O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 43)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Nobeden in noben ter vsakdo in vsak

dr. Nataša Hribar, 31.1.2013

Kultura in umetnost

dr. Nataša Hribar, Pravna praksa, 4/2013Bi znali brez razmišljanja odgovoriti, kdaj v slovenščini uporabljamo zaimek nobeden in kdaj noben? In enako vprašanje za vsakdo in vsak? No, če vam odgovor ni šel dobro z jezika, vam za začetek ponujam nekaj primerov, pa poskusite, ali vam gre bolje v praksi. Na črte v spodnjih povedih vstavite zaimka nobeden ali noben.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Sorazmernost pri obveščanju o neplačilu zapadlih obveznosti

Irena Vovk, 31.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2013Kadar naročnik položnice ne plača pravočasno, prejme opomin, da mora v 15 dneh poravnati zapadle obveznosti, na njegovem televizijskem ekranu pa se vsake toliko časa izpiše napis: "Prosimo vas, da poravnate svoje obveznosti." Naročnik meni, da je tak način obveščanja v nasprotju z načelom sorazmernosti.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Prenos baze in dejavnosti na hčerinsko podjetje

Irena Vovk, 31.1.2013

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2013Pošta Slovenije je v okviru svojega poslovanja (nagradnih iger, oglaševalskih akcij ipd.) ustvarila bazo osebnih podatkov, ki jo v skladu z veljavno zakonodajo uporablja za namene neposrednega trženja svojih produktov. To bazo pa bi rada prenesla na novo hčerinsko družbo, ki jo želi ustanoviti za potrebe prodaje na daljavo oziroma spletne prodaje (spletne trgovine). Ali je prenos baze osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)?
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Vsebina PP št.4/2013

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013stran 3 UVODNIK dr. Šime Ivanjko Sporna učinkovitost pri ustvarjanju prava stran 6 JAVNO NAROČANJE dr. Andrej Friedl in Igor Knez Potrebujemo celovito reformo javnega naročanja stran 8 GOSPODARSKO PRAVO
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Potrebujemo celovito reformo javnega naročanja

Friedl Andrej, Knez Igor, 31.1.2013

PRORAČUN

mag. Andrej Friedl, Igor Knez, Pravna praksa, 4/2013Sprejet je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D), ki ob prenosu Direktive št. 2009/81/ES o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti prinaša tudi nekaj koristnih popravkov, vendar ne ključnih izboljšav, ki jih zahteva gospodarstvo. Predlagatelj napoveduje celovitejšo reformo ob prenosu nove evropske direktive o javnem naročanju, ki naj bi začela veljati še letos. Dotaknili se bomo le nekaterih bistvenih zahtev na področju gradbeništva, s katerimi bo Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) vztrajala v nadaljnji reformi javnega naročanja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Politična pripadnost ni razlog za odpoved

mag. Nana Weber, 31.1.2013

Varstvo človekovih pravic

mag. Nana Weber, Pravna praksa, 4/2013Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je tokrat kot neustrezno ocenilo britansko ureditev, ki delavcem, ki so v delovnem razmerju manj kot eno leto, ne omogoča vložitve tožbe zaradi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi političnega prepričanja ali pripadnosti. Od zatrjevanih kršitev svobode govora po 10. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) ter svobode zbiranja in združevanja po 11. členu EKČP je ugotovilo slednjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Preprosta geometrična oblika z banalnimi detajli (še) ne zadostuje za znamko Skupnosti

Zoran Skubic, 31.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Zoran Skubic, Pravna praksa, 4/2013Delo sodnika Splošnega sodišča je težavno in pristojnosti nehvaležne. Medtem ko sodniki "velikega brata", "vrhovnega" Sodišča EU, praviloma požanjejo vso slavo in priznanje glede najodmevnejših primerov in pogosto (u)sodnih judikatov, se sodniki Splošnega sodišča v njihovi senci ukvarjajo z dosti bolj prozaičnimi zadevami, pri tem pa so ob nesorazmernem pripadu prisiljeni poslušati očitke o kopičenju nerešenih zadev. Zato ne preseneča, da je Splošno sodišče nedavno tega v postopku registracije v luči Uredbe o blagovni znamki Skupnosti (Uredba) obravnavalo primer, v katerem je bilo pravni argumentaciji podvrženo ne samo pomenljivo, marveč tudi zelo intimno področje. Sodišče je namreč obravnavalo vprašanje, ali se lahko kot tridimenzionalna znamka Skupnosti registrira model treh medsebojno povezanih manjših krogel v trikotni postavitvi, in sicer kot unikatna oblika - vibratorja.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Neskladnost nacionalnih pravil glede postopka vročitve po fikciji z Uredbo o vročanju

mag. Judita Dolžan, 31.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

mag. Judita Dolžan, Pravna praksa, 4/2013V zadevi zakoncev Alder proti zakoncema Orlowski je Sodišče odločalo o predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago prvega odstavka 1. člena Uredbe o vročanju. Postavilo se je namreč vprašanje, ali ta določba Uredbe nasprotuje nacionalni zakonodaji države članice, ki določa, da se sodna pisanja, naslovljena na stranko s stalnim ali običajnim prebivališčem v drugi državi članici, vložijo v spis in s tem štejejo za vročena, v primeru, ko stranka kljub pozivu obravnavnega sodišča ni določila pooblaščenca za sprejemanje pisanj s prebivališčem v drugi državi članici, v kateri teče postopek.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Vacatio legis

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013je (ali bo) mimo: Akti, ki začnejo veljati v naslednjih desetih dneh: 1. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 9
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Delničarjeva dolžnost zvestobe družbi

Bratina Borut, Jovanovič Dušan, Bratina Miha, 31.1.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič, Miha Bratina, Pravna praksa, 4/2013Ob sedanji finančni in gospodarski krizi je potreben vnovičen premislek o ustroju gospodarskih družb in o ravnotežju oziroma sorazmernosti pravic in obveznosti ter dolžnosti družbenikov teh družb in članov njihovih organov. V kapitalskih družbah niso v ospredju družbeniki, temveč le personificirani kapital, ki so ga vložili ustanovitelji in pozneje po potrebi družbeniki. Prav zato pride v kapitalskih družbah do razmejitve lastninske in upravljavske sfere. Pojem upravljanja v kapitalskih družbah lahko pravno opredelimo kot pravice, pristojnosti in obveznosti organov in njenih članov v procesu odločanja v kapitalskih družbah. Pri tem se srečujemo z nasprotjem med omejitvijo odgovornosti družbenikov za obveznosti družbe na eni strani in načelom svobodnega odločanja v poslovnih razmerjih na drugi strani, ki je podlaga za nastanek obveznosti. Zato odločanja v zvezi s poslovanjem podjetja znotraj družbe ni mogoče prepustiti le družbenikom in njihovim interesom, temveč je to v pristojnosti poslovodstva teh družb, katerih pravni položaj je natančno urejen z zakonodajo. Zatrdimo lahko, da se ekonomski interesi družbe uresničujejo prek podjetja, družbeniki pa svoje članske pravice uresničujejo praviloma v okviru družbe. Družbeniki imajo svoj organ, to je skupščino družbe, v katerem uresničujejo svoje članske pravice in poskušajo uveljaviti svoje posamične interese v družbi.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

s tujih knjižnih polic

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Kultura in umetnost

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Geert van Calster European Private International Law (Hart Publishing, 2013, 317 strani) Mednarodno zasebno pravo držav članic je vse bolj v domeni EU in je tako vse manj predmet nacionalnega prava. Od leta 2000 je bil vzpostavljen obsežen okvir EU, ki pa še vedno vsebuje vrzeli, za
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Non accepimus brevem vitam, sed fecimus

Janez Kranjc, 31.1.2013

Ostalo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 4/2013Misel je vzeta iz Senekovega spisa o kratkosti življenja (De brevitate vitae 1, 4). Slovensko bi se glasila "Življenja nismo prejeli kratkega, temveč smo ga (takega) naredili". Seneka v svojem spisu razmišlja o življenju, ki človeka trajno bogati. Do tega lahko pridemo, če znamo svoj čas prav uporabiti. Hitenje pomeni zapravljanje časa za nepomembne stvari. Življenje ljudi, ki neprestano hitijo, je po njegovem kratko in nemirno. Pravega življenja se lahko učimo le od modrecev. Samo oni znajo namreč najti ravnotežje med smislom in časom, med zares pomembnim in tistim, ki se nam táko samo zdi. Človek navadno občuti le tek časa, ne zaveda pa se svojega življenja. Zato ga zares živi le majhen del.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

zaznamovalo nas je

Darja Golob Koritnik, 31.1.2013

Ostalo

Darja Golob-Koritnik, Pravna praksa, 4/201331. januar 1946 - Ustava FLRJ Ustavodajna skupščina Jugoslavije je sprejela prvo ustavo Federativne ljudske republike Jugoslavije, ki je bila podlaga za slovensko in druge republiške ustave. Ustava je najpomembnejša proizvodna sredstva in ves tuji kapital razglasila za državno last, uvedla
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Pravna država

Hinko Jenull, 31.1.2013

Pravoznanstvo

Hinko Jenull, Pravna praksa, 4/2013(Med politično shizofrenijo in sodniško formo mentis) O tem, da je stanje pravne države kritično, v javnosti ni več nobenega dvoma, ocene se razlikujejo le še v diagnozi. Ta sega od stališča, da sploh nikoli ni obstajala, do trditve o dveh al
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

dogodki - izjave

Irena Vovk, 31.1.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2013od 22. do 28. januarja Torek, 22. 1. Izbrisani. Na PF Univerze v Ljubljani so pripravili razpravo ob predstavitvi knjige dr. Neže Kogovšek Šalamon Izbris in (ne)ustavna demokracija. Po besedah dr. Cirila Ribičiča so nanjo povabili tudi tri člane delovne skupine - dr. Janeza Čebulja, dr.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

globus

Dean Zagorac, 31.1.2013

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 4/2013Maroko: žrtvam posilstev se več ne bo treba poročati z njihovimi posiljevalci? 22. 1. - Trenutno veljavni maroški kazenski zakonik določa, da se lahko posiljevalec izogne kazni, če se s svojo žrtvijo poroči. Ta določba naj bi preprečevala sramoto, ki doleti družino žrtve, ki ji je bila odvzeta nedo
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Spoštuj moje pravice

Irena Vovk, 31.1.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2013(www.respectmyrights.org) Jezik: slovenščina, angleščina, poljščina, italijanščina, francoščina, španščina, arabska različica je v nastajanju Tip: digitalne platforme Amnesty International Vzdrževanost: dobra Multimedijska podpora: sledite jim lahko na Facebooku in Tw
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Evropa

Irena Vovk, 31.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2013Torek, 22. 1. Davek na finančne transakcije. Finančni ministri EU so se le odločili za omejeno uvedbo spornega evropskega davka na finančne transakcije, ki ga želi enajst članic (Slovenija, Francija, Nemčija, Avstrija, Belgija, Grčija, Italija, Portugalska, Španija, Slovaška in Estonija, nam
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Tveganje korupcije

dr. Jože Mencinger, 31.1.2013

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Jože Mencinger, Pravna praksa, 4/2013"Tveganje korupcije" že nekaj časa sodi med najbolj uporabljane, a tudi nesmiselne besedne zveze. Poglejmo njeni sestavini. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika "tvegati" pomeni "za dosego cilja iti v nevarnost, da se doživi nekaj nezaželenega oziroma da se nekaj izgubi", "korupcija" pa je "dajanje ali sprejemanje nagrad zaradi hitrejšega, ugodnejšega, navadno nezakonitega, reševanja uradnih zadev oziroma podkupovanje".
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Policijska država?

Irena Vovk, 31.1.2013

Pravoznanstvo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2013"Kaže, da bo zakonodajalec z novim Zakonom o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) dal policiji povsem odprte roke za uporabo tehničnih sredstev, saj predlagana zakonska ureditev ne vsebuje nobenih omejitev glede izbire tehničnega sredstva," je v sporočilu za javnost 23. januarja zapisala informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Vlada RS

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na svoji 46. seji (24. januar 2013): - soglasje k vsebini razpisov za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2013/2014 za javne visokošolske zavode in koncesionirane visokošolske zavode za koncesionirane študijske pro
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

ne preslišite

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Rsl 1, četrtek, 31. januar, 16.30 Evrožvenket: Teme iz Davosa Medtem, ko se v Sloveniji pogovarjamo o vladni krizi, slabi banki, holdingu, prezadolženosti podjetij in stavki v javnem sektorju, so pogovori državnih voditeljev, bančnikov, Nobelovih nagrajencev, direktorjev multinacionalk in d
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Pravni napovednik

Irena Vovk, 31.1.2013

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2013
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

razpisi

Avtor ni naveden, 31.1.2013

Ostalo

Avtor ni naveden, Pravna praksa, 4/2013Ur. l. RS, št. 106/13 1. Javni poziv za predlaganje kandidatov za člana Upravnega odbora Univerze v Ljubljani - Univerze v Ljubljani; rok je 1. februar. 2. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za predsednika računskega sodišča - Predsednik Republike Slovenije; rok je 13.
Naslovnica
Pravna praksa, 2013⁄4

Luksemburška kronika

Irena Vovk, 31.1.2013

Evropska (gospodarska) skupnost (unija)

Irena Vovk, Pravna praksa, 4/2013
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 4

Leto objave

< Vsi
2013(43)
> Januar(43)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

A B CĆČD ĐEF G H I J K LM NOP QRS Š TUV W XYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov