O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Novosti v postopkih mednarodne pravne pomoči in izročitvi obdolžencev in obsojencev

Bučar Brglez Ana, Štrovs Anja, 31.1.2013

Varstvo človekovih pravic

Ana Bučar Brglez, mag. Anja Štrovs, Pravna praksa, 4/2013Pravo mednarodne kazenskopravne pomoči se v zadnjih letih pospešeno razvija. Glede na aktualnost področja in okoliščino, da se tudi slovenski pravosodni organi vsakodnevno srečujejo z zadevami s čezmejnim elementom, predvsem pa glede na dejstvo, da je bilo področje male mednarodne pravne pomoči v Zakonu o kazenskem postopku (ZKP) dokaj pomanjkljivo in v določeni meri togo urejeno, kar je nemalokrat sodelovanje med pristojnimi organi otežilo oziroma podaljšalo, namesto da bi ga olajšalo, so bile potrebne spremembe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Obdavčitev poslovne enote nerezidenta v Sloveniji

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Druge davščine in olajšave

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Pojasnilo DURS, št. 4217-10548/2012 2 01-650-03, 21. november 2012 Tuja pravna oseba bo v Sloveniji opravljala montažo proizvodne linije, ki jo bo dobavila naročniku v Slovenijo, vendar ne bo registrirala družbe oziroma podružnice (tj. na območju Slovenije ne bo imela pravno-formalne subjekt
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Odpravnina po 188. členu ZUJF

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Delovna razmerja, PRORAČUN

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Pojasnilo DURS, št. 4210-10224/2012, 27. december 2012 • Kakšna je davčna obravnava odpravnine po 188. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)? ZUJF v 188. členu ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Neutemeljen kazenski postopek zoper policista

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Človekove pravice

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Predsednik sindikata policistov Slovenije je Varuhu posredoval pobudo v zvezi s kazenskim postopkom zoper policista. Očitali so mu storitev kaznivega dejanja neupravičene osebne preiskave po 147. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), ki naj bi ga storil s tem, da je pridržani osebi pred namestitvijo v pridržalne prostore pregledal denarnico in iz nje jemal predmete, osebno izkaznico ter vizitke. Po sporočilu sindikata je ta postopek glede na vsebino obtožbe, še zlasti pa glede obrazložitve pregona, med policisti povzročil precejšnje zanimanje in negotovost glede uporabe tega pooblastila v prihodnje. Gre pa za pooblastilo, ki ga policisti vsakodnevno izvajajo pri pridržanjih z namenom varovanja pridržane osebe.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Obračun dohodnine in prispevkov od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi od 1. januarja 2013 dalje

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Davki občanov in dohodnina

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Pojasnilo DURS, št. 4210-11253/2012, 27. december 2012 Z uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se spreminja način obračunavanja prispevkov za socialno varnost od odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V tem po
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Odgovornost stečajnega upravitelja - posojanje denarja iz stečajne mase

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Obligacije

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Sklep III Ips 160/2009, 27. november 2012 (v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru I Cpg 344/2007) ZPPSL - 75. in 134. člen ter drugi odstavek 80. člena OZ - 132. člen Za sklenitev posojilne pogodbe ZPPSL ni terjal soglasja stečajnega senata. Samo na podlagi tega, ker tožena stranka ni pos
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Omejitev sklepanja avtorskih pogodb po ZUJF

mag. Nataša Belopavlovič, 31.1.2013

PRORAČUN

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 4/2013Smo javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega ustanovitelj je Vlada Republike Slovenije. Poleg naše glavne dejavnosti, tj. opravljanja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvene dejavnosti, imamo v aktu o ustanovitvi zapisano, da opravlja zavod v okviru javne službe tudi izobraževanje in svetovanje strokovnim delavcem drugih ustanov. Na osnovi tega izvajajo strokovni delavci našega zavoda že več let predavanja oziroma izobraževanja za kolektive drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov, praviloma zunaj rednega delovnega časa strokovnega delavca. Z našimi strokovnimi delavci smo sklenili avtorske pogodbe in izplačali sredstva, ki smo jih dobili od naročnikov. • Ali lahko po prvi alineji prve točke 184. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki določa, da je dovoljeno sklepati avtorske in podjemne pogodbe na podlagi določene podlage v posebnih predpisih ali kadar je avtorska ali podjemna pogodba sklenjena za izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in preizkusov znanja, ki se izvajajo v za ta namen ustanovljenih organizacijskih enotah, sklepamo pogodbe brez soglasja pristojnega ministra?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Ponovna odmera pokojnine

mag. Tanja Pustovrh Pirnat, 31.1.2013

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

mag. Tanja Pustovrh-Pirnat, Pravna praksa, 4/2013Ponovno odmero pokojnine ureja od 1. januarja 2013 veljavni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v 117. členu. Predvidena je le za primere ponovne vključitve v zavarovanja, ko se posameznik, ki ima pravico do pokojnine, vnovič vključi v zavarovanje, po prenehanju zavarovanja pa zahteva ponovno odmero pokojnine z upoštevanjem na novo pridobljene pokojninske dobe in osnove.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Odškodninska odgovornost delodajalca - nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Delovna razmerja

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Sodba VIII Ips 97/2011, 6. november 2012 (v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 293/2010) ZDR - 184. člen ZJU - 5., 53., 124., 140., 156. in 157. člen OZ - 125., 239. in 243. člen Razlikovati je treba med položajem, ko delavcu nastane škoda, ker se obveznosti iz veljavne po
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje - zneski za leto 2013

Avtor ni naveden, 31.1.2013

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Pojasnilo DURS št. 4213-1421/2012-1, 28. december 2012 Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2012 1.515,95 evrov. Upoštevaje ta podatek so v tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki veljajo v letu 2013.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Potrebujemo celovito reformo javnega naročanja

Friedl Andrej, Knez Igor, 31.1.2013

PRORAČUN

mag. Andrej Friedl, Igor Knez, Pravna praksa, 4/2013Sprejet je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D), ki ob prenosu Direktive št. 2009/81/ES o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti prinaša tudi nekaj koristnih popravkov, vendar ne ključnih izboljšav, ki jih zahteva gospodarstvo. Predlagatelj napoveduje celovitejšo reformo ob prenosu nove evropske direktive o javnem naročanju, ki naj bi začela veljati še letos. Dotaknili se bomo le nekaterih bistvenih zahtev na področju gradbeništva, s katerimi bo Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) vztrajala v nadaljnji reformi javnega naročanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Sorazmernost pri obveščanju o neplačilu zapadlih obveznosti

Irena Vovk, 31.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2013Kadar naročnik položnice ne plača pravočasno, prejme opomin, da mora v 15 dneh poravnati zapadle obveznosti, na njegovem televizijskem ekranu pa se vsake toliko časa izpiše napis: "Prosimo vas, da poravnate svoje obveznosti." Naročnik meni, da je tak način obveščanja v nasprotju z načelom sorazmernosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Neskladnost nacionalnih pravil glede postopka vročitve po fikciji z Uredbo o vročanju

mag. Judita Dolžan, 31.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 4/2013V zadevi zakoncev Alder proti zakoncema Orlowski je Sodišče odločalo o predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago prvega odstavka 1. člena Uredbe o vročanju. Postavilo se je namreč vprašanje, ali ta določba Uredbe nasprotuje nacionalni zakonodaji države članice, ki določa, da se sodna pisanja, naslovljena na stranko s stalnim ali običajnim prebivališčem v drugi državi članici, vložijo v spis in s tem štejejo za vročena, v primeru, ko stranka kljub pozivu obravnavnega sodišča ni določila pooblaščenca za sprejemanje pisanj s prebivališčem v drugi državi članici, v kateri teče postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Preprosta geometrična oblika z banalnimi detajli (še) ne zadostuje za znamko Skupnosti

Zoran Skubic, 31.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 4/2013Delo sodnika Splošnega sodišča je težavno in pristojnosti nehvaležne. Medtem ko sodniki "velikega brata", "vrhovnega" Sodišča EU, praviloma požanjejo vso slavo in priznanje glede najodmevnejših primerov in pogosto (u)sodnih judikatov, se sodniki Splošnega sodišča v njihovi senci ukvarjajo z dosti bolj prozaičnimi zadevami, pri tem pa so ob nesorazmernem pripadu prisiljeni poslušati očitke o kopičenju nerešenih zadev. Zato ne preseneča, da je Splošno sodišče nedavno tega v postopku registracije v luči Uredbe o blagovni znamki Skupnosti (Uredba) obravnavalo primer, v katerem je bilo pravni argumentaciji podvrženo ne samo pomenljivo, marveč tudi zelo intimno področje. Sodišče je namreč obravnavalo vprašanje, ali se lahko kot tridimenzionalna znamka Skupnosti registrira model treh medsebojno povezanih manjših krogel v trikotni postavitvi, in sicer kot unikatna oblika - vibratorja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Politična pripadnost ni razlog za odpoved

mag. Nana Weber, 31.1.2013

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 4/2013Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je tokrat kot neustrezno ocenilo britansko ureditev, ki delavcem, ki so v delovnem razmerju manj kot eno leto, ne omogoča vložitve tožbe zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi političnega prepričanja ali pripadnosti. Od zatrjevanih kršitev svobode govora po 10. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) ter svobode zbiranja in združevanja po 11. členu EKČP je ugotovilo slednjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Vsebina PP št.4/2013

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013stran 3 UVODNIK dr. Šime Ivanjko Sporna učinkovitost pri ustvarjanju prava stran 6 JAVNO NAROČANJE dr. Andrej Friedl in Igor Knez Potrebujemo celovito reformo javnega naročanja stran 8 GOSPODARSKO PRAVO
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Prenos baze in dejavnosti na hčerinsko podjetje

Irena Vovk, 31.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2013Pošta Slovenije je v okviru svojega poslovanja (nagradnih iger, oglaševalskih akcij ipd.) ustvarila bazo osebnih podatkov, ki jo v skladu z veljavno zakonodajo uporablja za namene neposrednega trženja svojih produktov. To bazo pa bi rada prenesla na novo hčerinsko družbo, ki jo želi ustanoviti za potrebe prodaje na daljavo oziroma spletne prodaje (spletne trgovine). Ali je prenos baze osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 31.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 9
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Novi davek na finančne storitve

Katja Meško, 31.1.2013

Druge davščine in olajšave

Katja Meško, Pravna praksa, 4/2013tik pred iztekom leta. Namen ZDFS je urejanje finančnega sistema in uvajanje obveznosti plačevanja davka na finančne storitve, s čimer se zagotavlja enakomernejša obdavčitev finančnega sektorja v primerjavi z drugimi gospodarskimi sektorji, ki so obremenjeni s posrednimi davki. S tem zakonom naj bi
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Legalnost javnih protestov

Vida Kokalj, 31.1.2013

Pravoznanstvo

Vida Kokalj, Pravna praksa, 4/2013Vse oblike javnih zbiranj so dovoljene, vendar to ne pomeni, da določb zakona, ki določa pravila tako za organizatorje kot tudi udeležence javnih zbiranj, ni treba upoštevati. Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ), razen njegovega 6. člena, ni zakon, ki bi urejal pravico do mirnega zbiranja, ta je že opredeljena in varovana z Ustavo, temveč je predpis s področja javnega reda, ki s svojimi določbami zagotavlja varovanje reda, javnega reda in drugih vrednot, tudi varovanih z Ustavo in zakoni.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Radbruchova formula za današnji čas

Robert Smrekar, 31.1.2013

Pravoznanstvo

Robert Smrekar, Pravna praksa, 4/2013V PP, št. 3/2013, se je nadaljevala izmenjava mnenj med dr. Čeferinom in mano glede vprašanja molka strokovne javnosti v treh konkretnih primerih. Še zadnjič se bom oglasil v tej razpravi, saj mi je pripisanih kar nekaj izjav, ki preprosto niso moje.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Frustracije treh vej oblasti

dr. Patrick Vlačič, 31.1.2013

Pravoznanstvo

dr. Patrick Vlačič, Pravna praksa, 4/2013Ali je res čas za drugo republiko? Ta alegorija za bistveno spremembo veljavne ali za sprejem nove ustave se je že nekajkrat pojavila med politično elito. V zadnjem času se pojavlja tudi med ljudmi, ki svoje nestrinjanje z razmerami izražajo na ulicah. Ne sicer s prej omenjenim poimenovanjem. V nekaj več kot dvajsetletnem obdobju po spremembi političnega sistema in prehoda k organiziranosti oblasti po načelu delitve oblasti lahko brez potrebe po dokazovanju zapišemo nekaj trditev. Prvič, izvrševanje načela delitve oblasti je v praksi drugačno, kot veje iz duha naše ustave. Drugič, praksa je pokazala, da bi bilo treba nekatere dele Ustave spremeniti. Če se ustavimo samo pri vprašanjih delitve oblasti, potem je tako vprašanje gotovo imenovanje mandatarja in vlade (ministrov) ter sodnikov. Tretjič, posamezne veje oblasti so nezadovoljne s svojo vlogo v sistemu delitve oblasti. Četrtič, veliko državljanov je nezadovoljnih z načinom, kako posamezne veje izvršujejo oblast.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Delničarjeva dolžnost zvestobe družbi

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 31.1.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Pravna praksa, 4/2013Ob sedanji finančni in gospodarski krizi je potreben vnovičen premislek o ustroju gospodarskih družb in o ravnotežju oziroma sorazmernosti pravic in obveznosti ter dolžnosti družbenikov teh družb in članov njihovih organov. V kapitalskih družbah niso v ospredju družbeniki, temveč le personificirani kapital, ki so ga vložili ustanovitelji in pozneje po potrebi družbeniki. Prav zato pride v kapitalskih družbah do razmejitve lastninske in upravljavske sfere. Pojem upravljanja v kapitalskih družbah lahko pravno opredelimo kot pravice, pristojnosti in obveznosti organov in njenih članov v procesu odločanja v kapitalskih družbah. Pri tem se srečujemo z nasprotjem med omejitvijo odgovornosti družbenikov za obveznosti družbe na eni strani in načelom svobodnega odločanja v poslovnih razmerjih na drugi strani, ki je podlaga za nastanek obveznosti. Zato odločanja v zvezi s poslovanjem podjetja znotraj družbe ni mogoče prepustiti le družbenikom in njihovim interesom, temveč je to v pristojnosti poslovodstva teh družb, katerih pravni položaj je natančno urejen z zakonodajo. Zatrdimo lahko, da se ekonomski interesi družbe uresničujejo prek podjetja, družbeniki pa svoje članske pravice uresničujejo praviloma v okviru družbe. Družbeniki imajo svoj organ, to je skupščino družbe, v katerem uresničujejo svoje članske pravice in poskušajo uveljaviti svoje posamične interese v družbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 31.1.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 4/201331. januar 1946 - Ustava FLRJ Ustavodajna skupščina Jugoslavije je sprejela prvo ustavo Federativne ljudske republike Jugoslavije, ki je bila podlaga za slovensko in druge republiške ustave. Ustava je najpomembnejša proizvodna sredstva in ves tuji kapital razglasila za državno last, uvedla
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
2013(43)
> Januar(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G H I J K LM NOP QRS Š TUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov