O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 33)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Ena država - dva sistema

dr. Lev Svetek, 19.4.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 12/2001Kanadski Quebec je sklenil posebno konvencijo s Slovenijo Quebec je provinca v vzhodnem delu Kanade in je naseljen s pretežno francosko govorečim prebivalstvom. Uživa v sicer skupni državi Kanadi izredno široko avtonomijo tako v političnem, kulturnem in seveda jezikovnem pogledu. Ker omogoča Kana...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Izvršba: Izterjava meničnega dolga - na podlagi menice kot verodostojne listine

Zlatka Repolusk, 19.4.2001

Civilni sodni postopki, Menica in ček

Zlatka Repolusk, Pravna praksa, 12/2001Izterjava meničnega dolga - na podlagi menice kot verodostojne listine Po zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-23 čl.)(*1) šteje menica med take verodostojne listine, na podlagi katere se lahko vloži zoper dolžnika neposredna izvršba oziroma izvršilni predlog. Postopek izvršbe se začne, ne da bi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

"Neenakopravni člani nadzornega sveta" so res nesmisel

mag. Mato Gostiša, 19.4.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 12/2001V članku "Neenakopravni člani nadzornega sveta" (pp, št. 10/2001) avtorica vsekakor zelo prepričljivo argumentira pravno nesprejemljivost določil zakona o zavarovalništvu (3. odstavek 29. člena), s katerimi so bistveno omejene pravice predstavnikov delavcev do soodločanja v nadzornih svetih zavarova...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Dopust in regres za letni dopust

Avtor ni naveden, 19.4.2001

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 12/2001Ali delavec, ki dela nepretrgano v podjetju 6 mesecev, pridobi pravico do izrabe celega dopusta in izplačila celotnega zneska regresa ali samo do sorazmernega dela? Določba 47. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) določa, da delavec pridobi pravico do izrabe let...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Predavanja AI na PF v Ljubljani

Dean Zagorac, 19.4.2001

Človekove pravice

Dean Zagorac, Pravna praksa, 12/2001Slovenska sekcija Amnesty International Slovenije je v marcu na Pravni fakulteti organizirala manjšo serijo predavanj o človekovih pravicah. Na prvem, ki je bilo 14. marca, sta generalna sekretarka AI Slovenije Nataša Posel in koordinatorka za kampanje Alenka Jerše predstavili organizacijo Amnest...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Računsko sodišče: Novi zakon o računskem sodišču (I.del)

Tomaž Vesel, 19.4.2001

Računsko sodišče

Tomaž Vesel, Pravna praksa, 12/2001Vrhovna revizijska institucija (VRI)(*1) kot generični pojem je avtonomen organ v državi, ki praviloma ne spada v nobeno klasično vejo oblasti in izvaja, ne glede na imenovanje, način ustanovitve ali obliko organiziranosti, najvišjo funkcijo državnega revidiranja. VRI praviloma nima položaja sodišč....
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Tisoč manj en člen

dr. Marko Ilešič, 19.4.2001

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Ilešič, Pravna praksa, 12/2001Ob sprejemu slovenskega pomorskega zakonika Do najobsežnejšega slovenskega zakona, ki ga je doslej sprejel slovenski parlament (in ga tudi v prihodnosti utegne prekositi le Obligacijski zakonik), pot ni bila lahka in še manj kratka. Ko smo pred kar davnimi sedmimi leti na Pravni fakulteti v Ljubl...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Prepisano, ker ni preslišano...: od 4. do 16. aprila

Irena Vovk, 19.4.2001

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 12/2001Sreda, 4. 4. Statistika. Za sodnike kranjskega okrožnega sodišča je bilo preteklo leto uspešno, saj jim je kljub večjemu pripadu novih zadev - teh je bilo 12.718 - uspelo rešiti 13.994 zadev oziroma četrtino več kot leto poprej. Nerešenih jim je ostalo še 4.294 zadev (zaostanek so zmanjšali za 23...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 19.4.2001

Ostalo

, Pravna praksa, 12/20011. Zakon o letalstvu (Zlet) - Ur. l. RS, št. 18/01 - velja od 13. aprila. 2. Iz Ur. l. RS, št. 22/01 - velja od 13. aprila: Uredba o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami - določa način poslovanja organov državne uprave (ministrstvo, upravni organ in upravna organizacija v sesta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Iz torkle: Za dekana fakultete imenovan le redni profesor?

dr. Marko Pavliha, 19.4.2001

Višje in visoko šolstvo

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 12/2001Senat Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je na svojih sejah 3. in 10. aprila 2001 sprejel nova Pravila, v katerih je med drugim zapisano, da je lahko za dekana imenovan le redni profesor. Takšna določba (poleg številnih drugih "cvetk"), ki jo menda lahko najdemo tudi v pravilih ne...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Vsebina "Pravna praksa" 012/2001

Avtor ni naveden, 19.4.2001

Ostalo

, Pravna praksa, 12/2001Aleksij Mužina, Tomaž Vesel Novi zakon o računskem sodišču (I.) Petra Pozderec Pogodba o prenosu zemljišč - Občine in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS Tristan Šker Plačilo zavarovalne premije in zavarovalno kritje Andraž Teršek V Rusiji ni svobode medijev dr. Lev Svetek Ena država,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Slovenščina v pravni praksi (48.del): Prava terminologija - zakonski in zakonit

dr. Monika Kalin-Golob, 19.4.2001

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 12/2001Bralci PP in udeleženci predavanj so mi že nekajkrat zastavili vprašanje o razmerju med pridevnikoma zakonski in zakonit. Raba obeh besed sodi ne le k splošnim jezikovnim, ampak tudi k vprašanjem pravne terminologije, zato je pri odgovoru treba izhajati iz načel izrazoslovne teorije, ki smo jih v pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Zakon o javnih naročilih s komentarjem

Peter Černigoj, 19.4.2001

Proračun

Peter Černigoj, Pravna praksa, 12/2001Knjiga o javnem naročanju - Pravo javnega naročanja v Sloveniji napreduje hitreje, kot se prilagajajo službe javnih naročnikov novemu pravnemu okolju. V javno naročanje je vključenih veliko posameznikov na strani naročnikov in na strani ponudnikov, izvajalcev in dobaviteljev, pa tudi tistih v raz...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Zemljišča: Pogodba o prenosu zemljišč

Petra Pozderec, 19.4.2001

Lastnina in druge stvarne pravice, Kmetijska zemljišča

Petra Pozderec, Pravna praksa, 12/2001Občine in sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 10/93, 1/96 in 23/96 - popravek - v nadaljevanju: ZSKZDRS), ki je začel veljati 11. marca 1993, je opredelil zemljišča, ki so tega dne postala last Sklada kmetijskih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Zapiski: V Rusiji ni svobode medijev

Andraž Teršek, 19.4.2001

Človekove pravice, Javno obveščanje

Andraž Teršek, Pravna praksa, 12/2001Konec meseca januarja je Odbor za kulturo in izobraževanje Sveta Evrope pripravil srečanje na temo svobode izražanja in svobode medijev v Rusiji. Uvodni del razprave, v katerem je bilo ponovno poudarjeno, da je svoboda medijev conditio sine qua non demokracije in hkrati kraljica vseh svoboščin, je p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Posvetovanje: Prevzem delavcev na delo k drugemu delodajalcu

mag. Katarina Kresal-Šoltes, 19.4.2001

Delovna razmerja

mag. Katarina Kresal-Šoltes, Pravna praksa, 12/2001Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (IDPF) je v okviru svoje svetovalno izobraževalne dejavnosti ponovno pričel z organiziranjem nekdaj tradicionalnih, rednih, pravnih posvetov o aktualnih temah s področja delovnega prava in prava socialne varnosti. Pravni posveti so namenjeni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Zgodovinski utrinek ali Zakaj nihče ni hotel podrobno prebrati Aristotela

Luka Šoukal, 19.4.2001

Pravoznanstvo

Luka Šoukal, Pravna praksa, 12/2001Kot je videti iz današnje perspektive, se pravičnost in pravo pojavljata v soodvisnosti, odkar se je človek zavedel svoje družbene eksistence - to je, odkar je nekdo nekako uvedel pravila igre in tako človeštvo obvaroval pred samouničenjem. Aristoteles, Platonov učenec, je izhodišče za vsako resno p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Vodenje gospodarske družbe na podlagi nezaposlitvenega razmerja

dr. Drago Mežnar, 19.4.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 12/2001O pogodbi o poslovodenju in pogodbi o zaposlitvi Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima član uprave po zakonu o gospodarskih družbah (ZGD), se druge pravice in obveznosti določijo s pogodbo med članom uprave in družbo. Ni pa nobenih ovir, da se pravice in obveznosti določijo tudi z notranjimi akt...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Zavarovanje: Plačilo zavarovalne premije in zavarovalno kritje

Tristan Šker, 19.4.2001

Zavarovalništvo

Tristan Šker, Pravna praksa, 12/2001Zavarovanje je funkcijska povezava med tveganjem in zavarovalno premijo, ki se kaže v zapletenem in krhkem tehnično-pravnem ravnotežju in ki omogoča lociranje in uporabo aktuarskih izračunov s ciljem količinske opredelitve zavarovančeve dolžnosti (premije) kot tudi opredelitve ustreznih določil zava...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Izstop družbenika iz d.o.o. - vračilo stvarnega vložka

Peter Podgorelec, 19.4.2001

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Peter Podgorelec, Pravna praksa, 12/2001Kakšen je postopek izstopa družbenika iz d. o. o.? Ali ima pravico zahtevati vračilo stvarnega vložka? Ali mora biti izjava o izstopu podana v notarski obliki? Kako poteka nadaljnji postopek, če ostali družbeniki stvarnega vložka ne želijo prostovoljno izročiti (gre za nepremičnino, za katero ima...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Priznanje učne dobe v zavarovalni dobi

Avtor ni naveden, 19.4.2001

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 12/2001V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je v 188. členu določeno priznanje učne dobe v zavarovalno dobo. Zakon ni določil, za katero obdobje (od katerega leta naprej in do kdaj) je možno uveljaviti to določilo, na pristojnih mestih, pa tudi ni moč dobiti jasnega odgovora za priznanja prej...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Mednarodno sodstvo: Eurojust - enote proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu

Luigi Varanelli, 19.4.2001

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Luigi Varanelli, Pravna praksa, 12/2001Ob koncu preteklega leta, natančneje 14. decembra 2000, je Svet Evropske unije sprejel sklep o ustanovitvi (še začasne) enote o sodelovanju na pravosodnem področju, ki se imenuje "Eurojust". Oblikovanje takšne enote je zagotovo najpomembnejši korak v okviru pravosodnega sodelovanja na ravni evropski...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Kronika Evropskega sodišča za človekove pravice (XII.del)

Peter Pavlin, 19.4.2001

Človekove pravice

Peter Pavlin, Pravna praksa, 12/2001Prvi primer, Bivši kralj Grčije in ostali v. Grčija, ki bo obravnavan v tem prispevku, se nanaša na vprašanje nacionalizacije lastnine kraljeve družine, na vprašanje, ali ima sprememba oblike vladavine iz monarhije v republiko kakšen vpliv na status nekdanje lastnine monarha in na vprašanje, ali je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Svetovni kongres AIPPI

Janko Pučnik, 19.4.2001

Intelektualna lastnina

Janko Pučnik, Pravna praksa, 12/2001V Melbournu se je v začetku aprila zaključil svetovni kongres AIPPI, na katerem je bila med več kot 1.500 udeleženci tudi petčlanska delegacija slovenskega AIPPI. Udeleženci so na plenarnih zasedanjih obravnavali več tem: - vprašanje varovanja zaupnih informacij (posebej na področju farmacije in...
Naslovnica
Pravna praksa, 2001⁄12

Sociološki klub PF: Družbena pogodba

Tjaša Koprivec, 19.4.2001

Obligacije

Tjaša Koprivec, Pravna praksa, 12/2001V filozofiji Johna Locka in Thomasa Hobbesa Na tokratnem predavanju, dne 19. februarja, sta bila pod drobnogled postavljena J. Locke in T. Hobbes, predvsem njuno tolmačenje "Družbene pogodbe". Vlogo eksegeta je prepričljivo odigral prof. dr. Vladimir Simič, ki je začel z iskrivim dovtipom, da ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 12

Leto objave

< Vsi
2001(33)
> April(33)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČ DĐEFG HI JK LM N OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov