O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 25)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Nova ureditev – ukinjanje in oženje pravice

Avtor ni naveden, 2.2.2006

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 4/2006Sklep US RS, št. U-I-83/03 z dne 22. 9. 2005 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 430. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02, 26/03 – ur.p.b., 135/03 in 20/04 – ur.p.b.) se zavrne.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Steel in Morris proti Združenemu kraljestvu

mag. Bojan Kukec, 2.2.2006

Človekove pravice, Odvetništvo in notariat

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 4/2006Tožnica Helen Steel je začasno zaposlena v baru, David Morris pa je ves čas brezposeln in oba sta iz Londona. Povezana sta bila v London Greenpeace in bila udeležena v kampanji leta 1986, ko so na šestih straneh izdali letak, ki je napadal poslovne postopke, izdelke in tržno obnašanje koncerna McDon...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Iustitia in njena tehtnica

dr. Tomaž Pavčnik, 2.2.2006

Ostalo

dr. Tomaž Pavčnik, Pravna praksa, 4/2006Rimska boginja Iustitia, upodobljena s tehtnico, je za pravo podoben simbol kot razpelo za krščanstvo. Tehtnica in križ se tudi pojavljata na primerljivih mestih, tako na sodniških kot na duhovniških talarjih. Na posebnih mestih obeh hramov so izklesane večje plastike, na desnem kotu pisalnih miz pa...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Zaposlovanje tujcev iz držav članic EU

Jasmina Cigrovski, 2.2.2006

Tujci, Delovna razmerja

Jasmina Cigrovski, Pravna praksa, 4/2006Evropska komisija proti ZRN (C-244/04) Zaposlovanje oseb, ki niso državljani Zvezne republike Nemčije (ZRN), je urejeno z nemškim zakonom o tujcih. Ta predvideva, da morajo vsi, ki želijo delati v Nemčiji, na njenem ozemlju prebivati vsaj tri mesece ter pridobiti posebno vizo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Pristojnosti slovenskih občin

Tjaša Ivanc, 2.2.2006

Lokalna samouprava

Tjaša Ivanc, Pravna praksa, 4/2006Pred kratkim je izšlo obsežno in zaokroženo delo, v katerem mag. Boštjan Brezovnik, dr. Božo Grafenauer, dr. Žan Oplotnik in Milan Železnik podajajo pregled pristojnosti slovenskih občin. Priročnik je nastal v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor ter službo vlade ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Koliko liber stane dlančnik?

mag. Nataša Logar, 2.2.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ostalo

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 4/2006Zadnjič sem napovedala, da bom v nekaj kotičkih razmišljala o jezikovni stilistiki. Naj v uvodu samo ponovim, da je stil besedila najopaznejši na ravni besed in besednih zvez, da je pogoj za jezikovno stilistiko možnost izbire in da vrsto zaznamovanosti besed presojamo z vidika zvrstnosti, ekspresiv...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Stari pravilnik o disciplinskih kršitvah

Avtor ni naveden, 2.2.2006

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 4/2006Delodajalec še ni izdelal in sprejel pravil reda in discipline ali podobnega akta, ki bi med drugim določal kršitve delovnih obveznosti, ki bi bile, ob upoštevanju določb zakona, podlaga za disciplinski postopek oziroma odpoved pogodbe o zaposlitvi. * Ali  lahko delodajalec kot podlago za ukrepanje...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Dopolnilno delo

mag. Nataša Belopavlovič, 2.2.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 4/2006V reviji Pravna praksa, št. 24/2004 smo v rubriki Vprašanja – odgovori zasledili zanimiv primer v zvezi z dopolnilnim delovnim razmerjem. Odgovor je pripravila dr. Martina Šetinc Tekavc. V naši ustanovi imamo podoben primer. Delavec je 80-odstotno zaposlen na fakulteti, 20-odstotno pa v javni razis...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Preizkusni mandat za sodnice in sodnike

Matjaž Debelak, 2.2.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Sodišča

Matjaž Debelak, Pravna praksa, 4/2006V zadnjih letih lahko v Sloveniji spremljamo burne razprave, ki dajejo napačen vtis, da je stanje v sodstvu zelo kritično oziroma komaj še na meji vzdržnega. Res je, da ima slovensko sodstvo nekaj zelo resnih problemov, saj je trajanje sodnih postopkov veliko predolgo, sodni zaostanki veliko preveli...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

60 let po Nürnbergu

Dominika Švarc, 2.2.2006

Kazenski postopek

Dominika Švarc, Pravna praksa, 4/2006Povojni sodni procesi v Nürnbergu in Tokiu so prvič v zgodovini nakazali možnost uporabe mednarodnega prava proti posameznikom, odgovornim za množično nasilje in grozljiva hudodelstva med drugo svetovno vojno. Ustanovitev prvih mednarodnih kazenskih sodišč je nedvomno pomenila izjemen korak v razvoj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Pogodba o zaposlitvi – določanje dela in plače

mag. Nataša Belopavlovič, 2.2.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 4/2006Delodajalec ima delovno mesto, na katerem sta potrebna dva delavca. Eden ima koeficient 1,7, drugi 2,0, oba pa opravljata popolnoma enako delo. Pri tem ima delavec s koeficientom 1,7 poklicno izobrazbo, tisti z 2,0 pa osnovnošolsko. Zanima me, ali lahko delodajalec drugemu delavcu (koeficient 2,0) d...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Avtorji končno na konju?

mag. Urša Chitrakar, 2.2.2006

Intelektualna lastnina

mag. Urša Chitrakar, Pravna praksa, 4/2006Na svoji spletni strani je podjetje Grokster v začetku novembra objavilo, da je Vrhovno sodišče ZDA potrdilo, da je uporaba njihovih storitev za izmenjavo gradiva, varovanega z avtorskimi pravicami, nezakonita in da upajo, da bodo v kratkem ponudnikom omogočali storitve, ki bodo v skladu s predpisi....
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Vzajemna in Aktiva Invest – izgubljeni občutek za idejo prava in pravičnosti

dr. Šime Ivanjko, 2.2.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi, Zavarovalništvo

dr. Šime Ivanjko, Pravna praksa, 4/2006V zadnjih dneh se slovenska politična, družbena in nekoliko manj tudi strokovna javnost ukvarja z idejami manjše skupine ljudi, ki želijo s pomočjo črke zakona doseči z vidika družbene pravičnosti in temeljnih načel korporacijskega prava sporne cilje. Skupni imenovalec za poskuse Vzajemne, da bi se ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Še o spremembah zakona o azilu

Andreja Mrak, 2.2.2006

Tujci

Andreja Mrak, Pravna praksa, 4/2006Jedro mednarodnega prava človekovih pravic je zaščita beguncev, zapisana v Ženevski konvenciji in vsebovana v številnih normah ius cogens, njihovo bistvo pa je predvsem načelo non-refoulment. Da zaščita beguncev doseže svoj cilj, mora biti azilni postopek pošten in učinkovit, saj šele tako zagotavlj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Vsebina »Pravna praksa« 4/2006

Avtor ni naveden, 2.2.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 4/20063 UVODNIK dr. Šime Ivanjko Vzajemna in Aktiva Invest – izgubljeni občutek za idejo prava in pravičnost 6 ZBORNICE dr. Borut Stražišar Predlog ZGZ – nujnost ali prestižnost Z zanimanjem sem prebral predlog zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ), ki je objavljen na spletni strani ministrstva za gos...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Predlog ZGZ – nujnost ali prestižnost?

dr. Borut Stražišar, 2.2.2006

Zbornice

dr. Borut Stražišar, Pravna praksa, 4/2006Z zanimanjem sem prebral predlog zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ), ki je objavljen na spletni strani ministrstva za gospodarstvo in v Poročevalcu DZ, št. 7/2006 (prva obravnava – EPA 675). Dani predlog ocenjujem kot zanimivo, pozitivno spodbudo za reformiranje še enega od sektorjev.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Načelo regionalnega izčrpanja pravic iz blagovne znamke

Želja Cilenšek-Bončina, 2.2.2006

Intelektualna lastnina

Želja Cilenšek-Bončina, Pravna praksa, 4/2006Področje blagovnih znamk v okviru Evropske unije ureja direktiva o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.1 V zvezi z institutom izčrpanja, ki je med drugim urejen v njej, je značilnost direktive v tem, da ureditev izčrpanja ni opcijska, pač pa morajo države upoštevati v...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Najvišja dopustna efektivna obrestna mera

Avtor ni naveden, 2.2.2006

Sodni registri in sodne takse, Trgovina

, Pravna praksa, 4/2006Odločba US RS, št. U-I-293/04 z dne 6. 10. 2005, objavljena v Ur. l. RS, št. 93/05 Določba 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (Ur. l. RS, št. 41/04) ni v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Avtor ni naveden, 2.2.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 4/20061. Uradno prečiščeno besedilo zakona: – Zakon o kazenskem postopku – ZK-UPB3 (Ur. l. RS, št. 8/06) 2. Avtentična razlaga prvega stavka četrtega odstavka 62. člena Zakona o zavarovalništvu (Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 76/05 – ZZVZZ-H) – ORZZavar62 (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

DOGODKI – IZJAVE

Irena Vovk, 2.2.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2006od 24. do 30. januarja Torek, 24. 1. Nova hišna pravila v DZ. V DZ od 16. januarja velja nov hišni red, ki nekoliko zaostruje pogoje za vstop v parlamentarne prostore in povečuje varnostne ukrepe. Pravico do vstopa v DZ brez opravljanja vstopnih formalnosti bodo imeli poslanci in državni svetn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Znanje jezika in pravno pisanje

Zoran Pevec, 2.2.2006

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Ostalo

Zoran Pevec, Pravna praksa, 4/2006Lani je pri GV Izobraževanju izšla knjižica dr. Marka Novaka Uvod v pravno pisanje. V PP 48/2005 lahko preberemo kratek premislek o priročniku, ki ga je zapisala mlada raziskovalka Nina Novak. Njeno razmišljanje je na videz namenjeno kritičnemu pregledu, v bistvu pa pod drobnogled postavi zgolj dolo...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Izbris obsodbe

dr. Marko Novak, 2.2.2006

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Pravoznanstvo

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 4/2006Na podlagi 103. člena kazenskega zakonika (KZ) se z zakonsko rehabilitacijo izbriše obsodba iz kazenske evidence in prenehajo vse njene pravne posledice, obsojenec pa velja za neobsojenega. Obsodba se izbriše iz kazenske evidence v določenem roku, odkar je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Globus

Dean Zagorac, 2.2.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 4/2006Svet Evrope: zapori Cie so obstajali 24. 1. – Ne le da so tajni zapori ameriške Osrednje obveščevalne agencije (CIA) v Evropi obstajali, ampak so oblasti teh držav to tudi vedele, a se zanje niso zmenile, je zapisano v najnovejšem posebnem poročilu Sveta Evrope. Dick Marty, švicarski parlamentarec,...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Menica – še vedno problemi in težave

Miha Šlamberger, 2.2.2006

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Miha Šlamberger, Pravna praksa, 4/2006Menica ostaja v slovenski praksi nujno zlo, ki se mu ni mogoče izogniti. Takšen bi lahko bil zaključek zunanjega opazovalca bančnega poslovanja po nekaj letih uveljavljanja menice v gospodarskem življenju. Akceptne naloge je zamenjala menica, znana tudi tuji poslovni praksi. Morebiti zaradi starosti...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄4

Kako pravilno prebrati 17. člen ZFO-B?

Majda D. Božič, 2.2.2006

Lokalna samouprava

, Pravna praksa, 4/2006Zakon o financiranju občin1 (ZFO) v 5. poglavju podrobneje določa pogoje, pod katerimi se občine lahko zadolžujejo. Lani je bila objavljena sprememba in dopolnitev zakona, ki je posegla na področje zadolževanja tako, da je od petih popravila kar štiri člene. Od tega je bil v celoti na novo napisan 1...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
2006(25)
> Februar(25)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFGHI JK L M N OP QRS Š TUV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov