O podjetju O reviji Kontakt Napotki za pripravo prispevkov English
  Arhiv člankov Arhiv člankov | Letna kazala   
 

Literatura

Stran 1 / 2
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 27)
Publikacija Članek
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Kazenski postopek: Snemanje glavnih obravnav

Boštjan Tratar, 11.5.2000

Kazniva dejanja in gospodarski prestopki, Kazenski postopek

Boštjan Tratar, Pravna praksa, 13/2000Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 72/98) je na novo uredil sestavo zapisnika o glavni obravnavi kot v predpisani obliki in vsebini sestavljen zapis o opravljenem procesnem dejanju- glavni obravnavi. 314. člen ZKP tako sedaj določa, da "sestavljata zap...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Nova ureditev prijave prebivališča

mag. Bojan Trnovšek, 11.5.2000

Osebna stanja, državljanstvo, prebivalstvo

mag. Bojan Trnovšek, Pravna praksa, 13/2000Priložnost za vzpostavitev ponovnega zaupanja v register stalnega prebivalstva Pri normativnem urejanju področja prijave in odjave prebivališča ni mogoče zanemariti številnih in različnih interesov, ki jih imajo posamezni subjekti (posameznik, stanodajalci in državni organi). Pestrost in različno...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Veljavnost načela exceptio illegalis za ustavne organe

Matjaž Dovžan, 11.5.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki, Pravoznanstvo

Matjaž Dovžan, Pravna praksa, 13/2000Načelo ustavnosti in zakonitosti zapoveduje vsakomur, da ravna v skladu z ustavo in zakoni. V primerih, ko sodišče meni, da je zakon (ali tudi drug predpis?) v nasprotju z ustavo (ali tudi mednarodno pogodbo?) mora sodišče postopek prekiniti in začeti postopek pred ustavnim sodiščem. Postopek pre...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Uvod v velike sodobne pravne sisteme, druga knjiga

mag. Aleš Novak, 11.5.2000

Pravoznanstvo

mag. Aleš Novak, Pravna praksa, 13/2000Prvi del David - Grassmanovega dela, ki je v zbirki Pravna obzorja izšel lansko leto, se je osredotočal predvsem na teoretična vprašanja primerjalnega prava ter podal celovit in poglobljen pregled temeljnih značilnosti rimsko - germanske (celinskoevropske) pravne družine. Delo je bilo zato zanimivo ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Vacatio legis je mimo:

Avtor ni naveden, 11.5.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 13/20001. Navodilo o zapisniku o glavni obravnavi v kazenskih zadevah (Ur. l. RS, št. 32/00): - velja od 28. aprila, uporabljati pa se začne osemnajst mesecev pozneje; - ureja minimalne pogoje za delovanje sistema za zvočno snemanje in predvajanje, pogoje za zvočni zapis glavne obravnave, prepis zvočn...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Urejanje dednih zadev - prenos pristojnosti na notarje

dr. Vesna Rijavec, 11.5.2000

Odvetništvo in notariat, Dedovanje

dr. Vesna Rijavec, Pravna praksa, 13/2000Zakon o notariatu (Ur. l. RS, št. 33/91, v nad. ZNot) je uveljavil možnost, da sodišče v zapuščinskem postopku naloži notarjem posamezna opravila, ki se jim lahko odstopijo po zakonu (2. člen ZNot). Izrecno določbo najdemo nato samo v 71. členu ZNot, ki pravi, da lahko sodišče notarju odstopi popis ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Slovenščina v pravni praksi (21.del): Pisanje skupaj, narazen, z vezajem

dr. Monika Kalin-Golob, 11.5.2000

Splošni državni akti, simboli in prazniki

dr. Monika Kalin-Golob, Pravna praksa, 13/2000Nekaj naslednjih prispevkov bomo posvetili pravopisnemu poglavju, ki nosi enak naslov kot naša današnja rubrika. Tematiko in zglede bomo kot vedno prilagodili pravnim besedilom, saj sem na napake naletela tako pri pregledovanju sodb kot tudi pri prebiranju Pravne prakse. Najprej k prvi enoti - PI...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Iz torkle: O enotni uporabi zakonov in pretirani "originalnosti" sodišč

dr. Marko Pavliha, 11.5.2000

Sodišča

dr. Marko Pavliha, Pravna praksa, 13/2000Nekoč, tóstran naših gorá in vodá, se je pripetilo, da se je tožnik zaposlil za nedoločen čas pri toženi stranki kot vodja prodaje. Pogodba o zaposlitvi ni določala osnovne plače, vendar pa sta se delavec in delodajalec o tem posebej sporazumela. Ob letu osoréj je tožnik prejel sklep o prenehanju de...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Prepisano, ker ni preslišano...: od 19. aprila do 9. maja

Irena Vovk, 11.5.2000

Ostalo

Irena Vovk, Pravna praksa, 13/2000Sreda, 19. 4. Ali s predčasno razpustitvijo Državnega zbora mandat poslancem preneha? "...v tem vprašanju je že črka ustave (tretji odstavek 81. člena) skrajno precizna in povsem jasna. Če bi bile predčasne volitve konec junija, bi poslancem mandat torej ne prenehal ob razpisu volitev 9. maja, am...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Iz disertacij: Pravni vidiki plače

Viktorija Žnidaršič, 11.5.2000

Plače v gospodarstvu

Viktorija Žnidaršič, Pravna praksa, 13/2000Mag. Barbara Kresal, mlada raziskovalka pri Katedri za delovnopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani, je 11. aprila 2000 na Pravni fakulteti v Ljubljani uspešno zagovarjala svojo doktorsko nalogo z naslovom: "Pravni vidiki plače". Zagovor je opravila pred komisijo, ki so jo sestavljale: pro...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Delovno sodišče v Mariboru v letu 1999

Avtor ni naveden, 11.5.2000

Sodišča, Delovna razmerja

, Pravna praksa, 13/2000Na Delovnem sodišču v Mariboru so lani v reševanje prejeli 1763 delovnih sporov, rešili pa so jih 3655, kar je za 26 odstotkov več kot v letu 1998 (tedaj so rešili 30 odstotkov več delovnih sporov kot v letu 1997). Tako lahko iz poročila o delu sodišča za lansko leto, ki ga je pripravil predsedni...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Vsebina "Pravna praksa" 013/2000

Avtor ni naveden, 11.5.2000

Ostalo

, Pravna praksa, 13/2000Matjaž Dovžan Veljavnost načela exceptio illegalis za upravne organe Vinko Poličnik, mag. Bojan Trnovšek Nova ureditev prijave bivališča Darko Krašovec Stroški disciplinskega postopka Joža Nikolič Knjiga sklepov pri enoosebni d.o.o. Petra Pozderec Zavodi: ali je zakonito, da občina kot u...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Letni dopust delavca, ki se je invalidsko upokojil

Avtor ni naveden, 11.5.2000

Delovna razmerja, Kolektivne pogodbe

, Pravna praksa, 13/2000Delavec je pridobil pravico do invalidske pokojnine. Odločba ZPIZ o ugotovljeni I. kategoriji invalidnosti in o priznanju pravice do invalidske pokojnine je postala pravnomočna 7. januarja 2000. Do omenjenega dne je bil delavec v bolniškem staležu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Knjiga sklepov pri enoosebni d.o.o.

Joža Nikolič, 11.5.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

Joža Nikolič, Pravna praksa, 13/2000Med gospodarskimi družbami po določbah veljavnega ZGD poznamo družbo, ki jo sme ustanoviti en sam ustanovitelj, to je družba z omejeno odgovornostjo. ZGD ji posveča dodatno pozornost z opredelitvami v treh členih.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Ustavno sodišče RS: Varnost cestnega prometa - sankcije po KZ in ZVCP

Avtor ni naveden, 11.5.2000

Ustavno sodišče, Kazniva dejanja in gospodarski prestopki

, Pravna praksa, 13/2000Prvi odstavek 215. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 30/98) se razveljavi, razen v delu, ki se nanaša na osebe iz drugega odstavka 215. člena tega zakona.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Upokojitev med stečajem - odpravnina

Avtor ni naveden, 11.5.2000

Gospodarske družbe, splošni predpisi

, Pravna praksa, 13/2000Delavka se je pred nekaj manj kot tremi leti starostno upokojila v času stečaja podjetja, v katerem je pridobila vso svojo zavarovalno dobo. Ob upokojitvi ji odpravnina ob odhodu v pokoj ni bila izplačana. Ali ji je odpravnina ob upokojitvi pripadala in ali lahko in kako ter kje neizplačano odpra...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Pridobivanje dohodka - zmanjševanje pokojnine

Avtor ni naveden, 11.5.2000

Delovna razmerja, Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

, Pravna praksa, 13/2000V 183. členu novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je določeno, da se upokojencem, ki še niso dopolnili 63 let moški oziroma 61 let ženske, pokojnina zniža za določen odstotek, če opravljajo delo po pogodbi o delu.
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Zavodi

Petra Pezderec, 11.5.2000

Zavodi

Petra Pezderec, Pravna praksa, 13/2000Ali je zakonito, da občina kot ustanoviteljica javnega zavoda v premoženjski bilanci ne zajame vsega premoženja tega zavoda? Z uveljavitvijo novega zakona o računovodstvu in zakona o javnih financah, z vrsto njunih podzakonskih predpisov, se je spremenil način vodenja evidence premoženja pravnih ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Delovna razmerja: Stroški disciplinskega postopka

Darko Krašovec, 11.5.2000

Delovna razmerja

Darko Krašovec, Pravna praksa, 13/2000Namen tega članka je odpreti in po možnosti tudi rešiti problem stroškov v disciplinskem postopku. Zaradi lažje predstave in boljšega pojmovanja, kaj stroški postopka sploh so bom najprej napisal nekaj o stroških pravdnega postopka ter stroških v postopku pred delovnimi sodišči, nato pa zaključiti s...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Detektiv - pooblaščenec stranke za zbiranje in posredovanje podatkov

Dario Šilc, 11.5.2000

Uprava

Dario Šilc, Pravna praksa, 13/2000K zapisu dr. Tomaža Časa in Štefana Gostiča o detektivu - pooblaščencu stranke za zbiranje in posredovanje podatkov (v pp, št. 11-12/2000) naj dodam sledeče: Zakon o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 32/94 - v nadaljevanju ZDD) določa, da je detektivska dejavnost po tem zakonu zbiranje ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Sklepanje delovnega razmerja za določen čas

Avtor ni naveden, 11.5.2000

Delovna razmerja

, Pravna praksa, 13/2000Delavka je bila zaposlena za določen čas enega leta zaradi nadomeščanja delavke. Ker je ravno pred iztekom tega roka začel porodniški dopust drugi delavki, imajo v podjetju možnost navedeni delavki podaljšati delovno razmerje še za določen čas. Ali je to pravno izvedljivo oziroma kolikokrat lahko...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Mednarodno sodstvo: Na poti k ustanovitvi stalnega mednarodnega kazenskega sodišča

Gorazd Bohte, 11.5.2000

Sodišča, Kazenski postopek

Gorazd Bohte, Pravna praksa, 13/2000Rimski statut - bolje nekaj kot nič Prizadevanja za ustanovitev stalnega mednarodnega kazenskega sodišča so dosegla vrhunec s kodifikacijsko diplomatsko konferenco, ki je potekala leta 1998 v Rimu in posledičnim sprejemom Rimskega statuta. Sodišče bo začelo delovati, ko bo Rimski statut, ki se v ...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Nepisana pravila parlamentarnega sistema

Mirko Bandelj, 11.5.2000

Državni zbor in državni svet

Mirko Bandelj, Pravna praksa, 13/2000Na prispevek mag. Matevža Krivica (v PP, št. 11-12/2000) sem se odločil odgovoriti iz dveh razlogov. Prvič, ker mi ni jasna potreba po osebni diskreditaciji v njegovi zadnji pripombi, in drugič, ker gospod Krivic v javnih polemikah običajno zaključuje z maksimo "ker sem se oglasil zadnji, imam seved...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Ni vse zlato, kar se sveti

Andrej Ferlinc, 11.5.2000

Kazenski postopek

Andrej Ferlinc, Pravna praksa, 13/2000Polemika s prispevkom Zvjezdana Radonjiča "Kontradiktornost ali ne?", objavljenega v prilogi PP, št. 9/2000, str. VI-VIII Prijetno je spoznanje, da tudi drugi - med njimi avtor prispevka, s katerim se mi zdi vredno polemizirati - kažejo interes do proučevanja zakonskega in praktičnega uveljavljan...
Naslovnica
Pravna praksa, 2000⁄13

Odpraviti imenovanje ministrov v parlamentu

mag. Matevž Krivic, 11.5.2000

Državni zbor in državni svet

mag. Matevž Krivic, Pravna praksa, 13/2000Ustavnopravna stroka že dolgo opozarja na anomalijo v naši ustavni ureditvi, ki jo je vanjo v zadnjem trenutku vnesel sedanji 112. člen: imenovanje ministrov v Državnem zboru. Ker v trenutni politični situaciji obstajajo realni izgledi na spremembo ustave glede volilnega sistema, bi bilo zelo neodgo...
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 | Naslednja  >>

Očisti

Publikacije

< VsiPravna praksa 13

Leto objave

< Vsi
2000(27)
> Maj(27)

Področja

1. DRŽAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2. PRAVNA PODROČJA 4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9. DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVO, SOCIALNO VARSTVO 11. PRAVNOZNANSTVO 12. OSTALO

Avtorji

AB CĆČD ĐEF G HIJK LMN OP QR SŠ T UV WXYZŽ

 
Splošni pogoji | Izjava o varstvu podatkov