O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 24 (od skupaj 24)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Pripor ali zapor na tujem - pravice iz delovnega razmerja

mag. Tanja Dobrin, 4.7.1996

Kazenski postopek, Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 13/1996Ali je treba delavce, ki so priprti ali obsojeni na zaporno kazen v tuji državi, glede plačila, odsotnosti ali prenehanja delovnega razmerja enako obravnavati kot delavce, priprte oziroma zaprte pri nas? Kadar delavec ne more opravljati pri delodajalcu svojega dela iz razlogov, ki so na njegovi s...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Pooblaščeni delavci - nadzorni svet

Damjan Belič, 4.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 13/1996Vprašanje: Ali je primerno, da so delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi člani nadzornega sveta, saj te delavce imenuje uprava, ki pa jo imenuje nadzorni svet? Že iz samega vprašanja jasno izhaja, da ni najbolj primerno, da bi bili člani nadzornega sveta osebe, ki so sicer v družbi podr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Odsotnost z dela z nadomestilom plače - prostovoljni krvodajalci

Taja Plešnik, 4.7.1996

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

Taja Plešnik, Pravna praksa, 13/1996V 61. členu zakona o delovnih razmerjih je določeno, da ima delavec pravico do odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin do sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu, s pravico do nadomestila plače, pri čemer je potrebno primere in pogoje določiti v kolektivni pogodbi oziroma splošnem aktu.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Nematerializirani vrednostni papirji

Dagmar Komar-Jadek, 4.7.1996

Splošno o vrednostnih papirjih in borzi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 13/1996Vsak imetnik nematerializiranih vrednostnih papirjev ima vpisano enolično identifikacijo imetnika in člana KDD. Ali lahko imetnik člana KDD prosto izbira in menja? Kakšne so dolžnosti izbranega člana KDD do imetnika? Če se imetnik nematerializiranega vrednostnega papirja odloči za njegovo prodajo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

K novemu razumevanju delovnega prava

dr. Drago Mežnar, 4.7.1996

Delovna razmerja

dr. Drago Mežnar, Pravna praksa, 13/1996Nedvomno je bilo delovno pravo med pravnimi panogami, ki so bile najbolj "ukrojene" po prejšnji družbenoekonomski ureditvi in na njej temelječih pravicah in obveznostih. Zato takšno, kakršno je bilo, ni ustrezno novi naravi lastniških in upravljalskih razmerij. Kakšno je bilo? Žal ne moremo govoriti...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Odškodnina za neizkoriščeni letni dopust

mag. Tanja Dobrin, 4.7.1996

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 13/1996Direktorju je 31. maja prenehalo delovno razmerje zaradi odhoda v drugo podjetje. Vsa leta svojega mandata je izrabil le manjši del letnega dopusta. Ali lahko podjetje izplača direktorju odškodnino za neizrabljeni dopust iz preteklih let? Glede na to, da je bil direktor v delovnem razmerju, je im...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Sprejemanje splošnih aktov v gospodarski družbi

Damjan Belič, 4.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 13/1996Družba je končala lastninsko preoblikovanje in se vpisala v sodni register. Kateri organ družbe je pristojen za sprejem pravilnika o računovodstvu in kateri organ imenuje inventurno komisijo? Pravilnik o računovodstvu sodi med splošne akte družbe, ki jih sprejemajo organi družbe. Zakon o gospodar...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Delniška knjiga - vodenje, vpogled, izdaja potrdil

Dagmar Komar-Jadek, 4.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dagmar Komar-Jadek, Pravna praksa, 13/1996Kadar se v družbi na podlagi 4. odst. 232. člena ZGD vodi delniška knjiga: - kdo in v kakšnem obsegu ima pravico do vpogleda; - ali je potrebno voditi evidence vpogledov; - ali je potrebno delavce, ki delajo v družbi z delniško knjigo, za to delo pooblastiti in kakšna je njihova odgovornost? D...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Obračun nadurnega dela

mag. Tanja Dobrin, 4.7.1996

Delovna razmerja

mag. Tanja Dobrin, Pravna praksa, 13/1996Ali lahko pravilnik o plačah v podjetju določa, da se namesto plačila za 20 ur nadurnega dela mesečno prizna delavcu 1,5 delovnih ur, kadar je delo opravljeno na delovni dan, oziroma 2 delovni uri, kadar je delo opravljeno na nedeljo ali praznik? V skladu z določbo 2. odst.49. člena Zakona o delo...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Uvod v angleško pogodbeno pravo

Damjan Belič, 4.7.1996

Obligacije

Damjan Belič, Pravna praksa, 13/1996Poznavanje angleškega prava je izrednega pomena za slovenske pravnike, pa tudi poslovneže, ki kakorkoli sodelujejo in sklepajo pogodbe s partnerji iz angleškega pravnega področja, za razumevanje mednarodnih pogodb, ki pogosto vsebujejo angleške pravne insisute, ter za študijske namene. Knjiga z n...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Splošni pogoji poslovanja neke turistične agencije

Janez Tekavc, 4.7.1996

Obligacije, Gostinstvo in turizem

Janez Tekavc, Pravna praksa, 13/1996Poletje je čas, ko se odpravljamo na dopuste in turistične agencije ponujajo obilo različnih aranžmajev. Žal pa je tudi pri bleščečih ponudbah koristno upoštevati nasvet mojih profesorjev in prebrati še droben tisk. Droben tisk so seveda splošni pogoji poslovanja, ki utegnejo imeti kar nekaj "cvetk"...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Statut d.d. - opredelitev delovnih mest

Damjan Belič, 4.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 13/1996Vprašanje: Ali je potrebno v statutu delniške družbe opredeliti delovna mesta direktorjev, ali je dovolj da so opredeljena v aktu o sistematizaciji delovnih mest? Zakon o gospodarskih družbah v 184.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Mednarodno varstvo potrošnikov (XII)

dr. Franc Pernek, 4.7.1996

Trgovina

dr. Franc Pernek, Pravna praksa, 13/1996"Zelena listina" (The Green Paper) o uveljavljanju sodnih pravic potrošnikov iz razmerij na trgu je bila uveljavljena novembra 1993 izven Triletnega načrta za potrošnike (o katerem smo že razpravljali). Ta listina je nastala na podlagi posvetovanja in predlogov zainteresiranih in organizacij potrošn...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

O novejši sodni praksi vpisov v sodni register

Vladimir Višner, 4.7.1996

Sodni registri in sodne takse

Vladimir Višner, Pravna praksa, 13/1996Sodniki so pri svojem delu vezani na veljavne zakonske norme, katere pa si pravniki, še posebej, če niso jasno opredeljene, različno razlagamo. Posledica navedenega je med drugim tudi oblikovanje dokaj neenotne sodne prakse. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je zato na posvetu z registrskimi sodni...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Pooblaščeni delavci - svet delavcev

Damjan Belič, 4.7.1996

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Damjan Belič, Pravna praksa, 13/1996Vprašanje: Ali so lahko delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi člani sveta delavcev? Člen zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju določa omejitve aktivne volilne pravice za volitve sveta delavcev.
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Zakonodajni referendum za spremembe volilnega sistema

Avtor ni naveden, 4.7.1996

Splošni državni akti, simboli in prazniki

, Pravna praksa, 13/1996Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Državnega sveta in na pobudo Socialdemokratske stranke Slovenije in podpisnikov pobude za zbiranje podpisov pod zahtevo za referendum o večinskem volilnem sistemu na seji dne 14. junija 1996 odločilo: 1. Zakon ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Pravica do povečanega letnega dopusta

Taja Plešnik, 4.7.1996

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

Taja Plešnik, Pravna praksa, 13/1996Delavka ima sina, ki je pri osemnajstih letih zbolel za shizofrenijo. Ker pa je takrat že bil v rednem delovnem razmerju, je bil nato upokojen kot delovni invalid I. kategorije. Ta sin živi v skupnem gospodinjstvu z materjo in očetom, zato delavka meni, da ji po Kolektivni pogodbi za dejavnost zdrav...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Cestni potniški in tovorni promet za lastne potrebe

Joža Nikolič, 4.7.1996

Sodni registri in sodne takse, Cestni promet

Joža Nikolič, Pravna praksa, 13/1996Na področju vpisovanja dejavnosti v sodni register je v zadnjem času glede na novo sprejeto zakonodajo veliko nejasnosti, ki si jih moramo razjasniti, da bi bilo delo vseh akterjev v tem postopku enostavno, jasno in učinkovito. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) v 4. členu določa: - da smejo dru...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Zlorabe pravic in šikane ob lokacijskih gradbenih dovoljenj

dr. Janez Šinkovec, 4.7.1996

Urejanje prostora

dr. Janez Šinkovec, Pravna praksa, 13/1996Prvostopni, pritožbeni organi in vrhovno sodišče so preobremenjeni z reševanjem lokacijskih in gradbenih zadev. Neredko nastajajo sporna vprašanja zaradi neurejenih splošnih aktov s tega področja, zaradi česar bi lahko razpravljali tudi o odškodninski odgovornosti državnih organov, ker ne zagotavlja...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Socialna varnost v primeru brezposelnosti

Barbara Kresal, 4.7.1996

Zaposlovanje in brezposelnost, Socialno varstvo in zavarovanje

Barbara Kresal, Pravna praksa, 13/1996Na Pravni fakulteti v Ljubljani je 18. aprila 1996 mag. Anjuta Bubnov-Škoberne uspešno obranila doktorsko disertacijo z naslovom "Socialna varnost v primeru brezposelnosti". Za temo svoje disertacije si je avtorica izbrala izredno aktualno problematiko, saj brezposelnost predstavlja enega največj...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Tečaj angleškega prava v Kingstonu

Tomaž Ilešič, 4.7.1996

Ostalo

Tomaž Ilešič, Pravna praksa, 13/1996Podobno kot lani je tudi letos od 28. aprila do 9. junija v Kingstonu upon Thames, ki leži v predmestju Londona, potekal tečaj angleškega prava za mlade slovenske pravnike. Tečaj, ki ga je omogočil Know-How Fund britanske vlade, je organizirala Kingston University, predvsem po zaslugi dr. Marjana E....
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

K "Lastnoročni podpis"

Marjan Šnajder, 4.7.1996

Elektronsko trgovanje in poslovanje

Marjan Šnajder, Pravna praksa, 13/1996V PP, št. 10/96 "Priloga" je bil objavljen prispevek avtorja mag. Janeza Topliška z naslovom "LASTOROČNI PODPIS" in njegov vpliv na elektronsko sporočanje. Ob prebiranju prispevka so se mi pojavili določeni pomisleki in sicer ob naslednjih točkah prispevka: Točka 4.1 Obligacijska razmerja Nava...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Dodatno pojasnilo

mag. Janez Toplišek, 4.7.1996

Elektronsko trgovanje in poslovanje

mag. Janez Toplišek, Pravna praksa, 13/1996O gornjem članku v PP sem slišal nekaj spodbudnih mnenj. Z zanimanjem sem prebral tudi tisto, ki ga je zapisal g. Šnajder, saj me veseli, da se še kdo poglablja v podrobnosti zapletov, ki jih prinaša elektronsko sporočanje. Za pravnike, vajene le papirnega sporočanja, je elektronsko poslovanje razme...
Naslovnica
Pravna praksa, 1996⁄13

Individualna pogodba - mandat, plača

Damjan Belič, 4.7.1996

Delovna razmerja, Plače v gospodarstvu

Damjan Belič, Pravna praksa, 13/1996Vprašanje: Ali je lahko v individualni pogodbi mandat in višina plače delavca vezana na mandat in plačo direktorja družbe? Individualna pogodba o zaposlitvi mora biti v skladu s zakoni in kolektivnimi pogodbami, ki zagotavljajo minimum pravic delavcem. Individualna pogodba določa širši obseg prav...
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

< Vsi
1996(24)
> Julij(24)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEFGHI J K LM N OP QRSŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov