O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 23 (od skupaj 23)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 17.6.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 13/1993Št. 29, 5. junij 1993 Državni zbor je sprejel zakon o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil. Vlada objavlja uredbo o izdajanju zakladnih menic na ime, uredbo o izdajanju zakladnih menic na prinosnika, uredbo o spremembi uredbe o predmetih, količinah in vrednosti predmetov,...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 17.6.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 13/1993Št. 30, 10. junij 1993 Državni zbor objavlja besedila dveh zelo pomembnih predpisov in sicer zakona o gospodarskih družbah in zakona o gozdovih.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 17.6.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 13/1993Št. 31, 11. junij 1993 Državni zbor je sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki vsebuje nekatera spremenjena pravila lastninjenja družbenega premoženja in zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o denacionalizaciji, s katerim se za šest mesecev pod...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Iz Uradnega lista RS

Avtor ni naveden, 17.6.1993

Ostalo

, Pravna praksa, 13/1993Št. 28, 4. junij 1993 Državni zbor objavlja celo vrsto aktov o razrešitvi in aktov o izvolitvi članice komisije Državnega zbora, sodnikov in sodnic temeljnih sodišč, namestnikov in namestnic javnih tožilcev ter akt o imenovanju namestnice javnega pravobranilca RS. Objavljen je tudi akt o soglasju...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Latinski pravni reki

Janez Kranjc, 17.6.1993

Pravoznanstvo

Janez Kranjc, Pravna praksa, 13/1993PRAVNA DRŽAVA Deliberandum est diu, quod statuendum est semel - sec. Publil. Syrus, Sentent. D 10 (132). Dolgo je treba razmišljati o tistem, kar se enkrat normira. Zakonodajalec mora temeljito premisliti, predno sprejme zakon ali drug splošni pravni akt, ki naj uredi določeno vprašanje. Sploš...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

5 let Ius software (3.)

Avtor ni naveden, 17.6.1993

Elektronsko trgovanje in poslovanje

, Pravna praksa, 13/1993V prejšnjih dveh člankih (glej pp, št. 8 in 11/93) smo pokazali razvoj in ponudbo prvega (in zaenkrat še edinega) specializiranega podjetja za pospeševanje uvajanja računalnikov v Pravo ob njegovi 5. obletnici. Tokrat naj opišemo še poseben program, ki ni popularen le med pravniki, ampak vsaj tol...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Dileme o zakonih - odpiramo razpravo

Avtor ni naveden, 17.6.1993

Pravoznanstvo

, Pravna praksa, 13/1993Nedvomno ima zakonodajalec široke pravice, vendar je vedno omejen z ustavo. Ustavnih norm ne more preseči, saj bi s tem zagrešil kršitev načela ustavnosti, pa tudi širših pojmovanj pravne države. Uredništvo se je odločilo, da sproži javno razpravo o nekaterih spornih vprašanjih, ki jih načenjajo zla...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Izločitev kmetijskih zemljišč in gozdov v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij

Branka Neffat, 17.6.1993

Denacionalizacija in lastninjenje, Kmetijska zemljišča

Branka Neffat, Pravna praksa, 13/1993Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. št. 55/92, 7/93, 31/93) v 5. členu določa, da podjetja pred ugotovitvijo družbenega kapitala, izločijo iz sredstev podjetij kmetijska zemljišča in gozdove.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

ZGD - steber novega pravnega sistema

Dušan Skok, 17.6.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Dušan Skok, Pravna praksa, 13/1993Poslanci Državnega zbora so med dolgotrajnim majskim zasedanjem vendarle "utegnili" - 27. maja - izglasovali usklajene določbe zakona o gospodarskih družbah. Zakonsko besedilo je zdaj objavljeno - glej Ur. l.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Konkurenčna klavzula

Damjan Belič, 17.6.1993

Varstvo konkurence, cene

Damjan Belič, Pravna praksa, 13/1993Pred letom dni je Ustavno sodišče RS izdalo odločbo,(*1) s katero je razveljavilo določbe 5. in 6. odstavka 7. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90 in 5/91).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

10 novih pravil za lastninjenje

Avtor ni naveden, 17.6.1993

Denacionalizacija in lastninjenje

, Pravna praksa, 13/1993Redno člansko srečanje Društva pravnikov v gospodarstvu Ljubljana 10. junija je bilo namenjeno obravnavanju sprememb in dopolnitev zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. Kljub visokim temperaturam so se člani društva z veliko vnemo lotili te vroče teme.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

O izvedbi načela ločitve oblasti

Jadranka Sovdat, 17.6.1993

Sodišča

Jadranka Sovdat, Pravna praksa, 13/1993V pp, št. 11/93 je dr. Janez Novak v članku "Nova zakonodaja o sodstvu" predstavil nekatere rešitve, ki so jih vsebovala delovna besedila osnutkov zakona o sodiščih in zakona o sodniški službi ter ob tem predstavil svoje poglede na predlagane rešitve.
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Pravica do nadomestila OD - delavca v upravi

mag. Damjan Mozetič, 17.6.1993

Delovna razmerja

mag. Damjan Mozetič, Pravna praksa, 13/1993Delavec, ki je bil dan na razpolago po 58. členu zakona o delavcih v državnih organih (Ur. list RS, št.15/90) najdlje za dve leti, ima pravico do nadomestila osebnega dohodka, ki je določen v sklepu, če ni bil izdan drugačen sklep v smislu novele tega zakona (Ur. list RS, št. 5/91).
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

KP in pravice tretjih

mag. Damjan Mozetič, 17.6.1993

Kolektivne pogodbe

mag. Damjan Mozetič, Pravna praksa, 13/1993Določila kolektivnih pogodb ne morejo posegati v pravice tretjih. (Odločba Sodišča združenega dela Republike Slovenije, št. Sp 1546/92 z dne 4. 2. 1993). S podjetniško kolektivno pogodbo je bilo določeno, da pripada delavcem v primeru stečaja ali likvidacije odpravnina v določenem znesku. Dela...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Stečajni postopek

Vojko Pintar, 17.6.1993

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Vojko Pintar, Pravna praksa, 13/1993Prodaja stečajnega dolžnika kot pravne osebe je novost ki je v naš pravni sistem uvedena s sprejetjem novega zakona o prisilni poravnavi stečaju in likvidaciji (Ur. l. SFRJ, št. 284/89). Institucija je skopo urejena le v dveh členih zakona. Pomeni zanimivo teoretično novost, glede na svoj namen je k...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Soglasje za direktorsko mesto

Nataša Belopavlovič, 17.6.1993

Delovna razmerja

Nataša Belopavlovič, Pravna praksa, 13/1993Delavec zaposlen na delovnem mestu organizacija AOP in informacija uprave za nedoločen čas in s polnim delovnim časom je direktor zasebnega podjetja s področja računalništva. Podjetje je ustanovila žena in on nima ustanoviteljskega deleža. Ali lahko delavec opravlja direktorske posle, ali si mora...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Način izplačevanja pokojnin - mesečno za nazaj

Avtor ni naveden, 17.6.1993

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 13/1993Izpodbijana zakonska ureditev, po kateri se pokojnine, invalidnine in dodatki za pomoč in postrežbo in varstveni dodatki plačujejo mesečno za nazaj, ni v nasprotju z načeli pravne in socialne države. S tako ureditvijv tudi ni kršena državljanova oz. zavarovančeva pravica do socialne varnosti. Skl...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

O reorganizaciji javnih tožilstev

mag. Mira Polutnik-Špringer, 17.6.1993

Državno tožilstvo in državno pravobranilstvo

mag. Mira Polutnik-Špringer, Pravna praksa, 13/1993Pripravlja se reorganizacija (tudi) javnega tožilstva. Določila ustave, ki poudarjajo obtožno funkcijo državnega tožilca, so skopa, saj organizacijo prepuščajo zakonski regulativi. Vsaka reorganizacija, kot tudi reorganizacija v okviru javnih tožilcev, mora imeti svoj temeljni smisel in cilj, pri...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Seznam službenih in hišniških stanovanj v občini

Avtor ni naveden, 17.6.1993

Lokalna samouprava, Stanovanjska razmerja, poslovne stavbe in prostori

, Pravna praksa, 13/1993Sklep občinskega izvršnega sveta, s katerim je sprejet seznam službenih in hišnih stanovanj v občini, ni predpis, zato za njegovo oceno v postopku ustavnosti in zakonitosti ustavno sodišče ni pristojno. Sklep US RS, št. U-I-51/93 z dne 20. 5. 1993
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Prvi bilateralni sporazum Slovenije o socialni varnosti

dr. Lev Svetek, 17.6.1993

Socialno varstvo in zavarovanje

dr. Lev Svetek, Pravna praksa, 13/1993Državni zbor RS je 25. marca sprejel novo konvencijo o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, ki se je pričela uporabljati po ratifikaciji dan po objavi v uradnem listu R Slovenije, to je z dnem 8. maja 1993, skupaj z zaključnim protokolom h konvenciji.(*1) S tem je bil ...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

dr. Miroslava Geč-Korošec, 17.6.1993

Višje in visoko šolstvo

dr. Miroslava Geč-Korošec, Pravna praksa, 13/1993VITA BREVIS, ARS LONGA - ŽIVLJENJE JE KRATKO, POT DO ZNANJA PA DOLGA. Ta Hipokratov aforizem v latinskem prevodu se je v svojem prenesenem smislu uresničil pri iskanju razvojne poti Višje pravne šole, ustanovljene leta 1960 z 28 redno vpisanimi in z 249 vpisanimi študenti ob delu. Razvojna pot pr...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Interpelacija

mag. Miro Cerar, 17.6.1993

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Vlada

mag. Miro Cerar, Pravna praksa, 13/1993Ustava Republike Slovenije v 118. členu opredeljuje interpelacijo takole: "Najmanj deset poslancev lahko sproži v državnem zboru interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra. Če po razpravi o interpelaciji večina vseh poslancev izreče nezaupnico vladi ali posameznemu ministru, državni zbor...
Naslovnica
Pravna praksa, 1993⁄13

Plače

Avtor ni naveden, 17.6.1993

Ustavno sodišče

, Pravna praksa, 13/1993Pobudnik ni izkazal pravnega interesa za oceno ustavnosti, zato ustavno sodišče pobude ni sprejelo. Sklepi US RS, št. U-I-62/93, U-I-63/93 in U-I-64/93 z dne 27. 5. 1993
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

< Vsi
1993(23)
> Junij(23)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB C ĆČDĐEFG HIJK LM N OP QRS Š TUVWXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov