O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 41)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 9
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Aktualno iz zakonodaje

mag. Jasmina Cigrovski, 24.1.2013

Ostalo

mag. Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 3/2013Pregled slovenske zakonodaje Elektronske komunikacije Področje elektronskih komunikacij od 15. januarja dalje ureja novi Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), katerega cilji so predvsem pospeševanje razvoja elektronskih komunikacijskih omrežij in
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Praktična vprašanja neposrednih plačil podizvajalcem v javnem naročanju

Potočnik Maja, Križanec Uroš, 24.1.2013

PRORAČUN, Obligacije

mag. Maja Potočnik, Uroš Križanec, Pravna praksa, 3/2013Dejstvo, da Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) določa obvezna plačila podizvajalcev, je splošno znano tako med naročniki kot tudi med ponudniki in podizvajalci. Zaplete pa se takoj, ko dejansko stanje odstopi od ustaljenega: če glavni izvajalec ne priznava terjatve ali celotne terjatve podizvajalca, če ima izpolnitev podizvajalca napake, če so med glavnim izvajalcem in podizvajalcem dogovorjena zadržana sredstva in celo če glavni izvajalec pred prejemom plačila naročnika poplača podizvajalce. Težave pri reševanju takih vprašanj, ki so v praksi pogosta in tudi običajna, kažejo na nerazumevanje instituta neposrednega plačila podizvajalcem. Glede na to, da se v zvezi s pravno naravo tega instituta ne more poenotiti niti pravna stroka, subjektom, ki jih predmetni institut prizadeva, ne preostane nič drugega, kot da poiščejo konkretne odgovore na konkretna vprašanja, kar je tudi namen tega prispevka.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Vsebina PP št.3/2013

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013stran 3 UVODNIK Marko Šorli Neučinkovit sodni sistem - uspešno vodenje? stran 6 FINANČNO PRAVO dr. Šime Ivanjko Izvršnica ali menica? stran 8 PRAVO SOCIALNE VARNOSTI mag. Jaka Slokan <
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Izvršnica ali menica?

dr. Šime Ivanjko, 24.1.2013

Menica in ček

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 3/2013Pred kratkim smo v našem pravnem redu dobili izvršnico kot sredstvo za plačilo denarnih obveznosti, ki naj bi nadomestila menico in pripomogla k hitrejšemu poplačilu dolgov. Izvršnica je idealen instrument za prisilo dolžnika, da plača svojo obveznost, vendar le, če ima denar na računu, a noče plačati ali s plačilom zavlačuje. Če pa nima denarja, je izvršnica tudi sredstvo za hitrejše pošiljanje pravnih subjektov v nepotreben stečaj, ker omogoča blokado vseh računov pri bankah in drugih finančnih institucijah, ki vodijo račune dolžnika. Izvršnica veliko ne pripomore k odpravi nelikvidnosti, če dolžnik nima sredstev, kar pa je primarni vzrok nepravočasnega poplačila obveznosti v podjetništvu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

mag. Nataša Belopavlovič, 24.1.2013

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 3/2013Od 16. marca 2011 imamo zaposlenega delavca za določen čas zaradi nadomeščanja delavke na daljši bolniški odsotnosti. Delavka je bila že večkrat obravnavana zaradi invalidske upokojitve. Njen prihod na delovno mesto je vprašljiv, upokojitev pa se tudi odlaga. • Ali se delavcu pogodba za določen čas, čeprav je delavka po dveh letih še vedno na bolniški, spremeni v pogodbo za nedoločen čas? • Kaj storiti v tem primeru, kajti po morebitni vrnitvi delavke lahko obdržimo le enega delavca?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Omejitev uporabe izjeme (pogodbenih) in-house razmerij na področju javnih naročil

Alen Hodnik, 24.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Alen Hodnik, Pravna praksa, 3/2013Predmetna sodba odpira večno vprašanje področja javnih naročil, tj. ali in pod katerimi pogoji je mogoče odstopati od zahtev direktiv o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev po izvedbi transparentnega in konkurenci odprtega postopka javnega naročanja. Poleg neposredno zapisanih izjem, ki jih vsebujejo področne direktive oziroma nacionalne zakonodaje, je Sodišče ES (zdaj EU, v nadaljevanju: Sodišče) v svoji bogati sodni praksi izoblikovalo tudi izjeme, ki materialnopravnih podlag nimajo, so pa pogoji za njihovo uporabo do zdaj razmeroma dobro določeni. Gre za razmerja in-house, katerih bistvo je ločenost pravnih subjektivitet naročnika in izvajalca ob hkratnem obstoju njune funkcionalne povezanosti. Temelje doktrine je Sodišče postavilo v zadevi Teckal, izjema pa je z razvojem dobila tudi "različico" - izjemo "medobčinskega sodelovanja" oziroma "pogodbenega in-house razmerja".
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Gradiva, ki jih obravnava DZ RS

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/201315. januar - poročilo Ustavne komisije k predlogu za začetek postopka za spremembe Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona o spremembah Ustave RS. 17. januar - dodatno poročilo Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti k Sedemnajstemu rednemu letnemu poročilu Va
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Dodatna strokovna pomoč za starše z otroki s posebnimi potrebami

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013Starši imajo v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) možnost pridobiti odločbo o dodatni strokovni pomoči otrokom. Velikokrat pa bi pomoč potrebovali tudi starši, zato na osnovni šoli redno organizirajo izobraževanje za starše. • Ali sme šola v pedagoško poročilo za Zavod RS za šolstvo zapisati, da se starš, ki prosi za dodatno strokovno pomoč, ni udeležil predavanja, ki bi mu po mnenju šole koristilo pri odpravljanju vzgojnih in učnih težav otroka?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Dostop javnosti do internih dokumentov ECB v primežu gospodarske krize

Katarina Vatovec, 24.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 3/2013Institucije Evropske unije (EU) pogosto omenjajo, celo zatrjujejo, kako naklonjene so odprtemu in preglednemu delovanju ter kako dovoljujejo dostop javnosti do svojih dokumentov. Praksa je zgovorna in nemalokrat vodi do drugačne ugotovitve. Predsednik Evropske centralne banke (ECB) Mario Draghi je ob lanskoletnem zasedanju Sveta ECB na Brdu pri Kranju vnovič poudarjal, kako "zelo pregledna institucija" je ECB. Svojo trditev je utemeljil s sklicevanjem na mesečne novinarske konference, ki jih ima ECB, pa zaslišanja (ang. hearings) v Evropskem parlamentu, intervjuje, govore itd. Da njeni dokumenti postanejo prosto dostopni praviloma šele po preteku tridesetih let, ni bilo omenjeno. K preglednosti in odprtosti njenega delovanja prav tako ni pripomogla zavrnitev dostopa do dveh internih gradiv o javnofinančnem primanjkljaju in javnem dolgu Grčije. Tokratna sodba Splošnega sodišča, ki je pritrdila odločitvi ECB, je razočarala.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Nadomestitev globe z nalogami v splošno korist lahko postane neizvedljiva

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Človekove pravice, Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013Varuh je bil seznanjen s težavami, s katerimi so se srečevali centri za socialno delo (CSD) in sodišča pri iskanju nalog v splošno korist, s katerimi bi se lahko nadomestila globa, izrečena za prekršek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Težave z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013Št. 8.1-8/2012, 13. 12. 2012 Varuh že več let, tudi v letnih poročilih, opozarja, da je zakonodaja na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti zastarela, ter predlaga njeno spremembo, vendar kljub nekaterim zakonodajnim pobudam zakon doslej še ni bil spremenjen. Po veljavni zakonodaji so
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Od 1. januarja teče rok za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po novem

mag. Mojca Kunšek, 24.1.2013

PRORAČUN

mag. Mojca Kunšek, Pravna praksa, 3/2013S 1. januarjem je začela veljati Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredba), ki določa oblikovanje cen občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po 149. členu Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) za: - oskrbo s pitno vodo, - odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, - obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in - odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013Ponudba zaposlitve na drugem delovnem mestu oziroma nadaljevanje dela pod spremenjenimi pogoji je po prvem odstavku 99. člena ZDR eden od ukrepov za preprečitev oziroma omejitev prenehanja delovnega razmerja. Kateri delavci bodo ohranili zaposlitev in kateri ukrepi se bodo uporabili, je odvisno od možnosti in potreb, ki jih ima delodajalec. Pisno obvestilo o nameravani odpovedi, ki naj bi zagotovilo delavcu v postopku individualne redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga možnost angažiranja sindikata, je smiselno le v primeru individualne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. V postopku odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov je sindikat angažiran že na podlagi prvega odstavka 97. člena ZDR.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Razsojeno

Toni Tovornik, 24.1.2013

Ostalo

Toni Tovornik, Pravna praksa, 3/2013Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj Tožeča stranka je zahtevala razveljavitev nakazila denarnega zneska z računa stečajnega dolžnika na račun toženca.Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek, s katerim je tožeča stranka zahtevala, d
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Seznanitev z zdravstvenimi podatki zaradi suma na nalezljivo bolezen

Irena Vovk, 24.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2013Posameznik je imel spolne odnose z žensko, ki mu je pozneje povedala, da je okužena z neozdravljivo prenosljivo spolno boleznijo, ki naj bi se prenašala s spolnimi odnosi, slino, solzami in ranicami. Ženska je zaposlena v vrtcu, vendar delodajalec ni seznanjen z njenim zdravstvenim stanjem. Zato sprašuje, ali je skrivanje bolezni kaznivo in ali sme opozoriti druge (še zlasti njenega delodajalca), da je okužena.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Zdravstvo, srečno 2013!

mag. Jaka Slokan, 24.1.2013

SOCIALNO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

mag. Jaka Slokan, Pravna praksa, 3/2013Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) v 64. in 65. členu v primeru primanjkljaja javnih zdravstvenih zavodov mimo določb Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) in Zakona o zavodih (ZZ) neustrezno vpeljuje institut obvezne denarne kazni in razrešitve direktorja. ZIPRS1314 tako prvič v zgodovini javnega zdravstva pri nas za javne zdravstvene zavode vpeljuje pojem obveznega pozitivnega poslovanja, ki ga bodo direktorji javnih zdravstvenih zavodov ob dejstvu nenehnega zniževanja odhodkov za zdravstvene storitve Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) lahko (najverjetneje) dosegli le na škodo zavarovanih oseb (bolnikov). Z nadzorom Vlade pri pripravi finančnih načrtov zdravstvenih domov se ruši avtonomija lokalnih skupnosti nad njihovim upravljanjem in vpeljuje centralizacija vodenja zdravstvene politike na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Evropa

Irena Vovk, 24.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2013Torek, 15. 1. Industrijska proizvodnja. V primerjavi z oktobrom je sezonsko prilagojena industrijska proizvodnja tako v evrskem območju kot tudi v vsej EU novembra lani upadla za 0,3 odstotka, je sporočil Eurostat. Največji padec proizvodnje je bil zabeležen v Sloveniji (-4 odstotke), največ
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Kako svobodno je pravzaprav "čivkanje"

mag. Rosana Lemut Strle, 24.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Rosana Lemut-Strle, Pravna praksa, 3/2013Spomnim se, kako mi je tiste dni, ko smo otroci namesto mobilnih in pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in podobnih tehnoloških igrač medse delili spominske knjige, eden od sošolcev vanjo napisal: "Beseda je kakor kamen. Kamor pade, udari in pusti svojo sled." Mislim sicer, da v osnovnošolski dobi nisem povsem dojela globine in neizprosne resničnosti zapisanega rekla. Mi pa misel nikoli ni dala miru in je v tem smislu resnično sedla v moj spomin. Tako v odrasli dobi, bogatejša za kakšno lastno izkušnjo, verjamem, da besede lahko bolijo bolj kot udarci, puščajo trajnejše sledi in jih je zato treba premišljeno in previdno deliti. To je težko in naporno, ljudje pa smo po naravi nagnjeni k iskanju lagodja in udobnosti. Še zlasti se zdi, da je nekako prevladala ideja o tem, da modro tehtanje besed ni potrebno, kadar nimamo pred sabo živega čustvujočega posameznika, ampak komuniciramo z nevidnim imaginarnim sogovornikom na drugi strani računalnika ali pametnega telefona, tablice itd. Pa je svoboda izbire besed na medmrežju, še zlasti v na videz zaprtih združbah na družbenih omrežjih, res neskončna in nikogar za zapisano ni dopustno klicati na odgovornost?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

globus

Dean Zagorac, 24.1.2013

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 3/2013Z živim srebrom odslej bolj odgovorno 19. 1. - Po več kot štirih letih pogajanj se je 140 držav sporazumelo o novi mednarodni pogodbi, ki bo urejala proizvodnjo in rabo živega srebra ter trgovino z njim. "Po zapletenih in pogosto celonočnih sejah tukaj v Ženevi so države končno postavile temelje za
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

dogodki - izjave

Irena Vovk, 24.1.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2013od 15. do 21. januarja Torek, 15. 1. Pravice iz javnih sredstev. Parlamentarni odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je sprejel amandma k predlogu novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-B) in amandma k predlogu novele Zakona o socialno varstvenih pre
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Vloga na (ne)pristojno sodišče

mag. Nana Weber, 24.1.2013

Civilni sodni postopki

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 3/2013V praksi so pogosti primeri, ko se vloge (tožbe, pritožbe, predlogi za dopustitev revizije in podobno) vložijo na nepristojno sodišče. Po prvem odstavku 112. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) se šteje, da je vloga, ki je vezana na rok, vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče. Da bi vlagatelj uspel z vsebinskim obravnavanjem take vloge, bi jo moralo nepristojno sodišče nemudoma poslati pristojnemu sodišču, kar pa se v praksi redko zgodi. Strogo izhodišče je omiljeno z dvema izjemama. Prvo utemeljuje položaj, ko stranke ne zastopa odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit, vloga pa je bila poslana nepristojnemu sodišču zaradi nevednosti vložnika, drugo pa, kadar je vložitev pri nepristojnem sodišču mogoče pripisati očitni pomoti vložnika. Pravilo o pravočasnosti vloge velja tudi v primeru spora o pristojnosti. Težava se pojavi, kadar ima tožnik možnost izbire krajevne pristojnosti. Gramatikalna razlaga 112. člena pripelje do razlage, da se v primeru, ko se eno sodišče izreče za nepristojno, pa pošlje tožbo na drugo (izbirno) pristojno sodišče, tožba zavrže, če je tja prispela nepravočasno.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Pravni napovednik

Irena Vovk, 24.1.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

Vlada RS

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 45. seji (17. januar 2013): - predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih; - predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posojilu Helenski republiki; - poročilo o izvajanju aktivnosti na področju boljše za
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄3

ne preslišite

Avtor ni naveden, 24.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 3/2013Rsl 1, četrtek, 24. januar, 16.30 Evrožvenket: Socialna funkcija lastnine Sedanja družbena in ekonomska kriza je jasno pokazala, kako pomembno je vedeti, do kam lahko seže zasebni interes in kje so meje družbeno (ne)odgovornega ravnanja. Zato se v Sloveniji upravičeno odpirajo vprašanja o t
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3

Leto objave

< Vsi
2013(41)
> Januar(41)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ D ĐEFG H I J K L MNOP QR S Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov