O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Pravni napovednik

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 4/20071. 2., 9.00 Novela ZDR in druge novosti v letu 2007 na področju delovnih razmerij Inštitut za delo pri PF Univerze v Ljubljani; (www.idpf-uni-lj.si). 2. 2., 9.00 Javna naročila po novem Na seminarju bo poudarek na najpomembnejših novostih in spremembah – novih postopkih, spremenjenih vred...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Pomen police življenjskega zavarovanja

mag. Maja Gornik, 1.2.2007

Obligacije, Zavarovalništvo

mag. Maja Gornik, Pravna praksa, 4/2007mag. pravnih znanosti, vodja pravne službe osebnih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d. Življenjsko zavarovanje, ki ga zavarovalnice ponujajo v mnogih različicah, ima čedalje večji pomen, tako v smislu zavarovanja življenja kot tudi s finančnega vidika, v smislu naložbe, oblike varčevanja, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

mag. Ervin Kosi, 1.2.2007

Varstvo pred naravnimi nesrečami, Požarna varnost

mag. Ervin Kosi, Pravna praksa, 4/2007mag. državnih in evropskih študij, Višji svetovalec na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Z zakonodajo,1 ki je bila sprejeta po letu 1992, je bilo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji izločeno iz obrambnega sistema zato, da se organizira kot celovita interdisc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

O diskriminaciji ni dvoma

Boštjan Koritnik, 1.2.2007

Človekove pravice, POLICIJSKO IN PRAVOSODNO SODELOVANJE V KAZENSKIH IN CARINSKIH ZADEVAH

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 4/2007Evropska komisija je pred skoraj natanko tednom dni zagnala spletno stran ob Evropskem letu enakih možnosti za vse (http://equality2007.europa.eu) ter predstavila izide raziskave o boju proti diskriminaciji v EU. Ta je pokazala, da več kot polovica državljanov EU (51 odstotkov) meni, da njihova drža...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

ZVOP-1 in pravni interes dedičev

Janez Klemenc, 1.2.2007

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo, Dedovanje

Janez Klemenc, Pravna praksa, 4/2007svetovalec Informacijskega pooblaščenca V eni od sodb Vrhovnega sodišča RS iz leta 2001 smo prebrali, da »imajo svojci umrlega, zlasti najbližji, kot so otroci, nedvomno pravni interes za vpogled v medicinsko dokumentacijo umrlega«. * Ali je pravni interes izkazan že s tem, da je posameznik ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Med slovensko in evropsko ustavnostjo

dr. Ciril Ribičič, 1.2.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Ciril Ribičič, Pravna praksa, 4/2007dr. pravnih znanosti, sodnik Ustavnega sodišča RS, profesor na PF Univerze v Ljubljani Društvo za ustavno pravo, ki kot samostojno deluje že od leta 1986, je na občnem zboru ob koncu leta 2006 ugotovilo, da je veliko razlogov za aktivnejšo prisotnost društva v strokovni in širši javnosti. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Dodatek za delovno dobo v kovinski industriji

mag. Nataša Belopavlovič, 1.2.2007

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 4/2007Po 129. členu ZDR delavcu pripada dodatek za delovno dobo, višina pa se določi v kolektivni pogodbi dejavnosti. Po 238. členu ZDR delavci, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona dodatek za delovno dobo 0,5 odstotka, tj. na dan 1. 1. 2003, ta dodatek ohranijo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Umiranje na obroke

Boštjan Koritnik, 1.2.2007

Človekove pravice, Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 4/2007Ob prvem praznovanju Dneva osebnih podatkov – Svet Evrope je s podporo Evropske komisije kot ta dan razglasil 28. januar – je Urad informacijske pooblaščenke dan pozneje na PF Univerze v Ljubljani organiziral odmevno javno tribuno Varstvo osebnih podatkov kot temeljna človekova pravica. V uvodnem...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Nujnost različnega obravnavanja

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Lokalna samouprava, Stavbe in stavbna zemljišča

, Pravna praksa, 4/2007Odločba US RS, št U-I-46/05 z dne 11. 1. 2007, objavljena v Ur. l. RS, št.???/07 Člen 11 Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ruše (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 22/2000 in 28/03), kolikor dejavnost odvetništva vrednoti z dodatnimi to...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Svetovalni servis

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2007Radio Slovenija, A 1, 5. 2., 8.05: Svetovalni servis Vsak prvi ponedeljek v mesecu je oddaja namenjena zaposlovanju. V studiu bodo gostili strokovnjaka in odgovarjali na vprašanja s področja delovnega prava. Vprašanja sprejemajo na e-naslovu radioprviŽrtvslo.si, med oddajo pa tudi po telefonu 01/...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Začasna nezmožnost za delo

mag. Irena Žagar, 1.2.2007

Delovna razmerja, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Irena Žagar, Pravna praksa, 4/2007Delavka je bila začasno nezmožna za delo sicer že do 3. 11. 2006, ko je bil njen prvi dan začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni. Ko je preteklo 30 dni, pa je o tem odločal tudi imenovani zdravnik in odločil, da je začasno nezmožna za delo še za čas od 3. do 5. 12. 2006. Z dnem 6. 12. 2006 je tak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Med prevzemno namero in prevzemno ponudbo

Gregor Drnovšek, 1.2.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Gregor Drnovšek, Pravna praksa, 4/2007• Ali lahko prevzemnik delnice ciljne družbe kupuje med objavo prevzemne namere in prevzemne ponudbe, vmes pa preseže prag 25 odstotkov glasovalnih pravic in še naprej kupuje?* * Vprašanje je postavil naročnik PP na seminarju Novi zakon o prevzemih (ZPre-1) – bistvene novosti, GV Založba, 22. nov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Občinski redar in uporaba sile

Miroslav Žaberl, 1.2.2007

Prekrški

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 4/2007univ. dipl. pravnik, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS V PP, št. 2/2007, je Roman Lavtar celovito predstavil namen in novosti pred kratkim sprejetega Zakona o občinskem redarstvu.1 Zakon je že od začetka nastajanja vzbujal in spodbujal številne polemike in pomisleke, ki jih ne bi o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Še o Zakonu o občinskem redarstvu

mag. Janez Kušar, 1.2.2007

Prekrški

mag. Janez Kušar, Pravna praksa, 4/2007mag. državnih in evropskih študij, Mestna občina Celje, Občinski inšpektorat Po prvi ustanovitvi občin v Sloveniji leta 1995 so bile občine, ki so že imele redarstvene službe, zelo redke. Te službe so se tudi od občine do občine različno imenovale, saj ni bilo enotne zakonske podlage. S prvo u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Skupna hipoteka

mag. Miha Šlamberger, 1.2.2007

Civilni sodni postopki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 4/2007Po 87. čl. ZZK-1 je treba ob zaznambi izvršbe hkrati po uradni dolžnosti odločiti tudi o vknjižbi hipoteke. * Ali se v primeru, ko je izvršba dovoljena na več nepremičninah (bodisi na območju enega ali več sodišč), dovoli pri vseh nepremičninah vknjižba (navadne) ali skupne hipoteke, tj. pri prvi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Globus

Dean Zagorac, 1.2.2007

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 4/2007Velika Britanija: manj zapora in več dela v skupnosti 24. 1. – Britanski notranji minister John Reid, generalni državni tožilec lord Goldsmith in lord kancler Falconer so v skupnem pismu pozvali vse britanske sodnike, naj izrekajo zaporne kazni le najnevarnejšim kriminalcem ter tako pomagajo reše...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Dogodki - Izjave

Boštjan Koritnik, 1.2.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 4/2007Ponedeljek, 29. 1. Ajdič ni več notar. Tomislavu Ajdiču je bila vročena odločba o razrešitvi z mesta notarja, ki jo je 25. januarja izdal minister za pravosodje. Odločba je bila podana v skladu s tretjo točko prvega odstavka 19. člena ZN, v kateri  je določeno, da se notar razreši,  če je obsojen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Nova davčna zakonodaja

Boštjan Koritnik, 1.2.2007

Davki občanov in dohodnina, Davek na dodano vrednost in trošarine

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 4/2007Ob koncu preteklega leta so izšle štiri knjige s področja, ki se v zadnjih letih pogosto spreminja, vsaka sprememba pa vedno dvigne precej prahu. Gre za davke, knjige pa so: Davčni predpisi, ki jih je v treh knjigah izdala založba Uradni list Republike Slovenije, in Predpisi s področja davkov v izda...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Register predpisov 2006

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2007Ker notranji pravni red sestavlja več kot 10.800 predpisov, je njihov natančen pregled in seznam koristen za vse, ki pri poslovanju potrebujejo informacije o stanju pravnega reda, veljavnega v posameznem obdobju. Zato smo tej številki Pravne prakse v sodelovanju z družbo Ius Software d.o.o. priložil...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Oblast, oblast, oblast

mag. Miroslav Mozetič, 1.2.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kultura in umetnost

mag. Miroslav Mozetič, Pravna praksa, 4/2007Zadnje čase znova veliko poslušamo in beremo o (državni) oblasti: zakonodajni, izvršilno-upravni in sodni. Kako se je prva veja povsem podredila drugi, kako hoče ta ista veja nadvladati in si podrediti tudi tretjo vejo in tako naprej. Človek bi utegnil pomisliti, da so vse naše tri veje oblasti v me...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Mali delničarji kot pomarančni sok?

Matej Tomažin, 1.2.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 4/2007univ. dipl. ekonomist, samostojni finančni svetovalec Izstisnitev malih delničarjev, ki smo jo zaznali pri škofjeloškem Termu, nas je spet spomnila na skoraj vedno izgubljene bitke, ki jih v delničarskem svetu bijejo mali delničarji. Razplet skupščine je lepo pokazal premoč večinskega lastnika...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Zaslišanje

Nataša Skubic, 1.2.2007

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

Nataša Skubic, Pravna praksa, 4/2007Zaslišanje je procesno dejanje, s katerim skuša sodišče ali drug organ z izpraševanjem obdolženca, prič, izvedencev, strank ali drugih oseb ugotoviti dejansko stanje oziroma dejstva, pomembna za odločitev. Narava zaslišanja, pravila, ki vsakokrat veljajo, ter pravice, ki jih ima zaslišanec v tej zve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Iz naslova prodaje

mag. Nataša Logar, 1.2.2007

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 4/2007Podlaga razmišljanju v tokratnem kotičku je bil naslednji stavek: Iz naslova prodaje podedovane hiše je prejel 50.000 DEM. Mar ne bi mogli reči kar S prodajo podedovane hiše je prejel 50.000 DEM? Poglejmo si še en tak stavek: Nekaj poškodb kolen je bilo iz naslova naporne telesne vadbe. Ali ni pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

S tujih knjižnih polic

Sara Pernuš, 1.2.2007

Kultura in umetnost

Sara Pernuš, Pravna praksa, 4/2007Članek iz revije Pravna praksa.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

EU: ugovor, temelječ na ugledu predhodne znamke

Špelca Sever-Mlinarič, 1.2.2007

Intelektualna lastnina, PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Špelca Sever-Mlinarič, Pravna praksa, 4/2007univ. dipl. pravnica, odvetniška kandidatka in podiplomska študentka na PF Univerze v Ljubljani Blagovne in storitvene znamke (v nadaljevanju: znamke) danes na trgu niso le za omogočanje razlikovanja blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja, ampak so z znamkami ...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
2007(50)
> Februar(50)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG HIJK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov