O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 44)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Spremembe ZDR (3)

Miha Šercer, 31.1.2008

Delovna razmerja

Miha Šercer, Pravna praksa, 4/2008univ. dipl. pravnik, svetovalec za kadre, Zavarovalnica Triglav, d.d. Stališča v tem prispevku niso nujno tudi stališča družbe, v kateri je avtor zaposlen. Novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-A)1 spreminja oz. dopolnjuje skoraj sto členov zakona. Nekatere novosti sem že obravnaval,2 tokrat ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Kršitev že pridobljenih pravic

Avtor ni naveden, 31.1.2008

Človekove pravice

, Pravna praksa, 4/2008 Ustavno sodišče RS Odločba US RS, št. U-I-370/06 z dne 17. januar 2008 Osmi odstavek 50. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Roki za finančno poslovanje po ZFPPIPP

mag. Miha Šlamberger, 31.1.2008

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 4/2008mag. pravnih znanosti, Nova KBM, d.d. Dne 15. januarja 2008 je začelo veljati 2. poglavje Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),1 ki se nanaša na finančno poslovanje družb in drugih pravnih oseb.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Najem neprofitnega stanovanja

Ana Vlahek, 31.1.2008

Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

Ana Vlahek, Pravna praksa, 4/2008 . Ali se lahko najemna pogodba za neprofitno stanovanje sklene za določen čas? Kaj je običajnejše v praksi? Kakšni so odpovedni roki in kaj so lahko na strani obeh strank razlogi za odpoved pri najemni pogodbi za neprofitno stanovanje za določen in kakšni za nedoločen čas? Trajanje neprofitne s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Solidarnostna pomoč v primeru elementarne nesreče

mag. Nataša Belopavlovič, 31.1.2008

KOLEKTIVNE POGODBE

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 4/2008 Delavec zahteva izplačilo solidarnostne pomoči po 57. členu Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije. Imel je poplavo na drugem naslovu, kot ima stalno bivališče po pogodbi o zaposlitvi. Je namreč lastnik objekta na poplavljenem območju, ki ga je podedoval, vendar tam ne biva. . Ali ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Nova direktiva o potrošniških kreditnih pogodbah

Mitja Širaj, 31.1.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Mitja Širaj, Pravna praksa, 4/2008absolvent PF Univerze v Ljubljani, pravna pisarna UniCredit Banka Slovenija, d.d. Nedavno je Evropski parlament v drugem branju sprejel Direktivo o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS. Ta ima več ciljev; na eni strani odpreti nacionalne trge potrošniških k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Kdo se še spomni na holokavst?

dr. Mitja Deisinger, 31.1.2008

Ostalo

dr. Mitja Deisinger, Pravna praksa, 4/2008doktor pravnih znanosti, vrhovni sodnik - svetnik na Vrhovnem sodišču RS Danes, ko to pišem, je 27. januar, mednarodni dan spomina na holokavst. Za take najhujše oblike hudodelstev zoper človečnost Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča predvideva možnost kazni dosmrtnega zapora. Dr. Aleš...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Vzpon ali oslabitev ESČP

dr. Ciril Ribičič, 31.1.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 4/2008dr. pravnih znanosti, profesor na PF Univerze v Ljubljani, podpredsednik Ustavnega sodišča RS Naslednje leto bo Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) praznovalo svojo 50-letnico. Gre za najuspešnejšo sodno institucijo na področju varstva človekovih pravic, ne le v Evropi, t...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Še o javnosti ponudbe

Aleksander Petrovčič, 31.1.2008

PRORAČUN

Aleksander Petrovčič, Pravna praksa, 4/2008univ. dipl. ekonomist, višji svetovalec Državne revizijske komisije V PP št. 3/2008 je Dejan Jasnič (str. 13-14) objavil svoje zanimivo stališče v zvezi s člankom z naslovom Javnost ponudbe, ki sem ga objavil v PP št. 2/2008, str. 25-27. Vesel sem, da je prišlo do konstruktivnega odziva na moj p...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Tekme nogometnih reprezentanc - kdo pije in kdo plača?

Uroš Bogša, 31.1.2008

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Uroš Bogša, Pravna praksa, 4/2008absolvent PF Univerze v Ljubljani Prav gotovo so medsebojni obračuni nogometnih reprezentanc poslastica za nogometne navijače ter hkrati posebna priložnost za igralce, da izkoristijo izjemno medijsko zanimanje in opozorijo nase. Hkrati imajo zaradi medijske izpostavljenosti športa in igralcev kor...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Gospodarska kazniva dejanja v predlogu KZ-1

dr. Liljana Selinšek, 31.1.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

dr. Liljana Selinšek, Pravna praksa, 4/2008dr. pravnih znanosti, docentka na PF Univerze v Mariboru Številnim razpravam ob predlogu KZ-1 dodajam krajši pogled na poglavje kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, ki naj bi bila po novem urejena v 225.-250. členu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Dogodki - izjave

Irena Vovk, 31.1.2008

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2008od 22. do 28. januarja Torek, 22. 1. Odprto pismo ob obletnici izbrisanih. Skupina 18 predstavnikov evropskih sekcij Amnesty International (AI) je ob bližajoči se obletnici izbrisa skupine državljanov iz registra stalnih prebivalcev predsedniku Vlade Janezu Janši poslala odprto pismo, v kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Iz Poročevalca DZ RS

Avtor ni naveden, 31.1.2008

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2008 Številka 8 (16. 1. 2008): - predlog zakona o lastninskem preoblikovanju nenominiranega kapitala zavarovalnic (ZLPNKZ) - prva obravnava; - predlog za razpis posvetovalnega referenduma o razdelitvi Republike Slovenije na pokrajine. Številka 10 (18. 1. 2008): - predlog zakona o spremembah i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 31.1.2008

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2008 je (ali bo) mimo: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb - ZPNPID-A (Ur. l. RS, št. 7/08) - velja od 25. januarja. 2. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Vlada RS

Avtor ni naveden, 31.1.2008

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2008 Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 155. seji (24. januar 2008) - predlog zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih; - odlok o ustanovitvi Sveta Vlade RS za konkurenčnost; - razpis za vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2008/2009; - sporazum v zvezi s stavkovnimi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Panika?!?

Jure Mikuž, 31.1.2008

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Jure Mikuž, Pravna praksa, 4/2008homo oeconomicus univ. dipl. ekonomist, specialist menedžmenta, direktor RSG, d.o.o. Za vlagatelje v Sloveniji so (končno) nastopili novi časi. Če je bilo pred letom ali dvema govoriti o tveganju, ki ga nase prevzemajo kupci delnic, skoraj bogokletno in se je smelo poudarjati samo dvomestne don...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Mnenje glede obdavčitve fizične osebe - nerezidenta

Avtor ni naveden, 31.1.2008

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 4/2008 Pojasnilo DURS, št. 4217-4/2008-1, 22. januar 2008 Slovenska družba z omejeno odgovornostjo ima v Bosni in Hercegovini (BiH) svoje predstavništvo, pri katerem je zaposlen delavec, ki delo opravlja na ozemlju BiH in je v tej državi tudi rezident za davčne namene. Prav tako se delavcu v BiH izpla...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Sovražni in napadalni govor - nazaj k doktrinarnim lekcijam vrhovnega sodišča ZDA

mag. Andraž Teršek, 31.1.2008

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 4/2008mag. pravnih znanosti, asistent na PF Univerze v Ljubljani V letu 2007 so se zdele javne razprave o razumevanju, nevarnostih in mejah sovražnega govora v Sloveniji intenzivnejše kot doslej. Posamezniki so se v te razprave vključevali z različnimi, tudi nasprotujočimi si stališči. Na temo meja sv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Informativni izračun dohodnine za leto 2007 - uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini

Avtor ni naveden, 31.1.2008

Davki občanov in dohodnina

, Pravna praksa, 4/2008 Dohodnina Pojasnilo DURS, št. 4217-6/2008-1, 22. januar 2008 Zavezanci - rezidenti Slovenije, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja iz tujine, lahko skladno s 45. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2)1 uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Davčno priznavanje odhodkov za obresti od posojila za nakup deleža v odvisni družbi in 26. člen ZDDPO-2

Avtor ni naveden, 31.1.2008

Davek od dohodka pravnih oseb

, Pravna praksa, 4/2008 Pojasnilo DURS, št. 4201-28/2007, 8. januar 2008 Zavezanec navaja, da je slovenska družba v 25-odstotni lasti tuje družbe. V prihodnosti načrtuje nakup deleža matične družbe v višini 25 odstotkov (navzkrižno lastništvo delnic). Za nakup tega deleža bo slovenska družba najela bančno posojilo pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Sovražni govor po predlogu KZ-1

Aleš Završnik, 31.1.2008

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Aleš Završnik, Pravna praksa, 4/2008univ. dipl. pravnik, doktorski kandidat, mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri PF Univerze v Ljubljani V slovenski kazenskopravni doktrini "sovražni govor" (pogosto napačno uporabljen za označbo žaljivega, obrekljivega, politično nekorektnega izražanja) razumemo v smislu določbe 6...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Obravnava stavbne pravice po ZDDV

Avtor ni naveden, 31.1.2008

Davek na dodano vrednost in trošarine

, Pravna praksa, 4/2008 Pojasnilo DURS, št. 42301-1/2007-4, 21. januar 2008 V zvezi z obdavčitvijo stavbne pravice po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)1 smo prejeli dopis Ministrstva za finance, št. 423-24/2007, z dne 21. januarja 2008, v katerem sporočajo svoje stališče, ki se glasi: "V zvezi z dopisom z dn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Takse pri izvršbi po novem

Dida Volk, 31.1.2008

Civilni sodni postopki

Dida Volk, Pravna praksa, 4/2008univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani S 1. januarjem 2008 je začel veljati Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka1 (v nadaljevanju: Pravilnik). Od tega dne dalje se začnejo uporabljati vse določbe novel ZIZ-E2 in ZIZ-F.3 Glede ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Vsebina PP št.4/2008

Avtor ni naveden, 31.1.2008

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2008stran 3 UVODNIK mag. Janez Tekavc Razvrednotenje stran 6 IZVRŠBA Dida Volk Takse pri izvršbi po novem stran 9 MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO Nina Scortegagna Overitev podpisa na listini, ki se bo uporabljala v mednarodnem prometu stran 12 INSOLVENTNO PRAVO mag.
Naslovnica
Pravna praksa, 2008⁄4

Bodo notarji delili zapuščino?

Alenka Leskovic, 31.1.2008

Odvetništvo in notariat

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 4/2008 Jeseni, točneje 1. oktobra 2008, naj bi ukinili sodne kolke in stranke razbremenili dokazovanja, da so plačale sodne takse. Tako napoveduje predlog novih določb Zakona o sodnih taksah, ki bo z ukinitvijo zgornjih mejnih zneskov bistveno podražil pravdanje za večje vrednosti.
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
2008(44)
> Januar(44)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHIJK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov