O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 29)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Stečaj kot oblika prerazporeditve premoženja

Avtor ni naveden, 10.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 13/1997Inštitut za gospodarsko pravo iz Maribora, ki se že nekaj let ukvarja s problematiko sanacij, stečajev in s pravnimi oblikami prestrukturiranja gospodarskih subjektov, je v okviru svoje izobraževalne dejavnosti pripravil mednarodno znanstveno posvetovanje na temo "Stečaj kot oblika prerazporeditve p...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Za EURO-valute še EURO-rente?

dr. Lev Svetek, 10.7.1997

Monetarni predpisi

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 13/1997Evropa se vse bolj združuje in bo glede na Maastrichtski sporazum prešla na prelomu stoletja na enotno denarno valuto t. i. EURO. Ali konkretno: s 1. januarjem 1999 morajo vse države Evropske unije preračunati odnos svojih valut nasproti bodoči enotni valuti, imenovani EURO. Od 1. julija 2002 pa bod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Kreditna pogodba

dr. Miha Juhart, 10.7.1997

Kreditno poslovanje

dr. Miha Juhart, Pravna praksa, 13/1997Ali mora kreditna pogodba, ki jo sklepa finančna organizacija, vsebovati obrestno mero izkazano v odstotku ali pa lahko vsebuje znesek, rok dospelosti ter število in višino obroka, torej brez obrestne mere, izražene v odstotku? Kreditna pogodba je po ZOR posebna oblika posojilne pogodbe, za kater...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Zakon o prevzemih

dr. Marijan Kocbek, 10.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marijan Kocbek, Pravna praksa, 13/1997V preoblikovanih delniških družbah se že pričel proces spreminjanja lastništva, torej prodaja delnic in poslovnih deležev med delničarji. Ta proces poteka prek borze in zunajborznega trgovanja na tako imenovanih internih trgih v zaprtih delniških in drugih gospodarskih družbah. V zaprtih gospodarski...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Izraba letnega dopusta po urah - pravice iz delovnega razmerja

Taja Plešnik, 10.7.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 13/1997Delavec bo zaradi obsega dela izrabil letni dopust po urah. En dan bo prisoten 5 ur, drugi dan pa 3 ure. Ali pripada delavcu regres za prehrano in povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, če bo navzoč na delu le pet oziroma tri ure? V skladu z ureditvijo mednarodne konvencije št. 132 o pl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Povračila stroškov za delo izven sedeža organa

Taja Plešnik, 10.7.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 13/1997Če mora delavec v okviru rednega delovnega časa oditi na drugo lokacijo istega ali drugega organa (npr. na sestanek), ali mu pripada povračilo potnih stroškov ali ne? Če je odgovor pritrdilen, kolikšna mora biti razdalja med posameznimi lokacijami, da delavcu pripada povračilo? Kolektivna pogodba...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice

Damjan Belič, 10.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 13/1997Ali se mora delničar, ki je za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini delniške družbe pooblastil pooblaščenca, prav tako prijaviti, če se želi zgolj udeležiti skupščine? Delničarji praviloma uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe na skupščini. Ena izmed temeljnih pravic delničarja je,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Podjetje v krizi: sanacija ali stečaj

Šime Ivanjko, 10.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Šime Ivanjko, Pravna praksa, 13/1997Spremembe družbenoekonomskih razmerij, osamosvojitev Republike Slovenije, uvajanje načel tržnega gospodarstva, lastninjenje in podobno so v začetku devetdesetih let povzročili gospodarsko krizo in tudi stečaje, s čemer se praksa ni bila pripravljena soočiti. Še manj pa je bilo na voljo znanja, sreds...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Sodni svet, položaj, pristojnosti - imenovanje predsednikov sodišč

Avtor ni naveden, 10.7.1997

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 13/1997Določba 62. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94 in 45/95) ni v neskladju z ustavo. Pobuda Sodnega sveta za oceno ustavnosti 2. odst. 61. člena, prvega do petega odstavka 62. člena, tretjega odstavka 64. člena in 66. člena Zakona o sodiščih ter 15. do 36. člena Zakona o sodniški službi (...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Prenos dejavnosti v d.o.o. - nov svet delavcev

mag. Mato Gostiša, 10.7.1997

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Mato Gostiša, Pravna praksa, 13/1997Delavci d. d. so izvolili svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Zaradi težav v poslovanju pa je delniška družba v celoti prenesla svojo dejavnost v družbo z omejeno odgovornostjo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Odločanje o res iudicata

Mitja Radoševič, 10.7.1997

Civilni sodni postopki

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 13/1997S precejšnjo zamudo (nekaj je moralo biti narobe "v hiši") sem dobil v roke Pravno prakso št. 9/97 in v njej prebral prispevek Franca Seljaka z naslovom Odločanje o res iudicata. Avtor v njem kritično, delno upravičeno, komentira odločitev nekega višjega sodišča v neki zadevi, ki se je začela z vlož...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Plačila staršev za programe v vrtcih

Avtor ni naveden, 10.7.1997

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 13/1997V Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 44/96) se razveljavijo: - četrti in peti odstavek 3. člena, - 5. člen in - del četrtega odstavka 22. člena, ki se glasi: "ki se jim plačilo določi na osnovi petega odstavka 3. člena oziroma upoštevaje premoženje iz 5. člena tega...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Uveljavitev pravice do starostne pokojnine

Jože Kuhelj, 10.7.1997

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Jože Kuhelj, Pravna praksa, 13/1997Delavka - poslovodja trgovine - bo 31. julija letos dopolnila 35 let pokojninske dobe, 4. novembra letos pa 52 let in pol starosti. Iz poslovnih razlogov ne bi bilo smotrno, da preneha z delovnim razmerjem konec leta. Ali bo lahko vseeno, glede na to, da bo 4. novembra 1997 izpolnila pogoje za prido...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Pravne posledice zamude roka za prijavo terjatev

Mitja Radoševič, 10.7.1997

Obligacije

Mitja Radoševič, Pravna praksa, 13/1997V članku z gornjim naslovom, ki je bil objavljen v Pravni praksi št. 9/97, se kolegica Nada Mitrović zavzema za možnost, da bi tudi upniki, ki v stečajnem postopku zamudijo s prijavo terjatve, lahko že po zdajšnji zakonski ureditvi sodelovali pri delitvi. Potem ko se postavi na stališče, da je dvome...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Razporeditev delovnega časa - nadomestilo zaradi bolezni

Taja Plešnik, 10.7.1997

Delovna razmerja

Taja Plešnik, Pravna praksa, 13/1997Organizacija je z letnim planom izrabe delovnega časa prerazporedila delovni čas tako, da je v januarju in februarju imela po dva delovna dneva več in v času medsezone v mesecu marcu štiri delovne dni manj. Delavci, ki so bili ob prerazporeditvi delovnega časa na dneve delovne obveznosti v bolniškem...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Mednarodna prodaja blaga: Problemi v zvezi z uporabo Dunajske konvencije

dr. Matjaž Tratnik, 10.7.1997

Obligacije, Trgovina

dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 13/1997Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga iz leta 1980 (v nadaljnjem besedilu DK) predstavlja glede na izredno širok krog držav-podpisnic največji uspeh na področju unifikacije pogodbenega prava. Vendar pa povzroča konvencija tudi nekaj problemov(*1). Namen tega prispevka je izpostaviti določen...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Odločbe in sklepi Ustavnega sodišča

Avtor ni naveden, 10.7.1997

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 13/1997Pred kratkim je Ustavno sodišče RS izdalo 2. knjigo V. letnika svojih odločb in sklepov: * v njej predoča svoje odločitve v času od 1. maja do 31. decembra 1996; * na 24 sejah je bilo od skupno 230 rešenih zadev 44 končanih z odločbo, 56 pa s sklepom (vseh teh 100 odločitev je objavljenih, skupaj ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Zasebna varnostna in detektivska dejavnost: Sorazmernost in dopustnost posegov v človekove pravice

Bećir Kečanović, 10.7.1997

Človekove pravice, Uprava

Bećir Kečanović, Pravna praksa, 13/1997Zasebna varnostna in detektivska dejavnost je pri nas že dosegla tisto raven varnostnih storitev, ob kateri preprosto ni več mogoče zanikati njihovega pozitivnega prispevka pri zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja. Ne glede na to, v kakšnem obsegu bo država pripravljena (sposobna) ta pomemben ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Sodni register: Vpis spremembe pooblaščenih oseb d.o.o.

Ksenija Ocvirk, 10.7.1997

Sodni registri in sodne takse, Gospodarske družbe, splošni predpisi

Ksenija Ocvirk, Pravna praksa, 13/1997Primer: Tuji ustanovitelj družbe z omejeno odgovornostjo je 20. 12. 1996 s sklepom razrešil poslovodjo družbe in sočasno tudi imenoval novega direktorja družbe. Na osnovi tako sprejetih sklepov je novi poslovodja družbe pri sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani priglasil vpis spremembe...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Iz predpisov

Avtor ni naveden, 10.7.1997

Ostalo

, Pravna praksa, 13/1997* Osnovna šola - spremembe zakona glej zakon v Ur. l. RS, št. 33/97 * Izvolitve na sodniška mesta vrhovne sodnice, izvolitve v sodniško funkcijo glej odloke v Ur. l. RS, št. 33/97 * Kriteriji za sklepanje pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih zavodov, podjetij, agencij, skladov glej sklepa v Ur. ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Pravniška diskusijska lista že deluje

Avtor ni naveden, 10.7.1997

Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 13/19971. Ste pravkar dobili povezavo na Internet in naslov za elektronsko pošto, pa ne veste, kaj bi z njima in kako bi se vključili v krasni novi svet informatike in komunikacije? 2. Bi radi vsako jutro dobili nekaj svežih informacij z različnih pravnih področij? 3. Se želite pridružiti sprotnim st...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Zadruge - denacionalizacija premoženja

Avtor ni naveden, 10.7.1997

Denacionalizacija in lastninjenje, Zadruge

, Pravna praksa, 13/1997Zadruge - denacionalizacija premoženja Določba 67. člena Zakona o zadrugah ( Ur. l. RS, št. 13/92) ni v neskladju z ustavo.
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Lastniški certifikati

Avtor ni naveden, 10.7.1997

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 13/1997Na podlagi pravne presumpcije, uzakonjene v 19. členu Zakona o lastninskem preoblikovanju, se šteje, da je program lastninskega preoblikovanja Agencija odobrila, če ga v roku 30 dni od prejema ni zavrnila ali kot nepopolnega zavrgla. Imetniki lastniških certifikatov, ki so te vložili v odkup druž...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

O nas in med nami: Šale in anekdote

Jaka Repanšek, 10.7.1997

Ostalo

Jaka Repanšek, Pravna praksa, 13/1997Peter: Ne boš verjel. Prejšnji teden sem v kopalnici razbil ogledalo. Miha: Ja, ja. Sedem let nesreče te čaka, prijatelj! Peter: Morda pa le ne. Včeraj sem bil pri mojem odvetniku. Rekel je, da obstaja možnost, da bom dobil samo pet let nesreče... Nekega dne so se pogovarjali zdravnik, inže...
Naslovnica
Pravna praksa, 1997⁄13

Pravo Evropske skupnosti in položaj poklicnih športnikov - analiza primera "Bosman"

dr. Mirko Ilešič, 10.7.1997

Evropska (gospodarska) skupnost (unija), Vzgoja, izobraževanje in šport

dr. Mirko Ilešič, Pravna praksa, 13/1997Uvod Nepazljiv poslušalec radijskega ali TV prenosa kake košarkarske ali nogometne tekme iz zadnje sezone evropske lige bi utegnil dobiti vtis, da je bil na tej tekmi Bosman najboljši strelec ali pa vsaj eden najboljših igralcev; tako pogosto imajo namreč športni reporterji v zadnjem času na usti...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

< Vsi
1997(29)
> Julij(29)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 3. JAVNE FINANCE 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 10. MEDNARODNO PRAVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFG HI J K L MNO P QR S ŠT UVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov