O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 49)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 3.2.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Dopisovanje zapornikov v tujem jeziku

Andreja Tratnik, 3.2.2011

Varstvo človekovih pravic

Andreja Tratnik, Pravna praksa, 4/2011Obsojenih najhujših kaznivih dejanj ne zapiramo v zapore zgolj zato, da bi jih onesposobili za nadaljevanje kriminalne kariere, ali še huje, zgolj zaradi maščevanja. Kaj radi se prepričujemo, da s tem zasledujemo tudi plemenitejše cilje - denimo da bi jim z rehabilitacijo omogočili pridobitev novih socialnih veščin, ki bi jim po prestani kazni pomagale pri reintegraciji v družbo. Zaradi slednjega pa je nujno, da zapornikov od zunanjega sveta ne izoliramo povsem. Komuniciranje z najbližjimi in zunanjim svetom na splošno je tako postalo ena od temeljnih pravic zapornikov. Seveda je mogoča prepoved pošiljanja pisem, če zaporniki to pravico zlorabljajo. Vprašanje, ki ga je obravnavalo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), pa je, ali lahko oblasti prepovejo komunikacijo zgolj zato, ker je pismo napisano v jeziku, ki ni uradni jezik države, v kateri je zapornik zaprt (z utemeljitvijo, da pristojni organi ne morejo preveriti njegove - potencialno sporne - vsebine).
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Preverjanje članstva z vpogledom v osebni dokument

Irena Vovk, 3.2.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2011Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije namerava svojim članom izdati nove članske izkaznice (z imenom in priimkom člana, člansko številko in kratkim besedilom, ki bi opozarjalo, da izkaznica ni prenosljiva). Članstvo v Zbornici je pogoj za udeležbo na strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira Zbornica. Ali lahko torej Zbornica od svojih članov zahteva vpogled v njihov osebni dokument s fotografijo, če je udeležba na nekaterih dejavnostih pogojena s članstvom v Zbornici?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Medicinska dokumentacija

Irena Vovk, 3.2.2011

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2011Pacientka se pritožuje zaradi dodatne izdelave modelov zobnega odtisa brez njene privolitve. Meni, da je odtis, za katerega je posebej plačala v okviru samoplačniškega ortodontskega zdravljenja, osebni podatek in stvar zasebnosti, zato bi ji moral biti po koncu zdravljenja izročen. Ali so zobni modeli sestavni del medicinske dokumentacije ali last pacienta, ki jih je plačal?
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

DDV in postopek 42 - dodatno pojasnilo

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Davek na dodano vrednost in trošarine

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011Davčni zavezanec meni, da pojasnilo DURS, št. 4230-264/2010 z dne 2. avgusta 2010 v praksi povzroča težave pri poročanju (predvsem zato, ker špediter običajno ne razpolaga z računi, ki jih uvoznik izda prejemniku blaga), draži storitev poročanja (kar zmanjšuje konkurenčnost špediterja) in povzroča vmešavanje špediterjev v delo uvoznikov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Opravljanje poletov s toplozračnimi baloni spada v okvir prometne politike EU

Katarina Vatovec, 3.2.2011

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Katarina Vatovec, Pravna praksa, 4/2011Luksemburško Sodišče je v zadevi Neukirchinger razjasnilo, ali komercialni polet s toplozračnim balonom spada na področje zračnega prometa in se potemtakem za opravljanje take storitve uporabljajo določbe o prevozu iz naslova VI tretjega dela Pogodbe o delovanju EU (PDEU) ali pa za to dejavnost velja svoboda opravljanja storitev iz 56. člena PDEU, ker - kot je menilo predložitveno sodišče (avstrijski Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich) - ne gre za prevozno storitev. Presodilo je, da je komercialni polet s toplozračnim balonom prevoz v zračnem prometu in da je avstrijska zakonodaja, ki predpisuje diskriminatorne pogoje za opravljanje teh storitev na svojem ozemlju, v nasprotju s pravom EU.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Obvezni program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Ustavno sodišče, Cestni promet

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011Odločba, št. U-I-144/09 z dne 16. decembra 2010
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Izvajanje devetega odstavka 16. člena ZDoh-2

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011Davčna zavezanka je sodelovala v nagradni igri in prejela nagrado v bonih v vrednosti 50 evrov. Izplačevalec nagrade pa je na obvestilo o nagradi kot bruto in neto vrednost nagrade navedel znesek 66,66 evrov.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Vročanje sodbe o prekršku po pooblaščencu za vročitve

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Upravni postopek in upravne takse

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/20111. S sklepom Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah PR 862/2007 z dne 26. februarja 2010 je bilo ugodeno predlogu obdolženega V. V. za vrnitev v prejšnje stanje z dne 22. junija 2009 in razveljavljeno potrdilo o pravnomočnosti sodbe o prekršku Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah PR 862/2007 z dne 14. maja 2009, s katero je bil obdolženec spoznan za odgovornega storitve prekrška po točki d tretjega odstavka 130. člena Zakona o varnosti cestnega prometa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Poravnava davkov in prispevkov

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) od 1. januarja 2011 dalje na novo ureja delovanje sistema zavarovanja za primer brezposelnosti, ki je bilo prej urejeno v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Obdavčitev naložb v plemenite kovine

Andrej Grah-Whatmough, 3.2.2011

Davki občanov in dohodnina

Andrej Grah-Whatmough, Pravna praksa, 4/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Neskladnost podzakonske ureditve

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Ustavno sodišče

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011Odločba, št. U-I-260/09 z dne 13. januarja 2011
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Iz poročevalca Državnega zbora

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011- predlog zakona o spremembi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-B) - skrajšani postopek; - predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah Zakona o policiji (ZPol-I) - prva obravnava. - predlog za
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Mrtev rokav slovenskega visokega šolstva

Andraž Teršek, 3.2.2011

Višje in visoko šolstvo

dr. Andraž Teršek, Pravna praksa, 4/2011Predlog Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (predlog EVA 2010-3211-0014) ni razkril prezrtih problemov sistemske ureditve slovenskega visokega šolstva. Ob nepreglednem številu drugih, splošno pomembnih vprašanj pravne politike in institucionalnih problemov ta pravodajni predlog učinkuje predvsem kot trenutek osredotočenosti na izpostavljen element v dolgem nizu opominov. Mislim na opomine, da je sistem slovenskega univerzitetnega okolja neprimeren in nevzdržen tudi z vidika razumne, strokovno prepričljive in etično odgovorne razlage Ustave.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Vlada RS

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011- stališče Republike Slovenije k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah; - stališče Republike Slovenije do predl
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Normativni Program Vlade RS

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Razpisi

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011- Zavod RS za zaposlovanje; tretji rok je 31. marec 2011. Ur. l. RS, št. 100/10 2. Štipendije za doktorski študij na EUI - European Univ
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Ne preslišite

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011Radio Slovenija, rsl 1, 3. februar ob 11.15 Preobrat v gospodarstvu in monetarnem sistemu? Na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu se je zbrala elita ekonomistov, finančnikov in politikov, ki drzno napovedujejo preobrat v gospodarstvu in monetarnem sistemu Evrope. Si nekateri predavateljski gur
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Pravni napovednik

Irena Vovk, 3.2.2011

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Poslanska vprašanja in pobude

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011- v zvezi z zaplembo premoženja (Milan Gumzar); - v zvezi z zastojem pri uveljavljanju sprememb volilne zakonodaje (Andrej Magajna); - v zvezi z ureditvijo položaja izbrisanih podjetij (Matevž Frangež); - v zvezi s stečajem gospodarske družbe in blokade premoženja lastnikov (Mirko Brulc); - v
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Vsebina PP št.4/2011

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011 Hi
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Gospodarska dejavnost v osnutku KZ-1B

Hinko Jenull, 3.2.2011

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

Hinko Jenull, Pravna praksa, 4/2011Ministrstvo za pravosodje je ob koncu lanskega leta dalo v strokovno razpravo osnutek sprememb in dopolnitev splošnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). Kljub drugačnemu stališču večinskega dela naše kazenskopravne stroke novela ne bo bistveno posegla v veljavno zasnovo zakonika. Poleg nujnih popravkov in uskladitev naj bi bile v predlog zakona vključene le tiste nove vsebine, s katerimi se morajo zapolniti očitne zakonske praznine. Taka usmeritev naj bi veljala tudi za posebni del zakonika.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Resnost in neresnost sodstva

Tomaž Pavčnik, 3.2.2011

PRAVOSODJE

Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 4/2011Z dejstvom, da je sodstvo tretja veja oblasti, se notranje ne znam dobro poistovetiti. Primerljiv notranji odpor čutim tudi do zakonske zahteve, v skladu s katero mora biti v sodbi navedeno, da se izdaja v imenu ljudstva. Ljudstvo se iz tega v resnici roga. Ker v tem porogu vidim zdrav razum, sem v lastnih odločbah to navedbo že davno premestil iz naslova na manj vpadljivo mesto. Podobno velja s pozivi uglednih pravnikov, da si mora sodstvo v javnem mnenju izboriti sloves tretje veje oblasti. Če gre pri teh pozivih za klic k utrjevanju ugleda s sredstvi služb za odnose z javnostjo, se mi to upira enako, kot se mi upira vsakršno manipuliranje z javnim mnenjem - naj gre za običajno trženje proizvodov ali pa za vulgarni politični marketing.
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Hudo poenostavljanje ankaranskega zapleta

Matevž Krivic, 3.2.2011

Ustavno sodišče, Pravoznanstvo

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 4/2011Članek iz revije Pravna praksa
Naslovnica
Pravna praksa, 2011⁄4

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 3.2.2011

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2011- veljati začne 7. februarja. 2. Uredba o določitvi seznam
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
2011(49)
> Februar(49)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

ABCĆČD ĐEFG H I J K LM N OP QRS Š T UV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov