O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 36)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Pravni pouk

dr. Marko Novak, 6.4.2006

Sodišča

dr. Marko Novak, Pravna praksa, 13/2006Pravni pouk je na splošno pouk sodišča ali drugega organa, s katerim pouči stranko ali procesnega udeleženca o njegovih pravicah in dolžnostih oziroma o pravnih posledicah njegovega ali njenega (ne)ravnanja. Pri nas je znano, da (sodne) odločbe na koncu vsebujejo izrecni pravni pouk, v katerem o...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Dogodki-Izjave

Irena Vovk, 6.4.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2006od 28. marca do 3. aprila Torek, 28. 3. Sklep o razpisu volitev članov personalnih svetov sodišč. Volitve bodo v torek, 13. junija 2006. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 20. marec 2006.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Kaj velja?

Goran Šiška, 6.4.2006

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Goran Šiška, Pravna praksa, 13/2006Navidez enostavno vprašanje Kakšno pravo velja? pogosto nima preprostega odgovora. V praksi obstajata dva sistema spreminjanja pravnega reda: s sprejemom novih predpisov, ki nadomeščajo veljavne predpise, ali s sprejemom predpisov, ki vsebujejo navodila o tem, kako se spremenijo ali dopolnijo veljav...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Globus

Dean Zagorac, 6.4.2006

Ostalo

Dean Zagorac, Pravna praksa, 13/2006BiH: uporaba etničnih simbolov neustavna 31. 3. – Ustavno sodišče Bosne in Hercegovine (BiH) je odločilo, da morata oblasti dveh polavtonomnih regij prenehati uporabljati svoje etnične simbole, vključno s himnami zastavami in grbi, ki sta jih sprejele po vojni v letih 1992–1995. Sodišče je menilo, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Vacatio legis je (ali bo) mimo:

Irena Vovk, 6.4.2006

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/20061. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-B (Ur. l. RS, št. 28/06) – velja od 1. aprila. 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tajnih podatkih – ZTP-B (Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Gasilci pogorišč?

Kristina Božič, 6.4.2006

Organizacija Združenih narodov

Kristina Božič, Pravna praksa, 13/2006Ob boleči ohromljenosti »mednarodnega mastodonta« ob izvrševanju še enega množičnega pobijanja civilnega prebivalstva – tokrat v Darfurju – in ob razpravah o reformi Organizacije združenih narodov (OZN) ter odpravljanju starih in ustanavljanju novih organov1 je razprava o prihodnosti organizacije nu...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Prihranite si skrbi, čas in denar za drage odvetnike!

Barica Zidar, 6.4.2006

Kultura in umetnost, Ostalo

Barica Zidar, Pravna praksa, 13/2006Tako vabijo k nakupu Osebnega pravnega svetovalca kot pionirskega dela na našem tržišču na spletni strani www.emka.si. Predstavitev avtorjev pokaže, da so posamezna poglavja knjige napisali tudi pravni strokovnjaki, zaposleni na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani – univerzitetni profesorji in asi...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Zapleti v medicini

Dean Zagorac, 6.4.2006

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Dean Zagorac, Pravna praksa, 13/2006V Združenih državah Amerike zaradi napak v medicinski oskrbi vsako leto umre kar 44.000 bolnikov. Če ta podatek ameriškega inštituta za medicino povežemo s podatkom ameriške odvetniške zbornice, da približno dva odstotka tistih, ki menijo, da so bili sami ali njihovi svojci žrtev zdravniške napake, ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Res samo s starši, ne pa s staršema ali s staršem?

mag. Nataša Logar, 6.4.2006

Kultura in umetnost

mag. Nataša Logar, Pravna praksa, 13/2006»Ali lahko v knjižnem besedilu rabim besedo starš? Ali moram obvezno rabiti množinsko obliko, torej starši?« me je pred kratkim vprašala kolegica. Moja prva misel je bila, da je z edninskim starš res nekaj narobe, pa vendar to obliko slišim in jo tu in tam preberem, zaradi česar je kar odklonila bre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Manjšine, Romi in homofobija

Dean Zagorac, 6.4.2006

Človekove pravice

Dean Zagorac, Pravna praksa, 13/2006To so po mnenju komisarja Sveta Evrope za človekove pravice Alvara Gil-Roblesa področja, ki so z vidika varstva človekovih pravic pri nas najbolj problematična. V najnovejšem poročilu o Sloveniji, ki ga je komisar 29. marca predstavil Odboru ministrov v Strasbourgu, je hkrati poudaril, da je Sloveni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Vlada RS

Avtor ni naveden, 6.4.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 13/2006Sklepi, ki jih je Vlada RS sprejela na 67. seji (30. marca 2006): – zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – skrajšani postopek – predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izobraževanju odraslih – skrajšani postopek – uredba ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Ob sprejetju ZGD-1

dr. Saša Prelič, 6.4.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Saša Prelič, Pravna praksa, 13/2006V Državnem zboru RS je bil 4. aprila po razmeroma dolgotrajnem usklajevanju sprejet nov zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), torej osrednji predpis s področja gospodarskega sistema pri nas. Razveljavil je do zdaj veljavni ZGD, ki je bil v skoraj trinajstih letih od uveljavitve osemkrat spremenjen i...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Zakon o pacientovih pravicah – predlog v javni obravnavi

dr. Damjan Korošec, 6.4.2006

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

dr. Damjan Korošec, Pravna praksa, 13/2006V javni obravnavi je predlog zakona o pacientovih pravicah (EVA 2005-2711-0080; v nadaljevanju: zakon). Določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev, in postopke njihovega uveljavljanja, kadar so kršene. Ker pri tem izhaja iz širokih konceptov pojmov pacient in zdravstvena ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Izvajanje dokazov in pravice obrambe

dr. Marko Bošnjak, 6.4.2006

Človekove pravice, Kazenski postopek

dr. Marko Bošnjak, Pravna praksa, 13/2006Pogledi, ki jih avtor zastopa v tem članku, so njegovi lastni in sami po sebi ne predstavljajo stališč institucij, pri katerih je zaposlen. Že dolgo velja, da dokazni postopek ni le orodje v rokah sodišča za spoznanje resnice o stvari, temveč tudi (in morda celo predvsem) sredstvo za uveljavljanj...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Obveščanje informacijskega pooblaščenca o zbirkah osebnih podatkov

Jože Bogataj, 6.4.2006

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

Jože Bogataj, Pravna praksa, 13/2006Drugega aprila 2006 se je iztekel rok, do katerega so morali tisti upravljavci osebnih podatkov, ki so organu, pristojnemu za varstvo osebnih podatkov, posredovali podatke iz svojih katalogov zbirk osebnih podatkov še po starem zakonu o varstvu osebnih podatkov,1 posredovati vse podatke, določene v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Vsebina »Pravna praksa« 13/2006

Avtor ni naveden, 6.4.2006

Ostalo

, Pravna praksa, 13/2006stran 3 UVODNIK dr. Saša Prelič Ob novem ZGD stran 6 MEDICINA IN PRAVO dr. Damjan Korošec Zakon o pacientovih pravicah stran 8 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Jože Bogataj Glob (še) ne bo Drugega aprila 2006 se je iztekel rok, do katerega so morali tisti upravljavci osebnih podatkov, k...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Izračun nadomestila plače

mag. Nataša Belopavlovič, 6.4.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 13/2006Kdaj se pri izračunu nadomestila plače uporablja zadnji stavek tretjega odstavka 137. člena ZDR? • Ali se lahko določilo ZDR, da delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel vsaj ene mesečne plače, razlaga v tem da v tem obdobju ni opravil niti ene ure dela? Delavec prejema plačo le ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Portoroški dnevi … resnice?!

mag. Andraž Teršek, 6.4.2006

Pravoznanstvo

mag. Andraž Teršek, Pravna praksa, 13/2006Na poti iz Portoroža, kjer sem kot predavatelj sodeloval v sekciji o svobodi medijev in osebnostnih pravicah, sem razmišljal tudi o tem, kako pozitivno bi bilo za slovensko pravno znanost in identiteto, če bi fakultetni teoretiki, ki se ukvarjaj(m)o z enakimi ali bistveno sorodnimi temami, sodeloval...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Letni dopust in regres v primeru upokojitve

mag. Nataša Belopavlovič, 6.4.2006

Kolektivne pogodbe, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 13/2006Delavka nas je obvestila, da se bo s 1. majem upokojila. • Ali ji za letošnje leto pripadata še celotni dopust in regres? V skladu s 161. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 – ZDR) pridobi delavec pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delov...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Posledica nezagotavljanja dela

mag. Nataša Belopavlovič, 6.4.2006

Delovna razmerja

mag. Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 13/2006Kakšno nadomestilo plače prejema delavec, ki mu delodajalec začasno ne more zagotavljati dela? Vprašanje se nanaša na delavca, ki mu delodajalec izplačuje dodatek do minimalne plače, ker je njegova plača za poln delovni čas nižja od minimalne plače. • Ali mora delodajalec takemu delavcu, v prime...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice – pravni interes za tožbo

Avtor ni naveden, 6.4.2006

Upravni spor, Zavarovalništvo

, Pravna praksa, 13/2006Sklep G 22/2002 z dne 24. 1. 2006 ZZavar – 25. člen ZUS – prvi odstavek 4. člena, 4. točka prvega odstavka 34. člena ZUstS – 24. člen Sodno varstvo ni dopustno, ker izpodbijana odločba očitno ne posega v tožnikovo pravico ali v njegovo neposredno, na zakon oprto korist.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Nabava zdravil za nadaljnjo prodajo po ZJN-1

Joži Češnovar, 6.4.2006

Proračun, Zdravila

Joži Češnovar, Pravna praksa, 13/2006Lekarne, ki so ustanovljene kot javni zavodi, že več let opozarjajo na problematiko javnega naročanja zdravil pri opravljanju lekarniške dejavnosti, h kateremu so zavezane po veljavni zakonodaji. Ker bo v Sloveniji v kratkem zaradi prevzemanja evropske zakonodaje – direktive 2004/18/ES1 in direktive...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Ugotavljanje istovetnosti in potreba po konceptu policijskega prava

mag. Bećir Kečanović, 6.4.2006

Ustavno sodišče, 1.2.4. Uprava

mag. Bećir Kečanović, Pravna praksa, 13/2006Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-152/03 razveljavilo 35. člen zakona o policiji, v katerem je urejeno pooblastilo za ugotavljanje istovetnosti (identitete), ker je ugotovilo, da je ta v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

Pravni postopki v zvezi z zamenjavo oblike delnice

Avtor ni naveden, 6.4.2006

Gospodarske družbe, splošni predpisi, Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

, Pravna praksa, 13/2006V zadnjem času je v praksi mogoče opaziti, da vse več delniških družb (d.d.) želi zamenjati delnice, ki so izdane v nematerializirani obliki, z delnicami, ki bi bile izražene v pisni obliki.1 Trend je posledica vse večje koncentracije lastništva v d.d., ki smo ji priča v postprivatizacijskem obdobju...
Naslovnica
Pravna praksa, 2006⁄13

15 mariborskih srečanj medicincev in pravnikov

mag. Viktor Planinšec, 6.4.2006

Zdravstvena in lekarniška dejavnost, Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

mag. Viktor Planinšec, Pravna praksa, 13/2006Pravo ni osamljeni jezdec, saj se ukvarja z vsemi področji družbenega življenja, in tako je tudi z medicino – to je še zlasti pomembno, saj je človekovo zdravje največja dobrina. Ubi societas ibi ius. Pred dobrimi petnajstimi leti smo v Pravniškem društvu Maribor in Zdravniškem društvu Maribor u...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

< Vsi
2006(36)
> April(36)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČ DĐEFGHIJK L MN OP QRSŠ T UV WXYZ Ž

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov