O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 21 (od skupaj 21)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Nagrade in povračila sodelujočim pri delu Stalne arbitraže pri GZS

Alja Kratovac, 3.6.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Alja Kratovac, Pravna praksa, 12/1993Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije je bila ustanovljena leta 1980. V skladu s tedanjo zakonodajo je imela status domače arbitraže, saj sta zakon o zbornici in sklep o ustanovitvi Stalne arbitraže določala, da so stranke v arbitražnih postopkih le tisti subjekti, ki so obstajali po z...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Denacionalizacija

Stanko Pristovnik, 3.6.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

Stanko Pristovnik, Pravna praksa, 12/1993Po zakonu o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27/91) (v nadaljevanju: ZOD) se podržavljena zemljišča praviloma vrnejo v naravi, če seveda niso podane ovire, ki jih predvideva ta ali kakšen drug zakon.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Ustavno sodišče RS v letu 1992

Avtor ni naveden, 3.6.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 12/1993Položaj ustavnega sodišča po uveljavitvi nove slovenske ustave V letu 1992 je ustavno sodišče začelo delovati po novi ustavi, ki je bila uveljavljena 23. decembra 1991 glede vprašanj postopka in pravnih posledic odločb ki z ustavo niso urejena, pa je smiselno uporabljalo dosedanje ustavne in zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Nelojalna konkurenca

Franc Mazi, 3.6.1993

Varstvo konkurence, cene

Franc Mazi, Pravna praksa, 12/1993Z zakonom o varstvu konkurence (Ur. l. RS, št. 18/93, v nadaljevanju ZVK), ki je s 24. 5. 1993 nadomestil precejšen del Zakona o trgovini (Ur. l. SFRJ, št. 46/90) smo dobili tudi novo ureditev področja nelojalne konkurence.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 3.6.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 12/1993Št. 26 (28. maj 1993) Vlada RS objavlja uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju in uredbo o uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1993 ter sklepe o oprostitvi plačila različnih davščin.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Usklajevanje pokojnin

Jože Kuhelj, 3.6.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 12/1993V začetku meseca marca je bil po hitrem postopku sprejet zakon o usklajevanju pokojnin in denarnih nadomestil za primer brezposelnosti v letu 1993 (Uradni list RS, št. 12/93), s katerim je bil interventno spremenjen način usklajevanja pokojnin, določen v sistemskem zakonu - zakonu o pokojninskem in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Slovenija v svetu Evrope

mag. Aleksander Čičerov, 3.6.1993

Zunanje zadeve in diplomacija

mag. Aleksander Čičerov, Pravna praksa, 12/1993Pred Palačo Evropex v Strasburgu je 14. maja 1993 zaplapolala slovenska zastava. Kot je dejal predsednik Posvetovalne skupščine Sveta Evrope, g. Martinez, bo tako ostalo še dolgo časa, saj glede na to, da so zastave držav članic izobešene po angleški abecedi, ni prijavljenih držav, ki bi lahko poseg...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 3.6.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 12/1993Št. 27 (29. maj 1993) Državni zbor objavlja zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o industrijski lastnini, zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o izvajanju resolucije VS OZN, št. 757/1992. Objavljena je tudi izvolitev sodnikov Ustavnega sodišča RS (Franc Testen, dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Pravo in šport

Aleš Galič, 3.6.1993

Šport in organizacije

Aleš Galič, Pravna praksa, 12/1993V okviru Svobodne katedre Pravne fakultete v Ljubljani je 13. maja predaval dr. Marko Ilešič in prikazal dileme, ki se izražajo v razmerju med pravom in športom, torej razmerju, ki je posledica dejstva, da šport kot življenjski pojav sproža vrsto medsebojnih razmerij, do katerih pravo ne more ostati...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Parlamentarna preiskava

mag. Miro Cerar, 3.6.1993

Državni zbor in državni svet

mag. Miro Cerar, Pravna praksa, 12/1993Državni zbor Republike Slovenije je 22. 4. 1993 na podlagi 93. člena ustave in na zahtevo 36 poslancev odredil uvedbo parlamentarne preiskave o sumu zlorabe javnih pooblastil v poslovanju podjetij HIT d.o.o., Nova Gorica, Elan, Slovenske železarne, banke, ki so v sanacijskem postopku, dodelitve konc...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Izvršitev sodne odločbe o stroških postopka v tujini

mag. Viktor Planinšec, 3.6.1993

Civilni sodni postopki, Civilni kolizijski predpisi

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 12/1993V zapisu, objavljenem v pp, št. 8/93, smo ugotovili, da tožniške varščine za zavarovanje toženčevih pravdnih stroškov ni dolžna dati tuja oseba, če je tudi naši državljani niso dolžni dati v tujčevi državi in to bodisi na podlagi zakonske določbe, pogodbe - konvencije ali dejanske vzajemnosti, sklic...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Dokapitalizacija podjetij...

mag. Vlasta Črčinovič-Krofič, 3.6.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Vlasta Črčinovič-Krofič, Pravna praksa, 12/1993Inšpektorji Službe družbenega knjigovodstva pri kontroli zasebnih podjetij pogosto ugotavljajo, da je podjetje v svoje premoženje dodatno vložilo sredstva (nepremičnine in premičnine), o tem opravilo ustrezne knjižbe v svojih evidencah, vpisa v sodnem registru pa ni popravilo. Takšno ravnanje predst...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Sklepi 9. konference evropskih ustavnih sodišč

Avtor ni naveden, 3.6.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 12/1993Predsedniki ali predstavniki evropskih ustavnih sodišč, navzoči na 9. plenarni konferenci,* ki je bila v Parizu od 9. do 12. maja 1993, so po razpravi o pogojih ustavnega in mednarodno pravnega varstva človekovih pravic sprejeli naslednje končne sklepe: 1. Izražajo zadovoljstvo, da na konferenci ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Zakon o gospodarskih družbah končno sprejet

Lojze Janko, 3.6.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Lojze Janko, Pravna praksa, 12/1993V dveh fazah zakonodajnega postopka, pri čemer je bila faza zakonskega osnutka ponovljena, da bi se omogočila kakovostna in poglobljena razprava, so bili v celoti sprejeti tako koncept - sama zasnova zakona - kakor tudi vse bistvene oziroma temeljne rešitve oziroma vsebinske opredelitve. Ves čas zak...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Predavanje Louisa Fisherja

Bojan Bugarič, 3.6.1993

Ostalo

Bojan Bugarič, Pravna praksa, 12/1993Profesor Fisher je višji strokovni sodelavec v Congressionalnal Research Centru. Pred tem je predaval na različnih univerzah (med drugim Georgtown in John Hopkins University) in je avtor več knjig o ameriškem pravnem (ustavnem) sistemu. Osrednja tema njegovega raziskovalnega dela je vprašanje delitv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

50 francoskih knjig za PF

Avtor ni naveden, 3.6.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 12/199350 francoskih knjig za PF Sredi maja (17. 5.) je obiskal Pravno fakulteto v Ljubljani veleposlanik Republike Francije v Sloveniji Bernard Poncet. V prijetnem razgovoru smo pregledali možnosti za sodelovanje z ustreznimi francoskimi institucijami. Na omenjenem srečanju je veleposlanik podaril P...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Oblikovanje modernih upravnih sistemov v Sloveniji

Damjan Belič, 3.6.1993

Uprava

Damjan Belič, Pravna praksa, 12/1993Seminar (18. - 20. maja 1993, v Ljubljani) je bil namenjen oblikovanju dokumenta za švicarsko-slovenski projekt "Oblikovanje modernih upravnih sistemov v Sloveniji", ki je vključen v program švicarske pomoči vzhodni Evropi. Projekt predstavlja pomembno podlago za preoblikovanje sistemov državne upra...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

O osebnosti odvetnika

dr. Konrad Plauštajner, 3.6.1993

Odvetništvo in notariat

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 12/1993Odvetništvo, pri nas z ustavo določeno kot del pravosodja, ostaja conditio sine qua non vsake pravne države. Svoje družbene funkcije ne realizira institucionalno, temveč le z delovanjem vsakega odvetnika posebej in vseh skupaj. Le odvetnik posameznik je tisti, ki v konkretnih primerih ščiti vse, kar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 3.6.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 12/1993Št. 25 (21. 5. 1993) Vlada RS je izdala Uredbo o evidentiranju premoženja pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji v drugih republikah nekdanje Jugoslavije. Predpisane obrazce je potrebno poslati enoti SDK v kraju, kjer ima pravna oseba sedež, najpozneje do 15. junija 1993.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Sestava ustavnega sodišča

Avtor ni naveden, 3.6.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 12/1993Od 1. 1. 1992 do 12. 2. 1992 je sodišče delovalo v sestavi naslednjih šestih sodnikov: dr. Peter Jambrek (predsednik), dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm. Od 13. 2. 1992, ko je bil izvoljen za sodnika mag. Janez Snoj, do 30. 9. 1992 je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄12

Zbirka: Odločbe in sklepi Ustavnega sodišča RS

Avtor ni naveden, 3.6.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 12/1993Prejšnji mesec je izšla prva knjiga zbirke "Odločbe in sklepi ustavnega sodišča" (leto 1992). V njej je objavljenih vseh 38 odločb in vsi sklepi, razen 46 sklepov o združitvi dveh ali več zadev. Objavljena so tudi ločena mnenja k posameznim odločitvam. Objavljanje odločb v zbirki predvideva 39. č...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

< Vsi
1993(21)
> Junij(21)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFG HIJ K LM NOP QRSŠTUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov