavni poklic do 28. 2. 2006. S 1. 3. 2006 se je zaposlila in opravlja samostojno dejavnost kot dopolnilno oziroma postransko dejavnost z enim zaposlenim delavcem, kateri pa opravlja drugo delo. Pogoj za upokojitev bo izpolnila 10. 7. 2006: 40 l...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Mobing

mag. Pavla Mlinarič, 30.3.2006

Delovna razmerja

mag. Pavla Mlinarič, Pravna praksa, 12/2006Mobing je skupni izraz za znamenja motenj, ki se pokažejo v urejenem sistemu. Kadar gre za motnje delovnem okolju, govorimo o mobingu na delovnem mestu. Delavec v delovnem okolju, v katerem je prisoten mobing, pogosto postane »žrtev« mobinga, ne da bi se tega sploh zavedal. Žrtev sodelavci, nadrejen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Trgovski zastopnik s (trajnim) pooblastilom

Jasmina Cigrovski, 30.3.2006

Obligacije, Trgovina

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 12/2006Poseidon Chartering BV proti Marianne Zeeschip VOF in drugim (C-3/04 z dne 16. 3. 2006) Družba Poseidon je kot posrednica sodelovala pri sklenitvi pogodbe o zakupu ladje med družbama Marianne Zeeschip in Maritramp. Pri podaljševanju pogodbe od 1994 do 2000 je družba Poseidon na podlagi vsakoletni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Zbližanja stališč ni bilo

Boštjan Koritnik, 30.3.2006

Sodišča, Plače v negospodarstvu

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 12/2006Zaradi napovedane plačne reforme je Slovensko sodniško društvo (SSD) 21. marca sklicalo izredni občni zbor.1 Ob tej priložnosti je prišlo na ljubljansko pravno fakulteto približno petsto sodnikov (potrebni sta bili dve dvorani) iz vse Slovenije. Po burni triurni razpravi so soglasno sprejeli predlag...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Širitveni blues

Jernej Juren, 30.3.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ostalo

Jernej Juren, Pravna praksa, 12/2006Na Mednarodnem forumu ljubljanske Pravne fakultete je 10. februarja predaval dr. Olli Rehn, evropski komisar za širitev. Govoril je o perspektivi širitve EU s posebnim poudarkom na zahodnem Balkanu. »Širitveni blues« je skovanka, ki jo dr. Rehn v zadnjem času pogosto uporablja. Označuje politič...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Odsotnost zaradi opravljanja funkcije

mag. Nataša Belopavlovič, 30.3.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 12/2006V javnem zdravstvenem zavodu so v svet zavoda imenovani člani kot predstavniki ustanovitelja – občine, ki so v delovnem razmerju v različnih gospodarskih družbah in javnih zavodih. Seje sveta zdravstvenega zavoda se sklicujejo občasno tudi v terminu, ko ima član – predstavnik ustanovitelja delovno o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Spremembe in dopolnitve kodeksa upravljanja javnih d. d.

mag. Andrej Šercer, 30.3.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Gospodarske javne službe (komunala)

mag. Andrej Šercer, Pravna praksa, 12/2006Prvi Kodeks upravljanja javnih delniških družb v RS (kodeks), ki ga pogovorno lahko imenujemo kar kodeks corporate governance, so že leta 2004 sporazumno oblikovali Ljubljanska borza, Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager. Pri tem so upoštevali slovensko zakonodajo, etična načela po...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Odškodninska odgovornost v prometnih nesrečah, ki jih povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih vozil

Simon Bubola, 30.3.2006

Obligacije, Zavarovalništvo

Simon Bubola, Pravna praksa, 12/2006Po 34. členu zakona o obveznih zavarovanjih v prometu1 (ZOZP) je v primeru škod, ki jih oškodovancem povzročijo vozniki nezavarovanih in neznanih vozil, nezavarovanih zrakoplovov ali drugih letalnih naprav, nezavarovanih čolnov in nezavarovanih javnih prometnih sredstev, podana odškodninska odgovorn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Vsebina »Pravna praksa« 12/2006

Avtor ni naveden, 30.3.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 12/2006stran 3 UVODNIK mag. Goran Klemenčič Boj se Danajcev, ki prinašajo darila ... stran 6 GOSPODARSKE DRUŽBE Janja Bedrač Čezmejna združitev gospodarskih družb v EU – takoj? stran 8 ZDRAVSTVO Anita Goršek Izjava volje o posmrtnem darovanju delov telesa stran 11 ODVETNIŠTVO mag. An...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Izvaja volje o posmrtnem darovanju delov telesa

Anita Goršek, 30.3.2006

Dedovanje

Anita Goršek, Pravna praksa, 12/2006Darovanje delov telesa je gotovo najbolj altruistična gesta, ki jo posameznik lahko nakloni sočloveku. Darovano srce lahko reši drugega gotove smrti, darovana ledvica pa lahko dializnemu bolniku bistveno izboljša kakovost življenja, ki je bilo pred presaditvijo nevzdržno. Podobno lahko presaditev ro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄12

Čezmejna združitev gospodarskih družb v EU – takoj?

Janja Bedrač, 30.3.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Janja Bedrač, Pravna praksa, 12/2006Po tridesetih letih pogovorov med državami članicami EU o tem, da bi dovolili čezmejno združitev kapitalskih družb, so se minulo jesen ministri držav članic o tem končno dogovorili in sprejeli t. i. deseto direktivo s področja prava družb o čezmejnih združitvah.1 Implementacijski rok za vključitev d...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

< Vsi
2006(29)
> Marec(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐEFG HIJ K LM N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov