O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Težave z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013Št. 8.1-8/2012, 13. 12. 2012 Varuh že več let, tudi v letnih poročilih, opozarja, da je zakonodaja na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti zastarela, ter predlaga njeno spremembo, vendar kljub nekaterim zakonodajnim pobudam zakon doslej še ni bil spremenjen. Po veljavni zakonodaji so
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Seznanitev z zdravstvenimi podatki zaradi suma na nalezljivo bolezen

Irena Vovk, 24.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2013Posameznik je imel spolne odnose z žensko, ki mu je pozneje povedala, da je okužena z neozdravljivo prenosljivo spolno boleznijo, ki naj bi se prenašala s spolnimi odnosi, slino, solzami in ranicami. Ženska je zaposlena v vrtcu, vendar delodajalec ni seznanjen z njenim zdravstvenim stanjem. Zato sprašuje, ali je skrivanje bolezni kaznivo in ali sme opozoriti druge (še zlasti njenega delodajalca), da je okužena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Razsojeno

Toni Tovornik, 24.1.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 3/2013Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj Tožeča stranka je zahtevala razveljavitev nakazila denarnega zneska z računa stečajnega dolžnika na račun toženca.Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek, s katerim je tožeča stranka zahtevala, d
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/201315. januar - poročilo Ustavne komisije k predlogu za začetek postopka za spremembe Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona o spremembah Ustave RS. 17. januar - dodatno poročilo Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti k Sedemnajstemu rednemu letnemu poročilu Va
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Zdravstvo, srečno 2013!

mag. Jaka Slokan, 24.1.2013

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 3/2013Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) v 64. in 65. členu v primeru primanjkljaja javnih zdravstvenih zavodov mimo določb Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) in Zakona o zavodih (ZZ) neustrezno vpeljuje institut obvezne denarne kazni in razrešitve direktorja. ZIPRS1314 tako prvič v zgodovini javnega zdravstva pri nas za javne zdravstvene zavode vpeljuje pojem obveznega pozitivnega poslovanja, ki ga bodo direktorji javnih zdravstvenih zavodov ob dejstvu nenehnega zniževanja odhodkov za zdravstvene storitve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) lahko (najverjetneje) dosegli le na škodo zavarovanih oseb (bolnikov). Z nadzorom Vlade pri pripravi finančnih načrtov zdravstvenih domov se ruši avtonomija lokalnih skupnosti nad njihovim upravljanjem in vpeljuje centralizacija vodenja zdravstvene politike na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Vsebina PP št.3/2013

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013stran 3 UVODNIK Marko Šorli Neučinkovit sodni sistem - uspešno vodenje? stran 6 FINANČNO PRAVO dr. Šime Ivanjko Izvršnica ali menica? stran 8 PRAVO SOCIALNE VARNOSTI mag. Jaka Slokan <
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Vlada RS

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 45. seji (17. januar 2013): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih; - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posojilu Helenski republiki; - poročilo o izvajanju aktivnosti na področju boljše za
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Razpisi

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013Ur. l. RS, št. 106/13 1. Javni poziv za predlaganje kandidatov za člana Upravnega odbora Univerze v Ljubljani - Univerze v Ljubljani; rok je 1. februar. 2. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika računskega sodišča - Predsednik Republike Slovenije; rok je 13.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Neučinkovit sodni sistem - uspešno vodenje?

Marko Šorli, 24.1.2013

Pravoznanstvo

Marko Šorli, Pravna praksa, 3/2013Že več kot desetletje in pol govorimo o krizi sodstva, ki se na eni strani kaže v dolgotrajnih sodnih postopkih, sodnih zaostankih, v občasnih napetostih med izvršno in sodno oblastjo, na drugi pa, ob sorazmerno razumevajočih medijih in akademski sferi, v zaskrbljujoče nizkem zaupanju javnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 9
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Izvršnica ali menica?

dr. Šime Ivanjko, 24.1.2013

Menica in ček

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 3/2013Pred kratkim smo v našem pravnem redu dobili izvršnico kot sredstvo za plačilo denarnih obveznosti, ki naj bi nadomestila menico in pripomogla k hitrejšemu poplačilu dolgov. Izvršnica je idealen instrument za prisilo dolžnika, da plača svojo obveznost, vendar le, če ima denar na računu, a noče plačati ali s plačilom zavlačuje. Če pa nima denarja, je izvršnica tudi sredstvo za hitrejše pošiljanje pravnih subjektov v nepotreben stečaj, ker omogoča blokado vseh računov pri bankah in drugih finančnih institucijah, ki vodijo račune dolžnika. Izvršnica veliko ne pripomore k odpravi nelikvidnosti, če dolžnik nima sredstev, kar pa je primarni vzrok nepravočasnega poplačila obveznosti v podjetništvu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Pravo ni moda

Irena Vovk, 24.1.2013

Pravoznanstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2013"Hitro spreminjanje oziroma sprejemanje zakonov - celo po skrajšanem postopku - ni dobro. Še več, ne le da ne zagotavlja več pravne varnosti, temveč v pravni red vnaša zmedo in negotovost. Prav je, da je vsebina zakonov stalnica in ne spremenljivka, ki ustreza hitrim spremembam željnih vlad," je v izjavi za javnost 17. januarja zapisala predsednica Društva državnih tožilcev Slovenije Mirjam Kline.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Sodelovanje javnosti v postopkih izdaje okoljskih dovoljenj

Zoran Skubic, 24.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 3/2013Sodišče Evropske unije (Sodišče) je v nedavni sodbi vnovič opredmetilo domet uporabe Aarhuške konvencije v pravu EU in s tem tudi v nacionalnih ureditvah držav članic, tokrat glede seznanitve in možnosti aktivnega sodelovanja javnosti v postopkih izdaje okoljskih dovoljenj za objekte s pomembnim vplivom na okolje. Ob robu pa je odločilo še o enem pomembnem vprašanju, in sicer je utrdilo svojo prakso, postavljeno s prelomno zadevo Elchinov, po kateri ima (brez izjeme) vsako nacionalno sodišče držav članic ne glede na stopnjo in pristojnost pravico do postavljanja predhodnih vprašanj po določbah 267. člena Pogodbe o delovanju EU (PDEU). In to tudi v primeru, ko ustavna ureditev države članice določa, da so odločitve in odločanje nižjih sodišč vezane na odločitve sodišč višje stopnje, s tem pa (smiselno) tudi pristojnost za postavljanje predhodnih vprašanj glede prava EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Svoboda širjenja in prejemanja vesti na internetu

Žiga Dolhar, 24.1.2013

Varstvo človekovih pravic

Žiga Dolhar, Pravna praksa, 3/2013Dne 23. junija 2009 je turško sodišče v kazenskem postopku odredilo blokiranje spletne strani, upravitelj katere je bil obtožen razžalitve spomina na Atatürka. Nacionalni urad, pristojen za izvršitev odredbe, je sodišču pojasnil, da blokiranja konkretne spletne strani tehnično ni mogoče izvršiti, ampak je mogoče le blokiranje vseh spletnih strani, ki gostujejo na isti spletni domeni. Nacionalno sodišče je predlogu urada sledilo in odredbo razširilo, urad pa je blokiral dostop do vseh spletnih strani v okviru storitve Google Sites.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Civilno pravo - zbirka predpisov

dr. Luigi Varanelli, 24.1.2013

Kultura in umetnost

dr. Luigi Varanelli, Pravna praksa, 3/2013Zbirke predpisov so bile od nekdaj zanimive, saj pravnikom omogočajo jasen in hiter pregled veljavne zakonodaje. Njihova "filozofija" temelji na preprosti predpostavki, da so pravna področja med seboj povezana in prepletena tako, da nekega predpisa brez sočasne uporabe drugega ni mogoče uporabiti. To še zlasti velja za civilnopravno področje. Težko si predstavljamo denimo uporabo Zakona o zemljiški knjigi brez sočasne uporabe Stvarnopravnega zakonika in slednjega brez sočasne uporabe Obligacijskega zakonika. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo pa je treba upoštevati tudi številne druge evropske predpise, ki se uporabljajo skupaj s predpisi nacionalne zakonodaje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Ženske in moški

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013Ko sem postopala po Tromostovju, me je ogovoril eden kraljev ulice. Seveda sem kupila izvod njihovega časopisa Kralji ulice in ga že kar tam začela prebirati. Pa naletim na prispevek o jeziku. Takole je med drugim pisalo: Na radiu včasih slišim kakšne umetelne ... moške glasove, ki sporočajo, da smo pravkar slišali skladbo Majde Sepetove. To naj bi se slišalo nekoliko arhaično, a v resnici gre le za reprodukcijo patriarhalne logike lastnine: Majda pripada Sepetu, je torej njegova, Sepetova. Ti isti radijski glasovi namreč nikoli ne rečejo, da je skladbo napisal Mojmir Sepetov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

s tujih knjižnih polic

Irena Vovk, 24.1.2013

Kultura in umetnost

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2013Sope Williams-Elegbe Fighting Corruption in Public Procurement - A Comparative Analysis of Disqualification or Debarment Measures (Hart Publishing, 2012, 356 strani) Pri javnih naročilih gre za večni antagonizem ponudnikov in naročnikov, druga velika past javnega naročanja pa sta ko
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 24.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Omejitev uporabe izjeme (pogodbenih) in-house razmerij na področju javnih naročil

Alen Hodnik, 24.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Alen Hodnik, Pravna praksa, 3/2013Predmetna sodba odpira večno vprašanje področja javnih naročil, tj. ali in pod katerimi pogoji je mogoče odstopati od zahtev direktiv o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev po izvedbi transparentnega in konkurenci odprtega postopka javnega naročanja. Poleg neposredno zapisanih izjem, ki jih vsebujejo področne direktive oziroma nacionalne zakonodaje, je Sodišče ES (zdaj EU, v nadaljevanju: Sodišče) v svoji bogati sodni praksi izoblikovalo tudi izjeme, ki materialnopravnih podlag nimajo, so pa pogoji za njihovo uporabo do zdaj razmeroma dobro določeni. Gre za razmerja in-house, katerih bistvo je ločenost pravnih subjektivitet naročnika in izvajalca ob hkratnem obstoju njune funkcionalne povezanosti. Temelje doktrine je Sodišče postavilo v zadevi Teckal, izjema pa je z razvojem dobila tudi "različico" - izjemo "medobčinskega sodelovanja" oziroma "pogodbenega in-house razmerja".
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Pravni napovednik

Irena Vovk, 24.1.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Parlamentarni sistem in politične stranke

dr. Ciril Ribičič, 24.1.2013

Pravoznanstvo

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 3/2013Ko to pišem, sem dobre volje, ker je Slovenija po dolgem času dokazala, da je lahko uspešna tudi v svetovnem merilu in da njeni predstavniki znajo pokazati prodornost, vztrajnost, kolektivni duh, celo medgeneracijsko solidarnost. Seveda ni prišlo do rasti proizvodnje, znižanja brezposelnosti ali zadolženosti, izboljšanja bonitetnih ocen, ampak so zmagovali slovenski smučarji, skakalci in rokometaši. Na političnem področju je ostalo vse po starem. Prepiri se vrtijo okrog vlade in njene zamenjave, z ustavnopravnega vidika pa sta morda bolj zanimiva delovanje parlamentarnega sistema in političnih strank v njem. Prvo zaradi napovedanega odstopa predsednika državnega zbora in drugo zato, ker me zanima, ali je kritika partitokracije padla na plodna tla.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

dogodki - izjave

Irena Vovk, 24.1.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2013od 15. do 21. januarja Torek, 15. 1. Pravice iz javnih sredstev. Parlamentarni odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je sprejel amandma k predlogu novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-B) in amandma k predlogu novele Zakona o socialno varstvenih pre
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

globus

Dean Zagorac, 24.1.2013

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 3/2013Z živim srebrom odslej bolj odgovorno 19. 1. - Po več kot štirih letih pogajanj se je 140 držav sporazumelo o novi mednarodni pogodbi, ki bo urejala proizvodnjo in rabo živega srebra ter trgovino z njim. "Po zapletenih in pogosto celonočnih sejah tukaj v Ženevi so države končno postavile temelje za
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 24.1.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 3/201325. januar 1949 - Svet za vzajemno gospodarsko pomoč Države vzhodnega bloka so ustanovile Svet za vzajemno gospodarsko pomoč. 1949 - Prve parlamentarne volitve v Izraelu V Izraelu so izvedli prve parlamentarne volitve. Premier je postal David Ben-Gurion. 26. januar 1907 - Zako
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

ne preslišite

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013Rsl 1, četrtek, 24. januar, 16.30 Evrožvenket: Socialna funkcija lastnine Sedanja družbena in ekonomska kriza je jasno pokazala, kako pomembno je vedeti, do kam lahko seže zasebni interes in kje so meje družbeno (ne)odgovornega ravnanja. Zato se v Sloveniji upravičeno odpirajo vprašanja o t
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3

Leto objave

< Vsi
2013(41)
> Januar(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEFG H I J K L MNOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov