O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 31)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Poziv invalidu na ponovni zdravniški pregled

Avtor ni naveden, 3.9.1998

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

, Pravna praksa, 16-17/1998Našemu zdomcu - invalidu je rentno zavarovanje priznalo nemško invalidsko rento, po približno enem letu pa ga kliče na ponovni zdravniški pregled na kliniko v Regensburgu, kamor pošiljajo zavarovance na invalidski pregled nemški deželni zavodi za socialno zavarovanje. Našega vpraševalca zanima, ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Dolžnost uporabe instrumenta predhodnega vprašanja

Janez Tekavc, 3.9.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Janez Tekavc, Pravna praksa, 16-17/1998Slovenija v tem obdobju vstopa v evropsko integracijo in s tem prevzema tudi določene pravne obveznosti. Diskusije večinoma potekajo predvsem o materialno pravnih in ekonomskih vidikih vključevanja v Evropsko unijo (EU). Nekje ob strani pa ostajajo vse posledice, ki jih bo prineslo polnopravno člans...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Povečanje pokojnine - priznanje prisilnega izseljeništva

Avtor ni naveden, 3.9.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 16-17/1998Medvojnemu prisilnemu izseljencu v nemško taborišče je bilo to obdobje s strani območne upravne enote pristojne slovenske občine priznano v pokojninsko dobo. Bivši izseljenec je že uživalec sorazmernih delov pokojnine z uporabo konvencije o socialni varnosti med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Upoštevanje odpravnine ob odhodu v pokoj pri določanju pokojninske osnove

Jože Kuhelj, 3.9.1998

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 16-17/1998Delavka, zaposlena v državnih organih, se namerava s 1. januarjem 1999 upokojiti. Skupaj s plačo za mesec december 1998, ki ji bo izplačana konec januarja 1999, bo prejela tudi odpravnino ob odhodu v pokoj v višini treh zadnjih plač, ki je zanjo ugodnejša. Ali bo odpravnina, glede na to, da bodo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Predodelitev otroka - pristojnosti CSD

Stanislav Mauri, 3.9.1998

Zakonska zveza in družinska razmerja

Stanislav Mauri, Pravna praksa, 16-17/1998Odločitev VS RS: otrokom nudi popolnejše varstvo sodišče Z (nedokončanim) primerom iz svoje odvetniške prakse sem v odzivu na stališči dr. Andreja Berdena in dr. Mateje Končina Peternel (PP, št. 12, 17-18 in 19, vse l. 1997) na temo "predodelitev otroka - pristojnosti centrov za socialno delo" na...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Pogoji za predčasno upokojitev

Jože Kuhelj, 3.9.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 16-17/1998Ali beneficirana zavarovalna doba vpliva na izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine pri nižji starosti? Obstajajo nekatere razlage določb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerih naj bi to bilo mogoče, glede na to, da je predčasna pokojnina le posebna o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Solidarnostna pomoč v primeru bolezni

Avtor ni naveden, 3.9.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 16-17/1998Podjetje, za katero velja KP za dejavnost kovinskih materialov in livarne ter za kovinsko in elektro industrijo Slovenije, sprašuje: Drugi odstavek 68. člena navedene kolektivne pogodbe in skladno s tem tudi dogovor, sklenjen med sindikatom in delodajalcem, določata, da pripada delavcu enkrat let...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Dodatki za delo v izmeni in deljenem delovnem času

Avtor ni naveden, 3.9.1998

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 16-17/1998Delodajalec, za katerega velja KP za dejavnost gostinstva in turizma Slovenije, obračunava delavcem za delo v popoldanski izmeni dodatek za izmensko delo, za delo v deljenem delovnem času pa dodatek za deljen delovni čas. Ali pripada delavcem istočasno dodatek za izmensko delo in dodatek za delje...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Temeljne pravice

dr. Mirjam Škrk, 3.9.1998

Človekove pravice

dr. Mirjam Škrk, Pravna praksa, 16-17/1998V zbirki Pravna obzorja Cankarjeve založbe je konec lanskega leta izšla knjiga skupine avtorjev Temeljne pravice, ki so jo uredili Marijan Pavčnik, Ada Polajnar-Pavčnik in Dragica Wedam-Lukić. Temeljne pravice so rezultat nekajletne raziskave o človekovih pravicah, ki so jo opravili učitelji in sode...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Mednarodna registracija blagovne in storitvene znamke

Tanja Ahčan, 3.9.1998

Intelektualna lastnina

Tanja Ahčan, Pravna praksa, 16-17/1998Blagovne in storitvene znamke so postale ključni faktor mednarodne blagovne menjave, zato proizvajalci in trgovci nujno potrebujejo mednarodno varstvo svojih pravic. V pravni praksi se oblikujejo sistemi mednarodnih registracij, ki pomenijo za nosilca lažjo pot do ustreznega zavarovanja predmeta var...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Revija za kriminalistiko in kriminologijo, št. 2/98

Marija Milenković, 3.9.1998

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Marija Milenković, Pravna praksa, 16-17/1998Druga letošnja številka revije objavlja na prvem mestu statistični pregled in razlago kriminalitete ter prikaz kriminalističnega dela Ministrstva za notranje zadeve v preteklem letu. Staš Svetek, avtor prispevka, ugotavlja, da je z obravnavanimi 37.173 dejanji obseg kriminalitete podoben tistemu iz ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Pismo o nameri med Pravno fakulteto v Ljubljani in Fakulteto za pomorstvo in promet v Portorožu

Patrick Vlačič, 3.9.1998

Višje in visoko šolstvo

Patrick Vlačič, Pravna praksa, 16-17/1998Pravna fakulteta v Ljubljani in Fakulteta za pomorstvo in promet v Portorožu, obe članici Univerze v Ljubljani, sta v ponedeljek, julija 1998 v Portorožu podpisali pismo o nameri. Pismo sta podpisala dekan Pravne fakultete prof. dr. Janez Kranjc in dekanica Fakultete za pomorstvo in promet prof. dr....
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Spremembe pravil in postopkov poslovanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev

Vladimir Višner, 3.9.1998

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Vladimir Višner, Pravna praksa, 16-17/1998Pravila in postopki poslovanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (v nadaljevanju borzna pravila) predstavljajo sistem avtonomnega gospodarskega prava. Sprejema in dopolnjuje jih uprava borze oziroma borza, kot samoregulativna institucija, potrjuje pa nadzorni svet in ATVP, člani borze, pooblašč...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Spregled pravne osebnosti

Marko Brus, 3.9.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Marko Brus, Pravna praksa, 16-17/1998Spregled pravne osebnosti je družbenopravna tema, za katero vlada v Sloveniji veliko zanimanje. Po pravici: ZGD velja komaj pet let, in to je prekratko obdobje, da bi se novosprejeto družbeno pravo lahko temeljito preučilo. Problemov, ki jih navrže 6. člen ZGD, pa je še veliko več. V dejanskem st...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Urad Vlade RS za invalide

Miloš Likar, 3.9.1998

Vlada

Miloš Likar, Pravna praksa, 16-17/1998O dejavnosti urada govorita direktor mag. Luj Šprohar in namestnica direktorja mag. Jurka Lepičnik-Vodopivec: "Poslujemo po določilih Sklepa o ustanovitvi Urada Vlade RS za invalide. Urad je bil ustanovljen pred dobrimi štirimi leti in pol (Uradni list RS, št. 4 z dne 28. januarja 1994). To pomen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Doktorat Petre Senkovič na pariški Sorbonni

mag. Viktor Planinšec, 3.9.1998

Ostalo

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 16-17/1998Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Nadzorni sveti v d.d. in d.o.o.

mag. Saša Prelič, 3.9.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 16-17/1998Kakšna so pravna razmerja med posameznimi organi delniške družbe ter kakšna so razmerja med družbo in njenim podjetjem? Nosilci katerih interesov so posamezni organi delniške družbe? Kako je zasnovana struktura njenih organov? Kaj je vsebina upravljanja in poslovodenja? Katere pristojnosti so zaupan...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

25. člen ZIZ - res ustrezna rešitev?

Aleksander Tušek, 3.9.1998

Civilni sodni postopki

Aleksander Tušek, Pravna praksa, 16-17/1998Z objavo v Ur. l. RS smo 17. julija dobili dolgo pričakovani novi zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Prejšnji ZIP je bil tarča kritik, predvsem zaradi premajhnega varstva upnika.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Premoženjskopravni zahtevek in pogojna obsodba

mag. Jože Požun, 3.9.1998

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

mag. Jože Požun, Pravna praksa, 16-17/1998Že iz naslova je razvidno, da gre pri problematiki premoženjskopravnih zahtevkov v zvezi s pogojnimi sodbami za prepletanje kazenskopravnih in civilnopravnih vprašanj. Predvsem je zanimivo vprašanje,ali mora biti rok za izpolnitev premoženjskopravnega zahtevka enak roku, ki ga določi sodišče v pogoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Karlsruhe - Strasbourg

Mojca Medved-Ladinek, 3.9.1998

Ostalo

Mojca Medved-Ladinek, Pravna praksa, 16-17/1998Strokovna ekskurzija študentov magistrskega študija ustavnega prava Študentje magistrskega študija ustavnega prava smo se po koncu predavanj odločili, da s pomočjo Pravne fakultete v Ljubljani organiziramo strokovno ekskurzijo v mesto Karlsruhe na nemško Zvezno ustavno sodišče in v Strasbourg na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Pravica družbenika d.o.o. do informacije in vpogleda

mag. Saša Prelič, 3.9.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Saša Prelič, Pravna praksa, 16-17/1998Družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo imajo pravico do informacij o zadevah družbe ter pravico do vpogleda v poslovne knjige in spise. Pri tem se zastavlja vprašanje, ali sodi v ta okvir tudi pravica družbenika do informacije in vpogleda v individualne pogodbe in izplačila plač ter nagrad zap...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Javna naročila v Evropski uniji

Avtor ni naveden, 3.9.1998

Proračun

, Pravna praksa, 16-17/1998V EU predstavlja trg javnih ponudb in povpraševanja 12 % skupnega GDP oziroma vrednost 500 milijard ECU letno. Velikost evropskega trga, predvsem pa dobro razvita pravila transparentnosti javnega povpraševanja in ponudbe na skupnem trgu, sta poglavitna razloga za močno razvito informacijsko in lo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Zadnji dan upravičenosti do dividende in določitev preseka stanja

Vladimir Višner, 3.9.1998

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Vladimir Višner, Pravna praksa, 16-17/1998V skladu s četrtim odstavkom 172. člena Pravil in postopkov poslovanja Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., (v nadaljevanju borzna pravila) je lahko zadnji dan upravičenosti do dividende (glede na stanje delniške knjige) najprej dva delovna dneva po dnevu skupščine delničarjev, ki odloča o...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Pogoj "gostote" zavarovalne dobe se širi

dr. Lev Svetek, 3.9.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 16-17/1998V invalidskem zavarovanju se je tako pri nas, kakor tudi v nekaterih tujih zavarovanjih že pred časom pojavil nov pojem "gostote" zavarovalne dobe kot pogoj za uveljavitev pravic predvsem iz invalidskega zavarovanja. Ta pogoj mora biti podan v določenem koledarskem obdobju pred ugotovljeno invalidno...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄16-17

Izplačilo regresa za letni dopust

Avtor ni naveden, 3.9.1998

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 16-17/1998Delodajalec, ki zaposluje 30 delavcev, sprašuje, ali je pri izplačilu regresa ravnal pravilno, ko ga ni izplačal delavkam, ki so na porodniškem dopustu že od preteklega leta, letošnjega letnega dopusta pa še niso izrabile. Ali je dolžan tem delavkam dati dopust, kot jim pripada, če bi delale celo le...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 16-17

Leto objave

< Vsi
1998(31)
> September(31)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČDĐEFGHIJ K L M NOP QRS Š T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov