O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Materialni stroški izvedenca

Avtor ni naveden, 24.1.2008

Civilni sodni postopki

, Pravna praksa, 3/2008II Ips 623/2005, 14. november 2007 (v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru I Cp 1914/2004) Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih - tretji odstavek 11. člena, 4. točka 40. člena, tretji odstavek 41. člena ZPP - člen 249 Nagrada za izvedensko delo pomeni zgolj plačilo za neposredno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Naročniki kot varuhi poslovnih skrivnosti?

mag. Dejan Jasnič, 24.1.2008

PRORAČUN

mag. Dejan Jasnič, Pravna praksa, 3/2008mag. pravnih znanosti, LL.M., pravna služba Siemens, d.o.o. V prejšnji številki PP je Aleksander Petrovčič objavil zanimiv članek v zvezi z javnostjo ponudbe, v katerem je predstavil odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-274/2007.1 To vprašanje je v praksi povezano z marsikateri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Ureditev instituta poskusnega dela v ZDR-A

Ana Čeh, 24.1.2008

Delovna razmerja

Ana Čeh, Pravna praksa, 3/2008Tanja Bohl-Ulčar, univ. dipl. pravnica, odvetnica v odvetniški družbi Ulčar & partnerji Ana Čeh, univ. dipl. pravnica, odvetniška pripravnica v odvetniški družbi Ulčar & partnerji Zakon o delovnih razmerjih po noveli ZDR-A1 poskusno delo ureja v 125. členu, ki določa, da se lahko delavec in ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Še en traktat o novi smeri kazenskega prava

dr. Ljubo Bavcon, 24.1.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Ljubo Bavcon, Pravna praksa, 3/2008dr. pravnih znanosti, zaslužni profesor na PF Univerze v Ljubljani Zelo mi je žal, da z dolgoletnim sodelavcem in kolegom dr. Ivanom Beletom ni več mogoče najti skupnega jezika pri tako pomembni zadevi, kot je kazenski zakonik. S posebnim začudenjem pa me navdaja dejstvo, da je ideološko politič...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Vsebina in namen pravice do popravka

Avtor ni naveden, 24.1.2008

JAVNO OBVEŠČANJE

, Pravna praksa, 3/2008Vrhovno sodišče II Ips 737/2006, 25. oktober 2007 (zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 3222/2007) ZMed - 26., 31. in 35. člen URS - 15. in 40. člen Pravica do popravka je sestavni del dialoga, ki ga je treba omogočiti tistemu, o katerem je bila načeta določena tematika pod pogojem iz 26...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Nepotrebnost usklajevanja kazenskih sankcij z Rimskim statutom

dr. Aleš Novak, 24.1.2008

Izvrševanje kazenskih sankcij, amnestija in pomilostitev

dr. Aleš Novak, Pravna praksa, 3/2008dr. pravnih znanosti, docent na PF Univerze v Ljubljani V zadnji Pravni praksi smo lahko prebrali zanimiv prispevek vrhovnega sodnika dr. Mitje Deisingerja, v katerem skuša utemeljiti predlagano ureditev kazni dosmrtnega zapora, ki jo prinaša predlog novega Kazenskega zakonika.1 V uvodu dr. Deis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

E-ugotavljanje istovetnosti stranke

Avtor ni naveden, 24.1.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

, Pravna praksa, 3/2008 Na spletnih straneh Urada RS za preprečevanje pranja denarja je objavljen predlog Pravilnika o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke (v nadaljevanju: Pravilnik). . Ali bo sprejetje Pravilnika pomenilo, da bod...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Objava fotografij zaposlenih v javnem zavodu na spletu

Irena Vovk, 24.1.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1104/2007, 9. januar 2007 Ali javni zavod za objavo denimo fotografij zaposlenih, ki se ukvarjajo s terenskimi raziskavami, fotografije srečnih upleniteljev trofejnih rib, slike s strokovnih sestankov itd. na svoji spletni strani potrebuje njihovo osebno privoli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Priznanje vodnih pravic

mag. Adrijana Viler-Kovačič, 24.1.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

mag. Adrijana Viler-Kovačič, Pravna praksa, 3/2008univ. dipl. pravnica, mag. znanosti, svetovalka generalnega direktorja Agencije RS za okolje O vodnih pravicah je bilo v PP objavljenih že kar nekaj prispevkov. Glede na nekatere očitke v javnosti, da država neupravičeno zahteva pridobitev vodne pravice na novo, čeprav je v preteklosti ta pravi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Izbira projektov, financiranih iz proračunskih sredstev

Mojca Beliš, 24.1.2008

Uprava

Mojca Beliš, Pravna praksa, 3/2008Načelno mnenje št. 112, 10. decembra 2007 Ravnanje uradnih oseb ministrstva, ki po izvedenem javnem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin tiskanih medijev na podlagi razpisnih meril izberejo najvišje ocenjene projekte, ne ustreza definiciji korupcije v smislu 3. alineje 2. člena ZPKor.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Kršitev dolžnega ravnanja pri napredovanju javne uslužbenke

Grega Kordež, 24.1.2008

Uprava

Grega Kordež, Pravna praksa, 3/2008Načelno mnenje št. 114, 21. december 2007 Uradna oseba, ki o napredovanju javnega uslužbenca oz. uslužbenke odloča v nasprotju s skupnimi načeli Zakona o javnih uslužbencih in s standardi poklicne etike, določenimi v Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev, krši dolžno ravnanje in s tem omogoča druge...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Anonimen vprašalnik ne omogoča določljivosti posameznika

Irena Vovk, 24.1.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 3/2008Neobvezno načelno mnenje, št. 0712-1135/2007, 14. januar 2007 Ali lahko Inštitut za socialno varstvo, ki (so)financira storitve socialnega varstva svojih izvajalcev, od teh zahteva da s pomočjo anonimnega vprašalnika (vprašalnik za uporabnike ob evalvaciji ali izstopu iz programa) pridobi podatke...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Konflikt interesov v razmerju med opravljanjem nalog organa občinske uprave in članstvom v svetu občinskega javnega zavoda

Grega Kordež, 24.1.2008

Uprava

Grega Kordež, Pravna praksa, 3/2008Načelno mnenje št. 115, 9. januar 2008 Opravljanje nalog vodje oddelka za finance v občinski upravi in hkratno opravljanje nalog člana sveta javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina, v kateri je zaposlen vodja oddelka za finance, pomeni konflikt interesov v smislu določb Zakona o javnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Kaj bo prinesel novi šef ATVP?

mag. Sandi Kodrič, 24.1.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

mag. Sandi Kodrič, Pravna praksa, 3/2008mag. informacijskih znanosti, sodelavec spletne strani Finančna točka Da je zaupanje dobra stvar, vendar pa je nadzor še boljši, je povedal že Vladimir Iljič Lenin. Kompetenten in učinkovit nadzornik z ustreznimi pristojnostmi je prvi pogoj za urejen, konkurenčen in zaupanja vreden trg. Ni naklj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Funkcionalno zemljišče skozi čas in predpise

dr. Miha Juhart, 24.1.2008

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 3/2008dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani Funkcionalno zemljišče je zemljišče, ki je potrebno za redno rabo objekta. Gre za pojem, ki se je izoblikoval v sistemu družbene lastnine in ga je zato treba razumeti v okviru pravil, ki so veljala v tistem času. V veljavni ureditvi funkc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Vsebina PP št.3/2008

Avtor ni naveden, 24.1.2008

Ostalo

, Pravna praksa, 3/2008stran 3 UVODNIK Janja Roblek Sodniške plače in pravna država stran 6 IZVRŠBA Dida Volk Izvršba na podlagi verodostojne listine - obrazec predloga za izvršbo stran 9 INSOLVENTNO PRAVO mag. Miha Šlamberger Klasifikacija terjatev po novem zakonu o insolventnosti stran 11 VREDNOSTN...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Razpisi

Avtor ni naveden, 24.1.2008

S, ystem.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.

, Pravna praksa, 3/2008 Ur. l. RS, št. 108/07 1. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri prosta mesta sodnikov Ustavnega sodišča - Uradu predsednika RS; rok je 26. januar 2008. Ur. l. RS, št. 3/08 2. Direktor javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica - Ministrstvo za kulturo; rok je 31....
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Iz Poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 24.1.2008

S, ystem.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.

, Pravna praksa, 3/2008 Številka 7 (14. 1. 2008): - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-C) - nujni postopek; - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID-A) - nujni postopek; - Pred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 24.1.2008

S, ystem.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.

, Pravna praksa, 3/2008 je (ali bo) mimo: 1. Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Ur. l. RS, št. 3/08) - velja od 12. januarja. 2. Merila za povečan obseg dela (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Vlada RS

Avtor ni naveden, 24.1.2008

S, ystem.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.

, Pravna praksa, 3/2008 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 154. seji (17. januar 2008) - določila je besedilo Kazenskega zakonika in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru; - sprejela je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških - predviden je nujni postopek; - Uredba o spremembah in dop...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 24.1.2008

Ostalo

, Pravna praksa, 3/2008 24. 1., 10.00 Novi predpisi na področju varstva pred požarom za pooblaščene delavce Odin; . 24. 1., 9.00 Javno naročanje na področju zdravstva Odin; . 24. 1., 9.00 Direktorske pogodbe Planet GV; . 24. 1., 9.00 Kako spremembe ZDR uspešno uresničiti v praksi? Seminar bo v Ve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Morje podatkov

Boštjan Koritnik, 24.1.2008

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 3/2008Spletna stran Statističnega urada RS () je najpomembnejša oblika izkazovanja statističnih podatkov pri nas, saj je vse, kar ta urad objavi, uporabniku brezplačno na voljo tudi - vedno več podatkov celo samo - na spletni strani. Osrednje vstopno mesto je podatkovni portal SI-STAT (), ki je razdeljen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Izvršba na podlagi verodostojne listine - obrazec predloga za izvršbo

Dida Volk, 24.1.2008

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 3/2008univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani Dne 1. januarja 2008 je začel veljati Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (v nadaljevanju: Pravilnik),1 s tem pa je začela veljati večina določb novel ZIZ-E2 in ZIZ-F.3 Bistvena skupna t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Nepredvidljive fizične razmere gradnje po FIDIC

dr. Konrad Plauštajner, 24.1.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Konrad Plauštajner, Pravna praksa, 3/2008dr. pravnih znanosti, odvetnik v Ljubljani, docent na PF Univerze v Mariboru, arbiter Stalne arbitraže pri GZS in pri ICSID v Washingtonu Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev (Fédération International des Ingénieurs Conseils - FIDIC)1 je razvila pomembno dejavnost pri pripravi splošnih in p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄3

Razsojeno

Toni Tovornik, 24.1.2008

TRGOVINA

Toni Tovornik, Pravna praksa, 3/2008 Obrestovanje pogojevanega predplačila Na podlagi 41. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) je podjetje, ki pogojuje nakup blaga s predplačilom, dolžno plačati obresti od vnaprej plačanega zneska.1 V primeru, ki ga je obravnavalo Višje sodišče v Kopru, sta kupca vnaprej kreditirala prodaja...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 3

Leto objave

< Vsi
2008(43)
> Januar(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B C ĆČ DĐEFGHIJ K L MN OP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov