O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

O mednarodni špediciji

dr. Marko Pavliha, 9.7.1998

Obligacije, Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 13/1998Reška ekonomska fakulteta je že pred časom izdala življenjsko delo prof. dr. Ratka Zelenike z naslovom "Mednarodna špedicija" (R. Zelenika, Međunarodna špedicija, Ekonomski fakultete, Rijeka, 1996, 584 strani), ki si z vsebino in zavidljivim obsegom gotovo zasluži mednarodno pohvalo, pritegniti pa b...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Javni sektor in evropsko (konkurenčno) pravo

Klemen Podobnik, 9.7.1998

Uprava, Varstvo konkurence, cene

Klemen Podobnik, Pravna praksa, 13/1998V obdobju petih let po podpisu Maastrichtskega sporazuma o Evropski uniji (1993) se je kot ena bolj pomembnih topik, povezanih z institutom enotnega trga (in s tem s konkurenčnim pravom EU), zopet pojavilo vprašanje deregulacije evropskega javnega sektorja. Določbe omenjenega sporazuma med drugim...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Pogodba o leasingu

Janez Tekavc, 9.7.1998

Obligacije

Janez Tekavc, Pravna praksa, 13/1998Pravice in obveznosti jemalca leasinga pri odstopu Glede na razmah pogodb o leasingu, kateremu smo lahko priča predvsem v zadnjih letih, se utegne postaviti tudi vprašanje, kdaj lahko katera od pogodbenih strank zahteva razdrtje pogodbe. Če analiziramo pogodbe o leasingu lahko v večini primero...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Gospodarske javne službe: Kontrahirna dolžnost

Aleksij Mužina, 9.7.1998

Gospodarske javne službe (komunala)

Aleksij Mužina, Pravna praksa, 13/1998Ste morda izvajalec, ki opravlja obvezno gospodarsko javno službo (npr. dimnikarsko), pa z vami uporabniki nočejo skleniti ustrezne pogodbe (npr. ne pustijo pregledati in očistiti dimnikov), ali pa ste uporabnik, pa z vami izvajalec določene obvezne gospodarske javne službe pogodbe noče skleniti (np...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Avtorska agencija za Slovenijo

Miloš Likar, 9.7.1998

Intelektualna lastnina

Miloš Likar, Pravna praksa, 13/1998Avtorska agencija za Slovenijo (AAS) je bila ustanovljena leta 1955 v Ljubljani in vse od takrat posluje na istem sedežu - v Tavčarjevi palači nad nekdanjo kavarno Evropa na Ajdovščini. Agencija je ena najstarejših organizacij, specializirana za avtorske in sorodne pravice v Sloveniji. Sprva je posl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Vpliv entropije na pravno urejanje voda

dr. Rajko Pirnat, 9.7.1998

Varstvo okolja

dr. Rajko Pirnat, Pravna praksa, 13/1998Iz doktorske disertacije Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 25. maja mag. Senko Pličanič pred komisijo, ki so jo sestavljali dr. Miha Juhart, dr. Rajko Pirnat in dr. Lovro Šturm, uspešno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo, naslovljeno "Vpliv entropije na pravno urejanje voda". Obravnavana ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

O pilotaži in luških storitvah

dr. Marko Pavliha, 9.7.1998

Pomorski in rečni promet

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 13/1998Društvo za pomorsko pravo Slovenije Močno (p)oživljena dejavnost društva v zadnjih mesecih, na različnih (gostoljubnih) lokacijah ob naši obali, je kljub rahlemu "zamiku" od samega termina dogodka vsekakor vredna tudi zapisa in natisa "za večne čase" - zato torej naslednji poročili o dveh zanimiv...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Sprejem letnega poročila - sklic skupščine d.d.

Dušan Jovanovič, 9.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Jovanovič, Pravna praksa, 13/1998Uprava večje d. d. je sprejela poslovno poročilo ter revizijsko poročilo ter ga dala v sprejem nadzornemu svetu, ta pa pogojuje sprejem poslovnega poročila s spremembami statuta (glede števila članov uprave in nadzornega sveta) ter dokler ne bosta ti dve vprašanji predhodno dogovorjeni z večinskimi ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Omejevanje prometa z nepremičninami v EU

dr. Franci Serajnik, 9.7.1998

Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Franci Serajnik, Pravna praksa, 13/1998Primer pravne ureditve v Avstriji dr. Franz Serajnik I. Uvod II. Pravni okvir za urejanje prometa z nepremičninami v EU a.) pravni viri in pristojnosti b.) 4 svoboščine EU in promet z nepremičninami c.) primer Danske č.) primer Avstrije III. Promet z nepremičninami v Avstriji - seminarsk...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Avstrija: Prilagajanje zakonodaje o gospodarskih družbah evropski pravni ureditvi

mag. Gabriel Wutti, 9.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Gabriel Wutti, Pravna praksa, 13/1998Če razpravljamo o evropskem pravu o gospodarskih družbah, se moramo zavedati, da ne govorimo o zaključenem pravnem področju, temveč o mešanici raznih ureditev, ki se po pravnih lastnostih in učinkih med seboj razlikujejo. Na kratko bom opisal obstoječe tri relevantne vire evropskega prava in nakazal...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Italija: Pravice tujcev na nepremičninah

dr. Andrej Berden, 9.7.1998

Tujci, Lastnina in druge stvarne pravice

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 13/1998Pričujoči zapis o nakupih tujcev na nepremičninah v Italiji bo na kar se da strnjen način prikazal stanje teh pravic v danes veljavni zakonodaji. Recipročnost ali vzajemnost Najprej je treba obravnavati pojem recipročnosti ali vzajemnosti, kot ga določa 16. člen splošnih določil Civilnega zako...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Srečanje slovenskih pravnikov iz treh držav

Avtor ni naveden, 9.7.1998

Ostalo

, Pravna praksa, 13/1998O pravicah tujcev do nakupa nepremičnin v Avstriji, Italiji in Sloveniji Nekdaj že tradicionalno srečanje slovenskih pravnikov "treh dežel" (s Tržaškega, Goriškega, Koroške in Slovenije) je bilo po več letih obujeno 6. junija 1998, ko se je kar številčna druščina starih znancev, osvežena z novimi...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Varstvo manjšinskih delničarjev

dr. Borut Bratina, 9.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

dr. Borut Bratina, Pravna praksa, 13/1998V založbi Gospodarskega vestnika je izšla knjiga avtorice mag. Darje Senčur, ki je pomembno obogatila slovensko strokovno literaturo na področju prava družb. Prav letos se izteka prvo desetletje od ponovnega normiranja gospodarskih družb v našem pravnem sistemu in z veseljem lahko ugotavljamo, da se...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Petletni ZSDU - (ne)zrel za spremembe?

Dušan Skok, 9.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Skok, Pravna praksa, 13/1998Tudi zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju se izteka petletno obdobje, odkar je bil sprejet in odkar je po objavi 22. julija 1993 (v Ur. 1. RS, št. 42/93) začel 6. avgusta tudi veljati. Je preteklo razdobje že zadostno za temeljitejši premislek o kakovosti zakona, njegovem delovanju v skladu...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Stranke podjetniške kolektivne pogodbe

mag. Darja Senčur, 9.7.1998

Kolektivne pogodbe

mag. Darja Senčur, Pravna praksa, 13/1998Kateri organi v delniški družbi so pristojni za sprejem podjetniške kolektivne pogodbe? Pri podjetniški kolektivni pogodbi gre za dvostranski pravni akt, ki ga v skladu s 113. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS št. 14/90, 5/91 in 71/93) sklepata na strani delodajalca organ upravljanja ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Evropska socialna listina: Kolektivne pritožbe

mag. Bojan Kukec, 9.7.1998

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Socialno varstvo in zavarovanje

mag. Bojan Kukec, Pravna praksa, 13/1998Ker so predmet Splošne deklaracije človekovih pravic OZN tudi socialno- ekonomske pravice, Evropska konvencija o človekovih pravicah (v nadaljevanju: EKČP) pa je zaobsegla le državljanske in politične pravice, so bile torej socialno-ekonomske pravice prepuščene ureditvi v posebnem dokumentu. Vendar ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Volitve sveta delavcev

mag. Darja Senčur, 9.7.1998

Gospodarske družbe, splošni predpisi

mag. Darja Senčur, Pravna praksa, 13/1998Družba ima začasno upravo in začasni nadzorni svet. Ali lahko delavci izvolijo svet delavcev, ali pa je potrebno v času začasnih organov družbe izvoliti začasni svet delavcev? Zakon o gospodarskih družbah določa, da so organi delniške družbe uprava, nadzorni svet in skupščina, pri čemer skupščina...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Razporeditev invalida na ustrezno delovno mesto

Avtor ni naveden, 9.7.1998

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 13/1998Delavcu je bila z odločbo ZPIZ priznana pravica do razporeditve na drugo ustrezno, fizično zelo lahko in psihično manj obremenjujoče delo s polovico polnega delovnega časa, in sicer od 1. 5. 1997 dalje.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Odločba o stikih in njena izvršba

dr. Andrej Berden, 9.7.1998

Civilni sodni postopki

dr. Andrej Berden, Pravna praksa, 13/1998V upravni enoti, oddelku za občo upravo, ki je zadolžen med drugim tudi za upravne izvršbe s področja centra za socialno delo, ugotavljajo: v primeru, če roditelj, ki mu je bil otrok dodeljen ali ki že od vsega začetka ne živi skupaj z drugim roditeljem, ne izvršuje prostovoljno obveznosti, določene...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Seminar: varstvo manjšin

Katja Peček, 9.7.1998

Človekove pravice

Katja Peček, Pravna praksa, 13/1998ELSA Letos aprila je v Bohinju potekal dvodnevni seminar z naslovom Pravno varstvo manjšin, ki ga je organizirala ELSA Ljubljana v sodelovanju z ELSA Maribor. Tema je bila vsekakor na mestu, če se le spomnimo na nedavne zahtevke po priznanju staronemške manjšine pri nas in mnoge težave ter pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Razmerje med civilno procesno zakonodajo in ZDG

Gregor Strojin, 9.7.1998

Civilni sodni postopki

Gregor Strojin, Pravna praksa, 13/19986. posvetovanje: Gospodarsko pravo (III.) Na 6. tradicionalnem posvetovanju o gospodarskem pravu je bil dopoldanski del drugega dne v Rogaški Slatini posvečen razmerju med civilno procesno zakonodajo in ZGD, popoldanski pa javnim pogodbam.
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Službeno potovanje - dnevnice, nadure

Avtor ni naveden, 9.7.1998

Gostinstvo in turizem, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 13/1998Delavec je na službenem potovanju tri dni: v četrtek, petek in soboto. Ali mu za te tri dni pripadajo dnevnice in nadure? Ali mu pripadata dnevnica in nadure v soboto, ko pri delodajalcu ni delovni dan? Dnevnica predstavlja povračilo stroškov za prehrano na službenem potovanju v pavšalnem znesku....
Naslovnica
Pravna praksa, 1998⁄13

Omejevanje pokojnin v Italiji

Avtor ni naveden, 9.7.1998

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 13/1998Zadnja leta je opaziti, da poskuša Italija zmanjševati svoje pokojnine oziroma razliko do italijanske minimalne pokojnine (t. i. pensione minima) za primorske Slovence - bivše italijanske vojake. Še posebej pa želi skrčiti odmero italijanskih družinskih pokojnin po umrlih italijanskih vojakih. Kolik...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

< Vsi
1998(23)
> Julij(23)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČDĐEFGHIJ K L M NOP QRS ŠT UVW XYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov