O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 3
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 57)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Kategorizacija lokalne ceste kot nedopusten poseg v lastninsko pravico

Avtor ni naveden, 23.4.2009

LOKALNA SAMOUPRAVA

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009 Odločba US RS, št. U-I-113/08, z dne 2. aprila 2009 Člen 6 Odloka o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Slovenske Konjice (Ur. l. RS, št. 1/07), kolikor pod zaporedno številko 12 kategorizira javno pot Konjice: odsek Režabek, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 144...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Policijska uporaba plinskega razpršilca, fizične sile in palice

dr. Miroslav Žaberl, 23.4.2009

Kazenski postopek

dr. Miroslav Žaberl, dr. Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 16-17/2009Fizična sila je vrsta prisilnega sredstva, s katerim se najbrž najneposredneje deluje na ljudi. Pri tem policist z uporabo lastnega telesa oziroma sile lastnega telesa obvladuje upiranje osebe ali preprečuje njen napad. Gre torej za neposredno fizično soočenje upirajoče se osebe ali napadalca s poli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Obračun DDV od dobave orodja na ozemlju Italije

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-23/2009-2, 6. april 2009 Kupec blaga s sedežem v Sloveniji se ne strinja s plačilom DDV v Italiji za nakup orodja, ki je potrebno za izdelavo aluminijastih profilov in ki po dobavi ostane v Italiji. • V kateri državi je treba obračunati DDV?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Združitev družb in oddvojitev pogodbenih delov

dr. Saša Prelič, 23.4.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 16-17/2009 Vodimo neformalno združenje šestih družb z isto prvo besedo v vseh šestih firmah. Tri družbe so v moji lasti, tri pa v lasti mojih družinskih članov. Vsaka družba opravlja specifične dejavnosti, in sicer varovanje premoženja, čiščenje objektov, vzdrževanje objektov, vzdrževanje okolice, upravljanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Uveljavljanje olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 - nakup delovnih strojev in traktorjev

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Davek od dohodka pravnih oseb

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009 Pojasnilo DURS, št. 4210-39/2009-1, 23. marec 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Z OZ-A spremenjeno pravilo o teku zamudnih obresti je v splošnem in javnem interesu

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009 Odločba US RS, št. U-I-188/07, z dne 2. aprila 2009 Člena 1 in 3 Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 40/07) nista v neskladju z Ustavo. Ustava varuje pridobljene pravice v 155. členu, ki - razen pod pogoji iz drugega odstavka - prepoveduje povratni učinek pravn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Davčna obravnava obresti, doseženih pri predčasni prekinitvi pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009 Pojasnilo DURS, št. 42150-2/2009, 5. marec 2009 Stranka je 10. aprila 2001 sklenila varčevalno pogodbo po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (NSVS) za dobo deset let. Dne 31. julija 2008 je stranka pogodbo predčasno prekinila. Banka do prekinitve pogodbe po NSVS davčni upravi ni poročala o ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Davčna obravnava rente iz naslova izgubljenega zaslužka

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009 Pojasnilo DURS, št. 4210-50/2009, 18. marec 2009
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Kako to delajo Američani?

Janko Marinko, 23.4.2009

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Janko Marinko, Janko Marinko, Pravna praksa, 16-17/2009Uglednemu finančniku Bernardu Madoffu je bila 11. decembra 2008 odvzeta prostost zaradi utemeljenega suma prevare z vrednostnimi papirji; 12. marca 2009 je priznal krivdo za enajst različnih kaznivih dejanj, za kar mu grozi 150 let zapora in zaseg premoženja v višini 170 milijonov ameriških dolarjev...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Oddajanje počitniške nepremičnine na Hrvaškem

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230115/2009-04, 9. april 2009 • Kako je z davčno obravnavo oddajanja nepremičnin v lasti slovenske pravne osebe, ki leži na Hrvaškem, in s katero lahko po hrvaški zakonodaji upravlja le pravna oseba s sedežem na Hrvaškem?
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Dokazilo o prevozu blaga v namembno državo članico pri carinskem postopku 42

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009 Pojasnilo DURS, št. 4230-105/2009-2, 6. april 2009 Za uvozno podjetje iz Velike Britanije nastopam kot carinski posrednik in zastopnik v carinskem postopku 42 pri uvozu jadrnic, gliserjev, jaht, ki se v namembno državo ne prevažajo, ampak se opravi "samotransport". V tem primeru uvoznik ne razpol...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas

Miha Šercer, 23.4.2009

Delovna razmerja

Miha Šercer, Miha Šercer, Pravna praksa, 16-17/2009 • Ali si prav razlagamo, da se pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za določen čas v letu 2006, lahko "podaljšujejo" tri leta, tiste, sklenjene od leta 2007 dalje, pa le dve leti? • Če z istim delavcem znova sklenemo pogodbo za določen čas, vendar za drugo delovno mesto, ali začne s tem spet teči dvel...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Veljavnost kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, 23.4.2009

KOLEKTIVNE POGODBE

mag. Nataša Belopavlovič, mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 16-17/2009Razvrščeni smo v dejavnost 38.320 pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov. Pravna oblika je delniška družba, nismo javna služba. Ravnali smo po Splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo. Ker je ta že dalj čas odpovedana, zdaj ne vemo, za katero kolektivno pogodbo naj se opredelimo....
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Prodajna stojnica kot avtorsko delo - koncept konstitutivnih prenosov materialnih avtorskih pravic

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009Sodba II Ips 966/2008, 15. januar 2009 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 5204/2007) ZPP - tretji odstavek 254. člena ZAP - 3. in 57. člen ZASP - 5. in 167. člen Individualnost je značilnost, ki avtorsko delo po eni strani ločuje od množice avtorsko nevarovanih vsakdanjih pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Zavarovanje bančnih garancij

dr. Miran Jus, 23.4.2009

Banke, zavodi

dr. Miran Jus, dr. Miran Jus, Pravna praksa, 16-17/2009Na preprosto ali prvo zahtevo izdane bančne garancije so učinkovito in uveljavljeno sredstvo zaščite pred riziki neizpolnitve pogodbenih obveznosti dolžnikov, ki pa nalogodajalce za izdajo teh garancij ter banke in druge finančne institucije izpostavlja rizikom unfair callinga ter prevarnim zahtevam...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Pridobitev državljanstva in sredstva za preživljanje

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 16-17/2009 Hrvaški državljan slovenskega rodu je 19. junija 2008 oddal prvo vlogo za pridobitev državljanstva. Večkrat se je oglasil na upravni enoti in se zanimal glede poteka postopka dodelitve državljanstva. Septembra je tako referentu pojasnil, da od 1. oktobra 2008 ne bo imel več statusa študenta, ta pa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Družba z omejeno odgovornostjo v praksi (5)

dr. Bojan Zabel, 23.4.2009

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Bojan Zabel, dr. Bojan Zabel, Pravna praksa, 16-17/2009Posledice izstopa in izključitve družbenika večinoma ureja že Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Nekatera vprašanja pa prepušča družbenikom, da jih uredijo bodisi v družbeni pogodbi bodisi v aktih o izstopu ali izključitvi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Odškodninska odgovornost države za sodne napake pri uporabi prava Skupnosti

Renata Zagradišnik, 23.4.2009

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Renata Zagradišnik, Renata Zagradišnik, Pravna praksa, 16-17/2009Načelo učinkovitosti prava Skupnosti zahteva, da države članice Evropske unije na svojem ozemlju zagotovijo učinkovitost prava Skupnosti. To dolžnost imajo tudi nacionalna sodišča, ki morajo zagotoviti primeren učinek prava Skupnosti v zadevah, v katerih odločajo.1 Eden od načinov zagotovitve učinko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Pol stoletja Evropskega sodišča za človekove pravice

dr. Ciril Ribičič, 23.4.2009

Varstvo človekovih pravic

dr. Ciril Ribičič, dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 16-17/2009Zvenelo je utopično, kot misija nemogoče, ko je Haaški kongres maja 1948 med svoje cilje zapisal skrb za varstvo človekovih pravic in osebne svobode v vsej Evropi. Na tej podlagi je Svet Evrope pred 50 leti ustanovil Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). Prva leta so v Komisiji in v ESČP vsa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Digitalna potrdila kot oblika digitalne diskriminacije?

Franci Ježek, 23.4.2009

ELEKTRONSKO TRGOVANJE IN POSLOVANJE

Franci Ježek, Franci Ježek, Pravna praksa, 16-17/2009Digitalna potrdila so novodobne osebne izkaznice za poslovanju prek interneta. Načrti zakonodajalca pa predvidevajo,1 da bomo z naslednjo izdajo osebne izkaznice (oz. z državljansko izkaznico) na njenem čipu že lahko prejeli tudi naše kvalificirano digitalno potrdilo2 (pa tudi podatke o našem zdravs...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Kako do boljših lokalnih predpisov

mag. Maja Lukan-Lapornik, 23.4.2009

LOKALNA SAMOUPRAVA

mag. Maja Lukan-Lapornik, mag. Maja Lukan-Lapornik, Pravna praksa, 16-17/2009Občine kot trenutno edini primer lokalne samouprave urejajo zadeve iz svoje pristojnosti s sprejetjem ustreznih lokalnih predpisov, s katerimi se povprečen občan sooča šele v neki življenjski situaciji, v kateri mu predpis s svojo prepovedjo ali zapovedjo omeji ravnanje, kar po vsesplošnem prepričan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Zastavna pravica na letalu

Urška Krajšek, 23.4.2009

Lastnina in druge stvarne pravice

Urška Krajšek, Urška Krajšek, Pravna praksa, 16-17/2009Zastavna pravica je zelo pogosto obravnavan institut, še zlasti zastavna pravica na nepremičninah oz. hipoteka, v vseh svojih pojavnih oblikah. Precej redkeje sta obravnavani zastavna pravica na letalu oz. ladji, a sta obe zaradi vseh svojih posebnosti še posebej zanimivi, sploh v zadnjem času, ko s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Prejemanje nadomestil poslancev EP po izteku mandata

mag. Marko Kirn, 23.4.2009

Uprava

mag. Marko Kirn, mag. Marko Kirn, Pravna praksa, 16-17/2009Dne 7. junija 2009 nas čakajo že druge volitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Nove volitve pomenijo prihod novih poslancev in hkrati odhod tistih, ki se jim ne bo uspelo uvrstiti med sedem izbrancev oziroma ki ne bodo ponovno kandidirali. Čeprav so zanimivejši novi poslanci, javna obči...
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Vsebina PP št.17/2009

Avtor ni naveden, 23.4.2009

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 16-17/2009stran 3 UVODNIK mag. Benjamin Flander "Protislovja" KZ-1
Naslovnica
Pravna praksa, 2009⁄16-17

Integriteta javnega sektorja

mag. Bećir Kečanović, 23.4.2009

Uprava

mag. Bećir Kečanović, mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 16-17/2009Ministrstvo za javno upravo je javnosti v obravnavo predložilo predlog zakona o integriteti v javnem sektorju. Z njim Vlada kot predlagatelj načrtuje uresničiti še eno čakajočih odločb Ustavnega sodišča (U-I-57/06-28 z dne 29. marca 2007) in obveznosti iz Konvencije Združenih narodov o preprečevanju...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16-17

Leto objave

< Vsi
2009(57)
> April(57)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEF G HIJ K L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov