O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

(Začasna) odložitev izvajanja parlamentarnega nadzora

mag. Janez Žirovnik, 22.4.2010

Uprava

mag. Janez Žirovnik, Pravna praksa, 16-17/2010Star slovenski pregovor pravi, da čez sedem let vse prav pride. Očitno je ob (skoraj) sedmi obletnici uveljavitve Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb - ZPNOVS1 - prav prišla določba, po kateri je mogoče nadzor nad obveščevalno ali varnostno službo začasno zadržati. Zgod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Predhodna odredba - terjatev, izkazana s sklepom o izvršbi na podlagi menice - nevarnost

Avtor ni naveden, 22.4.2010

Obligacije, Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2010Ker dolžnik v pravočasnem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi menice ni ugovarjal, da menica, na katero se je skliceval upnik, ne izpolnjuje pogojev, da bi bila verodostojna listina, dejstvo, da izvršilno sodišče ni imelo pred seboj menice, da bi presodilo ali je temu tako, zato v tem primeru n...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Zaščita patenta v ZDA

Gregor Maček, 22.4.2010

Pravoznanstvo

Gregor Maček, Pravna praksa, 16-17/2010Fizična oseba je za izum pridobila evropski patent, tj. uspešno vložila prijavo izuma pri Evropskem patentnem uradu. Od patenta ne pričakuje toliko tega, da ga drugi ne bi "kopirali", temveč predvsem to, da drugi ne bi mogli preprečiti, da sam nadaljuje s proizvodnjo in trženjem proizvoda.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Medicinska napaka - odgovornost zdravstvene ustanove

Avtor ni naveden, 22.4.2010

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2010V pravni teoriji in praksi splošno velja, da medicinski delavec ne ravna, kot je treba, kadar je poslabšanje pacientovega zdravja posledica njegovega strokovno nepravilnega ravnanja (t. i. medicinska ali strokovna napaka) ali kadar je ravnanje po strokovni plati sicer neoporečno (lege artis), vendar...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Spremembe ureditve dodatkov k plači

Avtor ni naveden, 22.4.2010

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2010Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. in 16. člena Uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade RS in v upravnih organih,1kolikor sta določala dodatke k plači le za delavce Davčne uprave RS, ki odločajo v davčnem postopku na prvi s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti - odgovornost za hujšo posledico

Avtor ni naveden, 22.4.2010

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2010Kdor s kršitvijo predpisov povzroči rizično situacijo, ki je ne more več obvladati, je odgovoren za posledice, ki iz nje izvirajo, če mu je mogoče očitati, da se je možnosti njihovega nastanka zavedal, ali da bi se je vsaj moral in mogel zavedati.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Vračilo DMV za nakup motornega vozila za prevoz invalidne osebe

Avtor ni naveden, 22.4.2010

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2010• Davčna zavezanka živi z možem in njegovim bratom, ki je stoodstotni invalid in je povsem odvisen od tuje pomoči. Ker pa ni kreditno sposoben, je posojilo vzela davčna zavezanka in je zato registrirala avto na svoje ime. Ali lahko torej davčna zavezanka uveljavlja vračilo DMV za nakup novega avtomo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Obvestilo o sprejetju sprememb in dopolnitev Zakona o davku na motorna vozila

Avtor ni naveden, 22.4.2010

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2010V Ur. l. RS, št. 9/10 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-C), s katerim se od 1. marca 2010 dopolnjuje in spreminja vsebina Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV)1.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Sklenitev pogodbe z občino o testni uporabi vozila

Teja Žučko, 22.4.2010

Uprava

Teja Žučko, Pravna praksa, 16-17/2010Ravnanje uradne osebe občine, ki v imenu občine od zasebne pravne osebe za določen čas sprejme v uporabo motorno vozilo, pri čemer se to motorno vozilo uporablja v službene namene te občine, ne pomeni kršitve dolžnega ravnanja, ki bi omogočala pridobitev koristi drugemu in torej tudi ne ustreza opre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Varstvo osebnih podatkov pri upravljanju z društvom

Irena Vovk, 22.4.2010

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/20101. Ali morajo društva izdelati katalog osebnih podatkov oziroma prijaviti zbirko osebnih podatkov svojih članov Pooblaščencu?
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Omejitev prostega gibanja študentov?

Katarina Vatovec, 22.4.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 16-17/2010Sodišče EU ni prvič razpravljalo o dopustnosti omejitve vpisa študentov, državljanov ene države članice, v izobraževalni sistem druge države članice EU. V svoji obsežni sodni praksi se je s tem občutljivim vprašanjem že srečalo in bolj ali manj uspešno razmejevalo med dejstvom, da se področje izobra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Odškodnina za okužbo z virusom HIV

Andreja Tratnik, 22.4.2010

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 16-17/2010Danes 14-letni deček je bil s krvno transfuzijo, ki jo je prejel dan po svojem rojstvu, okužen z virusom HIV. Zaradi bolezni in negativnega odziva okolice mu je bil sprva zavrnjen vpis v šolo. Družba ga je izolirala, njegova starša pa poleg hudih psihičnih pritiskov okolice nosita še veliko finančno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Korupcija pri sofinanciranju verske skupnosti

Natalija Ulaga, 22.4.2010

Uprava

Natalija Ulaga, Pravna praksa, 16-17/2010Ravnanje uradnih oseb v uradu Vlade, ki pri sofinanciranju projekta verske skupnosti ne izvedejo javnega razpisa in tej skupnosti z neposredno podelitvijo nepovratnih sredstev omogočijo pridobitev neupravičene koristi, pomeni kršitev dolžnega ravnanja in ustreza opredelitvi korupcije po 3. alineji 2...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 22.4.2010

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 16-17/2010Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Nepreglednost nad tekom izvršbe

Nina Guzej, 22.4.2010

Civilni sodni postopki

Nina Guzej, Pravna praksa, 16-17/2010Spremembe na področju izvršilnega postopka so prinesle številne izboljšave, toda nekateri nepremišljeni koraki so povzročili posledice, ki jih nosijo tako dolžniki kot tudi upniki. Tako upnik kljub novemu in izboljšanemu sistemu ohranja vlogo "vodilnega" v izvršilnem postopku, kar pomeni, da mora še...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Test sorazmernosti na primeru odločbe Ustavnega sodišča

Mojca Zadravec, 22.4.2010

TRGOVINA

Mojca Zadravec, Pravna praksa, 16-17/2010Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)1 v 72. členu, z marginalno rubriko avtonomija šolskega prostora, prepoveduje verouk v javnih šolah (tudi kot prostovoljno popoldansko aktivnost). O ustavnosti takratne določbe, ki je poleg konfesionalne dejavnosti v javnih šolah to...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Je smiselna reforma programa prizanesljivosti?

dr. Aleš Ferčič, 22.4.2010

TRGOVINA

dr. Aleš Ferčič, Pravna praksa, 16-17/2010Nedavno je bil v Pravni praksi1 predstavljen slovenski program prizanesljivosti (leniency), kot je določen v 76. členu Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1)2 in v Uredbi o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih.3 Vprašamo se lahko, ali je realno ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Zatiskanje oči pred realnostjo

mag. Matevž Krivic, 22.4.2010

Ostalo

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 16-17/2010Pod tem ali podobnim naslovom sem se že pred tedni hotel odzvati na odgovor dr. Boštjana Zalarja na moj članek v najini polemiki1 o predlagani uvedbi proste izbire med vloženimi ustavnimi pritožbami, a so mi nujnejše obveznosti to preprečile. Zdaj, ko se je v razpravo vključil še dr. Marko Bošnjak2 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Še o preiskovalnih komisijah

Marija Drenovec, 22.4.2010

Uprava

Marija Drenovec, Pravna praksa, 16-17/2010Pri svojem delu sekretarke raznih preiskovalnih komisij Državnega zbora in strokovne sodelavke oziroma pravne svetovalke že kar nekaj mandatov se srečujem s prepletenostjo ter tanko ločnico med pravom in politiko. Žal (pre)večkrat zmaga politika. V zadnjem in zelo kratkem obdobju sem doživela dva ta...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Posredno storilstvo

dr. Matjaž Ambrož, 22.4.2010

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Matjaž Ambrož, Pravna praksa, 16-17/2010Institut posrednega storilstva, ki ga je Kazenski zakonik (KZ-1)1 uredil v prvem odstavku 20. člena, je v slovenskem pravu relativna novost. Prej ga kazenski zakonik ni izrecno urejal, vendar pa institut sodni praksi ni bil povsem tuj. Pravna figura posrednega storilstva temelji na predpostavki, da ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Izvedba postopka javnega naročanja brez gradbenega dovoljenja

Aleksander Petrovčič, 22.4.2010

PRORAČUN

Aleksander Petrovčič, Pravna praksa, 16-17/2010V postopkih javnega naročanja se investitor - naročnik po predpisih o javnem naročanju - pogosto znajde pred dilemo, ali lahko že izvede postopek javnega naročanja za izvedbo gradnje bodočega objekta, za katerega sicer še nima gradbenega dovoljenja, ali ne. Dilema je še zlasti aktualna, saj ima naro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Slovenija v partnerstvu za izboljšanje mednarodnega policijskega sodelovanja

Peter Skerbiš, 22.4.2010

Uprava

Peter Skerbiš, Jelka Klemenc, Pravna praksa, 16-17/2010Z nedavnim vstopom Romunije in Bolgarije v Evropsko unijo (EU) so regijo Zahodnega Balkana povsem obkrožile države članice EU. Predvsem zaradi čezmejnih razsežnosti sodobnih izzivov organizirane kriminalitete, terorizma in nezakonitih migracij varnostna situacija v regiji zelo vpliva tudi na varnost...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Avtor ni naveden, 22.4.2010

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2010V Ur. l. RS, št. 27/10 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: pravilnik), ki je začel veljati 3. aprila 2010. V nadaljevanju so na kratko obrazložene spremembe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Malo delo, velike spremembe?

Sanda Šabić, 22.4.2010

Delovna razmerja

Sabina Pirnat, Sanda Šabić, Pravna praksa, 16-17/2010Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je s predstavitvijo predloga Zakona o malem delu, ki bo temeljito reformiral študentsko ter druge oblike priložnostnega in občasnega dela, dvignilo precej prahu. Svoje nasprotovanje je izrazila večina prizadetih družbenih skupin,1 in ministrstv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2010⁄16-17

Presoja ustavnosti postopka s kaznovalnim nalogom: zamujena priložnost?

dr. Primož Gorkič, 22.4.2010

Kazenski postopek

dr. Primož Gorkič, Pravna praksa, 16-17/2010Ustavno sodišče je konec preteklega leta na zahtevo Okrajnega sodišča v Žalcu presojalo ustavnost določbe 445.d člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP),1 ki izključuje veljavnost prepovedi reformatio in peius v postopku po razveljavitvi sodbe o kaznovalnem nalogu.2 Odločba je sicer dobrodošel korak ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16-17

Leto objave

< Vsi
2010(49)
> April(49)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A BCĆČD ĐEF G H IJK LM NOP QRS Š T U V WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov