O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 50)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Vlada RS

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2007Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 106. seji (25. januarja 2007): - poročilo o stanju v EU in položaju RS v njej v letu 2006; - predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje RS v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2007-junij 2008; - sklep o razmestitvi dodiplomskih študijskih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Vacatio legis je ali bo mimo

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 4/20071. Pravilnik o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca (Ur. l. RS, št. 7/07) - velja od 27. januarja 2007, za upravičence, ki jim je delovno razmerje prenehalo po 28. juniju 2006.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Še o Zakonu o občinskem redarstvu

mag. Janez Kušar, 1.2.2007

Prekrški

mag. Janez Kušar, Pravna praksa, 4/2007mag. državnih in evropskih študij, Mestna občina Celje, Občinski inšpektorat Po prvi ustanovitvi občin v Sloveniji leta 1995 so bile občine, ki so že imele redarstvene službe, zelo redke. Te službe so se tudi od občine do občine različno imenovale, saj ni bilo enotne zakonske podlage. S prvo u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Vsebina 'Pravna Praksa' 4/2007

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2007stran 3 UVODNIK dr. Jože Mencinger Iz BS spet NBS? stran 6 PREDSEDNIK REPUBLIKE dr. Miro Cerar Predsednik in njegova merila stran 7 UPRAVNI SPOR dr. Erik Kerševan Vpliv ZUS-1 na odločanje upravnih organov po ZUP stran 9 SOCIALNA VARNOST Irena Tomažin Mamica študentka ali z...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Med prevzemno namero in prevzemno ponudbo

Gregor Drnovšek, 1.2.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Gregor Drnovšek, Pravna praksa, 4/2007• Ali lahko prevzemnik delnice ciljne družbe kupuje med objavo prevzemne namere in prevzemne ponudbe, vmes pa preseže prag 25 odstotkov glasovalnih pravic in še naprej kupuje?* * Vprašanje je postavil naročnik PP na seminarju Novi zakon o prevzemih (ZPre-1) – bistvene novosti, GV Založba, 22. nov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Razpisi

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2007Ur. l. RS, št. 7/07 1. Višji pravosodni sodelavec - Delovno sodišče v Mariboru; rok je 3. februar. 2. Sodni referent za področje izvršbe I - Okrajno sodišče v Kamniku; rok je 3. februar. 3.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Poročevalec DZ

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2007Številka 5 (26. 1. 2007): - predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (OZ-A) - prva obravnava; - predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Ljudske republike Kitajske o gospodarskem sodelovanju (BCNGS). Poslanska vprašanja in pobude: - glede so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Skupna hipoteka

mag. Miha Šlamberger, 1.2.2007

Civilni sodni postopki, Zemljiška knjiga in zemljiški kataster

mag. Miha Šlamberger, Pravna praksa, 4/2007Po 87. čl. ZZK-1 je treba ob zaznambi izvršbe hkrati po uradni dolžnosti odločiti tudi o vknjižbi hipoteke. * Ali se v primeru, ko je izvršba dovoljena na več nepremičninah (bodisi na območju enega ali več sodišč), dovoli pri vseh nepremičninah vknjižba (navadne) ali skupne hipoteke, tj. pri prvi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Začasna nezmožnost za delo

mag. Irena Žagar, 1.2.2007

Delovna razmerja, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Irena Žagar, Pravna praksa, 4/2007Delavka je bila začasno nezmožna za delo sicer že do 3. 11. 2006, ko je bil njen prvi dan začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni. Ko je preteklo 30 dni, pa je o tem odločal tudi imenovani zdravnik in odločil, da je začasno nezmožna za delo še za čas od 3. do 5. 12. 2006. Z dnem 6. 12. 2006 je tak...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Amortizacija zemljišč z omejeno dobo koristnosti

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Davek od dohodka pravnih oseb, Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 4/2007Pojasnilo DURS, št. 4200-173/2006-2, 27. 12. 2006 V zvezi z obračunavanjem odhodkov amortizacije se je pri javnih podjetjih, ki delujejo na področju ravnanja z odpadki, zastavilo vprašanje, ali oziroma z uporabo katere amortizacijske stopnje se za davčne namene prizna amortizacija zemljišč, ki so...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Presečni dan pri upravičenjih, ki izvirajo iz delnice

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

, Pravna praksa, 4/2007odvetnik v Mariboru Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (naprej novela),1 ki velja od 24. novembra 200, je podrobneje uredil vprašanja v zvezi s presečnim dnem. Novela je tako opredelila pojem presečnega dne, predvidela presečni dan za primere, če ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Pomen police življenjskega zavarovanja

mag. Maja Gornik, 1.2.2007

Obligacije, Zavarovalništvo

mag. Maja Gornik, Pravna praksa, 4/2007mag. pravnih znanosti, vodja pravne službe osebnih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d.d. Življenjsko zavarovanje, ki ga zavarovalnice ponujajo v mnogih različicah, ima čedalje večji pomen, tako v smislu zavarovanja življenja kot tudi s finančnega vidika, v smislu naložbe, oblike varčevanja, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

EU: ugovor, temelječ na ugledu predhodne znamke

Špelca Sever-Mlinarič, 1.2.2007

Intelektualna lastnina, PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Špelca Sever-Mlinarič, Pravna praksa, 4/2007univ. dipl. pravnica, odvetniška kandidatka in podiplomska študentka na PF Univerze v Ljubljani Blagovne in storitvene znamke (v nadaljevanju: znamke) danes na trgu niso le za omogočanje razlikovanja blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja, ampak so z znamkami ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Predsednik in njegova merila

dr. Miro Cerar, 1.2.2007

Predsednik republike

dr. Miro Cerar, Pravna praksa, 4/2007dr. pravnih znanosti, izredni profesor na PF Univerze v Ljubljani Znano je, da ima predsednik Republike Slovenije formalno le šibke pristojnosti in da je glede tega v primerjalnem pogledu eden (naj)šibkejših predsednikov držav. V skladu z ustavo ima predvsem reprezentativne, protokolarne in pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Predstavitev Capetownske konvencije

Igor Vuksanović, 1.2.2007

Lastnina in druge stvarne pravice, Zračni promet

Igor Vuksanović, Pravna praksa, 4/2007univ. dipl. pravnik, Ustavno sodišče RS, svetovalec Namen tega prispevka je predstaviti glavne značilnosti sorazmerno nove pomembne mednarodne pogodbe na področju civilnega prava. Dne 16. novembra 2001 je v Capetownu v Južnoafriški republiki s strani 20 držav podpisalo Konvencijo o mednarodnih...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Občinski redar in uporaba sile

Miroslav Žaberl, 1.2.2007

Prekrški

Miroslav Žaberl, Pravna praksa, 4/2007univ. dipl. pravnik, sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve RS V PP, št. 2/2007, je Roman Lavtar celovito predstavil namen in novosti pred kratkim sprejetega Zakona o občinskem redarstvu.1 Zakon je že od začetka nastajanja vzbujal in spodbujal številne polemike in pomisleke, ki jih ne bi o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Vpliv ZUS-1 na odločanje upravnih organov po ZUP

dr. Erik Kerševan, 1.2.2007

Upravni spor, Upravni postopek in upravne takse

dr. Erik Kerševan, Pravna praksa, 4/2007dr. pravnih znanosti, doc. na PF Univerze v Ljubljani S 1. januarjem je začel veljati novi Zakon o upravnem sporu (ZUS-1),1 ki je na novih teoretskih izhodiščih uredil izvrševanje sodnega nadzora nad upravo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Mamica študentka ali zaposlena mamica - Primerjava pravic, ki izhajajo iz obeh pravnih položajev

Irena Tomažin, 1.2.2007

Delovna razmerja, Socialno varstvo in zavarovanje

Irena Tomažin, Pravna praksa, 4/2007univ. dipl. pravnica V zadnjih letih so v javnosti bolj ali manj navzoče razprave o vprašanju nizke rodnosti v Sloveniji. Dejstvo je, da se mladi čedalje pozneje odločajo za otroka, povprečna starost prvorodnic pa se je v zadnjih desetih letih povišala s 24,8 leta na 27,5 leta.1 Glavni vzrok za...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

mag. Ervin Kosi, 1.2.2007

Varstvo pred naravnimi nesrečami, Požarna varnost

mag. Ervin Kosi, Pravna praksa, 4/2007mag. državnih in evropskih študij, Višji svetovalec na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Z zakonodajo,1 ki je bila sprejeta po letu 1992, je bilo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji izločeno iz obrambnega sistema zato, da se organizira kot celovita interdisc...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Dogodki - Izjave

Boštjan Koritnik, 1.2.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 4/2007od 23. januarja do 29. januarja Ponedeljek, 23. 1. Dr. Šturm je zadovoljen. Ustavno sodišče RS (US) je zavrnilo predlog nekdanjega predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani Aleša Zalarja za zadržanje izvrševanja dela zakona o sodiščih, so sporočili z Ministrstva za pravosodje RS (MP).
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Oblast, oblast, oblast

mag. Miroslav Mozetič, 1.2.2007

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Kultura in umetnost

mag. Miroslav Mozetič, Pravna praksa, 4/2007Zadnje čase znova veliko poslušamo in beremo o (državni) oblasti: zakonodajni, izvršilno-upravni in sodni. Kako se je prva veja povsem podredila drugi, kako hoče ta ista veja nadvladati in si podrediti tudi tretjo vejo in tako naprej. Človek bi utegnil pomisliti, da so vse naše tri veje oblasti v me...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Dogodki - Izjave

Boštjan Koritnik, 1.2.2007

Ostalo

Boštjan Koritnik, Pravna praksa, 4/2007Ponedeljek, 29. 1. Ajdič ni več notar. Tomislavu Ajdiču je bila vročena odločba o razrešitvi z mesta notarja, ki jo je 25. januarja izdal minister za pravosodje. Odločba je bila podana v skladu s tretjo točko prvega odstavka 19. člena ZN, v kateri  je določeno, da se notar razreši,  če je obsojen...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Mali delničarji kot pomarančni sok?

Matej Tomažin, 1.2.2007

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Matej Tomažin, Pravna praksa, 4/2007univ. dipl. ekonomist, samostojni finančni svetovalec Izstisnitev malih delničarjev, ki smo jo zaznali pri škofjeloškem Termu, nas je spet spomnila na skoraj vedno izgubljene bitke, ki jih v delničarskem svetu bijejo mali delničarji. Razplet skupščine je lepo pokazal premoč večinskega lastnika...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Zaslišanje

Nataša Skubic, 1.2.2007

Civilni sodni postopki, Kazenski postopek

Nataša Skubic, Pravna praksa, 4/2007Zaslišanje je procesno dejanje, s katerim skuša sodišče ali drug organ z izpraševanjem obdolženca, prič, izvedencev, strank ali drugih oseb ugotoviti dejansko stanje oziroma dejstva, pomembna za odločitev. Narava zaslišanja, pravila, ki vsakokrat veljajo, ter pravice, ki jih ima zaslišanec v tej zve...
Naslovnica
Pravna praksa, 2007⁄4

Register predpisov 2006

Avtor ni naveden, 1.2.2007

Ostalo

, Pravna praksa, 4/2007Ker notranji pravni red sestavlja več kot 10.800 predpisov, je njihov natančen pregled in seznam koristen za vse, ki pri poslovanju potrebujejo informacije o stanju pravnega reda, veljavnega v posameznem obdobju. Zato smo tej številki Pravne prakse v sodelovanju z družbo Ius Software d.o.o. priložil...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
2007(50)
> Februar(50)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČD ĐEFG HIJK L M NOP QR S Š T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov