O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Obveznosti upravljavcev občinskih cest - policijski vidik

Pahulje Tomaž, Smolej Boštjan, 27.3.2014

Uprava

mag. Tomaž Pahulje, Boštjan Smolej, Pravna praksa, 12/2014Ministrstvo za notranje zadeve oziroma Policija se pri izvajanju ukrepov iz svoje pristojnosti srečuje s primeri izvajanja pooblastil na javnih kategoriziranih površinah (cestah, poteh itd.), za katere pa ugotavlja, da lastninska razmerja niso urejena, kot to določa Zakon o cestah (ZCes-1), saj posamezne občine v roku, ki ga določa 126. člen tega zakona, tj. do 1. aprila 2012, niso uskladile lokalnih predpisov o kategorizaciji občinskih cest z zakonom. Pri tem se srečujemo s problematiko deljenih pristojnosti in (ne)ukrepanjem pristojnih organov, pristojnostjo in odzivnostjo lokalnih skupnosti in njihovih (inšpekcijskih) služb ter vprašanjem zakonitosti veljavnih predpisov, zlasti občinskih odlokov. Policija se pri izvajanju pooblastil prav tako srečuje z izvajanjem ukrepov v primerih neveljavne (neustrezno zamenjane) vertikalne prometne signalizacije, ki je postavljena na podlagi določb Pravilnika o prometnih znakih na cestah in ki v prehodnem obdobju (torej v desetih letih po uveljavitvi pravilnika oziroma do 1. julija 2010) ni bila ustrezno zamenjana.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Vsebina PP št.12/2014

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014stran 3 UVODNIK mag. Jaka Slokan ABC zdravstva stran 6 GOSPODARSKO PRAVO mag. Gregor Drnovšek Kosovne delnice in povečanje osnovnega kapitala stran 9 KAZENSKO MATERIALNO PRAVO mag. Damijan Florj
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/201420. marec - predlog zakona o spremembah Zakona o davku na nepremičnine; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov. 21. marec - predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o javnih financah; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o i
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 27.3.2014

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 12/201429. marec 2004 - Vstop Slovenije v Nato Slovenija in še šest držav (Bolgarija, Romunija, Slovaška, Litva, Latvija in Estonija) je ratificiralo listino Severnoatlantske pogodbe ter tako postalo članica Nata. 2004 - Prepoved kajenja Irska je kot prva država na svetu prepovedala kajen
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

razpisi

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014Ur. l. RS, št. 15/14 1. Predsednik Okrajnega sodišča v Ljutomeru - Sodni svet RS; rok je 28. marec. Ur. l. RS, št. 18/14 2. Direktor javnega zavoda - Šola za ravnatelje; rok je 31. marec. 3. Podpredsednik Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani - Sodni svet RS; rok
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Drugi glas

dr. Ciril Ribičič, 27.3.2014

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 12/2014Drugi glas je temeljna značilnost nemškega kombiniranega volilnega sistema. Po zaslugi tega glasu volilni sistem ne vodi do dvostrankarske polarizacije v družbi in parlamentu, niti do oblikovanja nelegitimne vlade, kar sta značilnosti večinskih volilnih sistemov. Drugače od prvega glasu, ki je namenjen izbiri kandidatov v volilnih enotah po načelih večinskega volilnega sistema, je drugi glas namenjen izbiri med političnimi strankami. Tisti, ki preveč poudarjajo pomen drugega glasu, štejejo nemški volilni sistem za različico proporcionalnega sistema; tisti, ki menijo, da drugi glas ni (zelo) pomemben, pa za različico večinskega volilnega sistema. Eni in drugi se motijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Predlog ZRLI-E

Irena Vovk, 27.3.2014

Ustavno sodišče

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2014Ministrstvo za notranje zadeve je v medresorsko usklajevanje in javno razpravo 21. marca posredovalo predlog novele Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-E). Poglavitna cilja sta uskladitev s spremembo 90. člena Ustave in uvedba nekaterih drugih sprememb, ki bodo prispevale k jasnejši opredelitvi vsebine Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, preprečile zlorabe v postopkih razpisa referenduma in omogočile racionalnejšo izvedbo vseh postopkov z vidika stroškov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Kaznivo dejanje pranja denarja v KZ-1

mag. Damijan Florjančič, 27.3.2014

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

mag. Damijan Florjančič, Pravna praksa, 12/2014Kaznivo dejanje pranja denarja, kot je opredeljeno v 245. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), je bilo v preteklih obdobjih spremenjeno in dopolnjevano, z namenom določneje opredeliti njegove zakonske znake in tako zagotoviti njegovo ustrezno uporabo, ki naj bi bila skladna tudi z določbami pri nas ratificirane Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Glede na problematiko, s katero se v zvezi s pranjem denarja srečuje slovenska sodna praksa, se zdi, da ta cilj še ni v celoti dosežen.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Vlada RS

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 50. seji (19. marec 2014): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na nepremičnine; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov; - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijske
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Normativni program Vlade RS

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014Iz normativnega programa Vlade RS za leto 2014 Ime akta Rok za sprejem na vladi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov 28. 3. 2014 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o izmenjavi in medsebojnem varo
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP-H (Ur. l. RS, št. 82/13) - veljati začne 9. aprila 2014, za vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev po Zakonu o uveljavljanj
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Pravni napovednik

Irena Vovk, 27.3.2014

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/201428. 3. 9.00 Varčevalni ukrepi na občinskih objektih Uradni list RS; (www.uradni-list.si). 28. in 29. 3. 9.00 23. posvetovanje Medicina in pravo: čezmejna medicina Zdravniško društvo Maribor in Pravniško društvo Maribor v sodelovanju s Pravno fakulteto in M
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Pravnomočna sodna odločba kot podlaga za vknjižbo pravice v zemljiško knjigo

Nadija Šuler, 27.3.2014

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Nadija Šuler, Pravna praksa, 12/2014Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) med listinami, ki so podlaga za vknjižbo pravice v zemljiško knjigo, določa tudi pravnomočno sodno odločbo - sodbo in sklep. V tem prispevku se omejujem na sodne odločbe, vezane na izviren način pridobitve lastninske pravice, torej pravnomočne sodne odločbe, s katerimi je sodišče ugotovilo obstoj, spremembo oziroma prenehanje pravice, katere vknjižba se predlaga.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Vodnik po novem Zakonu o delovnih razmerjih

dr. Martina Šetinc Tekavc, 27.3.2014

Kultura in umetnost

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 12/2014V teh pomladnih dneh mineva že eno leto od sprejema "novega" Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), tako da bi ob poplavi drugih sprejetih zakonov v tem času lahko sklepali, da gre za staro novico. Pa vendar kaže, da bodo uporabniki najnovejše "male delavske ustave", kot zakon o tej tematiki tudi imenujemo, za njeno poznavanje potrebovali še nekaj časa, predavanj in čtiva. Zadnjič sem ob vprašanju, kje bi lahko uporabniki našli kakšno dobro izobraževanje na to temo, pomislila, da je dober začetek lahko prav delo Vodnik po novem zakonu o delovnih razmerjih, priročnik za prakso, avtorjev Igorja Kneza, Metke Penko Natlačen, Gregorja Tasiča in Polone Fink Ružič (GZS, Ljubljana 2013, 212 strani).
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Sporna kategorizacija javne poti po pobudnikovem dvorišču

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014Na Varuha se je obrnil pobudnik v zvezi s sporno kategorizacijo javne poti po njegovem dvorišču.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Prekletstvo previsokih nadomestil za predvajanje avtorsko zaščitenih vsebin

Zoran Skubic, 27.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 12/2014Problematika kolektivnega - a tako za avtorje kot tudi za uporabnike pravičnega - uveljavljanja nadomestil za uporabo avtorskih vsebin ima tudi v Sloveniji že kar zajetno brado. Gre za trk interesov, ki ga je nezanemarljivo zaznamoval prav razvoj informacijske družbe, predvsem skozi prizmo erozije distribucijske ekskluzivnosti tudi zaradi vse večje razširjenosti digitalnih (in digitaliziranih) oblik avtorskih del. Avtorsko pravo pa je po drugi strani tudi pomemben del acquis communautaire, saj je učinkovito varstvo te pravice eden ključnih garantov, da bo evropska kulturna ustvarjalnost deležna nujnih sredstev, umetniški ustvarjalci in izvajalci pa varovanja svojega dostojanstva in (finančne) neodvisnosti. Sodišče (EU) je tako pred kratkim v luči Direktive 2001/29/ES o avtorski pravici v informacijski družbi obravnavalo vprašanje, ali je češka ureditev, ki zdraviliščem omogoča, da so izvzeta od plačila nadomestil za predvajanje zaščitenih avtorskih (glasbenih) del, v skladu s pravom EU. Hkrati pa je presojalo tudi vprašanje, ali ni (morda) ozemeljski monopol kolektivnih organizacij za upravljanje avtorskih pravic v nasprotju s svobodo opravljanja storitev, še zlasti če nacionalna organizacija v primerjavi z organizacijami drugih držav članic zaračunava občutno višja nadomestila.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Ko pravna mnenja ne dohajajo izvršenih dejstev

dr. Ciril Ribičič, 27.3.2014

Ustavno sodišče

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 12/2014Osrednje zanimanje pri pripravah in izvedbi 98. seje Beneške komisije, ki je potekala 22. in 23. marca letos, je bilo namenjeno razmeram v Ukrajini in na Krimu. Komisija je sprejela v zvezi s tem dve mnenji: v prvem govori o skladnosti referenduma na Krimu z ustavno ureditvijo in mednarodnimi standardi, v drugem pa obravnava skladnost nove ureditve, ki naj bi omogočala Rusiji priključitev novih ozemelj na podlagi referendumskega izida in brez soglasja države, za katere ozemlje gre.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Solze v zaporu

Svit Senković, 27.3.2014

Varstvo človekovih pravic

Svit Senković, Pravna praksa, 12/2014Eden bolj pretresljivih posnetkov lanskoletnih "vstaj" je prizor z mariborske ulice, v katerem vidimo, kako policisti pršijo solzivec po sedečih in (očitno) nenasilnih protestnikih. Solzivec je le ena od snovi, ki se uporablja v plinskih razpršilcih. Povzroča pekoč občutek v očeh, ki je lahko tako močan, da sproži nekontrolirano krčenje očesnih vek. Stranski učinki vključujejo draženje dihalnih poti in kože, močne bolečine v nosu, kihanje, otrdelost prsnega koša, pri desetih odstotkih primerov izpostavljenih pa lahko pride do fotofobije - kratkotrajne preobčutljivosti na svetlobo. Učinki solzivca so tako očitno zelo neprijetni že, ko se ga uporablja na prostem. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) pa je v nedavni sodbi v zadevi Tali proti Estoniji odločalo o zakonitosti uporabe solzivca v zaprtem prostoru - zaporu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Prehitri slovenski zakonodajalec

dr. Albin Igličar, 27.3.2014

Pravoznanstvo

dr. Albin Igličar, Pravna praksa, 12/2014Čeprav vstopamo že v peto leto veljavnosti Resolucije o normativni dejavnosti, še vedno ni izpolnjeno njeno načelo transparentnosti, ki zahteva "sprejemanje predpisov po rednih zakonodajnih postopkih, ki omogočajo kakovostno seznanjanje ter odzive in vplive zainteresirane javnosti". Ves čas po sprejemu tega dokumenta - in tudi pred tem - Državni zbor v praksi sprejemanja zakonov ne sledi tej usmeritvi; tudi ne v letih 2012 in 2013. To potrjujejo podatki o številu sprejetih zakonov glede na zakonodajni postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 27.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2014
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Sledenje ukradenim mobilnim telefonom

Irena Vovk, 27.3.2014

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2014Eden od slovenskih mobilnih operaterjev redno prejema prošnje posameznikov, ki sicer niso njegovi naročniki oziroma uporabniki, za "sledenje" ukradenim mobilnim telefonom. Policija naj bi namreč po prijavi kraje take posameznike usmerjala k mobilnim operaterjem, naj se pozanimajo, ali se je njihov telefon (z določeno številko IMEI) morda začel uporabljati v omrežju kakega drugega operaterja. Operater sicer svojim uporabnikom res ponuja storitev sledenja ukradenemu telefonu (kot dodatno storitev na podlagi 152. člena Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom-1). Ali je mobilni operater res dolžan zagotavljati sledenje tudi na prošnjo uporabnikov drugih mobilnih operaterjev ali bi morala za to poskrbeti Policija?
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Razsežnosti dokazovanja v evropskem civilnem postopku

Mitja Pukšič, 27.3.2014

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Mitja Pukšič, Pravna praksa, 12/2014Dne 20. in 21. marca 2014 je na Univerzi v Mariboru potekala odmevna in po odzivu sodeč zelo uspešno izvedena mednarodna konferenca Razsežnosti dokazovanja v evropskem civilnem postopku, ki jo je pod vodstvom nosilke projekta profesorice na PF Univerze v Mariboru dr. Vesne Rijavec organiziral Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo PF Univerze v Mariboru. Konferenco je finančno podprl program Civilno pravosodje/Kazensko pravosodje EU v okviru evropskega projekta, ki združuje nacionalne poročevalce in številne raziskovalce iz 28 držav EU in katerega glavni cilj je raziskati, ali obstaja skupno jedro evropskega dokaznega prava, predvsem dokaznega postopka, in če obstaja, opisati njegovo vsebino in najpomembnejše točke razdora med nacionalnimi pravnimi sistemi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Položaj etažnega lastnika v slovenskem pravu

dr. Matjaž Tratnik, 27.3.2014

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 12/2014V decembru 2013 je dr. Anita Dolinšek na PF Univerze v Ljubljani uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo Položaj etažnega lastnika v slovenskem pravu, v kateri kljub nekoliko ozkemu naslovu celovito obravnava aktualno problematiko etažne lastnine v našem pravu. Avtorica analizira veljavno normativno ureditev in izpostavlja ključne probleme, ki se pojavljajo v praksi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Rok za sodno varstvo - prekluzivni rok - procesni rok - pravočasnost tožbe

Avtor ni naveden, 27.3.2014

Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 12/2014V sodni praksi Vrhovnega sodišča je sprejeto stališče, da je rok za izpodbijanje upravnega akta, določen v prvem odstavku 28. člena ZUS-1, procesni rok. Besedili določb ZUS-1 in ZDSS-1, ki se nanašata na rok za vložitev tožbe zoper dokončni upravni akt, sta si vsebinsko podobi. Zato ni utemeljenega razloga za drugačno razlago sporne določbe ZDSS-1. Tudi po strogo formalnem kriteriju rok iz prvega odstavka 72. člena ZDSS-1 procesni rok. Ker za toženo stranko kot upravi organ ne velja določba o nevročanju v času sodnih počitnic, je zaradi enakopravne obravnave strank pomembno, da se tudi v socialnih sporih, kjer rok za tožbo ni določen kot materialni rok, uporablja določba 83. člena ZS. Primerjava z roki za vložitev pravnih sredstev pokaže, da drugačno tolmačenje ni utemeljeno in bi povzročilo neenako obravnavo podobnih procesnih situacij.
Naslovnica
Pravna praksa, 2014⁄12

Popoldansko delo v trgovini

dr. Nana Weber, 27.3.2014

Delovna razmerja

dr. Nana Weber, Pravna praksa, 12/2014Zavezuje nas Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije. • V katerih primerih in v kakšni višini pripada delavcu dodatek za popoldansko delo? V skladu z drugim odstavkom 126. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je plača delavca sestavlj
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

< Vsi
2014(36)
> Marec(36)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G H I JK LM NOP QR S Š T UV W XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov