O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Z OBROBJA POSTAVE: Ignorantia iuris nocet

Tomaž Pavčnik, 1.4.2005

Kultura in umetnost

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 12/2005Načelo, zapisano v naslovu, temelji na predpostavki, da vsi subjekti pravo poznajo. Takšno izhodišče je nujen pogoj, da je pravo sploh lahko obvezen sistem pravil. A vendar načelo pravne države terja, da je ta predpostavka več kot zgolj fikcija. Predvsem zato, ker je prvenstven namen pravnih pravil ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Informacija javnega značaja

Minka Alagič, 1.4.2005

Javno obveščanje

Minka Alagič, Pravna praksa, 12/2005Srečanje Društva pravnikov iz Maribora je bilo tokrat v znamenju zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je začel veljati leta 2003. Predavala sta dr. Božo Grafenauer in mag. Boštjan Brezovnik.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

V prvo gre rado

Katja Plauštajner, 1.4.2005

Ostalo

Katja Plauštajner, Pravna praksa, 12/2005Pravijo, da od »moot courtov« lahko postaneš odvisen. Verjetno bo kar držalo. Potem, ko sva se na Harvardu znašla jaz, lanskoletna zmagovalna pravobranilka tekmovanja iz evropskega prava (European Law Moot Court), in Tim Corthaut, dolgoletni trener ekipe Univerze v Leuvnu na tem tekmovanju, je bila ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

KNJIGE: Moderno pogodbeno pravo in praksa

Aleksander Čičerov, 1.4.2005

Obligacije

Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 12/2005Moderno pogodbeno pravo in praksa je delo Anthonyja Austa, ki se je z mednarodnimi pogodbami poklicno ukvarjal več kot trideset let. Knjiga je napisana v za bralca razumljivem jeziku, četudi ni pravnik. Aust ni želel napisati učbenika. Napisal pa je knjigo.(*1) O pogodbenem pravu ni mogoče govori...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Vdor značilnosti govorjenega jezika v knjižni jezik

mag. Aleksandra Belšak, 1.4.2005

Kultura in umetnost

mag. Aleksandra Belšak, Pravna praksa, 12/2005Pisno sporočanje je zaradi trajnosti besedila zahtevnejše od ustnega sporočanja, zato se pisec, ki se tega zaveda, lahko počuti kot ujetnik v ječi svoje jezikovne (ne)zmožnosti. Prehajanje jezikovnih značilnosti govorjenega splošno pogovornega ali nižje pogovornega jezika v uradna, strokovna in publ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Pogodbena kazen

dr. Marko Novak, 1.4.2005

Obligacije

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 12/2005Obligacijski institut pogodbene kazni je namenjen kaznovanju tiste pogodbene stranke, ki se ne drži (v celoti) določil neke pogodbe. Seveda se morata stranki o pogodbeni kazni dogovoriti v pogodbi, kar pomeni, da do uporabe tega instituta ne pride po samem zakonu. Pogodbena kazen velja za primer nei...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Povpraševanje po tujih voznikih v cestnem prometu

Renata Zatler, 1.4.2005

Cestni promet

Renata Zatler, Pravna praksa, 12/2005V januarju je na GZS tekla okrogla miza o prostem pretoku delovne sile in uvajanja fleksibilnejših oblik zaposlovanja domačih in tujih voznikov v cestnem prometu.Po najnovejših podatkih zavoda za zaposlovanje in podatkih, ki jih beležijo prevozniki, v Sloveniji primanjkuje najmanj 2.000 voznikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

PRAVOSODJE: Nekonsistentna zakonodaja

Irena Vovk, 1.4.2005

Sodišča

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2005Na tiskovni konferenci ministrstva za pravosodje 18. marca sta dr. Lovro Šturm in Robert Marolt predstavila oceno stanja na področju pravosodja (vlada se je na seji 17. marca seznanila s stanjem na posameznih ministrstvih). »Ministrstvo sem prevzel v solidnem stanju, z delom zaposlenih sem zadovolje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

OKOLJSKO PRAVO: Tri ogrodja okoljskih odločitev

Boštjan Koritnik, 1.4.2005

Varstvo okolja

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 12/2005Profesor Rechtshaffen(*1) opredeljuje tri ogrodja oziroma elemente, tj. okoljsko etiko, utilitarni pristop in okoljsko pravičnost, ki vplivajo na pomembne odločitve, povezane z okoljem in odnosom do njega. Okoljska etika Obstoj okoljskega prava ni povezan le z spodrsljaji gospodarstva in znan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

GOSPODARSKE DRUŽBE: Družbeniška tožba v d.o.o.

Bojan Zabel, 1.4.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Bojan Zabel, Pravna praksa, 12/2005Kaj lahko stori družbenik d.o.o., če drugi družbenik ne izpolnjuje svojih družbeniških obveznosti nasproti družbi? Ali lahko kot posamezni družbenik sploh kaj stori? Taka in podobna vprašanja se odpirajo v številnih praktičnih primerih »notranjih« sporov v d.o.o. Iz nadaljnje obravnave izločamo i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Vsebina »Pravna praksa« 012/2005

Avtor ni naveden, 1.4.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 12/20053 UVODNIK Hinko Jenull Pravosodni neoliberalizem? 6 REFERENDUM – ODMEV mag. Matevž Krivic Hudo zgrešena kritika odločbe Ustavnega sodišča 9 GOSPODARSKE DRUŽBE dr. Boštjan Zabel Družbeniška tožba v d.o.o. – actio pro socio 14 ZEMLJIŠKA KNJIGA Gregor Strojin Neznosna lahkotnost prostosti (inf...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

REFERENDUM-ODMEV: Hudo zgrešena kritika odločbe Ustavnega sodišča

Matevž Krivic, 1.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ustavno sodišče

Matevž Krivic, Pravna praksa, 12/2005Ob hudi, a (po moji presoji) pretežno strokovno zgrešeni kritiki zadnje »referendumske« odločbe ustavnega sodišča izpod peresa dr. Mira Cerarja,(*1) o čemer pišem v tej polemiki, želim najprej vendarle opozoriti na problem strokovne kakovosti ustavnosodnih odločb z nekega širšega, recimo temu primer...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Pravosodni neoliberalizem?

Hinko Jenull, 1.4.2005

Sodišča

Hinko Jenull, Pravna praksa, 12/2005Slovenija je na zadnjih volitvah spremenila oblast. Sodstva ni bilo na strankarskih listah, a samo slepi bi lahko spregledali, da mu je ljudstvo izreklo krepko nezaupnico. Prav sodni zaostanki, občutek neenakosti pred zakonom in pravna negotovost so bili med poglavitnimi razlogi za zamenjavo izvršil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Vacato legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 1.4.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 12/20051. Uradna prečiščena besedila zakonov Ur. l. RS, št. 25/05 - Zakon o davčnem postopku – ZDavP-1-UPB1 - Zakon o davku na izplačane plače – ZDIP-UPB1 - Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-UPB3 - Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka – ZUKD-UPB1 Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

od 15. do 29. marca

Irena Vovk, 1.4.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2005Sreda, 15. 3. Informacijsko središče EU. Informiranje in izobraževanje o EU bo v Sloveniji odslej potekalo tudi prek informacijskega centra v Ljubljani. Od 1. marca Urad vlade za informiranje (UVI) sofinancira delovanje informacijskega centra, znanega tudi pod imenom Center Evropa, ki ga je ob ko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

ANAGRAM – 10

Avtor ni naveden, 1.4.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 12/2005DEJAVNI MOŠKI Eden med njimi je znani profesor prava. Pred premetavanjem prečrtajte črko D. Rešitev pošljite na naše uredništvo (s pripisom Anagram – 10 in vašo davčno številko) do 7. aprila! Dopolnjevanka – 8: SLOVENIJA V EVROPI Dopolnjevanka – 9: POZITIVNA DISKRIMINACIJA Knjigi Špele M...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Globus

Dean Zagorac, 1.4.2005

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 12/2005Prve sodbe ruandskih plemenskih sodišč 14. 3. – Po skoraj treh letih od ustanovitve mešanice ruandskih tradicionalnih in konvencionalnih sodišč, ki naj bi kazensko obravnavala približno 120.000 osumljencev, ki so domnevno odgovorni za sodelovanje v genocidu leta 1994, so ta sodišča začela delovat...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

ZEMLJIŠKA KNJIGA: Oddaljen vpogled

Irena Vovk, 1.4.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2005Na Vrhovnem sodišču RS so 17. marca na tiskovni konferenci Rado Brezovar, Gregor Strojin in podpredsednica ljubljanskega okrajnega sodišča Lena Medič predstavili projekt odprave zemljiškoknjižnih zaostankov s pomočjo zunanjih svetovalcev na okrajnih sodiščih v Ljubljani in Mariboru, odzvali pa so se...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Razsojevalni pogled na novi zakon o delovnih in socialnih sodiščih

Božidar Merc, 1.4.2005

Sodišča

Božidar Merc, Pravna praksa, 12/2005V optiki jurisprudence Evropskega sodišča za človekove pravice terja uresničevanje enega temeljnih načel pravne države – to je načela pravne varnosti, da se v zakonodajnem procesu sprejemajo le kakovostni zakoni, s čimer odpade proliferacija predpisov zaradi njihove kvalitativne deficitarnosti. V...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

SODSTVO: Druga konferenca MATRA

Oliver Kljajić, 1.4.2005

Sodišča

Oliver Kljajić, Pravna praksa, 12/2005Konec januarja 2005 je bila na Okrožnem sodišču v Kopru organizirana druga delovna konferenca v okviru projekta MATRA, ki se na tem sodišču odvija od začetka leta 2004. Po prvi delovni konferenci (november 2004),(*1) kjer je bilo obravnavano vprašanje organizacije in vodenja velikih kazenskih postop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Starejši delavci in nočno delo

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 1.4.2005

Delovna razmerja

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 12/2005Člen 203. ZDR določa, da starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela. Delodajalec prosi za razlago, kaj v tem primeru pomeni beseda "odrediti", saj ima zaposlene delavce, ki bodo postali starejši delavci po ZDR in ves svoj delovni staž ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

PREKRŠKI: Ali je nadzor prometa s sistemom Provida zakonit?

Vid Jakulin, 1.4.2005

Prekrški

Vid Jakulin, Pravna praksa, 12/2005Prvega januarja 2005 je začel veljati novi zakon o varnosti cestnega prometa.(*1) Zanj je značilno občutno povišanje kazni, kar naj bi nagnalo strah v kosti udeležencem v cestnem prometu in s tem povečalo prometno varnost.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Javna uslužbenka – določitev plače

Neda Golobič, 1.4.2005

Uprava

Neda Golobič, Pravna praksa, 12/2005Javni zavod je sprejel novo sistemizacijo delovnih mest, v kateri je za zasedbo delovnega mesta računovodje zahtevana kot pogoj višja ali visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri. Trenutno to delovno mesto zaseda delavka z dokončano srednjo strokovno izobrazbo in tridesetletnimi delovnimi izkušnja...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

MEDNARODNO PRAVO: Predlog reforme OZN

Dean Zagorac, 1.4.2005

Splošni državni akti, simboli in prazniki

Dean Zagorac, Pravna praksa, 12/2005Generalni sekretar Združenih narodov Kofi Annan je predstavil predlog sprememb, ki bi svetovni organizaciji omogočile učinkovitejše delo na področju pospeševanja varnosti, človekovih pravic in razvoja. Hkrati je predlagal kar nekaj korenitih sprememb v strukturi OZN, ki so nujno potrebne, da bi lahk...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄12

Nova uredba o upravnem poslovanju

Polona Kovač, 1.4.2005

Upravni postopek in upravne takse

Polona Kovač, Pravna praksa, 12/2005V marcu je bila v Ur. l. RS, št. 20/05 objavljena Uredba o upravnem poslovanju, ki jo je vlada sprejela na podlagi zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in zakona o državni upravi (ZDU). Uredba ureja večje število vprašanj, saj vključuje nekatere do tedaj veljavne izvedbene akte na področju upra...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

< Vsi
2005(31)
> April(31)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČ DĐEFG HIJ K LM N OP QRS Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov