O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Ratifikacija konvencije MOD, št. 95 o varstvu plač

Barbara Kresal, 27.1.2005

Delovna razmerja

Barbara Kresal, Pravna praksa, 3/2005Društvo za delovno pravo in socialno varnost je 25. novembra 2004 organiziralo strokovno srečanje, na katerem so člani društva oblikovali pobudo za ratifikacijo konvencije Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 95 o varstvu plač in nekaterih njenih drugih aktualnih konvencij. Uvodno predstavitev je ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Zloraba prava - 'inkasantstvo' in 'malo prekrškarstvo'

Andraž Teršek, 27.1.2005

Uprava, Prekrški

Andraž Teršek, Pravna praksa, 3/2005Postavljam tezo o obstoju vse več ustavnopravno relevantnih dejstev, ki dokazujejo, da slovenska policija naloge, povezane z varnostjo v cestnem prometu in z varnostjo udeležencev v cestnem prometu, izvaja na način, ki iz sfere »politične (policy) primernosti« očitno stopa na področje »(ustavno)prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

JAVNO PRAVO: Odstop s funkcije

Saša Zagorc, 27.1.2005

Uprava, Pravoznanstvo

Saša Zagorc, Pravna praksa, 3/2005V dnevnem časopisju se pojavljajo različni termini v zvezi z odstopom s funkcije.(*1) Župan je odstopil, nakar je mestni svet sprejel njegov odstop.(*2) Pred kratkim je dekan ene od fakultet Univerze v Mariboru ponudil odstop rektorju, ki ga je rektor sprejel.(*3) Kandidat za predsednika republike, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Uporaba procesnih pravic strank v upravnem postopku na drugi stopnji

Erik Kerševan, 27.1.2005

Upravni postopek in upravne takse

Erik Kerševan, Pravna praksa, 3/2005Ureditev upravnega postopka izhaja iz temeljnih vrednot, ki jih v posamezni državni ureditvi priznavajo najvišji pravni akti. Na prvem mestu je seveda ustava, ki zagotavlja zakonitost delovanja uprave, enako obravnavanje vseh strank, sorazmernost ukrepanja pri nalaganju obveznosti itd. Med navedenim...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Stavbna pravica – predmet, odsvojitev, podaljšanje, delitev

Matjaž Tratnik, 27.1.2005

Lastnina in druge stvarne pravice

Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 3/2005Stavbna pravica je eden izmed novih pravnih institutov, ki jih je v naše pravo vnesel Stvarnopravni zakonik (SPZ - Ur. l. RS, št. 87/02), ki je začel veljati 1. januarja 2003. Novi institut je zelo hitro pričela uporabljati tudi naša sodna praksa. Kot vse zakonske ureditve tudi ureditev stavbne prav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Poceni overitve ne bodo poceni

Darko Jerše, 27.1.2005

Upravni postopek in upravne takse

Darko Jerše, Pravna praksa, 3/2005O noveli ZUP-C, ki ponovno uvaja upravne overitve, poroča PP, št. 1/05 v dveh zapisih. Mag. Davorin Ivančič navaja, da se »z uvedbo te novosti skrajšujejo številni postopki, pri katerih organ potrebuje overjene listine«, in v nadaljevanju, da »bodo upravne overitve bistveno cenejše od notarskih« ter...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Predznambe in zaznambe

Renato Vrenčur, 27.1.2005

Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

Renato Vrenčur, Pravna praksa, 3/2005Z vidika varstva strank, ki poslujejo z nepremičninami ali glede katere teče spor o nepremičnini ipd., postajajo čedalje bolj pomembne predznambe in zaznambe. Pri nas se omenjeni vrsti vpisa (predvsem zaznambe) uporabljata v premajhnem obsegu. Zgledi iz tujine kažejo, da skoraj ni nepremičninske tra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

JAVNO PRAVO: Regulacija trga pravnih storitev

Primož Šporar, 27.1.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Primož Šporar, Pravna praksa, 3/2005Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC je pripravil pojasnilo v zvezi s člankom Jerneja Jurna Regulacija trga pravnih storitev, ki je bil objavljen v PP, št. 42/2004 (9. 12. 2004), saj so bile navedbe s strani sodelujočih na javni razpravi o regulaciji trga pravnih storitev, katere ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Vsebina »Pravna praksa« 003/2005

Avtor ni naveden, 27.1.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 3/20053 UVODNIK dr. Janez Čebulj Pravni interes – kako in kdaj? 6 JAVNO PRAVO mag. Saša Zagorc Odstop s funkcije 7 ODMEV Primož Šporar »Regulacija trga pravnih storitev« 8 UPRAVNI POSTOPEK dr. Erik Kerševan Uporaba procesnih pravic strank v upravnem postopku na drugi stopnji 10 UPRAVNI POSTOPE...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Prenehanje sodniške funkcije zaradi neizpolnjevanja pogojev – ZP-1

Avtor ni naveden, 27.1.2005

Sodišča, Prekrški

, Pravna praksa, 3/2005Začasna odredba US RS, št. U-I-19/05 z dne 13. 1. 2004 - Izvrševanje šestega odstavka 217. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03 in 86/04) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Oglasi – jezikovni talilni lonci

mag. Tina Verovnik, 27.1.2005

Varstvo konkurence, cene, Kultura in umetnost

mag. Tina Verovnik, Pravna praksa, 3/2005Moja sotrudnica mag. Belšak je pred dvema tednoma v jezikovnem kotičku pisala o nekaterih jezikovnih značilnostih, pa tudi napakah, ki se pojavljajo v oglasnih besedilih. Z veseljem se ji pridružujem, saj so oglasi, ki so se zajedli dobesedno v vse pore in prostore našega življenja – tudi tja, kamor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

ZAPISKI: Plačaj in smučaj

dr. Vesna Bergant-Rakočević, 27.1.2005

Kultura in umetnost, Pravoznanstvo

dr. Vesna Bergant-Rakočević, Pravna praksa, 3/2005Pravkar minulo zimovanje v priljubljenem zimskošportnem središču onkraj Karavank se je na smučišču začelo poliglotsko: »Brauchen Sie Hilfe?« »I twisted my knee!« Pred menoj v snegu je nemočno vznak ležal starejši angleški gospod, še vedno vpet v najnovejšo carving opremo (rent-a-ski?). Mimo naju so ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 27.1.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 3/20051. Obrazec za prijavo premoženjskega stanja funkcionarjev PS 01. (Ur. l. RS, št. 142/04) - obrazce je treba posredovati komisiji za preprečevanje korupcije do 28. februarja. 2. Imenovanje dveh članov uradniškega sveta. (Ur. l. RS, št. 5/05) - dr. Boža Grafenauerja, PF Univerze v Mariboru in - ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Pravni interes-kako ali kdaj?

Janez Čebulj, 27.1.2005

Ustavno sodišče

Janez Čebulj, Pravna praksa, 3/2005V kratkem bo javnosti predočeno poročilo o delu Ustavnega sodišča RS v letu 2004. Kot doslej bodo v poročilu ob statističnih podatkih o pripadu novih zadev in o številu rešenih tudi pojasnila in ocene, potrebne za predstavitev in razumevanje dela sodišča, saj bi bili zgolj podatki, če bi izhajali le...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

od 18. do 24. januarja

Irena Vovk, 27.1.2005

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2005Sreda, 19. 1. Dve kandidaturi za ad hoc sodnika. V PP, št. 2/2005 smo objavili vest ministrstva za pravosodje, da so prejeli le eno kandidaturo za ad hoc sodnika za varovanje osebnih podatkov v skupnem nadzornem telesu EU – prijavil se je prof. dr. Rajko Pirnat. Po zaključku redakcije pa so nas o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

ANAGRAM – 3

Avtor ni naveden, 27.1.2005

Ostalo

, Pravna praksa, 3/2005ROK ROJINA: STRAHOVI ... Ali bodo ostali na enakem nivoju kot do zdaj? (rešitev: dve besedi) Rešitev pošljite na naše uredništvo (s pripisom Anagram – 2) do 3. februarja Vizitka – 1: KATARINA ZAJC Knjigo Obligacijski zakonik – OZ (GV Založba) dobi Mateja Močnik, Dole 6, 3230 Šentjur
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

IZVRŠBA: Upravna izplačilna prepoved - dolžnosti dolžnikovega dolžnika

Dida Volk, 27.1.2005

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 3/2005Zakon o izvršbi in zavarovanju v poglavju o izvršbi na denarno terjatev in v delu, kjer posebej ureja izvršbo na plačo in druge stalne prejemke, predvideva tudi izplačilno prepoved z dolžnikovo privolitvijo -- upravno izplačilno prepoved(*1).
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

KNJIGE: Delovni spori

Bojan Kukec, 27.1.2005

Delovna razmerja

Bojan Kukec, Pravna praksa, 3/2005Že pred meseci je GV Založba izdala nadvse dragoceno delo s področja delovnega prava. Samostojna obravnava problematike delovnih sporov je pravcati prvenec na Slovenskem. Dr. Janez Novak pa je (bil) gotovo najbolj poklican, da opravi to nalogo, saj njegova strokovna bibliografija obsega več kot 400 ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Vodstveni delavec – član nadzornega sveta družbe poslovne partnerice

dr. Martina Šetinc-Tekavc, 27.1.2005

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Martina Šetinc-Tekavc, Pravna praksa, 3/2005Ali je lahko član nadzornega sveta v družbi A oseba, ki je istočasno vodstveni delavec (pomočnik direktorja) v družbi B, s katerim podjetje A pogosto poslovno sodeluje (od družbe B dobavlja blago)? Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) v 263. členu s podnaslovom »Posebni pogoji za člane nadzornega s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

VRHOVNO SODIŠČE RS: Strožja odgovornost pravnikov

Andrej Berden, 27.1.2005

Sodišča

Andrej Berden, Pravna praksa, 3/2005V PP, št. 2/05 smo objavili pojasnilo Vrhovnega sodišča RS na nekatera pisanja v medijih ob sprejemu odločitve » v zadevi Rupar« s sodbo VS RS, št. I Ips 242/04 z dne 14. decembra 2004. Sodba je težko razumljiva strokovnjaku, kaj šele laiku. V oko skoči, da »Župan R., ki ni pravnik (po poklicu je el...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

IZVRŠBA: Upravljanje večstanovanjskih stavb

Irena Vovk, 27.1.2005

Lastnina in druge stvarne pravice, Civilni sodni postopki

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2005Pred kratkim je izšla knjiga Upravljanje večstanovanjskih stavb (s prilogami) izpod peresa Stevana Janevskega. Knjiga je nastala na podlagi izkušenj s svetovanjem na Zavodu za varstvo potrošnikov. Zasnovana je kot strokovno delo, ki pa vendarle na dovolj poljuden, sistematičen in pregleden način ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Delo med porodniškimi dopustom

Matija Šešok, 27.1.2005

Socialno varstvo in zavarovanje

Matija Šešok, Pravna praksa, 3/2005Delavka je v decembru nastopila porodniški dopust in namerava izkoristiti celotno leto. Vsaj v omejenem obsegu pa bi tudi med tem dopustom opravljala nekatera izmed del, ki jih je kot zaposlena opravljala pri delodajalcu. Delodajalec se s tem strinja in je pripravljen skleniti avtorsko pogodbo, v ka...
Naslovnica
Pravna praksa, 2005⁄3

Obrekovanje

dr. Marko Novak, 27.1.2005

Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 3/2005Obrekovanje je eno izmed tistih dejanj, ki niso dovoljena zaradi poseganja v sfero drugega človeka. Zato pravo v primeru takšnega spora med obrekovanim in obrekovalcem predvideva določene posledice. Kažejo se naprej na področju kazenskega prava. Gre za kaznivo dejanje, ki spada v skupino kaznivih de...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3

Leto objave

< Vsi
2005(23)
> Januar(23)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČ DĐEFGHIJ K LMN OPQR SŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov