O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Nekaj sklanjatvenih posebnosti

dr. Nataša Hribar, 27.3.2014

Ostalo

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 12/2014Začnimo tokrat z nalogo: besede v oklepajih postavite v ustrezno obliko. A si že pisal ________________ (tista gospa), ki smo jo spoznali na morju? - Vsak dan ga vidim, kako se sprehaja s ________________ (svoj, pet, psi). - Moja soseda je včeraj rodila ________________ (prva hči). - Na
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Rešitelj: izvoz in MSP

dr. Maja Makovec Brenčič, 27.3.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Maja Makovec-Brenčič, Pravna praksa, 12/2014Ne dolgo tega sem s študenti razpravljala o pomenu izvoza malih in srednje velikih podjetij (MSP). V okviru predmeta Mednarodno poslovanje je to sicer obvezna tema, ker pa so študentske zaznave in pogledi o aktualnih ekonomskih izzivih in dogajanjih dragocen vir razmislekov profesorjev in raziskovalcev, je bila razprava zelo dobrodošla.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Zagovornik

Nataša Skubic, 27.3.2014

Ostalo

Nataša Skubic, Pravna praksa, 12/2014V tem in prihodnjih kotičkih bom pisala o subjektih, ki zastopajo stranke v sodnih postopkih. Zanimalo me bo predvsem, kako v angleščino prevajati tri temeljne pojme: zagovornik, pooblaščenec in odvetnik, kar zagovornik in pooblaščenec v sodnih postopkih običajno sta.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

dogodki - izjave

Irena Vovk, 27.3.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2014od 18. do 24. marca Torek, 18. 3. Zaposlenost v javni upravi. Število zaposlenih v javnem sektorju se je od nastopa vlade Alenke Bratušek, tj. od marca do decembra 2013, povečalo, in sicer za 376 zaposlenih oziroma za 0,2 odstotka. Število zaposlenih v organih državne uprave pa se je zmanjš
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Vsebina PP št.12/2014

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014stran 3 UVODNIK mag. Jaka Slokan ABC zdravstva stran 6 GOSPODARSKO PRAVO mag. Gregor Drnovšek Kosovne delnice in povečanje osnovnega kapitala stran 9 KAZENSKO MATERIALNO PRAVO mag. Damijan Florj
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Položaj etažnega lastnika v slovenskem pravu

dr. Matjaž Tratnik, 27.3.2014

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 12/2014V decembru 2013 je dr. Anita Dolinšek na PF Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo Položaj etažnega lastnika v slovenskem pravu, v kateri kljub nekoliko ozkemu naslovu celovito obravnava aktualno problematiko etažne lastnine v našem pravu. Avtorica analizira veljavno normativno ureditev in izpostavlja ključne probleme, ki se pojavljajo v praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Kaznivo dejanje pranja denarja v KZ-1

mag. Damijan Florjančič, 27.3.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 12/2014Kaznivo dejanje pranja denarja, kot je opredeljeno v 245. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), je bilo v preteklih obdobjih spremenjeno in dopolnjevano, z namenom določneje opredeliti njegove zakonske znake in tako zagotoviti njegovo ustrezno uporabo, ki naj bi bila skladna tudi z določbami pri nas ratificirane Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Glede na problematiko, s katero se v zvezi s pranjem denarja srečuje slovenska sodna praksa, se zdi, da ta cilj še ni v celoti dosežen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Pravnomočna sodna odločba kot podlaga za vknjižbo pravice v zemljiško knjigo

Nadija Šuler, 27.3.2014

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nadija Šuler, Pravna praksa, 12/2014Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) med listinami, ki so podlaga za vknjižbo pravice v zemljiško knjigo, določa tudi pravnomočno sodno odločbo - sodbo in sklep. V tem prispevku se omejujem na sodne odločbe, vezane na izviren način pridobitve lastninske pravice, torej pravnomočne sodne odločbe, s katerimi je sodišče ugotovilo obstoj, spremembo oziroma prenehanje pravice, katere vknjižba se predlaga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/201420. marec - predlog zakona o spremembah Zakona o davku na nepremičnine; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov. 21. marec - predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnih financah; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o i
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

razpisi

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014Ur. l. RS, št. 15/14 1. Predsednik Okrajnega sodišča v Ljutomeru - Sodni svet RS; rok je 28. marec. Ur. l. RS, št. 18/14 2. Direktor javnega zavoda - Šola za ravnatelje; rok je 31. marec. 3. Podpredsednik Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani - Sodni svet RS; rok
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Sporna kategorizacija javne poti po pobudnikovem dvorišču

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014Na Varuha se je obrnil pobudnik v zvezi s sporno kategorizacijo javne poti po njegovem dvorišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Razsežnosti dokazovanja v evropskem civilnem postopku

Mitja Pukšič, 27.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Mitja Pukšič, Pravna praksa, 12/2014Dne 20. in 21. marca 2014 je na Univerzi v Mariboru potekala odmevna in po odzivu sodeč zelo uspešno izvedena mednarodna konferenca Razsežnosti dokazovanja v evropskem civilnem postopku, ki jo je pod vodstvom nosilke projekta profesorice na PF Univerze v Mariboru dr. Vesne Rijavec organiziral Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo PF Univerze v Mariboru. Konferenco je finančno podprl program Civilno pravosodje/Kazensko pravosodje EU v okviru evropskega projekta, ki združuje nacionalne poročevalce in številne raziskovalce iz 28 držav EU in katerega glavni cilj je raziskati, ali obstaja skupno jedro evropskega dokaznega prava, predvsem dokaznega postopka, in če obstaja, opisati njegovo vsebino in najpomembnejše točke razdora med nacionalnimi pravnimi sistemi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 27.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Spletni vpogledovalnik - posredovanje sklepov na GURS

Irena Vovk, 27.3.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2014(http://sodisce.si/status_sklepov_zk) Jeziki: slovenščina Tip: del spletne strani Vrhovnega sodišča RS Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: poslovanje sodstva, iskalnik po sodni praksi, Sodnikov informator, video ipd. Povezava z uporabniki: vsi kontaktni
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Vlada RS

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 50. seji (19. marec 2014): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na nepremičnine; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijske
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2014 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov 28. 3. 2014 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izmenjavi in medsebojnem varo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Pravni napovednik

Irena Vovk, 27.3.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/201428. 3. 9.00 Varčevalni ukrepi na občinskih objektih Uradni list RS; (www.uradni-list.si). 28. in 29. 3. 9.00 23. posvetovanje Medicina in pravo: čezmejna medicina Zdravniško društvo Maribor in Pravniško društvo Maribor v sodelovanju s Pravno fakulteto in M
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP-H (Ur. l. RS, št. 82/13) - veljati začne 9. aprila 2014, za vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev po Zakonu o uveljavljanj
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Evropa

Irena Vovk, 27.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2014Torek, 18. 3. Krimski referendum. "Suverenost, ozemeljska celovitost in neodvisnost Ukrajine morajo biti spoštovani. EU ne priznava nezakonitega in nelegitimnega referenduma na Krimu niti njegovega rezultata. Evropska unija ne priznava in ne bo priznala priključitve Krima in Sevastopola Ru
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Novi trendi EU glede alternativnega reševanja sporov prek spleta

Helena Rous, 27.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), TRGOVINA

Helena Rous, Pravna praksa, 12/2014Poslovanje na daljavo in pogodbene zaveze potrošnikov le "s klikom" so danes na trgu stalnica. Za omogočanje kakovostnega spletnega poslovanja, za preprečevanje goljufij in dolgoročno zaupanje v spletno potrošništvo so ključni tudi sistemsko vzpostavljeni načini reševanja potrošniških sporov. Temu sledi tudi Evropska unija, ki je z namenom spodbujanja zaupanja v skupni evropski trg lani sprejela Uredbo o spletnem reševanju potrošniških sporov in Direktivo o alternativnem reševanju potrošniških sporov. Do konca leta 2015 bo vzpostavljena še enotna vseevropska spletna platforma, ki bo "aktivni vmesnik" za spletno obravnavo potrošniških sporov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Kosovne delnice in povečanje osnovnega kapitala

mag. Gregor Drnovšek, 27.3.2014

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Gregor Drnovšek, Pravna praksa, 12/2014V nekaterih primerih je zakon v sistem pravil o povečanju osnovnega kapitala vgradil kvantitativne omejitve. Nazorna primera sta "polovična omejitev" pogojnega kapitala iz drugega odstavka 343. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in odobrenega kapitala iz tretjega odstavka 353. člena ZGD-1. Ti dve omejitvi sta namenjeni (med drugim in) predvsem varstvu članskega položaja. Podobna omejitev je tista iz drugega stavka drugega odstavka 333. člena ZGD-1, ki zaklene (fiksira) razmerje med povečanjem števila novih kosovnih delnic in zneskom osnovnega kapitala ("Pri družbah s kosovnimi delnicami se mora skupno število delnic povečati v enakem razmerju kot osnovni kapital."). Ta prispevek obravnava to zadnjo omejitev. Posegi vanjo (njene kršitve) lahko vodijo do nezanemarljivega posega v članski položaj obstoječih delničarjev in (imanentno) značilnost kosovnih delnic. Na koncu se bom dotaknil tudi emisijskega zneska novih kosovnih delnic in s tem zaokrožil obravnavo osnovnih značilnosti izdaje novih kosovnih delnic.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

ABC zdravstva

mag. Jaka Slokan, 27.3.2014

Zdravstvena in lekarniška dejavnost

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 12/2014Zdravstvo gre danes za med. Vse se vrti okoli njega, vsi se nanj spoznamo in vsak od nas ima odgovor, kako v javnem zdravstvu delovati v prihodnje, najsi gre za pravnika, zdravnika ali ekonomista. Legitimno in prav je tako, saj nas javno zdravstvo, v katerem smo kot zavarovane osebe del univerzalneg
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Prehitri slovenski zakonodajalec

dr. Albin Igličar, 27.3.2014

Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 12/2014Čeprav vstopamo že v peto leto veljavnosti Resolucije o normativni dejavnosti, še vedno ni izpolnjeno njeno načelo transparentnosti, ki zahteva "sprejemanje predpisov po rednih zakonodajnih postopkih, ki omogočajo kakovostno seznanjanje ter odzive in vplive zainteresirane javnosti". Ves čas po sprejemu tega dokumenta - in tudi pred tem - Državni zbor v praksi sprejemanja zakonov ne sledi tej usmeritvi; tudi ne v letih 2012 in 2013. To potrjujejo podatki o številu sprejetih zakonov glede na zakonodajni postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Obvezni akti delodajalca

dr. Nana Weber, 27.3.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 12/2014Katere interne akte s področja delovnega prava je delodajalec dolžan sprejeti in na podlagi katerega predpisa? • Kakšne so sankcije, če tega ne stori?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Prekletstvo previsokih nadomestil za predvajanje avtorsko zaščitenih vsebin

Zoran Skubic, 27.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 12/2014Problematika kolektivnega - a tako za avtorje kot tudi za uporabnike pravičnega - uveljavljanja nadomestil za uporabo avtorskih vsebin ima tudi v Sloveniji že kar zajetno brado. Gre za trk interesov, ki ga je nezanemarljivo zaznamoval prav razvoj informacijske družbe, predvsem skozi prizmo erozije distribucijske ekskluzivnosti tudi zaradi vse večje razširjenosti digitalnih (in digitaliziranih) oblik avtorskih del. Avtorsko pravo pa je po drugi strani tudi pomemben del acquis communautaire, saj je učinkovito varstvo te pravice eden ključnih garantov, da bo evropska kulturna ustvarjalnost deležna nujnih sredstev, umetniški ustvarjalci in izvajalci pa varovanja svojega dostojanstva in (finančne) neodvisnosti. Sodišče (EU) je tako pred kratkim v luči Direktive 2001/29/ES o avtorski pravici v informacijski družbi obravnavalo vprašanje, ali je češka ureditev, ki zdraviliščem omogoča, da so izvzeta od plačila nadomestil za predvajanje zaščitenih avtorskih (glasbenih) del, v skladu s pravom EU. Hkrati pa je presojalo tudi vprašanje, ali ni (morda) ozemeljski monopol kolektivnih organizacij za upravljanje avtorskih pravic v nasprotju s svobodo opravljanja storitev, še zlasti če nacionalna organizacija v primerjavi z organizacijami drugih držav članic zaračunava občutno višja nadomestila.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

< Vsi
2014(36)
> Marec(36)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H I JK LM NOP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov