O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 53)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Novejša sodna praksa Sodišča ES na področju davkov za fizične osebe

dr. Maja Brkan, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Maja Brkan, Pravna praksa, 12/2008dr. pravnih znanosti, strokovna sodelavka na Sodišču ES, kabinet generalne pravobranilke dr. Verice Trstenjak Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča institucije, v kateri je avtorica zaposlena. "Potrebujemo evropski zakonik, evropsko Š...] sodišče, isti denar, iste uteži in mere, ist...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Prednosti in pasti strokovnega dialoga

dr. Vesna Kranjc, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vesna Kranjc, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU dr. pravnih znanosti, profesorica na PF Univerze v Ljubljani Poglavitni cilj pravil o javnem naročanju je zagotoviti enakopravnost gospodarskih subjektov pri sklepanju poslov z javnim sektorjem, posredno pa pravila zagotavljajo tudi gospodarnejšo porabo sredstev javnih financ.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Mobilnost gospodarskih družb v sodni praksi Sodišča ES

dr. Barbara Rajgelj, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Barbara Rajgelj, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EP dr. pravnih znanosti, asistentka na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani Sodišče ES se z vprašanji prava gospodarskih družb večinoma ukvarja v okviru pravice do svobodnega ustanavljanja sedeža. Temeljne težave skupnostnega prava družb so povezane s čezmejnim delovanjem in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Čezmejne združitve v Sloveniji - zakonska rešitev in nekatere dileme

dr. Markus Bruckmüller, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Markus Bruckmüller, Pravna praksa, 12/2008dr. pravnih znanosti, odvetnik in partner Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH in vodja slovenske pisarne družbe Novela ZGD-1A je dopolnila Zakon o gospodarskih družbah z določbami o čezmejnih združitvah.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Javne pogodbe

dr. Rajko Pirnat, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 12/2008dr. pravnih znanosti, redni profesor, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani Namen prispevka je analizirati domeno pogodb in drugih poslov ali celo enostranskih pravnih aktov, na katere se nanašajo pravila javnega naročanja in javnih koncesij. Ob tem predlagam uporabo izraza "javna pogodba" kot...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Omejitvena pravila za vložitev zahtevka za revizijo in učinkovito pravno varstvo

dr. Aleksij Mužina, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Aleksij Mužina, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU dr. pravnih znanosti, docent na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, odvetnik Uveljavitev Zakona o javnem naročanju in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev1 ter številnih novel Zakona o reviziji postop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Pravni status Državne revizijske komisije

Petra Ferk, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Petra Ferk, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU mag. pravnih znanosti, svetovalka v pravni službi v javnem podjetju Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča ustanove, v kateri je avtorica zaposlena. V Sloveniji je že nekaj časa aktualno vprašanje, ali so minimalni sta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Prodajna pogodba v mednarodnem, evropskem in slovenskem pravu

dr. Damjan Možina, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Damjan Možina, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani V civilnem pravu ima pravna ureditev prodajne pogodbe posebno težo. Prodajna pogodba je v tržnem gospodarstvu najpomembnejša transakcija za izmenjavo dobrin, v pogodbeni praksi pa ni le daleč najpogostejša pogodba, amp...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Primerjalnopravni zgledi za učinkovitejšo izvršbo

dr. Vesna Rijavec, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 12/2008dr. pravnih znanosti, profesorica na PF Univerze v Mariboru Bistvena lastnost prava je njegova prisilna izvedljivost.1 Pri tem je samopomoč načelno prepovedana, zato mora upnik za uveljavitev svoje terjatve zahtevati intervencijo države oz. njenih organov oz. oseb s pooblastili za prisilno izvr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Kako se pripravimo na obrambo pred Sodiščem ES?

mag. Marija Remic, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Marija Remic, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU mag. pravnih znanosti, državna pravobranilka Republika Slovenija je bila po vstopu v EU vključena že v različne postopke pred Sodiščem ES. Največkrat je priglasila udeležbo v postopkih predhodnega odločanja po 234. členu PES, in sicer v 14 primerih s pripravo pisnih stališč t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Širša vprašanja odnosov med pravnimi redi v EU

mag. Matej Avbelj, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Matej Avbelj, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU mag. pravnih znanosti, LL.M., LL.M., doktorski raziskovalec na European University Institute v Firencah Vprašanje o odnosu med pravnimi redi v evropski integraciji,1 tj. na eni strani med pravnimi redi držav članic ter pravnim redom EU2 ter na drugi strani med slednjim in med...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Različne ureditve hipoteke v EU in notranji trg hipotekarnih kreditov

dr. Matjaž Tratnik, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Mariboru Hipotekarni krediti pomenijo zelo pomemben del ekonomskih aktivnosti v EU.1 Kljub temu (še) ne moremo govoriti o notranjem trgu hipotekarnih kreditov, saj so tovrstni posli pretežno vezani na nacionalne okvire.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Kako do sredstev kohezijske politike in drugih sredstev EU

mag. Peter Wostner, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Peter Wostner, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU mag. ekonomskih znanosti, namestnik direktorja Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko Evropska unija s svojimi več kot 35 generalnimi direktorati in službami pokriva vsaj takšno število razvojnih področij oz. politik, ki jih lahko - kot poudarja Jones1 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Pravica do zdravljenja v tujini - ureditev EU in praksa Sodišča ES

Anže Erbežnik, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Anže Erbežnik, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU univ. dipl. pravnik, master en études européennes (EIPA/Université Nancy 2), pravnik lingvist pri Evropskem parlamentu Za razumevanje odobritve zdravljenja v drugi državi članici EU s strani nacionalnega zdravstvenega zavarovanja je bistveno poznavanje narave EU kot poldržavn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Preklic pogojne obsodbe - roki za preklic

Avtor ni naveden, 27.3.2008

Kazenski postopek

, Pravna praksa, 12/2008 Sodba I Ips 7/2008 z dne 14. februarja 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sdoišča v Celju Kp 113/2007) ZKP - 5. točka 372. člena, 2. točka prvega odstavka 383. člena KZ - drugi odstavek 55. člena Sodba o preklicu pogojne obsodbe, v kateri je bil naložen dodaten pogoj, mora postati tudi pravnomoč...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Pogodbena kazen

Mojca Toš-Zajšek, 27.3.2008

Delovna razmerja

Mojca Toš-Zajšek, Pravna praksa, 12/2008 • Ali je delodajalec, če je bila po tožbi sodišča opravljena reintegracija delovnega razmerja in delavki ponujena zaposlitev, sploh dolžen plačati pogodbeno kazen po 69. členu Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva oz. kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za upravičenost i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Božičnica

Slavi Pirš, 27.3.2008

Delovna razmerja

Slavi Pirš, Pravna praksa, 12/2008 Do 31. decembra 2007 sem bil zaposlen v podjetju, ki je pri plači 18. decembra 2007 izplačalo božičnico vsem delavcem v višini 500 evrov bruto, razen meni in moji ženi, ker sva s 1. januarjem 2008 prekinila delovno razmerje. Za kakšen namen se izplača božičnica in ali sem do te upravičen tudi j...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Objektivna odgovornost države - padec vojaka na poledenelih tleh

Avtor ni naveden, 27.3.2008

Obligacije, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 12/2008Vrhovno sodišče Sodba II Ips 571/2005, 21. februar 2008 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Cp 622/2004) ZOR - drugi odstavek 154. člena Poledenela tla v zimskem času, še zlasti ko ves dan sneži in je temperatura pod lediščem, ne pomenijo nevarnosti, ki bi bila v zimskem času neobiča...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Sprememba rabe zemljišča

Avtor ni naveden, 27.3.2008

Urejanje prostora

, Pravna praksa, 12/2008Odločba US RS, št. U-I-185/07z dne 13. marca 2008 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor, za območje Rače - Fram (prostorski plan občine Rače - Fram), spremembe in dopolnitve v letu 2004 (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Zagotovitev enakopravne obravnave ponudnikov v postopku s konkurenčnim dialogom

Boštjan Ferk, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Boštjan Ferk, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU univ. dipl. pravnik, pomočnik direktorja v družbi Praetor, d.o.o. Konkurenčni dialog je posebna oblika postopka oddaje javnega naročila oz. izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki omogoča neposredno komunikacijo med javnim in zasebnim sektorjem v okviru samega posto...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Pomen prakse Sodišča ES glede prepovedi diskriminacije na področju dela in socialne varnosti

dr. Barbara Kresal, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Barbara Kresal, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EP dr. pravnih znanosti, docentka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani Prepoved diskriminacije oz. načelo enakega obravnavanja in enakih možnosti ima v pravu EU in v socialni politiki EU pomembno vlogo že od začetka. Zametek današnjega obsežnega pravnega urejanja in tudi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Pravica do pokojnine - uveljavljanje na podlagi Uredbe 1408/71 in 574/72

mag. Nataša Belopavlovič, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU , mag. pravnih znanosti, Zavod Praktika Delovanje Evropske skupnosti (v nadaljevanju: ES) temelji na svobodi gibanja stvari, oseb, storitev in kapitala. Za uresničevanje svobode gibanja delavcev je pomembno, da imajo delavci, državljani ene članice ES, v drugi državi članici...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Pravica do zaposlitve v državah članicah EU

Janez Urbas, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Janez Urbas, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU univ. dipl. pravnik, nekdanji pomočnik direktorja Zavoda za zaposlovanje RS Po Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti1 je temeljni cilj Skupnosti pospeševanje skladnega razvoja gospodarskih dejavnosti v Skupnosti, kot sredstvi pa sta bili navedeni vzpostavitev s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Lizbonska pogodba - ključ učinkovitosti

mag. Gregor Krajc, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Gregor Krajc, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU mag. pravnih znanosti, namestnik direktorja Službe Vlade RS za evropske zadeve Pred dobrimi tremi leti se je Evropska unija (EU) po referendumski zavrnitvi Pogodbe o ustavi za Evropo soočila z izzivom, pred katerim še ni bila. Ne gre za to, da do zavrnitve kakšne od pogodb v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄12

Izvajanje Uredbe 1408/71 z vidika pravic iz naslova starševskega varstva in družinskih prejemkov

mag. Irena Žagar, 27.3.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Irena Žagar, Pravna praksa, 12/2008 Konferenca EU mag. pravnih znanosti, sodnica Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani Prvi dokument, ki je urejal pravico do socialne varnosti, je Splošna deklaracija človekovih pravic. V mednarodnih aktih se pojem uporablja v zvezi s pravico do socialne varnosti ali s sistemi socialne...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

< Vsi
2008(53)
> Marec(53)

Področja

2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČDĐE F GHIJK L M NOP QR S Š T U V W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov